Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vækstlaget - model for samskabelse i landsbyen

198 views

Published on

Vækstlaget?
Det levende vækstlaget på en træstamme ligger yderst under barken og omslutter den statiske kerne og marv. Derfra vokser træet år for år med næring der kommer fra rødderne via kerneveddet ud igennem marvstrålerne til vækstlaget. Vækstlaget får energi fra solen der går sin runde hver dag. Den kommer oppefra via bladene og møder i vækstlagets nye stamceller den saft og kraft der kommer fra rødderne. Her skabes kontinuerligt nye celler der i starten ikke er specialiseret. De nye stamceller specialiseres først senere i skabelsesprocessen afhængig af hvor de initieres på træet.

Hvad er Landsbyens Vækstlag?
Landsbyens vækstlag er de nye initiativer, projekter, ideer der udvikler og gør vores landsbyer levende. De findes både indenfor de enkelte 4 grupperinger, men i større og større grad også imellem dem.

Hvad styrker aktiviteterne i landsbyens vækstlag?
Aktiviteten i vækstlaget styrkes i det nære sammenspil mellem foreningsliv, kirke, erhvervsliv og den offentlige sektor.
Præst og bonde var de to primære aktører i landsbyen. Bonden der producerede brødet til bordet og præsten der brød og delte det ud. I tidligere tider samledes man på tingstedet i landsbyen og planlagde her byens aktiviteter og forvaltning af de fælles resurser. Man skabte ønskeværdige pejlemærker for fremtiden og satte fælles projekter i gang. Siden er det interessebaserede foreningsliv og den kommunale forvaltning kommet til. De er ikke mere en 150 år gamle. Tingstedet er derfor en gammel metafor et åbent mødested for alle parter.

Kaffegrupper?
Kaffegrupperne er de enkelte projektgrupper og initiativkredse. Kaffegrupperne samles omkring nye ideer til udvikling af landsbyen. En form for nyt interessefællesskab. Til forskel fra foreninger, er kaffegrupper dynamiske. De opstår og nedlægger sig selv afhængig af behov og lyst.
Nye ideer skabes og kan realiseres når man har energifyldte og engagerende visioner der inddrager ny teknologi og viden. I kaffegrupperne sker automatisk en kobling med en historisk selvindsigt, relationerne mellem landsbybeboerne og deres handle- og skaberkraft.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vækstlaget - model for samskabelse i landsbyen

  1. 1. Forening Erhverv Kommune Kirke (c) Landsbyhøjskolen.dk Den Folkekirkelige Udviklingsfond Fyens Stift Landsbyens VÆ K S T L A G K ir keoglands by.dk Design: Karen & Tove Marie Mortensen

×