Քրիստոնեության ընդունումը <br />Հայաստանւմ<br />Հայաստաննառաջիներկիրնէաշխարհում, որը 301 թվականինքրիստոնեությունըընդունեցո...
ԵրկուդարշարունակքրիստոնյաներըՀայաստանումստիպվածէինիրենցկրոնըգաղտնիտարածել, քանիորպետականկրոնըհեթանոսություննէր, իսկհեթանոս...
Ամենայն հավանականությամբ Գրիգորը մաքուր հայ էր և ծնվել էր Մեծ Հայքի արևմուտքում գտնվող Բարձր Հայքի նահանգում` Թորդան ավանո...
Հայաստանի քրիստոնեությունը ընդունելուց հետո ռազմական բախում է տեղի ունենում քրիստոնյա Մեծ Հայքի թագավորության և հեթանոս Հռ...
Հայ Առաքելական եկեղեցին հայերի ազգային եկեղեցին է: Նրա հոգևոր և վարչական կենտրոնը Էջմիածինն է, իսկ հոգևոր առաջնորդը` Ամենա...
Առաջին գիրքը, որը թարգմանվել է հայերեն հայկական գրերի ստեղծումից հետո 5-րդ դարում, Աստվածաշունչն էր: Աստվածաշունչն ու Ավետ...
Նյութի հեղինակ `Արման Մարտիրոսյան<br />Ղեկավար` ԱրսենԳալստյան<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Պատմության ԴԱս

1,063 views

Published on

Արման Մարտիրոսյան

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,063
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Պատմության ԴԱս

