Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esimiesvalmennus 7.5.2019

967 views

Published on

Perusesimiestyö-valmennus Jyväskylä 201904507

Published in: Economy & Finance
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Esimiesvalmennus 7.5.2019

 1. 1. ESIMIESVALMENNUS • Työelämän muutos – mitä se vaatii johtamiselta • Esimiehen rooli ja perustehtävä • Suorituksen johtaminen • Esimiehen vastuut ja velvollisuudet • Palveleva johtaminen • Työkaluja esimiestyön tueksi Tervetuloa keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia esimiestyöhön liittyen
 2. 2. 2 TYÖKYKYJOHTAMISEN AVULLA LISÄÄ TUOTTAVUUTTA HYVÄ TYÖKYKY Kehitä, innosta, luo ”flow” ALENTUNUT TYÖKYKY Havaitse varhain, toimi tehokkaasti TYÖKYVYTTÖMYYS Mahdollista työssä jatkaminen TUOTTAVUUS € KUSTANNUKSET € 7–10 vuotta aikaa toimia ensimmäistä oireista työkyvyttömyyteen 80% 15% 5%
 3. 3. 3 TYÖKYKYJOHTAMINEN
 4. 4. TOIMINTATAVAT Yksilölliset työtavat Verkostoituminen Itseohjautuvuus Itsensä kehittäminen JOHTAMINEN Vuorovaikutus Valmentava esimies Suunnan näyttäminen Palveleva ja fasilitoiva johtaminen Itsensä johtaminen TYÖPAIKKA Muutos kohti yhteisöllisiä työtiloja TYÖVÄLINEET Digitaalisuus vapauttaa ajasta ja paikasta TYÖ NYT JA TULEVAISUUDESSA DATA JA ETIIKKA Analyysi- kapasiteetti, tiedonkeruu, säilytys, käyttö
 5. 5. FUTURE SCORE futurescore.ilmarinen.fi MUUTOS JA LUOTTAMUS 38% Oma työ tulee muuttumaan merkittävästi seuraavan 3 vuoden aikana 57% Tietää oman työn tavoitteet 33% Antaa muille aktiivisesti palautetta työn onnistumisesta 34% On tukena monia ihmisiä, joilta voi pyytää apua ammatillisiin haasteisiin56% Ei tarvitse esimiestä ohjaamaan arkea 68% Keskusteleminen muiden ihmisten kanssa on yksi parhaista tavoista ratkaista työhön liittyviä ongelmia
 6. 6. ESIMIEHEN ROOLI JA PERUSTEHTÄVÄ
 7. 7. Jos saisin antaa yhden neuvon aloittelevalle esimiehelle, työntekijälle tai poliitikolle, se olisi: käyttäydy aina ammatillisesti. Näin parhaiten takaat työssä onnistumisen, työuralla etenemisen, hyvän mielen ja työmoraalin, toimivat yhteistyösuhteet ja jaksamisen. Pekka Järvisen ajatuksia työelämästä7
 8. 8. Pekka Järvinen: • Esimiehen tehtävänä on johtaa • Huolehtia, että ryhmä pysyy perustehtävässään ja toimii tavoitteidensa suunnassa • Työnteon edellytyksistä huolehtiminen • Toimia työyhteisön ensimmäisenä kehittäjänä • Rajalla oleminen: edellyttää sekä riittävää etäisyyttä että riittävää läheisyyttä työyhteisöön • Kritiikin, ristiriitaisten odotusten ja tunteiden kohteena oleminen • Säiliötehtävä Matti Alahuhta: • Luottamuksen rakentaminen • Positiivinen asenne • Kiinnostus ihmisten kehittämiseen • Kyky nähdä olennainen • Aikaansaamisen halu ESIMIEHEN ROOLI HYVÄ IHMISTEN JA TEHTÄVÄT JOHTAMINEN
 9. 9. Marjo-Riitta ja Vesa Ristikangas ”JOHTAJUUS ON OMAN VOIMANNÄYTÖN SIJAAN MUIDEN VAHVISTAMISTA”
