Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diseminare proiect Erasmus+

671 views

Published on

Scoala Primara Bucovat, Dumbrava , Timis

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diseminare proiect Erasmus+

 1. 1. Erasmus Plus Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale DUMBRAVA 2016 ȘCOALA GIMNAZIALA DUMBRAVA Structura ȘCOALA PRIMARĂ BUCOVĂȚ PROF. PEICUȚI CRISTINA
 2. 2. Proiecte de Mobilitate (actiunea cheie 1) – KA1 Parteneriate Strategice (actiunea cheie 2) - KA2 Dialogul Structurat (actiunea cheie 3) - KA3
 3. 3. Profesorii din învățământul preuniversitar:  pot participa în proiecte de mobilitate școlară de predare (pot preda într-o altă şcoală din altă ţară) sau formare (se pot forma într-o altă şcoală sau instituţie publică/privată implicată în educaţie, formare şi tineret, inclusiv job shadowing)  pot participa în consorţii pentru proiecte de mobilitate în învăţământ superior, educaţia adulţilor, educaţie vocaţională şi formare  pot participa în proiecte de parteneriate strategice (care pot presupune inclusiv mobilităţi de predare sau formare)
 4. 4. Ce sunt proiectele de mobilitate?  Proiecte instituţionale prin care se realizeză activităţi care implică parteneri din mai multe ţări (trans-naţionale). Programul unui proiect de mobilitate diferă de la un domeniu la altul şi, în funcţie de acesta, poate cuprinde cursuri de formare, plasamente, activităţi de predare, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activităţi de tip job-shadowing.  Au ca scop producerea unor efecte pozitive pe termen lung asupra participantilor, institutiilor si asupra politicilor din domeniile respective. Finantare simplificata prin folosirea de sume forfetare si baremuri de costuri unitare. Proiectele de mobilitate se realizeaza in 3 faze: - Pregatirea ( stabilirea legaturilor, selectia participantilor,incheierea de acorduri cu patenerii si cu partiipantii, activitati legate de pregatirea lingvistica ) - Punerea in aplicare a activitatilor propriu-zise – mobilitatea - Activitati de continuare ( follow-up: evaluarea activitatilor, recunoasterea formala, diseminarea si utilizarea rezultatelor).
 5. 5. Dezvoltarea profesională, schimb de experienţă şi transfer de bune practici. Dobândirea de cunoştinte şi competenţe inclusiv invăţarea limbilor străine sau aprofundarea competenţelor ICT pentru profesioniştii implicaţi in domeniul şcolar pre- primar, primar sau secundar. CUM? Erasmus + permite dezvoltarea personalului prin participarea la activităţi relevante ce au loc în altă ţară decât ţara de origine. Activităţile ce pot fi realizate: activităţi de predare şi formare continuă (curs structurat şi sau activităţi de job-shadowing) PENTRU CINE? Profesori, directori, bibliotecari din domeniul şcolar (pre-primar, primar, secundar) din instituţiile statelor membre participante la program. Notă! Elevii şcolari (filiera teoretică) pot fi implicaţi în activităţi de mobilitate doar în cadrul Parteneriatelor Strategice. În cadrul programului Erasmus+ persoanele nu pot candida pe cont propriu, ci numai ca parte a unei instituţii/organizaţii eligibile. De aceea este foarte important să identificaţi, împreună cu organizaţia/instituţia unde sunteţi activi sau cu care sunteţi în contact, ce oportunităţi de învăţare vă oferă Erasmus+. Oportunități pentru personalul didactic interesat de:
 6. 6. Școala Primară Bucovăț Proiect de mobilitate KA1 Perioada de implementare: 01.09.2015 - 31.08.2016 Cursuri solicitate și aprobate : 2 Buget solicitat și aprobat : 6.010 euro
 7. 7. PRIMUL CURS Digital Classroom: Using ICT in Education Utilizarea TIC în educaţie 18.10 -29.10.2015 Barcelona
 8. 8. Prezentare generală • Beneficiar: Școala Primară Bucovăț • Furnizor: ONG Motivated Learning for Everyone • 10 zile de curs – 50 de ore • Locaţia: Şcoala Turbula, Barcelona • 10 participanţi (Finlanda, România şi Turcia) • 1 formator – Sofija Tosheva – Macedonia • Activităţi practice; participare lecţii
 9. 9. TIC în educaţie • Dezvoltarea competenţelor digitale de bază • Alfabetizare digitală “digitally literate” • Tehnologia este doar o unealtă. Profesorul deţine rolul esenţial în motivarea elevilor de a lucra împreună” – Bill Gates
 10. 10. Aplicaţii Google pentru educaţie • Drive: stocare virtuală (cloud) de documente • Groups: elevi, părinţi • Sites: personalizarea curriculumului (lecţii, fişe de lucru, teste de evaluare, portofolii electronice) • Blogs: jurnal online; blogul clasei; blog individual pentru portofoliul elevului (Blogger) • Forms: teste, examene online, aplicare de chestionare
 11. 11. Mijloace audio şi video în educaţie Mijloace de comunicare sincronice (comunicare în timp real)- conferinţa audio/video/web; hangouts Sugestii: - realizarea unei dezbateri cu un invitat dintr-un domeniu şi clasa de elevi Mijloace de comunicare asincronice (timp diferit) -blog, email, cărţi online (ebook), situri Sugestii: - studierea unei teme prin investigarea blogului, siturilor, ebooks.
 12. 12. E-learning • E-learning – activităţi de predare-învăţare ce implică un calculator şi reţele interactive (internet) • Platforme e-learning – conţinuri, teste, tutoriale audio şi video Sugestii: Crearea de platforme e-learning pentru activităţi în timpul vacanţelor
 13. 13. Învăţarea şi jocurile digitale • Jocurile digitale – nou mijloc tehnic • Jocul educaţional – jocul creat pentru a învăţa elevul despre o temă şi dobândirea de competenţe, respectarea de reguli; adaptare; rezolvare de probleme
 14. 14. AL DOILEA CURS ” Navigator to KA1 and KA2 of Erasmus+: How to plan,prepare and manage a Successful Project ”, Cum să scrii proiecte ERASMUS+ 07.03 - 18.03.2016 LONDRA
 15. 15. Prezentare generală • Beneficiar: Școala Primară Bucovăț • Furnizor: ONG Motivated Learning for Everyone • 10 zile de curs – 50 de ore • Locaţia: Londra, Marea Britanie • 18 participanţi (Grecia, Spania, Suedia, Polonia, România, Turcia) • Activităţi practice; participare lecţii
 16. 16. Tematica cursului a fost: prezentare și context Erasmus+, analiză de nevoi, activități de învățare și forme de recunoștere a rezultatelor învățării, rezultate proiect, diseminare și exploatare a rezultatelor, impact, monitorizare și evaluare, sustenabilitate, lucru în parteneriat, reguli financiare și buget.
 17. 17. La finalul cursului participantul s-a familiarizat cu specificul programului Erasmus+ și al proiectelor de mobilitate, a înțeles care sunt oportunitățile programului pentru a face legătura cu nevoile instituției din care face parte, a învățat cum să formuleze obiective, activități și rezultate ale proiectului și să înțeleagă modul în care acestea se corelează pentru a crea impact, să cunoască și înțelege care sunt informațiile relevante de completat în rubricile din formularul de candidatură.
 18. 18. Activitatea de formare s-a încheiat cu un examen final în urma căruia fiecare participant a primit : • CERTIFICAT DE PARTICIPARE • CERTIFICAT DE MOBILITATE EUROPASS
 19. 19. Mulțumesc!

×