Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La lectura i la presa d'apunts

458 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La lectura i la presa d'apunts

  1. 3. <ul><li>Conèixer els defectes de lectura: vocalització, repetició mental, regressió, acompanyar la lectura amb el dit. </li></ul><ul><li>Reduir el nombre de fixacions i percebre tot el camp visual possible. </li></ul><ul><li>Fixar-se en la part superior de la grafia de cada mot. </li></ul><ul><li>Signes de puntuació i mots guia. </li></ul>
  2. 5. <ul><li>Descobrir les idees principals que contenen el missatge. </li></ul><ul><li>Descobrir i analitzar l’estructura dels texots (expositius, narratius, argumentatius,…) </li></ul><ul><li>Altres habilitats bàsiques de la comprensió lectora: relacionar el text amb coneixements prèvis, formular preguntes sobre el text,… </li></ul><ul><li>El vocabulari: claus contextuals, anàlisi de parules, ús del diccionari. </li></ul>
  3. 7. <ul><li>Els apunts reflexteixen el carácter personal i significatiu de qui els pren. </li></ul><ul><li>Abans fer un cop d’ull al tema que s’explica. </li></ul><ul><li>A classe és necessària una actitud bàsica: l’atenció, centrada a escoltar, observar, captar, concentrar-te… </li></ul><ul><li>Descobrir el missatge i prendre’n notes ràpidament. </li></ul><ul><li>Feu servir un codi d’abreviatures. </li></ul><ul><li>Escriure de manera ordenada: amb puts, guions i bona lletra. </li></ul><ul><li>Si no entens alguna cosa, pregunta. </li></ul>

×