 10. 10. Johtajiksi pitäisi rekrytoida sellaisia ihmisiä, jotka haluavat auttaa muita kasvamaan ja onnistumaan. Jari Hakasen ajatuksia työelämästä10
 11. 11. ESIMIEHEN ROOLI JA TEHTÄVÄT Johtaminen Työntekijäkokemus Asiakaskokemus Tavoitteen mukainen tulos 98% suorituksen johtamisesta tapahtuu arjen vuorovaikutustilanteissa: • Selkeät tavoitteet • Palaute • Työn opastus • Perehdytys • Varhainen välittäminen
 12. 12. ESIMIEHEN KOLME ROOLIA Manager Leader Coach Asioiden organisoija Omalla esimerkillä innostaja Toista kehittävä valmentaja
 13. 13. JOHTAJUUDEN ERI PUOLET Kova valta • Jämäkkyys, päätökset • Lujuus • Koko organisaatio • Työyhteisö • Valvonta, seuranta • Etäisyys • Määräys • Oikeat vastaukset • TA:n edustaja Pehmeä valta • Kuuntelu, ymmärtäminen • Pehmeys • Oma tiimi • Yksilö • Luottamus • Läheisyys • Osallistaminen • Oivalluttaminen • Työkaveri 13 Mukaillen Pekka Järvinen, Ihmisten johtamisen perusteet -luento 1.9.2016
 14. 14. SUORITUKSEN JOHTAMINEN
 15. 15. ESIMIES ANTAA SUUNNAN TYÖNTEOLLE Reflektio Palaute Mitä työhöni kuuluu? Mitä minulta odotetaan? Määrittele vastuut ja kerro mitä odotetaan (työn tavoitteet, työpaikan käytännöt) Välittääkö kukaan siitä, mitä teen? Kuuntele, osoita kiinnostusta ja arvostustaMiten pärjään työssäni? Anna palautetta Miten pärjäämme? Mihin olemme menossa? Miten minä voin olla hyödyksi? Kerro tavoitteista ja tuloksista Kerro strategiasta, visiosta, toiminta- ajatuksesta, arvoista Valtuuta, tee rooli selväksi, selitä miksi työ on tärkeää organisaation kannalta
 16. 16. 16 SUORITUKSEN JOHTAMINEN 2. Miten ohjaan katseet tavoitteisiin? Tavoitteet Mittarit Seuranta Palaute Reflektio Keskustelu 1. Katse yhteisiin tavoitteisiin
 17. 17. KESKUSTELEVAN TYÖ- KULTTUURIN KEHITTÄMISTÄ VALMENTAVALLA OTTEELLA
 18. 18. • Esittää kysymyksiä, kannustaa omaan ajatteluun • Kannustaa ideoimaan • Tukee ja on läsnä, kiittää ja kehuu • Haastaa työyhteisöä kehittämään ja kehittymään • Keskustelee toimintatavoista muiden kanssa • Antaa palautetta edistymisestä • Vahvistaa positiivista ilmapiiriä! 18 VALMENTAVA OTE
 19. 19. OLETKO JO VALMENTAVA ESIMIES? 19 Valitse toimintatavat, jotka ovat sinulle jo luontevia ja käytät niitä aktiivisesti. Annan muille aktiivisesti palautetta työn onnistumisesta ja palkitsen edistymisen. Keskusteleminen muiden kanssa on mielestäni yksi parhaista tavoista ratkaista työhöni liittyviä ongelmia. Luotan siihen, että ihmiset hoitavat (etätyössä) hommansa. Luotan, että ihmiset hoitavat oman osuutensa yhteisestä projektista. Määrittelen johdettavan tavoitteet yhdessä hänen kanssaan hänen motivaatiotekijöistään lähtien. Pyydän palautetta omasta toiminnastani. Suhtaudun joustavasti erilaisiin tapoihin tehdä työtä. Olen läsnä ja saatavilla, kehun ja kiitän. Huolehdin tiimini työhyvinvoinnista. Kannustan johdettaviani suunnittelemaan aktiivisesti omaa kehittymistään. Kysyn säännöllisesti: Miten voin auttaa sinua onnistumaan? Haastan työyhteisöä kehittymään ja kehittämään.
