Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soutěže online | po lidsku nebo po právu?

2,878 views

Published on

Prezentace Václava Schovánka na akci Social Marketers Seminar - Soutěže online

 • Be the first to comment

Soutěže online | po lidsku nebo po právu?

 1. 1. Soutěže on-line a jejich právní úprava<br />
 2. 2. Obsah<br />Právní úprava pořádání soutěží<br />Rozdíly mezi loterií a soutěží<br />Správná a spravedlivá pravidla<br />Pořadatel, vyhlašovatel nebo organizátor<br />Ochrana spotřebitele<br />Facebook & Co.<br />
 3. 3. Právní rámec pořádání soutěží<br />Zákonná a smluvní úprava povinností<br />Stát<br />Partner, např. Facebook Inc.<br />Klient<br />Hlavní principy<br />Znalost<br />Čas<br />Příprava<br />
 4. 4. Rozdíly mezi loterií a soutěží<br />Veřejný příslib<br />Loterie<br />Spotřebitelská loterie<br />
 5. 5. Rozdíly mezi loterií a soutěží<br />Veřejný příslib<br />Veřejným příslibem se zavazuje ten, kdo veřejně prohlásí, že zaplatí odměnu nebo poskytne jiné plnění jednomu nebo několika z blíže neomezeného počtu osob, které splní podmínky stanovené ve veřejném příslibu.<br />Loterie<br />Podmínkou účasti je zaplacení vkladu do hry<br />Vítěz určen na základě náhody<br />
 6. 6. Rozdíly mezi loterií a soutěží<br />Spotřebitelská loterie<br />soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží<br />Kdy je spotřebitelská loterie povolena?<br />
 7. 7. Další právní předpisy<br />Ochrana osobních údajů<br />Zpracování osobních údajů poskytnutých soutěžícími<br />Ochrana proti spamu<br />Zasílání obchodních sdělení na el. adresu soutěžících<br />Ochrana spotřebitele<br />Zakázané obchodní praktiky<br />Ochrana osobnosti a autorské právo<br />Fotky a díla účastníků soutěže<br />
 8. 8. Pravidla soutěží<br />Proč mít dobrá pravidla<br />Vyjasnění právní povahy soutěže: loterie/soutěž<br />Stanovení podmínek získání výhry<br />Získání nezbytných souhlasů a oprávnění od účastníků soutěže <br />Příklady soutěžních mechanik<br />První<br />Nejhezčí<br />Nejchytřejší<br />
 9. 9. Pravidla soutěží - realita<br />88% soutěžících upsalo duši ďáblu<br />Pouze 12% soutěžících klauzuli objevilo a odmítlo<br />Ti, co odmítli, dostali kupón na nákup hry v hodnotě 5USD<br />
 10. 10. Odpovědnost<br />Organizátor, Pořadatel nebo Vyhlašovatel?<br />Pojmové znaky<br />Kdo je odpovědný<br />Správce nebo Zpracovatel?<br />Zpracování osobních údajů<br />Povinnost oznámit zpracování osobních údajů Úřadu<br />
 11. 11. Ochrana spotřebitele<br />Obecná ochrana spotřebitele<br />Zakázané obchodní praktiky<br />Nekalé<br />Klamavé<br />Agresivní<br />
 12. 12. Facebook & Co.<br />Promotion Guidelines<br />Vlastní aplikace<br />Co je zakázané<br />Další povinnosti<br />Facebook disclaimer<br />Odkaz<br />
 13. 13. Děkuji za pozornost<br />Václav Schovánek<br />@vs05<br />+420777738049<br />www.akschovanek.cz<br />

×