Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA- ETA OSASUN- KULTURARAKO KONPETENTZIA JUAN MANUEL RODRIGUEZ Berritzegune Nagusia Bilbo, 2008ko u...
EZAGUPEN ZIENTIFIKO- TEKNIKOAREN GARAPENA ETA APLIKAPENA <ul><li>INGURUNE FISIKOTIK JASOTAKO INFORMAZIOA INTERPRETATZEKO, ...
ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA GI...
A R L O E N E K A R P E N A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA GIZAKIEN ERAGINA M...
A R L O E N E K A R P E N A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA ARTE HEZKUNTZAKO A...
A R L O E N E K A R P E N A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA GORPUTZ HEZKUNTZA ...
A R L O E N E K A R P E N A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA <ul><li>MEZUEN ANA...
A R L O E N E K A R P E N A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA <ul><li>INGURUNEKO...
A R L O E N E K A R P E N A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA <ul><li>HAUSNARKET...
A R L O E T A K O H E L B U R U A K 2. Participar en actividades de grupo  adoptando un comportamiento ...
A R L O E T A K O H E L B U R U A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA NATURA, G...
A R L O E T A K O H E L B U R U A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA 2. Arte-h...
A R L O E T A K O H E L B U R U A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA EUSKARA E...
A R L O E T A K O H E L B U R U A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA MATEMATIK...
KULTURA ZIENTIFIKOAN, TEKNOLOGIKOAN ETA OSASUNARENEAN KONPETENTZIA IKASTEN ETA PENTSATZEN IKASI KONPETENTZIA KONPETENTZIA ...
E D U K I A K EDUKIN GARRANTZITSUAGOAK KONPETENTZIEN GARAPENA ARLOAN HELBURU OROKORRAK <ul><li>ZIENTZI EZAGUPENAREN...
ZIENTZI EZAGUPENAREN ERABILPENEAN HASIERA <ul><li>GALDERAK ETA ARAZOAK IDENTIFIKATU ETA PLANTEATU </li></ul><ul><li>USTEAK...
INGURUA ETA BERE KONTSERBATZIOA MUNDU FISIKOAREN INTERPRETAZIOA INGURUNEAN GIZAKION ESKU-HARMENA NORBANAKO GARAPENA ETA O...
KONPETENTZIEZ LAN EGITEAK, ZER SUPOSATZEN DU? GAUR EGUN KONPETENTZIEN ALDERDI ASKO DAGOENEKO LANTZEN ARI ZARETE <ul><li>ko...
ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA METODOLOGIA GLOBALIZAZIOA: PROIEKTUKA LAN EGITEA IKASKETA KOOP...
ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA EZAGUTZA ZIENTIFIKOA BALIATZEKO HASTAPENAK 1.- GALDERAK ETA PR...
FUNTZIONALTASUNA ZIENTZI METODOAREN PAUSOAK KONTZEPTUZKO EDUKIN ZEHATZEKIKO JARRERAZKO EDUKINAK GARATZEKO IKASLEEK GARBI I...
HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA IKASLEENTZAKO HELBURUA IBAIA ZAINTZEKO EGIN DEZAKEGUNARI BURUZKO HORMAIRUDIAK EGIN 1.- ...
HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 2.- URARI ETA IBAIEI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.1.- IBAIA BEHATZEKO IRTE...
HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 2.- URARI ETA IBAIEI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.3.- IBAIAK ETA ERREKAK B...
HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 2.- URARI ETA IBAIEI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.3.- IBAIAK ETA ERREKAK B...
HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 2.- URARI ETA IBAIEI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.4.- URA: MILAKA ERABILER...
HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 2.- URARI ETA IBAIEI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.4.- URA: MILAKA ERABILER...
HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 3.- NOLA ZAIN DITZAKEGUN IBAI ETA ERREKAK 3.1.- IBAIEN ZIANTZARI ETA URAREN AURREZPENAR...
HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 3.- NOLA ZAIN DITZAKEGUN IBAI ETA ERREKAK 3.2.- IBAIEN ZIANTZARI ETA URAREN AURREZPENAR...
HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 3.- NOLA ZAIN DITZAKEGUN IBAI ETA ERREKAK ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAK...
HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 3.- NOLA ZAIN DITZAKEGUN IBAI ETA ERREKAK <ul><li>3.3.- IBAIEN ZIANTZARI ETA URAREN AUR...
HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA GAIAN LANDU DIREN KONPETENTZIEN ALDERDIAK - PENTSAMENDUAK, IRITZIAK, EMOZIOAK... AZALDU...
HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA GAIAN LANDU DIREN KONPETENTZIAREN ALDERDIAK ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURAR...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA IKASLEENTZAKO HELBURUA UR GUTXIAGO ERABILTZEKO ETA URA GARBIAGO MANTENTZEKO SENSIBILIZAZIO KAN...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 1.- SARRERA: BUZTI ZAITEZ ETA ERANTZUN! AURREZAGUERAK: ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULT...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 1.- SARRERA: BUZTI ZAITEZ ETA ERANTZUN! AURREZAGUERAK: ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULT...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.1.- URAREN ZIKLOARI ETA KUTSA...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.2.- EZ DA PARRE EGITEKO!: E...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.3.- LAGUNDU! A, ZER HONDAMEN...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA 2.4.- OROITZAPENAK! :TANTA BATEK EGITE...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.5.- URA, ZERTARAKO?: URAREN...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.5.- URA, ZERTARAKO? : URAREN...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.5.- URA, ZERTARAKO? :URAREN...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA 2.6.- ITURGINA : BEHAKETA ERREALA ETA ...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA 2.6.- ITURGINA : BEHAKETA ERREALA ETA ...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA 2.7.- URA ALDATZEN DUGU! : URAREN PROPI...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.8.- URA ALDATZEN DUGU!: NIK E...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA 2.9.- ZENBAT GASTATZEN DUGUN! : EGUNER...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.10.- ERABILPENA EDO ERABILKE...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 3.- SENSIBILIZAZIO KANPAINA  <ul><li>3.1.- ETA, ZER EGIN DEZAKEGU! . IDEIAK JASO: </li></ul>...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 3.- SENSIBILIZAZIO KANPAINA  <ul><li>3.2.- HORMAIRUDIAK EGIN: </li></ul><ul><ul><li>UR GUTX...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 3.- SENSIBILIZAZIO KANPAINA  <ul><li>3.3.- IKURRAK ASMATU: </li></ul><ul><ul><li>MEZUAK TRA...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 3.- SENSIBILIZAZIO KANPAINA  <ul><li>3.4.- BUKAERA: </li></ul><ul><ul><li>HORMAIRUDIAK ETA ...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 3.- SENSIBILIZAZIO KANPAINA  3.4.- BUKAERA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO K...
URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA GAIAN LANDU DIREN KONPETENTZIEN ALDERDIAK - PENTSAMENDUAK, IRITZIAK, EMOZIOAK... AZALDU - EZAG...
GAIAN LANDU DIREN KONPETENTZIAREN ALDERDIAK ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA ZIENTZIA-, TEKNOLO...
ADIBIDEA: B A S E R R I A PROIEKTU GLOBALIZATUAK
BASERRIA: 6. MAILA - GAIAREN AUKERAKETA <ul><li>- TESTU LIBURUAK </li></ul><ul><li>- IRAKASLEAK </li></ul><ul><li>- IKASL...