 20. 20. YDINTAITONA KUUNTELEMINEN • Huomio 100 % toiseen – Kommunikointityyli – Äänensävy, kehonkieli – Usein toistuvat sanat ja ilmaisut – Tavoitteet, toiveet, arvot, uskomukset • Pyri ymmärtämään toisen maailmaa – Kerro lisää.. – Tarkenna vielä…
 21. 21. EI KUUNTELE TEESKENTELEVÄ VALIKOIVA TARKKAAVAINEN EMPAATTINEN
 22. 22. MIELIKUVAT ONNISTUNESSA VUOROVAIKUTUKSESSA MITÄ 12 % sanat MITEN 48% kehonkieli 40% ääni • Merkittävä osa viestinnästä tapahtuu kasvojen ilmeiden ja katseen välityksellä • Ilmeitään ja katsettaan kukaan ei pysty kontrolloimaan täydellisesti • Usein puhetta tehokkaampaa • Jos sanaton ja sanallinen viesti ovat ristiriidassa, sanaton koetaan vahvempana Avoin olemus + katsekontakti = viesti kiinnostuksesta ja arvostuksesta Rento keho + asento = viesti, että keskustelija on sanojensa takana
 23. 23. VARMISTA KUITENKIN AINA MITÄ TOINEN AJATTELEE/ TARKOITTAA
 24. 24. HARJOITUS, OSA 1 • Palauta mieleen jokin sellainen tilanne tai kokemus esimiestyössä josta selviäminen alkuun tuntui lähes mahdottomalta ja josta kuitenkin suoriuduit ja onnistuit. • Mitä taitoja ja ominaisuuksia tarvitsit tässä tilanteessa? 24
 25. 25. HARJOITUS, OSA 2 Muodostakaa parit • Kerro kokemuksesi • Aloita kertomalla ja kuvailemalla: mitä tapahtui, mitä teit ja mitä taitoja käytit. • Toinen kuuntelee aktiivisesti ja kirjaa ylös kuulemansa perusteella havaittuja taitoja, kykyjä ja hyviä ominaispiirteitä. Lopuksi kuuntelijan tehtävä on kertoa havainnoistaan. • Keskustelkaa siitä, miten näitä esille nousseita taitoja ja ominaisuuksia voit hyödyntää nykyisessä ja/tai tulevissa työtehtävissä • Vaihtakaa rooleja 25
 26. 26. INNOSTAVA SUUNNAN- NÄYTTÄJÄ
 27. 27. KOLME PSYKOLOGISTA PERUSTARVETTA SYNNYTTÄÄ DRAIVIA 1. Vapaaehtoisuus (Autonomy) Vapaus päättää itse tekemisistään (vastakohta: tiukasti kontrolloitu tekeminen) -> sisäinen motivaatio 2. Kyvykkyys (Competence) Tunne siitä, että osaa hommansa ja saa asioita aikaiseksi -> flow tila, jossa kaikki sujuu kuin itsestään 3. Yhteisöllisyys/Yhteenkuuluvuus (Relatedness) Perustarve olla yhteydessä toisiin ihmisiin.-> myönteinen vuorovaikutus kollegoiden ja pomon kanssa on merkittävä innostaja -> myönteisen ilmapiirin ja yhteenkuuluvuuden varmistaminen yksi johtamisen tärkeimmistä elementeistä 27 Esimies mahdollistajana Esimies sparraaja Esimies ihmisenä
 28. 28. OLETKO JO INNOSTAVA SUUNNANNÄYTTÄJÄ? 28 Valitse toimintatavat, jotka ovat sinulle jo luontevia ja käytät niitä aktiivisesti. Viestin aktiivisesti, ymmärrettävästi ja konkreettisesti strategiasta, visiosta ja missiosta. Luon verkostoja. Ylläpidän positiivista henkeä. Teen päätöksiä ja kannan niistä vastuun. Myönnän tarvittaessa virheeni. Suhtaudun digitalisaation tuomiin muutoksiin mahdollisuuksina. Kunnioitan monimuotoisuutta. Kerron työn merkityksellisyydestä osana isompaa kokonaisuutta. Uskon itse yhteiseen visioomme ja tavoitteisiimme. Varmistan sekä johdettavieni että oman kehittymisen ja osaamisen. Puutun epäkohtiin ja otan puheeksi, ohjaan oikeaan suuntaan. Osallistun aktiivisesti johdettavieni arkeen. Olen itse valmis muutokseen ja uuden oppimiseen, ja huolehdin myös johdettavieni muutoskyvykkyydestä.
