Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nykredit oplæg

450 views

Published on

Om situationen i landdistrikterne - præsentation af Poul Erik Jørgensen

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nykredit oplæg

 1. 1. Juli 2013Vurdering Kunder 1 Boligmarkedet – finansiering og prioritering 13. august 2013 Sommerhøjskole Liv og Land Ryslinge Højskole Poul Erik Jørgensen Vurdering Kunder pej@nykredit.dk Nykredit
 2. 2. Forretningsudvikling - aktivitet 2Juli 2013 Vidste du dette om Nykredit…  Danmarks største långiver – ydet 31% af alle lån i 20121  Mere end 1 mio. kunder  55 centre  81 samarbejdende pengeinstitutter på realkredit  3.893 heltidsansatte (gns.) Vurdering Kunder 646 668 691 384 400 418 0 200 400 600 800 1000 1200 2010 2011 2012 Mia. kr erhverv privat Nykredits realkreditudlån 93 101 104 305 335 514 0 100 200 300 400 500 600 700 2010 2011 2012 Formue under forvaltning og administration Formue under forvaltning Formue under administration Mia. kr Kilde: Nykredit Årsrapport 2012 Kilde: Nykredit, general præsentation, opdateret maj 2013 1 Bank- og realkreditudlån.
 3. 3. Midtby Mulighed Konkurrence Alvorlig udfordring Juli 2013 3Vurdering Kunder
 4. 4. Der skal handles - ikke at handle er også en beslutning Juli 2013 4Vurdering Kunder • Kompleksiteten er stor • Der mangler erfaringer, så ydmyghed er et must!
 5. 5. Handling kræver viden og empati Juli 2013Vurdering Kunder 5 Tilgang/Analytisk Penge/Værdier Lokalmiljø/Demografi Budget Indtægter 45000 32000 10000 Udgifter -57000 -39000 -22000 Total balance -31000
 6. 6. Markedsbalance skal genskabes Juli 2013Vurdering Kunder 6 Reduceret mængde  Udbud : • Slå ejendomme sammen • Rive huse ned • … Hvordan opnås dette?
 7. 7. Kan man udvikle ved at afvikle? • Ja – sker ved fusioner i erhvervslivet! • Ikke altid en succes • Fokus på strategi og handling Vi skal finde et ”ja” - hvor det også er OK lokalt Juli 2013 7Vurdering Kunder Der må træffes et valg Udvikling Vedligeholdelse Afvikling
 8. 8. Markedsbalance skal genskabes Flere købere  Efterspørgsel : • Synliggør ’det gode liv på landet’ • Flexboliger’ • … Juli 2013Vurdering Kunder 8 Reduceret mængde  Udbud : • Slå ejendomme sammen • Rive huse ned • … + Hvordan opnås dette?
 9. 9. ……Det gode liv på landet? Juli 2013Vurdering Kunder 9
 10. 10. ……Det gode liv på landet? Juli 2013Vurdering Kunder 10 ? ? ? ? ?
 11. 11. Der MÅ prioriteres Juli 2013 11Vurdering Kunder • Hvem prioriterer? • Hvad sker der, hvis du ikke gør det? • Hvad er realistisk? • At foretage tilvalg og fravalg er forbundet med dilemma Hvad gør et område attraktivt? – Udvikling el. stabilitet –Nuværende beboere el. tilflyttere – …… el. ……
 12. 12. Energirenovering – Hvad kan betale sig? Juli 2013Vurdering Kunder 12  Fokus på økonomien • Driftsøkonomi? • Værdi af aktiv? • Investeringsstørrelse? Ny ejendomsværdi efter renovering? Værdi før renovering Omkostninger for renovering + Eksempel: Værdi af ejendom før investering 1.000.000 Værditab ved investering 200.000 Årlig driftsbesparelse 8.000 Rente 5% Likviditet ∑ År 1 -202.000 -202.000 År 2 -2100 -204.100 År 3 -2205 -206.305 Eksempel på prioritering
 13. 13. Case: E-handel skaber ændring i detailhandelen Juli 2013Vurdering Kunder 13 2012 Scenarie 1: 2025 • Rapport fra Institut for Center-Planlægning (ICP) 2012 viser 3 scenarier for 2025. Det mest markante scenarie viser, at op i mod 1/3 af det danske butiksareal bliver overflødiggjort frem mod 2025. Kilde: E-handelens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark, November 2012 Den overordnede udvalgsvareforsyning i Danmark Også erhvervsmæssige ændringer er i gang…… Scenarie 2: 2025Scenarie 3: 2025
 14. 14. Eksempel på finansiering 14Juli 2013 Stormstræde 34, 6792 Rømø. Dusagervej 5, 4100 Ringsted To-lagsbelåning med afdrag Værdi af hus – 500.000 kr. Værdi af hus - 2.500.000 kr. Lånebeløb 400.000 kr. 2.000.000 kr. Fast rente – ydelse eft. skat 1.700 kr. 8.600 kr. Variabel rente – ydelse eft. skat 1.100 kr. 6.000 kr. Bidrag 230 kr. 1.100 kr. Kilde: Totalkredit pr. 02.07.2013 – www.totalkredit.dk, alle ydelser er angivet for lånetypen ’højt afdrag’ Vurdering Kunder
 15. 15. Hvad sker der ved nyt økonomisk opsving? Juli 2013Vurdering Kunder 15  Alternativ 1: Vækst spreder sig som ringe i vandet f.eks. fra de store byer til de omkringliggende samfund  Alternativ 2: Vækst forstærker urbaniseringen og suger folk og ressourcer fra det omkringliggende samfund, som en magnet.
 16. 16.  Formål: Rejse bred debat om vigtige problemstillinger og mulige tiltag  Hypotese: Divergens mellem aktuel bygningsmasse og fremtidigt behov  Metode: Case-analyser og numeriske trendanalyser  Hvem: SBi forskningsprojekt. Donation fra Nykredits Fond Projekt ’Fremtidens Danmark uden for de store byers grænser’ 14-08-2013Vurdering Kunder 16 Hvilke ændringer vil vi se i boligbehovet i fremtidens Danmark?
 17. 17. Juli 2013 17 Nødvendig Ydelse/økonomi Kreativitet Risiko Energi Danmark Investeringstryghed Tillid Nødvendig Ydelse/økonomi Kreativitet Risiko Energi Danmark Investeringstryghed Tillid Handling fordi: Vurdering Kunder

×