BASERRIA: 6. MAILA GAIAREN ANTOLAKETA IKASLEEK EGINDAKO PROPOSAMENETATIK ABIATUTA, IRAKASLEAK BERE PROPOSAMEN ZEHATZA EGIT...
BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.1.- EUSKAL HERRIKO BASERRI MOTAK KONTSULTA BIBLIOGRAFIKOA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-...
BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI HERRIKO BASERRIAK AZTERTEZEKO IRTEERA: TALDEKA, TALDE BAKOITZAK BI BASERRI 1.2.- H...
BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI HERRIKO BASERRIAK AZTERTEZEKO IRTEERA: TALDEKA, TALDE BAKOITZAK BI BASERRI 1.2.- H...
BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- KARTOIZKO BASERRIA <ul><li>PLANGINTZA: </li></ul><ul><ul><li>ERAIKI BEHAR DE...
BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- KARTOIZKO BASERRIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- KARTOIZKO BASERRIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- HARRIZKO BASERRIA <ul><li>PLANGINTZA: </li></ul><ul><ul><li>IRAKASLEAREN ES...
BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- HARRIZKO BASERRIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- HARRIZKO BASERRIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- HARRIZKO BASERRIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- HARRIZKO BASERRIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- HARRIZKO BASERRIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
BASERRIA: 6. MAILA 2.1.- HORMAIRUDIA 2.- HERRIKO BASERRIEN KATALOGOA <ul><li>KATALOGOAN AGERTUKO DIREN BASERRIEI BURUZKO D...
BASERRIA: 6. MAILA 3.1.- ENTREBISTA ETA TXOSTENA 3.- GAUR EGUNGO BASERRIEN ARAZOAK <ul><li>ENTREBISTAREN PRESTAKETA: </li>...
BASERRIA: 6. MAILA 3.1.- ENTREBISTA ETA TXOSTENA 3.- GAUR EGUNGO BASERRIEN ARAZOAK ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULT...
BASERRIA: 6. MAILA GAIAN LANDU DIREN KONPETENTZIEN ALDERDIAK - KULTUR-ONDAREAREN AGERPEN ETA ARTE LAN APAIGARRIENAK - BES...
BASERRIA: 6. MAILA GAIAN LANDU DIREN KONPETENTZIAREN ALDERDIAK ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZI...
KONPETENTZIEN EBALUAZIOA
KONPETENTZIAK: EBALUAZIOA ZERTARAKO EBALUATU BEHAR DA? IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA PROZESUAN IKASLEEK EGITEN DITUZTEN AURRERAP...
EBALUAZIO HEZITZAILEA EBALUAZIO SUMATIBOA IKASTEKO OZTOPOAK GAINDITU IKASKUNTZA PROZESUAREN AKATSAK ZUZENDU IKASKETAREN EM...
NOIZ EBALUATU BEHAR DA? HASIERAKO EBALUAZIOA AMAIERAKO EBALUAZIOA ETENGABEKO EBALUAZIOA <ul><li>IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA PR...
ERREGULAZIOA IKASLEAK BERE BURUA AUTOEBALUATZEN ETA BERE IKASKETAK AUTOERREGULATZEN IKASI BEHAR DU <ul><li>IRAKASKUNTZAREN...
ZER EBALUATU BEHAR DA? OINARRIZKO KONPETENTZIEKIKO IKASLEEN IKASKETAK - ARLOETAKO HELBURU OROKORRETAN JASOTZEN DIRA <u...
EBALUAZIOARAKO IRIZPIDEAK <ul><li>ARLOETAKO HELBURU OROKORREKIN ETA OINARRIZKO KONPETENTZIEKIN ERLAZIONATUTA DAUDE. </li>...
IKASLEEI AURKES DAKIZKIEKEEN EGOERA-PROBLEMEI ERANTZUNA EMATEKO IKASLEEN GAITASUNA EBALUATU BEHAR DA EGOERA-PROBLEMETATIK ...
EBALUATZEKO TRESNAK IKASKETAK EBALUATZEKO IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA PROZESUA EBALUATZEKO <ul><li>GELAKO JARDUERETAN IKASLEGO...
E B A L U A Z I O D I A G N O S T I K O A
EAE EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA EUROPEAR BATZORDEAREN ORIENTABIDEAK LOE EAEko CURRICULUM DEKRETOA EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA <ul><...
EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA P R O Z E S U A EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA TXOSTENAK EGIN IKASLE BAKOITZARENA IKASTETXE BAKOITZARENA IN...
EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA ARRISKUAK <ul><li>ETENGABEKO EBALUAZIOA AHALBIDETU. </li></ul><ul><li>IKASTETXEETAKO AUTONOMIA BULT...
EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA EAEan LMHko 4.MAILAKO ETA DBHko 2.MAILAKO IKASLE GUZTIAK ABIAPUNTUA - EAEko ...
EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA EAEan EGUTEGI POSIBLEA IKASTURTERO ALDAKORRA <ul><li>HIZKUNTZ KOMUNIKAZIOARA...
ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA KONPETENTZIAREN MARKO TEORIKOA JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA DESG...
DIMENTSIOAK AZPIKONPETENTZIAK ADIERAZLEAK ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA OSASUN-KULTURAKO KONPETENTZIA  EZAGUPEN ZIENTIFIKOAREN...
KONPETENTZIA BAKOITZAREN MARKO TEORIKOA M A I L A K <ul><li>Identifica los principales elementos del entorno natural,...
DIMENTSIOAK AZPIKONPETENTZIAK Dimensión 1: Comprensión del conocimiento científico 1. Relacionar los conceptos básicos de ...
DIMENTSIOAK AZPIKONPETENTZIAK ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA Dimensión 2: Explicación de la r...
DIMENTSIOAK AZPIKONPETENTZIAK ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA Dimensión 3: Reconocimiento de l...
DIMENTSIOAK AZPIKONPETENTZIAK ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA Dimensión 4: Utilización de los ...
EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA EBALUAZIOA DIAGNOSTIKOA EAEan ITEMen EZAUGARRIAK IKASLEAK DAKIENA APLIKATZEN DUEN BALORATUKO DA PI...
EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA OSASUN-KULTURAKO KONPETENTZIA  AZPIKONPETENTZIAK ADIERAZLEAK <ul><li>Esta...
E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-1.1 EBALU...
E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-1.2 EBALU...
E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-1.3 EBALU...
E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-1.4 EBALU...
E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-1.5 EBALU...
E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-2.1     U...
E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-2.2 a.- 1...
E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-2.3 a.- P...
E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-2.3   ITE...
ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bilbo

2,132 views

Published on

gran documentp de prueba

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

Bilbo

 1. 1. ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA- ETA OSASUN- KULTURARAKO KONPETENTZIA JUAN MANUEL RODRIGUEZ Berritzegune Nagusia Bilbo, 2008ko urriaren 23a
 2. 2. EZAGUPEN ZIENTIFIKO- TEKNIKOAREN GARAPENA ETA APLIKAPENA <ul><li>INGURUNE FISIKOTIK JASOTAKO INFORMAZIOA INTERPRETATZEKO, GERTAERAK ULERTZEKO, ONDORIOAK AURREIKUSTEKO ETA ERABAKIAK HARTZEKO </li></ul><ul><li>INGURUGIROA ZAINTZEKO ETA NATURAKO BALIABIDEAK ARDURAZ ERABILTZEKO </li></ul><ul><li>BANAKAKO ETA TALDEKO OSASUNA BABESTEKO </li></ul>EZAGUPENAK TREBETASUNAK JARRERAK <ul><li>Eskala desberdinetako espazio fisikoa ulertu eta bertan mugitu </li></ul><ul><li>Pertsonen eraginak espazioan: kokalekuak, jarduerak, aldaketak, paisaiak... </li></ul><ul><li>Ideia eta teoria zientifikoak </li></ul><ul><li>Problemak identifikatu eta irtenbideak bilatu </li></ul><ul><li>Kontsumo arduratsua, generazio arteko elkartasuna... </li></ul><ul><li>Behaketak, galderak, kokapena, informazioa lortzea, analizatzea... </li></ul><ul><li>Prebentzio ohiturak </li></ul><ul><li>... </li></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 3. 3. ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA GIZAKIEN ERAGINA MUNDUAN <ul><li>JARDUERAK, ALDAKETAK... </li></ul><ul><li>BALIABIDE NATURALEN ERABILPEN ARDURATSUA </li></ul><ul><li>NATURA ANIZTASUNAREN MANTENIMENDUA </li></ul><ul><li>KONTSUMO ARRAZIONALA </li></ul><ul><li>BAKARKAKO ETA GIZA-TALDEAREN OSASUNAREN BABESA </li></ul><ul><li>ABESTASUNAREN BANAKETA JUSTUA </li></ul><ul><li>ELKARTASUN OROKORRA ETA GENERAZIOEN ARTEKOA </li></ul><ul><li>. .. </li></ul>MUNDU FISIKOA INTERPRETATZEKO METODOAREN EZAUGARRIAK <ul><li>PROBLEMAK DIFINITU </li></ul><ul><li>HIPOTESIAK/USTEAK EGIN </li></ul><ul><li>IKERKETA SINPLEAK DISEINATU ETA EGIN </li></ul><ul><li>EMAITZAK ANALIZATU ETA KOMUNIKATU </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 4. 4. A R L O E N E K A R P E N A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA GIZAKIEN ERAGINA MUNDUAN <ul><li>JARDUERAK, ALDAKETAK... </li></ul><ul><li>BALIABIDE NATURALEN ERABILPEN ARDURATSUA </li></ul><ul><li>NATURA ANIZTASUNAREN MANTENIMENDUA </li></ul><ul><li>KONTSUMO ARRAZIONALA </li></ul><ul><li>BAKARKAKO ETA GIZA-TALDEAREN OSASUNAREN BABESA </li></ul><ul><li>ABESTASUNAREN BANAKETA JUSTUA </li></ul><ul><li>ELKARTASUN OROKORRA ETA GENERAZIOEN ARTEKOA </li></ul><ul><li>... </li></ul>MUNDU FISIKOA INTERPRETATZEKO METODOAREN EZAUGARRIAK: EZAGUPEN ZIENTIFIKOARI HULBILKETA <ul><li>PROBLEMAK DIFINITU </li></ul><ul><li>HIPOTESIAK/USTEAK EGIN </li></ul><ul><li>IKERKETA SINPLEAK DISEINATU ETA EGIN </li></ul><ul><li>EMAITZAK ANALIZATU ETA KOMUNIKATU </li></ul><ul><li>... </li></ul>NATURA, GIZARTE ETA KULTURA INGURUNEAREN EZAGUERA
 5. 5. A R L O E N E K A R P E N A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA ARTE HEZKUNTZAKO ARLOA ADIERAZTEKO TRESNA INGURUGIROARI LOTUTAKO ARAZOEI ERANTZUTEKO TRESNA - BEGI-KUTSADURAREKIKO ETA KUTSADURA AKUSTIKAREKIKO SENTIBERATASUNA <ul><li>INGURUNE FISIKOAREKIKO EZAGUPENA ETA INTERAKZIOA: MATERIALEN AZTERKETA, MANIPULAZIOA, BIRKREAZIOA, ESPERIMENTAZIOA, HAUSNARKETA… </li></ul><ul><li>TEKNOLOGIAREN POSIBILITATEAK ETA EKARPENAK </li></ul>
 6. 6. A R L O E N E K A R P E N A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA GORPUTZ HEZKUNTZA <ul><li>BAKOITZAREN GORPUTZAREN POSIBILITATEEN SOMAKETA </li></ul><ul><li>OSASUNA, IKUSPUNTU INTEGRAL BATEZ ULERTZEA </li></ul><ul><li>JARDUERA FISIKOA DERRIGORREZKO ELEMENTU BEZALA OSASUNA MANTENTZEKO </li></ul>
 7. 7. A R L O E N E K A R P E N A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA <ul><li>MEZUEN ANALISIA </li></ul><ul><li>ARGUDIAK </li></ul><ul><li>MUNDUEN INTERPRETAZIOA </li></ul><ul><li>TESTU ANITZAK </li></ul><ul><li>EZTABAIDAK </li></ul><ul><li>EKOIZPENAK </li></ul><ul><li>HIZTEGIA </li></ul><ul><li>… </li></ul>EUSKARA ETA LITERATURA ETA GAZTELANIA ETA LITERATURA
 8. 8. A R L O E N E K A R P E N A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA <ul><li>INGURUNEKO DESKRIPZIO ZEHATZAGOA: NEURKETAK… </li></ul><ul><li>SOMAKETA ESPAZIALA: ERAIKETAK, MARRAZKIAK, IBILIDEAK, PLANOAK, MAPAK… </li></ul><ul><li>GRAFIKAK </li></ul>MATEMATIKA
 9. 9. A R L O E N E K A R P E N A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA <ul><li>HAUSNARKETAK: </li></ul><ul><ul><li>GARAPEN IRAUNKORRA, OSASUNA, KUTSADURA, EKOIZPENA, ZIENTZIA, TEKNOLOGIA… </li></ul></ul><ul><li>PROBLEMEN SOLUZIO TEKNIKOAK ETA TEKNIKOAK EZ DIRENAK </li></ul><ul><li>LEGE LOGIKOEN ERABILPEA: ARGUDIAK, IRITZIAK… </li></ul>HERRITARTASUNERAKO ETA GIZA ESKUBIDEETARAKO HEZKUNTZA
 10. 10. A R L O E T A K O H E L B U R U A K 2. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, cooperativo, solidario y constructivo, aplicando los principios básicos del funcionamiento democrático, y valorando las aportaciones propias y ajenas en función de objetivos comunes, para contribuir solidariamente a la comunidad sin discriminaciones de ningún tipo (género, razas, culturas, religión...).   8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la información, formulación de conjeturas y puesta a prueba de las mismas con el fin de explorar soluciones alternativas y reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje. “ KONPETENTZIETAN” DEFINITUTA “ La enseñanza de Conocimiento del medio natural, social y cultural en esta etapa tendrá como finalidad el logro de las siguientes competencias ”: EGITURA: ZER – NOLA - ZERTARAKO ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 11. 11. A R L O E T A K O H E L B U R U A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA NATURA, GIZARTE ETA KULTURA INGURUNEAREN EZAGUERA 3. Euskal Herriko natura-, (…) ingurunearen elementu nagusiak identifikatzea; ingurunearen antolaketa, ezaugarriak eta harremanak aztertzea… 4. Giza gorputzaren ezagutzatik ondorioztatzen diren osasun-ohitura eta nork bere burua zaintzeko ohiturekin bat eginez jokatzea… 5. Gizakiak ingurunean egindako esku-hartzeen zenbait adierazpen aztertzea… 6. Ikaslearen inguruko natura(…)-ingurunean denboraren poderioz gertatutako aldaketa eta eraldaketak hautematea… 7. Natura-, (…)inguruneko egitate, kontzeptu eta prozesuak zenbakizko kodeen, grafikoen eta kode kartografikoen bidez interpretatu, adierazi eta irudikatzea 8. Ingurune hurbileko elementu esanguratsuekin lotutako galdera eta arazoak identifikatu, pentsatu eta konpontzea… 9.Zenbait material, substantzia eta objekturi buruzko oinarrizko ezaugarrien ezaguera erabiltzea, eta ezagutza zientifiko-teknikoan aurrera egitea… 10. Informazioa lortzeko eta ezagutza trukatzeko informazio- eta komunikazio-teknologiak erabiltzea…
 12. 12. A R L O E T A K O H E L B U R U A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA 2. Arte-hizkuntzen tekniken, baliabideen eta arauen oinarrizko ezagutza eta jakintza izatea. Teknologiek eskaintzen dituzten aukerak irakastea… 3. Arte-adierazpenen teknikak, baliabideak eta arauak ikertzea eta aztertzea… ARTE HEZKUNTZA GORPUTZ HEZKUNTZA 1. Norberaren gorputzaren hautemate- eta mugimen- aukerak aztertzea eta gauzatzea (…) 2. Sarri, aldizka eta neurrian egiten den jarduera fisikoaren balorazio positiboa egitea (…); horrez gainera, jarduera fisikoak, higieneak, elikadurak eta jarrera-ohiturek osasunean zer-nolako ondorioak dituzten jakitea. HERRITARTASUNERAKO ETA GIZA ESKUBIDEETARAKO HEZKUNTZAK 1. Norberaren nortasuna, ezaugarriak eta esperientzia pertsonalak ezagutu eta onartzea 10. Ingurumenaren egoeraz ohartzea eta kontsumo osasungarriko eta...