 29. 29. KEHITYS- KESKUSTELUT - KOKEMUKSIA
 30. 30. KETTERÄMPI JA LUONTEVAMPI KÄYTÄNTÖ KEHITYSKESKUSTELUILLE 30 Riitta Hyppänen, riittahyppanen.fi Lyhyempiä kestoltaan Edellytysten luominen tuleville onnistumisille Useammin keskusteluja Vain tarpeellinen dokumentoidaan Osaamisen, hyvinvoinnin ja voimavarojen varmistaminen Enemmän tilaa vuorovaikutukselle Huomio onnistumisissa Uskallusta puhua unelmista LUOTTAMUS Rakennetaan arjessa – sanoin ja teoin
 31. 31. TIEDÄNKÖ? • Perustehtävän selkiyttäminen OSAANKO? • Osaamisen täydentäminen PYSTYNKÖ? • Työjärjestelyt ja/tai työvälineet • työterveyshuolto HALUANKO? • Motivaatiosta keskustelu • Uusi työ/työpaikka PERUSKYSYMYKSET Helsingin kaupungin henkilöstöhallinto
 32. 32. 32 TAVOITE Goal Mikä on tavoitteesi? Minkä takia tämä on sinulle tärkeää? Mikä on tavoitteemme tälle keskustelulle? MISSÄ OLET NYT Reality Missä olet nyt tämän asian suhteen? Miten toivoisit asioiden olevan toisin kuin nyt? Kuvaile nykytilannetta (esim. asteikolla 1-10)? Miltä se näyttää käytännössä? Miltä näyttää seuraava taso ja/tai ylin taso 10? Mikä sinua estää etenemästä kohti tavoitetta? Mitä olet jo kokeillut? VAIHTOEHDOT Options Mitä vaihtoehtoja sinulla on? Mikä niistä tuntuu parhaalta? Mikä on suunnitelmasi? Mitä etenemistapaa uskoisit muiden suosittelevan sinulle tässä tilanteessa? Mitä tarvitset muilta? Kenen apua tarvitset? Kauan siihen menee, onko realistista? MITÄ SEURAAVAKSI Wrap-up/will/way forward Miten vetäisit yhteen käymämme keskustelun? Mitä aioit siis tehdä seuraavaksi tavoitteen saavuttamiseksi? Nyt kun lopetamme keskustelun, mitä teet välittömästi? GROW –MALLI
 33. 33. ESIMIEHEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET
 34. 34. • Ohjaa • Opastaa, perehdyttää (delegoi) • Asettaa tavoitteita • Seuraa tavoitteiden toteutumista • Kertoo saavutuksista ja onnistumisista • Palkitsee • Antaa palautetta (hyvä / rakentava), mahdollistaa reflektoinnin • Ottaa vastaan palautetta – kehittyy • Raivaa työn tekemisen esteet • Varmistaa osaamisen • Kehittää osaamista ja työtapoja • Seuraa työkykyä, ottaa puheeksi • Keskustelee ja kuuntelee – Kehityskeskustelut – Tavoitekeskustelut – Palkkakeskustelut – Puheeksiotto työkykyasioissa – Työkykyneuvottelu – Huomautuksen antaminen – Varoituksen antaminen – Perehdytyskeskustelut – Koeaikakeskustelu – Suoriutumiskeskustelut – Lähtöhaastattelut (HR) 34 ESIMIES
