Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ilmarinen ja Etera yhdistyvät - lehdistötilaisuus 29.6.2017

997 views

Published on

Työeläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Etera aikovat yhdistyä 1.1.2018 alkaen. Yhtiöt muodostavat yhdistyessään vakavaraisen ja kustannustehokkaan työeläkeyhtiön, jolla on alan kilpailukykyisimmät asiakasedut.

Published in: Economy & Finance
 • I have always found it hard to meet the requirements of being a student. Ever since my years of high school, I really have no idea what professors are looking for to give good grades. After some google searching, I found this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ who helped me write my research paper. The final result was amazing, and I highly recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ to anyone in the same mindset as me.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ilmarinen ja Etera yhdistyvät - lehdistötilaisuus 29.6.2017

 1. 1. TERVETULOA! 29.6.2017 1
 2. 2. ILMARINEN JA ETERA AIKOVAT YHDISTYÄ 1.1.2018 2 Mikko Helander, hallituksen puheenjohtaja, Ilmarinen
 3. 3. • Vakuutusmaksutulo 4,3 mrd euroa • Maksetut eläkkeet 4,6 mrd euroa • Vakavaraisuuspääoma 8,5 mrd euroa • Sijoitusvarallisuus 37,2 mrd euroa • Vakuutusmaksutulo 0,7 mrd euroa • Maksetut eläkkeet 1,1 mrd euroa • Vakavaraisuuspääoma 0,8 mrd euroa • Sijoitusvarallisuus 6,1 mrd euroa 3 Keskeiset tunnusluvut 31.12.2016
 4. 4. YHDISTYMISEN STRATEGISET TAVOITTEET • Hoitokustannuksissa olisi mahdollisuus saavuttaa arviolta 20 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt päällekkäisyyksiä karsimalla ja toimintaa tehostamalla. • Sijoitustoiminnan välillisissä ja välittömissä kustannuksissa on arvioitu olevan mahdollisuus yhteensä vähintään 20 miljoonan euron säästöihin vuodessa. • Suomen työeläkejärjestelmästä tulisi yhdistymisen myötä entistä kustannustehokkaampi ja vakavaraisempi.
 5. 5. TAVOITTEENA KUSTANNUSTEHOKKAIN JA VETOVOIMAISIN TYÖELÄKEYHTIÖ 5 Yhdistymisen myötä syntyy vakavarainen ja kustannustehokas työeläkeyhtiö. Yhdistämällä molempien yhtiöiden vahvuudet tuloksena on innovatiivinen ja ketterä palveluyritys, joka tarjoaa monipuolista palvelua työkykyriskien hallintaan ja hyödyntää tehokkaasti digitalisaation mahdollisuuksia. Yhdistymisen arvioidut kustannussäästöt ja vakavaraisuus hyödyttävät asiakkaita, jotka saavat kilpailukykyisimmät asiakashyvitykset. Koko Suomen työeläkejärjestelmä tehostuu ja työeläkealan vakavaraisuus kokonaisuutena vahvistuu. Palveluita kehittämällä ja toimintaansa tehostamalla yhdistynyt yhtiö kirittää koko työeläkealaa.
 6. 6. YHDISTYNEEN YHTIÖN HALLINTO • Hallintoelinten edustajien valinnoissa huomioidaan yhdistyneen yhtiön asiakaskuntaa koskeva asiantuntemus mahdollisimman monipuolisesti. • Ilmarisen hallintoneuvostoa on tarkoitus täydentää neljällä uudella jäsenellä, jotka valitaan Eteran vaalivaliokunnan ehdotuksesta. • Uuteen hallitukseen tulee nykyisen 12 jäsenen sijasta 14 jäsentä, ja hallitukseen on tarkoitus valita myös Eteran nykyistä asiakaskuntaa tuntevia edustajia. • Ilmarisen nykyistä vaalivaliokuntaa täydennetään kahdella lisäjäsenellä Eteran nykyisestä asiakaskunnasta. 6