 13. 13. A R L O E T A K O H E L B U R U A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA EUSKARA ETA LITERATURA ETA GAZTELANIA ETA LITERATURA <ul><li>Modu bateko edo besteko ahozko diskurtsoak eta diskurtso idatziak ulertzea eta interpretatzea (…) </li></ul><ul><li>2. Hizkuntza egokitasunez, koherentziaz eta zuzentasunez erabiltzea ahoz nahiz idatziz (..) </li></ul><ul><li>3. Era egokian elkarrizketan aritzea era askotako egoeratan (…) </li></ul><ul><li>4. Gizarte-hedabideak, informazio- eta komunikazio- teknologiak eta beste iturri batzuk erabiliz komunikatzea eta lankidetzan aritzea, informazioa lortzea, hautatzea eta prozesatzea (…) </li></ul><ul><li>5. Hizkuntzen erabilpen-sistemei eta -arauei buruzko gogoeta egitea, (…), koherentziaz eta zuzentasunez erabili eta behar bezala komunikatu ahal izateko hainbat giro sozial eta kulturaletan; (…) </li></ul><ul><li>7. Ulertuz irakurtzea hizkuntza-erabilera anitzeko esparrutako testuak (…) </li></ul>
 14. 14. A R L O E T A K O H E L B U R U A K ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA MATEMATIKA <ul><li>Eguneroko bizitzatik, gainerako zientzietatik eta matematikatik bertatik ateratako problemak, bakarka zein taldeka, proposatzea eta ebaztea; (…) </li></ul><ul><li>Ezaguera matematikoak erabiltzea eguneroko bizimoduko egoeren eta gertaeren mezuak eta informazioak ulertzeko, balioesteko eta sortzeko, eta ezaguera matematiko horiek gainerako ezagutza-alorretarako duten izaera instrumentala hautematea. </li></ul><ul><li>Natura- (…)-inguruneko forma geometrikoak identifikatzea; horien elementuez, horien arteko loturez eta horietako bakoitzaren ezaugarriez dakiguna erabiltzea errealitatea deskribatzeko, eta ezaguera geometrikoak aplikatzea mundu fisikoa ulertzeko eta aztertzeko eta harekin lotutako problemak ulertzeko eta aztertzeko. </li></ul><ul><li>4. Kalkuluak eta estimazioak (numerikoak, metrikoak, etab.) </li></ul><ul><li>segurtasunez eta konfiantzaz egitea, (…) </li></ul><ul><li>Ikasleen adinaren araberako hizkuntza naturalaren eta matematika-hizkuntzaren elementuak erabilita (zenbakiak, taulak, grafikoak, irudiak), arrazoitzea eta argudioak ematea, (…) </li></ul><ul><li>Informazio- eta komunikazio-teknologiak (kalkulagailuak, ordenagailuak, etab.) zuzen erabiltzea, (…) </li></ul><ul><li>Matematikak eguneroko bizimoduan duen egitekoa aintzakotzat hartzea, (…) </li></ul><ul><li>8. Matematika gure kulturaren partetzat hartzea, historikoan izan duen eta egungo gizartean duen egitekoa kontuan hartuta (…) </li></ul>
 15. 15. KULTURA ZIENTIFIKOAN, TEKNOLOGIKOAN ETA OSASUNARENEAN KONPETENTZIA IKASTEN ETA PENTSATZEN IKASI KONPETENTZIA KONPETENTZIA MATEMATIKOA KOMUNIKATZEKO KONPETENTENTZIA INFORMAZIOA TRATATZEKO ETA KONPETENTZIA DIGITALA KULTURA HUMANISTIKOAN ETA ARTISTIKOAN KONPETENTZIA AUTONOMIA ETA INIZIATIBA PERTSONALERAKO KONPETENTZIA OINARRIZKO KONPETENTZIAK ETA INGURUNE ARLOA LHko INGURUNE ARLOA KONPETENTZIA SOZIAL ETA HIRITARRA
 16. 16. E D U K I A K EDUKIN GARRANTZITSUAGOAK KONPETENTZIEN GARAPENA ARLOAN HELBURU OROKORRAK <ul><li>ZIENTZI EZAGUPENAREN ERABILPENEAN HASIERA </li></ul><ul><li>NORBANAKO GARAPENERAKO EZAGUPENAK, TREBETASUNAK ETA BALOREAK. PERTSONA ETA GIZARTEAREN ARTEKO ELKARERAGINA </li></ul><ul><li>INGURUA ETA BERE KONTSERBATZIOA. ELKARRERAGINAK: </li></ul><ul><li>- INGURUNE FISIKOA-INGURUNE SOZIALA </li></ul><ul><li>- NATURA BIZIA- NATURA INERTEA </li></ul><ul><li>- NATURA - KULTURA </li></ul>EDUKIN MULTZOAK 1.- INGURUNEA ETA BERE KONTSERBAZIOA 2.- BIZIDUNEN ANIZTASUNA 3.- OSASUNA ETA NORBERE GARAPENA 4.- PERTSONAK, KULTURAK ETA GIZA-ANTOLAKUNTZA 5.- ALDAKETAK DENBORAN ZEHAR 6.- MATERIA ETA ENERGIA 7.- OBJEKTUAK, MAKINAK ETA TEKNOLOGIAK LHko INGURUNE ARLOA
 17. 17. ZIENTZI EZAGUPENAREN ERABILPENEAN HASIERA <ul><li>GALDERAK ETA ARAZOAK IDENTIFIKATU ETA PLANTEATU </li></ul><ul><li>USTEAK, HIPOTESIAK, ARAZOAK EBAZTEKO PROPOSAMENAK... FORMULATU </li></ul><ul><li>INFORMAZIOAREN BILAKETA, JASOKETA, ANTOLAKETA, ELABORAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA: </li></ul><ul><li>BEHAKETA: LANDA-LANAK, IRTEERAK, BISITAK... </li></ul><ul><li>ESPERIMENTAZIOA: IKERKETA SINPLEEN DISEINUA ETA PRAKTIKA </li></ul><ul><li>INFORMAZIOA LORTZEKO, IKASTEKO ETA EZAGUPENAK ELKARTRUKATZEKO I.K.T.-EN ERABILPENA </li></ul><ul><li>BENETAZKO ARAZOEN EBAZPENA </li></ul><ul><li>INFORMAZIOA MEMORIZATZEKO ETA ERREKUPERATZEKO TEKNIKAK: LABURPENAK, MAPA MENTALAK... </li></ul>E D U K I A K LHko INGURUNE ARLOA
 18. 18. INGURUA ETA BERE KONTSERBATZIOA MUNDU FISIKOAREN INTERPRETAZIOA INGURUNEAN GIZAKION ESKU-HARMENA NORBANAKO GARAPENA ETA OSASUNA <ul><li>NATUR INGURUKO ELEMENTUAK. ANTOLAKUNTZA ETA EZAUGARRIAK. IZAKI BIZIDUNEN ANIZTASUNA. ELKARRERAGINAK. </li></ul><ul><li>MATERIA ETA ENERGIA. MATERIALEN PROPIETATEAK. FENOMENO FISIKOAK. ALDAKETA KIMIKOAK. </li></ul><ul><li>OBJEKTUAK, MAKINAK ETA TEKNOLOGIA: </li></ul><ul><li>- APARATUEN OSAGAIAK ETA ERAIKETA </li></ul><ul><li>- T.I.K.AK. ORDENAGAILU PERTSONALAREN ERABILPENA </li></ul><ul><li>- KODE GRAFIKOEN, KARTOGRAFIKOEN, ZENBAKIZKOEN ETA BESTE BATZUEN ERABILPENA </li></ul><ul><li>JARDUERAK, EGINDAKO ALDAKETAK, EMAITZAKO PAISAIAK ETA SORTUTAKO ARAZOAK </li></ul><ul><li>GARAPEN IRAUNKORRA. EGUNEROKO PORTAERAK: </li></ul><ul><li>- NATUR BALIABIDEEN ERABILPENA ARDURATSUA </li></ul><ul><li>- KONTSUMO ARRAZIONALA </li></ul><ul><li>- NATUR ANIZTASUNAREN KONTSERBAZIOA </li></ul><ul><li>- OREKA EKOLOGIKOAREN DEFENTSA ETA </li></ul><ul><li>ERREKUPERAZIOA </li></ul><ul><li>BAKOITAREN GORPUTZAREN EZAGUPENA </li></ul><ul><li>TALDEKO ETA BANAKAKO OSASUNAREN BABESA: PORTAREN ARDURATSUAK ETA BIZIERA OSASUNTSUA </li></ul>E D U K I A K LHko INGURUNE ARLOA