 35. 35. Työsopimuslaissa säädetään työnantajan perusvelvollisuudet Näitä velvollisuuksia täydentävät muiden työoikeudellisten lakien säännökset, kuten: • Työaikalaki, vuosilomalaki • Työturvallisuuslaki ja tapaturmavakuutuslaki • Yhdenvertaisuuslaki, laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta • Yhteistoimintalaki • Työterveyshuoltolaki • Vuorotteluvapaalaki • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä • Työehtosopimuslaki • Opintovapaalaki35 ”ESIMIEHEN ASIANTUNTIJATYÖTÄ”
 36. 36. LAKISÄÄTEISISTÄ VELVOLLISUUKSISTA TYÖNTEKIJÄ • Työntekijän yleiset velvollisuudet – Huolellinen työskentely – Työnantajan määräysten ja ohjeiden noudattaminen – Lojaalisuusvelvoite • Työturvallisuus – Työskennellä huolellisesti ja varovaisesti – Toimittava ohjeiden mukaisesti – Ilmoitettava havaitsemistaan vioista ja puutteista TYÖNANTAJA • Yleisvelvoite – Työilmapiiri, palaverit ja muut käytännöt – Jatkuva perehdytys ja koulutusvelvollisuus – Osaamisen kehittämien • Tasapuolinen kohtelu ja syrjinnän kielto – Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu (päätöksenteko, henkilöstöedut, palkka, sopimukset…) • Työturvallisuus – Riskien ja vaarojen arviointi, toimenpidesuunnitelmat – Toimenpiteisiin ryhtyminen – Perehdytys, koulutus, ohjaus, valvonta – Fyysinen ja henkinen turvallisuus ja terveys (työtapaturmat, häirintä ja epäasiallinen kohtelu)
 37. 37. ESIMIEHEN TYÖNJOHTO – JA VALVONTAOIKEUS Direktio-oikeuden nojalla työnantaja voi määrätä: - Mitä työtä tehdään - Kuka työn tekee - Millaisilla työvälineillä työ tehdään - Milloin, miten ja missä työ tehdään - Valvoa työn tekemistä ja työajan käyttöä - Ohjata suoritusta Direktio-oikeutta rajaa erityisesti työsopimus sekä työehtosopimus
 38. 38. Esimiestyön haaste: Puuttua työntekijöiden suoritukseen aina kun se on tarpeen ja olla puuttumatta aina, kun se on mahdollista. 38
 39. 39. ESIMIESTYÖ PALVELU- TEHTÄVÄNÄ
 40. 40. 40 ODOTUKSET TYÖSSÄ IHMISET HALUAVAT TIETÄÄ IHMISET HALUAVAT YMMÄRTÄÄ IHMISET HALUAVAT OSALLISTUA IHMISET HALUAVAT VASTUUTA IHMISET HALUAVAT SAADA AIKAAN IHMISET HALUAVAT ONNISTUA IHMISET HALUAVAT KEHITTYÄ MILLAINEN OLET PALVELEVANA JOHTAJANA?