  1. 1.
  2. 2. Քրիստոնեության ընդունումը <br />Հայաստանւմ<br />Հայաստաննառաջիներկիրնէաշխարհում, որը 301 թվականինքրիստոնեությունըընդունեցորպեսպետականկրոն: ՔրիստոնեությանմուտքըՀայաստանևայնուհետևդրատարածումնանցելէդժվարինճանապարհ, քանիորհեթանոսությունըերկրումուներխորարմատներ: ՔրիստոնեությունըՀայաստաններթափանցումէր 2 ուղղությամբ. 1. հարավից-այսուղղությաններկայացուցիչներըասորիներնէին2. արևմուտքից-այսուղղությաններկայացուցիչներըհույներնէին: Մ.թ.ա. 1-ինդարում (60-68թթ.): <br />ԱյսերկրումքրիստոնեությունենքարոզելՔրիստոսի 12 աշակերտներիցԹադեոսնուԲարդողեմեոսը:ՆրանքՀայաստանէինեկելԱսորեստանիցևԿապադովկիայից, հայտնիէինորպեսհայոցաշխարհիլուսավորիչներ, մկրտումէինիշխանականընտանիքներինևհասարակմարդկանց:<br />
  3. 3. ԵրկուդարշարունակքրիստոնյաներըՀայաստանումստիպվածէինիրենցկրոնըգաղտնիտարածել, քանիորպետականկրոնըհեթանոսություննէր, իսկհեթանոսներըմեծամասնությունէինկազմում: Այսիրավիճակըտևեցմինչև 301 թվականը, երբՏրդատ III թագավորըհռչակեցքրիստոնեությունըպետականկրոն:<br /> ՀունականուղղությաններկայացուցիչնէրԳրիգորԼուսավորիչը: Լուսավորչիվերաբերյալհայառաքելականեկեղեցինունիմիավանդություն, որիհամաձայնԳրիգորԼուսավորիչըպատկանումէարքայականտոհմիճյուղերիցմեկին` ՍուրենիՊահլավին: Այսավանդությունըամենայնհավանականությամբչիհամապատասպանումիրականությանըևեկեղեցականպատմիչներըայնհյուսելեն, որպեսզիցույցտան, թեԼուսավորիչիտոհմը, որը IV դարումհագևորիցբացիաշխարհիկիշխանությանհավակնություններէրներկայացրել, հայԱրշակունիներիտոհմինհավասարծագումունի:<br />
  4. 4. Ամենայն հավանականությամբ Գրիգորը մաքուր հայ էր և ծնվել էր Մեծ Հայքի արևմուտքում գտնվող Բարձր Հայքի նահանգում` Թորդան ավանում: 301թ-ին Արածանի գետի ջրերում հայերի համար սրբազան Նպար լեռան ստորոտին տեղի է ունենում թագավորի և արքունիքի մկրտությունը: Գրիգոր Լոիսավորիչը մկրտությունից հետո Տրդատին վերանվանում է Հովհաննես և այդ առթիվ Նպարի ստորոտին գտնվող Բագավանում կառուցվում է սուրբ Հովհաննես տաճարը: Գրիգորը պատմության մեջ է մտել «Լուսավորիչ» պատվանմամբ: Նրա կյանքն ու գործնեությունը ներկայացված են Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» մեջ: Իր գործնեության սկզբում և իր կյանքի տարիներին Գրիգորը կրել է ոչ թե «լուսավորիչ» պատվանունը, այլ անվանվել է Ագաթանգեղոս, որը հունարենից թարգմանված նշանակում է «բարի լուր բերող»: <br />
  5. 5. Հայաստանի քրիստոնեությունը ընդունելուց հետո ռազմական բախում է տեղի ունենում քրիստոնյա Մեծ Հայքի թագավորության և հեթանոս Հռոմեական կայսրության միջև: Այս բախումները շարունակվում են մինչև 313թ-ը, երբ Կոստանդիանոս կայսրը, հաղթանակ տանելով կայսրական գահի հավակնորդներից մեկի նկատմամբ, Միլան քաղաքում հրապարակում է մի հրովարտակ(էդիկտ), որով քրիստոնեությունը հեթանոսության հետ հավասար իրավունքներ է ձեռք բերում: Ի վերջո, 324թ-ին քրիստոնեությունը ընդունվեց Հռոմեական Կայսրության պետական կրոն, նույն թվականին տեղի ունեցավ քրիստոնեական եկեղեցու տիեզերական առաջին ժողովը` Նիկիա քաղաքում: Այս ժողովին մասնակցել է նաև Լուսավորչի որդին` Արիստակեսը, որը Հայաստան է բերել ժողովի որոշումը` քրիստոնեական հավատի հանգանակը: Հայոց եկեղեցին ընդունում է տիեզերական 3 ժողով, բացի առաջինից` Եփեսոսի 381թ-ի ժողովը և Կոստանդնուպոլսի 441թ-ի ժողովը...<br />
  6. 6. Հայ Առաքելական եկեղեցին հայերի ազգային եկեղեցին է: Նրա հոգևոր և վարչական կենտրոնը Էջմիածինն է, իսկ հոգևոր առաջնորդը` Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը: Այժմ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Ն. Ս. Տ. Տ. Գարեգին Բ-ն է: Հայաստանը համարվում է քրիստոնեական թանգարան բաց երկնքի տակ, Հայաստանի տարածքում կան բազմաթիվ քրիստոնեական հուշարձաններ` տաճարներ, եկեղեցիներ, վանքեր, խաչքարեր, հին ձեռագրեր և այլն: Հայկական եկեղեցիներ և վանքեր են կառուցվել երկրի ողջ տարածքում` անմատչելի լեռնային բարձունքներում, խոր կիրճերում, անտառներում և այլուր: Այս վանքերը ծառայել են որպես կրթական և լուսավորչական կենտրոններ, հետազոտական դպրանոցներ և մեզ ապշեցնում են իրենց բացառիկ ճարտարապետությամբ, ուսանելի պատմությամբ և խորհրդավոր ոգով: Ամեն տարի հազարավոր ուխտավորներ են այցելում այս վայրերը:<br />
  7. 7. Առաջին գիրքը, որը թարգմանվել է հայերեն հայկական գրերի ստեղծումից հետո 5-րդ դարում, Աստվածաշունչն էր: Աստվածաշունչն ու Ավետարանը բազմիցս արտագրվել են հայ հոգևորականների կողմից, և այսօր Մատենադարանում պահպանվող 14000 հին ձեռագրերի 20% Աստվածաշունչ ու Ավետարան է: 2001թ. Հայաստանը նշեց քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակման 1700 ամյակը: Հին քրիստոնեական ավանդույթների պահպանման հետ մեկտեղ հայերը մայրենի լեզվով գրված առաջին նախադասությանը վերաբերում են որպես լուսավորության և առաջադիմության պայքարի պատվիրան. «Ճանաչել զիմաստություն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ»:<br />
  8. 8. Նյութի հեղինակ `Արման Մարտիրոսյան<br />Ղեկավար` ԱրսենԳալստյան<br />

×