 19. 19. KONPETENTZIEZ LAN EGITEAK, ZER SUPOSATZEN DU? GAUR EGUN KONPETENTZIEN ALDERDI ASKO DAGOENEKO LANTZEN ARI ZARETE <ul><li>konstruktibismoa </li></ul><ul><li>ikerketa – aurkikuntza </li></ul><ul><li>hausnarketa </li></ul><ul><li>pertsona-ereduak </li></ul><ul><li>praktika gidatua </li></ul><ul><li>bizitzarako ezagupenak </li></ul><ul><li>formala-informala elkartu: koordinazioa (irakasleak, gurasoak...) </li></ul><ul><li>problemen ebazpena </li></ul><ul><li>... </li></ul>HEZKUNTZAREN ARAZOEI AURRE EGITEKO ETA HOBETZEKO BESTE AUKERA <ul><li>FUNTZIONALTASUNA : “jakite”-tik “egiten jakite”ra. </li></ul><ul><li>ERREALITATEAREN KONPLEXUTASUNARI EKIN (OROKORTASUNA – GLOBALIZAZIOA - TESTUINGURUA ), KONPETENTZIEN ELEMENTUAK INTEGRATUZ ( EZAGUPENAK –TREBETASUNAK - JARRERAK ) </li></ul><ul><li>- IRAKASKUNTZA PERTSONALIZATUTA: ANIZTASUNAREN TRATAERA </li></ul><ul><li>IKASKETAK ERREGULATZEKO ETA ORIENTATZEKO EBALUAZIOA </li></ul><ul><li>Beste hitz batzuk: </li></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 20. 20. ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA METODOLOGIA GLOBALIZAZIOA: PROIEKTUKA LAN EGITEA IKASKETA KOOPERATIBOA AURREZAGUERETATIK ABIATU PROZEDURAK FINKATU TIKak ERABILI <ul><li>ERREALITATETIK ABIATU: </li></ul><ul><ul><li>IRTEERAK, BISITAK... </li></ul></ul><ul><ul><li>BEHAKETA ZUZENA </li></ul></ul><ul><ul><li>ESPERIMENTAZIOA </li></ul></ul><ul><ul><li>IKERKETAK </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>ESPAZIOA ETA DENBORA LANTZEKO JARDUERAK INFORMAZIOAREN BILAKETA, TRATAMENDUA ETA KOMUNIKAZIOA
 21. 21. ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA EZAGUTZA ZIENTIFIKOA BALIATZEKO HASTAPENAK 1.- GALDERAK ETA PROBLEMAK IDENTIFIKATU ETA PLANTEATZEA 2.- PROBLEMAK EBAZTEKO IRITZIAK, HIPOTESIAK, PROPOSAMENAK ETA ABAR FORMULATU 3.- INFORMAZIOA BILATU ETA BILTZEA: 3.1.- BEHATZEA 3.2.- ESPERIMENTUAK EGITEA ETA IKERTZEA 3.3.- LANDA-LANAK, IBILBIDEAK, IRTEERAK, BISITAK ETA ABAR EGITEA 4.- INFORMAZIOA INTERPRETATU, AZTERTU ETA BERREGITURATZEA 5.- INFORMAZIOA KOMUNIKATZEA 6.- IKASITAKOA EGOERA ZEHATZETAN APLIKATZEA: EGOERA-PROBLEMAK EBAZTEA METODOLOGIA
 22. 22. FUNTZIONALTASUNA ZIENTZI METODOAREN PAUSOAK KONTZEPTUZKO EDUKIN ZEHATZEKIKO JARRERAZKO EDUKINAK GARATZEKO IKASLEEK GARBI IZAN BEHAR DUTE AZKEN HELBURUA: ZER EGIN BEHAR DEN, ZER ESTUDIATUKO DEN … <ul><li>GIZARTEA </li></ul><ul><li>MUNDU FISIKOA </li></ul><ul><li>GIZA GORPUTZA </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>- BERE BURUAREKIKO </li></ul><ul><li>BESTEEKIKO </li></ul><ul><li>MUNDUAREKIKO </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>GUZTIAK EZ BETI, BAINA OROKORKI: </li></ul><ul><ul><li>ARAZOAREN, EGOERAREN PLANTEAMENDUA: ZEIN DEN, EGIN BEHAR DENA… </li></ul></ul><ul><ul><li>INFORMAZIOAREN JASOKETA ETA TRATAMENDUA </li></ul></ul><ul><ul><li>SINTESIA, APLIKAZIOA, KOMUNIKAZIOA … </li></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 23. 23. HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA IKASLEENTZAKO HELBURUA IBAIA ZAINTZEKO EGIN DEZAKEGUNARI BURUZKO HORMAIRUDIAK EGIN 1.- SARRERA: LAMIAREN ESKUTITZA 1.1.- ESKUTITZAREN IRAKURKETA 1.2.- AURREZAGUEREI BURUZKO ARIKETAK ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 24. 24. HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 2.- URARI ETA IBAIEI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.1.- IBAIA BEHATZEKO IRTEERA </li></ul><ul><ul><li>IRTEERAREN PRESTAKETA </li></ul></ul><ul><ul><li>IRTEERA: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>BEHAKETA 1. GOI-IBAIABIDEA: IBAIA OROKORKI </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BEHAKETA 2. GIZA JARDUERAK NABARGARRIAK IZAN DIREN TARTEUNEA: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>URAREN EZAUGARRIAK: KOLOREA … </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ANIMALIAK ETA LANDAREAK </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ZABORRA </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>IBAIAREN INGURUA ETA BERE OSAGAIAK NABARITZEKO JOLASAK: NOEREN ARKA, MIKRO-TXANGOA, LURRAREN LEHIOAK, IBAIAREN KOLOREAK … </li></ul></ul><ul><li>2.2.- URAREKIN JOLASEAN: URAREKIN ESPERIENTZIAK </li></ul><ul><ul><li>DISOLUZIOAK: GATZA, AZUKREA, OZPINA, TABASKOA, GATZAGIA … </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ZAPOREEI ETA USAINEI BURUZKO DATU JASOKETA </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>IKUSI DUTEN IBAIAREN KOLOREEI BURUZKO HAUSNARKETA </li></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 25. 25. HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 2.- URARI ETA IBAIEI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.3.- IBAIAK ETA ERREKAK BEHARREZKOAK DITUGU. </li></ul><ul><ul><li>- UR TANTA BATEN IPUINA, IRUDIETAN OINARRITUTA </li></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 26. 26. HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 2.- URARI ETA IBAIEI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.3.- IBAIAK ETA ERREKAK BEHARREZKOAK DITUGU. </li></ul><ul><ul><li>- UR TANTA BATEN IPUINA, IRUDIETAN OINARRITUTA </li></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 27. 27. HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 2.- URARI ETA IBAIEI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.4.- URA: MILAKA ERABILERA. </li></ul><ul><ul><li>- URA ZERTARAKO ERABILTZEN DUTENARI BURUZKO ETXEKOEI ETA AUZOKOEI INKESTA: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PRESTAKETA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EGIN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ELKAR-JARTZEA: URAREN ERABILPENARI BURUZKO HAUSNARKETA </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>URAREN ERABILPENARI BURUZKO IRUDIEN BEHAKETA </li></ul></ul><ul><ul><li>ARIKETA: IKASLEEK URA ZERTARAKO ERABILTZEN DUTENARI BURUZKO MARRAZKIAK </li></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 28. 28. HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 2.- URARI ETA IBAIEI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.4.- URA: MILAKA ERABILERA. </li></ul><ul><ul><li>- URA ZERTARAKO ERABILTZEN DUTENARI BURUZKO ETXEKOEI ETA AUKOKOEI INKESTA: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PRESTAKETA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EGIN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ELKAR-JARTZEA: URAREN ERABILPENARI BURUZKO HAUSNARKETA </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>URAREN ERABILPENARI BURUZKO IRUDIEN BEHAKETA </li></ul></ul><ul><ul><li>ARIKETA: IKASLEEK URA ZERTARAKO ERABILTZEN DUTENARI BURUZKO MARRAZKIAK </li></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 29. 29. HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 3.- NOLA ZAIN DITZAKEGUN IBAI ETA ERREKAK 3.1.- IBAIEN ZIANTZARI ETA URAREN AURREZPENARI BURUZKO BAIEZKO ETA EZEZKO EKINTZEN IDENTIFIKAZIOA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 30. 30. HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 3.- NOLA ZAIN DITZAKEGUN IBAI ETA ERREKAK 3.2.- IBAIEN ZIANTZARI ETA URAREN AURREZPENARI BURUZKO BAIEZKO EKINTZAK GEHITU, PERTSONAI BATZUEK ESANGO LUKETEEN ARABERA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 31. 31. HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 3.- NOLA ZAIN DITZAKEGUN IBAI ETA ERREKAK ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 32. 32. HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA 3.- NOLA ZAIN DITZAKEGUN IBAI ETA ERREKAK <ul><li>3.3.- IBAIEN ZIANTZARI ETA URAREN AURREZPENARI BURUZKO HORMAIRUDIAK EGIN: </li></ul><ul><ul><li>PRESTAKETA: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>JARRIKO DENA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ILUSTRAZIOAK: MARRAZKIAK, ARGAZKIAK … </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ANTOLAKETA </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>LANA </li></ul></ul><ul><ul><li>ESPOSAKETA </li></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 33. 33. HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA GAIAN LANDU DIREN KONPETENTZIEN ALDERDIAK - PENTSAMENDUAK, IRITZIAK, EMOZIOAK... AZALDU - EZAGUPENA EGITURATU - DISKURTSOARI KOHERENTZIA ETA KOHESIOA EMAN - EGOERA KOMUNIKATIBOETAN HIZKUNTZEN ERABILERA - EZTABAIDATU: DEBATEAK ETA ELKARRIZKETAK EGITEA - IRAKURRI ETA IDATZI - BESTEEN IRITZIAK ERRESPETATZEKO JARRERA - HIZKUNTZARI BURUZKO HAUSNARKETAK EGIN - TESTU DESBERDINEN TRATAERA: DESKRIPZIOAK, NARRAZIOAK, AZALPENAK, ELKARRIZKETAK, ARGUDIOZKOAK, AGINDUZKOAK... - BERARIAZKO HIZTEGIA - ... - EGUNEROKO BIZITZAKO ERREALITATEAN ETA SIMULAZIOETAN ZENBAKIAK, NEURRIAK, ELEMENTU GEOMETRIKOAK... EZAGUTU ETA ERABILI - PROBLEMA MATEMATIKOEN EBAZPENA - KALKULO ETA LOGIKA ALGORITMOAK ERABILI - PROBLEMAK EBAZTEKO BORONTATEA - INGURUNE ANITZETAN MATEMATIKAREN ERABILPENA - NEURRI DESBERDINEKIN KALKULUAK - PROBLEMA SINPLEAK - ... - ESKALA DESBERDINETAKO ESPAZIO FISIKOA ULERTU ETA BERTAN MUGITU - PERTSONEN ERAGINAK ESPAZIOAN: KOKALEKUAK, JARDUERAK, ALDAKETAK, PAISAIAK... - PROBLEMAK IDENTIFIKATU ETA IRTENBIDEAK BILATU - KONTSUMO ARDURATSUA, GENERAZIO ARTEKO ELKARTASUNA... - BEHAKETAK, GALDERAK, KOKAPENA, INFORMAZIOA LORTZEA, ANALIZATZEA... - BALIABIDE NATURALEN ERABILPEN ARDURATSUA - NATURA ANIZTASUNAREN MANTENIMENDUA - KONTSUMO ARRAZIONALA - PROBLEMAK DIFINITU - HIPOTESIAK/USTEAK EGIN - IKERKETA SINPLEAK DISEINATU ETA EGIN - EMAITZAK ANALIZATU ETA KOMUNIKATU - ... - INGURUKO ETA BANAKAKO BALOREAK - IDEIAK ADIERAZI ETA BESTEENAK ENTZUN. BESTEEN IDEIEKIKO ERRESPETUA - ... - KREATIBITATEA ONIRIZTEA - ARTEKO HIZKUNTZA, TEKNIKA ETA BALIABIDE DESBERDINAK - BESTEEN EKARPENAK BALORATU - KULTUR ETA