 41. 41. MIKÄ MOTIVOI JA LUO SITOUTUMISTA? 41 Mahdollisuus kehittyä Johtaminen ja organisaatio Aineellinen palkitseminen Työn ja muun elämän tasapaino Työn sisältö ja laatu Työympäristö TYÖNTEKIJÄKOKEMUKSEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ • Työn merkityksellisyys • Oman työn arvostus • Tehtävien haasteellisuus • Tehtävien kiinnostavuus • Roolin itsenäisyys • Työn määrä • Työantajan suhtautuminen • Elämäntilanteen huomioinen • Joustavuus • Työsuhteen eri muodot • Työtunnit • Palveleva, fasilitoiva ja valmentava johtaminen • Itseohjautuvuus • Organisaation arvot ja toiminta • Organisaation maine • Organisaatiokulttuuri • Työnantajamielikuva• Verkostoituminen • Työkaverit ja muut sidosryhmät • Työtilat ja työvälineet • Tiedon saaminen/jakaminen • Prosessien laatu • Työturvallisuus • Kilpailukykyinen peruspalkka • Hyvät luontoisedut ja etuudet • Suoritusperusteiset kannustimet • Pitkän aikavälin ohjelmat • Eläkejärjestelyt, muut palkkiot • Työssä oppiminen • Koulutukset ja valmennukset • Kehitysmahdollisuudet • Mahdollisuus parantaa suoritusta • Palaute
 42. 42. Aihe 1: Keskustelkaa miten voitte kehitätte vuorovaikutusta ja tiedonkulkua esimiesten kesken yrityksessänne. Aihe 2: Keskustelkaa miten seuraatte tiiminne onnistumisia ja miten tuotte onnistumisen kokemuksia entistä enemmän esiin. Aihe 3: Keskustelkaa miten rohkaisette esimiehinä työntekijöitä lisäämään innostusta ja kannustusta toiminnassaan. Aihe 4: Keskustelkaa mikä siinä, mitä yrityksenne on ja tekee on arvokasta ja innostavaa. 42 RYHMÄTYÖ
 43. 43. 1. Tunne itsesi ja opi johtamaan itseäsi 2. Tunne johdettavasi ja käytä aikaa keskusteluun 3. Kohtele kaikkia tasavertaisesti 4. Kun luottaa, se alkaa tuottaa 5. Aseta yhteinen tavoite 6. Palkitse ja anna palautetta 7. Huonot uutiset ovat hyviä uutisia 8. Hyvin paljon riippuu viestinnästä KEHITY ESIMIEHENÄ
 44. 44. JOHDA ITSEÄSI • Jotta pystyt toimimaan innostuneena suunnannäyttäjänä ja valmentavana johtajana, huolehdi omasta motivaatiostasi ja jaksamisestasi • Työn pirstaleisuus ja työn määrä tekevät työtehtävien priorisoinnin välttämättömäksi – suuntaa energia oikeaan paikkaan ja tunnista omat voimavarat
 45. 45. VOIMAVARAPYÖRÄ uni ja lepo -laatu ja määrä ravinto -monipuolisuus ja laatu liikunta -määrä ja monipuolisuus 4 5 6 10 9 8 7 rentoutuminen -oma aika ja tila ilo ja nauru, huumori positiivinen ajattelu kuormitus -kiire, velvollisuuksien määrä, työn haasteet sosiaalinen elämä, ystävät, harrastukset, kulttuuri jne. perhe-elämä - vuorovaikutus, päämäärät, työnjako 4 5 7 6 8 9 10 Rastita kunkin osa-alueen kohdalle niiden tämän hetkinen tila elämässäsi asteikolla 4-10.
 46. 46. MITÄ MUUTAN VOIMAVARAPYÖRÄN POHJALTA? Muuta tapa kerrallaan! 80% mahdollisuudet onnistua Kaksi tapaa 35 % mahdollisuudet onnistua Kolme tai enemmän 5 % mahdollisuudet onnistua (Duhigg, C. 2013. The Power of Habit) Muutokseni: Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu
 47. 47. • Verkkovalmennukset • Työvire pulssikysely • Parempi Vire www.ilmarinen.fi TYÖKALUJA ESIMIESTYÖN TUEKSI
 48. 48. PAREMPAA TYÖELÄMÄÄ, OLE HYVÄ!

×