 7. 7. YHDISTYNEEN YHTIÖN JOHTO 1.1.2018 – 7 Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio jatkaa tehtävässään yhdistymisen jälkeen. Varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi tulee Eteran nykyinen toimitus- johtaja Stefan Björkman. Toisena varatoimitusjohtajana jatkaa Ilmarisen nykyinen varatoimitusjohtaja Sini Kivihuhta. Yhdistyminen edellyttää molempien yhtiöiden yhtiökokousten sekä viranomaisten hyväksyntää. Tarkempaa suunnitelmaa muista nimityksistä ja mahdollisista organisaatiomuutoksista valmistellaan myöhemmin.
 8. 8. TÄSSÄ AJASSA ELÄVÄ INNOVATIIVINEN JA KETTERÄ PALVELUYRITYS 8 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, Ilmarinen
 9. 9. YHDISTYNYT YHTIÖ HUOLEHTISI YLI 1,1 MILJOONAN SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA Ilmarinen * Etera * Ilmarinen 1.1.2018 Asiakasyrityksiä 38 000 26 000 64 000 - joissa TyEL-vakuutettuja työntekijöitä 502 000 103 000 605 000 YEL-yrittäjiä 61 000 10 000 71 000 Vakuutettuja yhteensä 563 000 113 000 676 000 Eläkkeensaajia 329 000 135 000 464 000 Vakuutetut ja eläkkeensaajat yhteensä 892 000 248 000 1 140 000 9 *) Lähde: Telan yhteenveto vuoden 2016 tilinpäätöstiedoista
 10. 10. MARKKINAOSUUS YKSITYISEN ALAN TYÖELÄKEVAKUUTUKSISTA 37 % 37 34,5 24,5 3,8 Markkinaosuus vakuutusmaksutulosta Ilmarinen + Etera Varma Elo Veritas 10 YHDISTYNYT YHTIÖ ON 5 MILJARDIN EURON VAKUUTUSMAKSUTULOLLA SUOMEN SUURIN
 11. 11. TYÖKYKYJOHTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ 11 • Tavoitteena innovatiivinen ja ketterä palveluyritys, joka hyödyntää tehokkaasti digitalisaation mahdollisuuksia. • Työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen laadukkaat palvelut kaikkien asiakkaiden käyttöön. • Yhdessä entistäkin vahvempi rooli työkyvyn ja tuottavuuden tukemisessa suomalaisissa yrityksissä. • Mahdollisuus uudistaa ja kehittää palveluita molempien yhtiöiden parhaiden käytäntöjen ja osaamisen pohjalta. • Vahvaa osaamista kaikenkokoisten yritysten ja yrittäjien palvelusta sekä monien alojen erityisasiantuntemusta. • Yhtiön jakeluverkostoa aiotaan kehittää nykyisten ratkaisujen, digitaalisten kanavien ja alueellisen läsnäolon pohjalta.
 12. 12. SYNERGIAEDUT HYÖDYTTÄVÄT ASIAKKAITA • Mahdollisuus tehostaa ja karsia päällekkäisiä toimintoja. Tämän hetkisten arvioiden mukaan yhdistymisellä voitaisiin saavuttaa vähintään 20 miljoonan euron säästöt vuosittaisiin hoitokustannuksiin vuodesta 2020 lähtien. • Sijoitustoiminnassa yhdistyminen toisi sekä välittömiä että välillisiä hyötyjä, joiden arvioidaan olevan yhteensä vähintään 20 miljoonaa euroa vuodessa. • Tehostamisen ja vakavaraisuuden ansiosta asiakashyvitysten kokonaismäärä kasvaisi. 12 2020
 13. 13. YHDISTYNEEN YHTIÖN SIJOITUSVARALLISUUS YLI 44 MILJARDIA EUROA • Yhtiöllä säilyisi vahva ja monipuolinen rooli sijoitusmarkkinoilla sekä Suomessa että kansainvälisesti. • Merkittävä kiinteistösijoittaja ja kasvuyritysten rahoittaja Suomessa. • Yhdistyneen yhtiön vakavaraisuusaste olisi nykyisillä luvuilla 128 %. Vahva vakavaraisuus loisi entistäkin paremmat edellytykset hyvien pitkän aikavälin sijoitustuottojen tavoittelulle. • Työeläkejärjestelmän vakavaraisuus kokonaisuudessaan kasvaisi. 13
 14. 14. NÄIN YHDISTYMINEN ETENEE 29.6.2017 Yhdistymissopimus allekirjoitettu Molempien yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyvät yhdistymisen Finanssi- valvonnan lupa yhdistymiselle 1.1.2018 yhdistynyt yhtiö aloittaa 14 Julkistaminen ja viestintä sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille Toimintamalleja, organisaatiorakennetta ja henkilöstöä koskeva valmistelu käynnistyy Integraatioprosessin suunnittelu käynnistyy Yhtiöt toimivat edelleen erillisinä ja ovat toistensa kilpailijoita
 15. 15. KIITOS 15

×