ARTE LANAK TALDEAN SORTU - ... - EZAGUTZEN DENA ETA IKASI BEHAR DENA - NOLA IKASTEN DA: IKASTEKO TEKNIKAK ETA ESTRATEGIAK - JAKINGURA, PLANIFIKAZIOA, ANTOLAKETA... - BAKOITZAREN AHALMENAK ETA GABEZIAK - ARDURA, KONPROMISOA, ESFORTZUA, PERTSEBERANTZIA... - IKASITAKOARI BURUZKO HAUSNARKETA ETA AHOZKO ETA IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA - ... - HELBURUAK ZEHAZTU, PLANIFIKATU, EGIN, ERABAKIAK HARTU, IRTENBIDEAK BILATU, EBALUATU, ONDORIOAK ATERA... - PROIEKTUEN FASEAK - ALDAKETAREN AURREAN JARRERA BAIEZKORRA: PLANTEAMENDUEKIKO MALGUTASUNA... - KOOPERATZEKO ETA LAN EGITEKO GIZA TREBETASUNAK - BESTEEN IDEIEN BALORAPENA - AUTOKONFIDANTZA, EMPATIA, DIALOGOA, KOOPERAZIOA, ANTOLAKUNTZA, EMOZIOEN KONTROLA, ESFORTZUA MANTENDU... - ... - HIZKUNTZA MOTAK: AHOZKOA, IDATZIZKOA, DIGITALA, IKUS-ENTZUNEZKOA... - INFORMAZIOAREN ITURBURUAK: KOKAPENA, EUSKARRIAK... - INFORMAZIOA ANTOLATU, ERLAZIONATU, ANALIZATU, SINTEZITATU ETA KOMUNIKATU, TEKNIKA ETA EUSKARRI DESBERDINETAN - INFORMAZIOARI BURUZKO TALDE-LANA - KOMUNIKAZIO-INGURUEN ZABALKUNTZA - KODE, FORMATU ETA HIZKUNTZA DESBERDINEKIN LAN EGIN: KARTELAK, KOADROAK… - ... ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA IKASTEN ETA PENTSATZEN IKASI K. ZIENT, TEKN. ETA OSASUNA. KONPETENTZIA KOMUNIKATZEKO KONPETENTZIA INFOR. TRATATZEKO ETA KONPETENTZIA DIGITALA KONPETZIENTZIA SOZIALA ETA HIRITARRA K. HUMANISTIKOAN ETA ARTISTIKOAN KONPET. AUTON. ETA INIZIATIBA PERTSON. KONPETENTZIA KONPETENTZIA MATEMATIKOA
 34. 34. HURBIL GAITEZEN IBAIRA: 1go ZIKLOA GAIAN LANDU DIREN KONPETENTZIAREN ALDERDIAK ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA <ul><li>ESKALA DESBERDINETAKO ESPAZIO FISIKOA ULERTU ETA BERTAN MUGITU </li></ul><ul><li>PERTSONEN ERAGINAK ESPAZIOAN: KOKALEKUAK, JARDUERAK, ALDAKETAK, PAISAIAK... </li></ul><ul><li>PROBLEMAK IDENTIFIKATU ETA IRTENBIDEAK BILATU </li></ul><ul><li>KONTSUMO ARDURATSUA, GENERAZIO ARTEKO ELKARTASUNA... </li></ul><ul><li>BEHAKETAK, GALDERAK, KOKAPENA, INFORMAZIOA LORTZEA, ANALIZATZEA... </li></ul><ul><li>BALIABIDE NATURALEN ERABILPEN ARDURATSUA </li></ul><ul><li>NATURA ANIZTASUNAREN MANTENIMENDUA </li></ul><ul><li>KONTSUMO ARRAZIONALA </li></ul><ul><li>PROBLEMAK DIFINITU </li></ul><ul><li>HIPOTESIAK/USTEAK EGIN </li></ul><ul><li>IKERKETA SINPLEAK DISEINATU ETA EGIN </li></ul><ul><li>EMAITZAK ANALIZATU ETA KOMUNIKATU </li></ul><ul><li>- ... </li></ul>
 35. 35. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA IKASLEENTZAKO HELBURUA UR GUTXIAGO ERABILTZEKO ETA URA GARBIAGO MANTENTZEKO SENSIBILIZAZIO KANPAINA EGITEA 1.- SARRERA: BUZTI ZAITEZ ETA ERANTZUN! AURREZAGUERAK: 1.1.- URAREN JATORRIARI BURUZ 1.2.- URAREN ERABILPENEEI BURUZ 1.3.- BILKETA, GORDEKETA, BANAKETA ETA HUSTUKETARI BURUZ 1.4.- URA KUTSATZEN DUTEN EKINTZEI ETA AGENTEEI BURUZ 1.5.- EGUNEROKO PORTAEREI BURUZKO BALORAPENAK (AURREZPENA, ZARRASTELKERIA, KUTSADURA …) ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 36. 36. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 1.- SARRERA: BUZTI ZAITEZ ETA ERANTZUN! AURREZAGUERAK: ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 37. 37. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 1.- SARRERA: BUZTI ZAITEZ ETA ERANTZUN! AURREZAGUERAK: ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 38. 38. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.1.- URAREN ZIKLOARI ETA KUTSADURARI BURUZKO IRUDIAREN BEHAKETA GIDATUA </li></ul><ul><ul><ul><li>BEHAKETA ETA GALDETEGIARI ERANTZUN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>URAREN ERABILPENARI BURUZKO DEBATEA </li></ul></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 39. 39. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.2.- EZ DA PARRE EGITEKO!: ETXEAN EGITEN DUGUN URAREN ZARRASTELKERIARI BURUZKO IRUDIEN BEHAKETA </li></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 40. 40. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.3.- LAGUNDU! A, ZER HONDAMEN! NOTIZIA MODUAN TRATATUTA, KALEAN IKUS DAITEZKEEN URAREN KUTSADURARI BURUZKO IRUDIEN BEHAKETA: (ITSASOAN, IBAIETAN ETA LURRAZPIKO URAK) </li></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 41. 41. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA 2.4.- OROITZAPENAK! :TANTA BATEK EGITEN DUEN IBILBIDEARI BURUZKO IPUINA (URAREN ZIKLOA): IPUINA IRAKURRI, ILUSTRATU ETA KOMENTATU ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 42. 42. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.5.- URA, ZERTARAKO?: URAREN ERABILPENARI BURUZKO IRUDIEN TRATAMENDUA: </li></ul><ul><ul><li>BEHAKETA </li></ul></ul><ul><ul><li>SAILKAPENA </li></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 43. 43. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.5.- URA, ZERTARAKO? : URAREN ERABILPENARI BURUZKO IRUDIEN TRATAMENDUA: </li></ul><ul><ul><li>BEHAKETA </li></ul></ul><ul><ul><li>SAILKAPENA </li></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 44. 44. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.5.- URA, ZERTARAKO? :URAREN ERABILPENARI BURUZKO IRUDIEN TRATAMENDUA: </li></ul><ul><ul><li>BEHAKETA </li></ul></ul><ul><ul><li>SAILKAPENA </li></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 45. 45. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA 2.6.- ITURGINA : BEHAKETA ERREALA ETA IRUDIENA: ETXEAN, IKASTETXEAN … EGITEN DUGUN URAREN ERABILPENAREN ZIKLOA: URA NON ERABILTZEN DUGUN, UR GARBIAK, UR ZIKINAK … ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 46. 46. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA 2.6.- ITURGINA : BEHAKETA ERREALA ETA IRUDIENA: ETXEAN, IKASTETXEAN … EGITEN DUGUN URAREN ERABILPENAREN ZIKLOA: URA NON ERABILTZEN DUGUN, UR GARBIAK, UR ZIKINAK… ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 47. 47. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA 2.7.- URA ALDATZEN DUGU! : URAREN PROPIETATEEI BURUZKO ESPERIENTZIAK: KOLOREA, ZAPOREA, USAINA … ERABILI GABE ETA ERABILITA (GARBITU ETA FREGATU ONDOREN…) ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 48. 48. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.8.- URA ALDATZEN DUGU!: NIK ERE ISURKINAK BOTATZEN DITUT! </li></ul><ul><ul><li>- URAREN PROPIETATEEI BURUZKO ESPERIENTZIAK: KOLOREA, ZAPOREA, USAINA … ERABILI GABE ETA ERABILITA (GARBITU ETA FREGATU ONDOREN…) </li></ul></ul><ul><ul><li>EGUNEROKO BIZITZAN URETARA BOTATZEN DITUGUN ISURKINEN ZERRENDA EGIN </li></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 49. 49. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA 2.9.- ZENBAT GASTATZEN DUGUN! : EGUNERO GASTATZEN DUGUN URAREN KANTITATEA KALKULATZEA, DATU ERREALETAN OINARRITUTA: JANARIA EGITEKO, HIGIENERAKO, GARBIKETAK EGITEKO … EGUN BATEAN ETA ASTE BATEAN ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 50. 50. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 2.- URAREN KUTSADURARI BURUZKO INFORMAZIOAREN JASOKETA <ul><li>2.10.- ERABILPENA EDO ERABILKERIA! :URAREN ERABILPENARI BURUZKO BALORAPENA: </li></ul><ul><ul><li>DATU JASOKETA </li></ul></ul><ul><ul><li>ONDORIOAK </li></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 51. 51. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 3.- SENSIBILIZAZIO KANPAINA <ul><li>3.1.- ETA, ZER EGIN DEZAKEGU! . IDEIAK JASO: </li></ul><ul><ul><li>UR GUTXIAGO KONTSUMITZEKO </li></ul></ul><ul><ul><li>URA GARBIAGO MANTENTZEKO </li></ul></ul><ul><ul><li>GELAN, KONPROMISOAK HARTU </li></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 52. 52. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 3.- SENSIBILIZAZIO KANPAINA <ul><li>3.2.- HORMAIRUDIAK EGIN: </li></ul><ul><ul><li>UR GUTXIAGO KONTSUMITZEKO ETA URA GARBIAGO MANTENTZEKO ESAN DITUZTEN IDEIETATIK ABIATUTA, “TITULARRAK” EDO “SLOGANAK” BEHATU ETA ASMATU </li></ul></ul><ul><ul><li>SLOGANEKIN JOANGO DIREN MARRAZKIAK EGIN ETA HORMAIRUDIAK BUKATU </li></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 53. 53. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 3.- SENSIBILIZAZIO KANPAINA <ul><li>3.3.- IKURRAK ASMATU: </li></ul><ul><ul><li>MEZUAK TRASMITITZEN DITUZTEN IKURRAK BEHATU </li></ul></ul><ul><ul><li>UR GUTXIAGO KONTSUMITZEKO ETA URA GARBIAGO MANTENTZEKO IKURRAK ASMATU </li></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 54. 54. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 3.- SENSIBILIZAZIO KANPAINA <ul><li>3.4.- BUKAERA: </li></ul><ul><ul><li>HORMAIRUDIAK ETA IKURRAK IKASTETXEKO HORMETAN JARRI </li></ul></ul><ul><ul><li>SINTESI-JARDUERAK: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>TANTA BATEK EGITEN DUEN IBILBIDEARI BURUZKO JARDUERA (URAREN ZIKLOA) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>URAREN ERABILPENARI BURUZKO EGOEAK AZTERTU, IRITZIA EMAN, HOBETZEKO ALTERNATIBAK ESAN … </li></ul></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 55. 55. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA 3.- SENSIBILIZAZIO KANPAINA 3.4.- BUKAERA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 56. 56. URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA GAIAN LANDU DIREN KONPETENTZIEN ALDERDIAK - PENTSAMENDUAK, IRITZIAK, EMOZIOAK... AZALDU - EZAGUPENA EGITURATU - DISKURTSOARI KOHERENTZIA ETA KOHESIOA EMAN - EGOERA KOMUNIKATIBOETAN HIZKUNTZEN ERABILERA - EZTABAIDATU: DEBATEAK ETA ELKARRIZKETAK EGITEA - IRAKURRI ETA IDATZI - BESTEEN IRITZIAK ERRESPETATZEKO JARRERA - HIZKUNTZARI BURUZKO HAUSNARKETAK EGIN - TESTU DESBERDINEN TRATAERA: DESKRIPZIOAK, NARRAZIOAK, AZALPENAK, ELKARRIZKETAK, ARGUDIOZKOAK, AGINDUZKOAK... - BERARIAZKO HIZTEGIA - ... - EGUNEROKO BIZITZAKO ERREALITATEAN ETA SIMULAZIOETAN ZENBAKIAK, NEURRIAK, ELEMENTU GEOMETRIKOAK... EZAGUTU ETA ERABILI - PROBLEMA MATEMATIKOEN EBAZPENA - KALKULO ETA LOGIKA ALGORITMOAK ERABILI - PROBLEMAK EBAZTEKO BORONTATEA - INGURUNE ANITZETAN MATEMATIKAREN ERABILPENA - NEURRI DESBERDINEKIN KALKULUAK - PROBLEMA SINPLEAK - ... - ESKALA DESBERDINETAKO ESPAZIO FISIKOA ULERTU ETA BERTAN MUGITU - PERTSONEN ERAGINAK ESPAZIOAN: KOKALEKUAK, JARDUERAK, ALDAKETAK, PAISAIAK... - PROBLEMAK IDENTIFIKATU ETA IRTENBIDEAK BILATU - KONTSUMO ARDURATSUA, GENERAZIO ARTEKO ELKARTASUNA... - BEHAKETAK, GALDERAK, KOKAPENA, INFORMAZIOA LORTZEA, ANALIZATZEA... - BALIABIDE NATURALEN ERABILPEN ARDURATSUA - NATURA ANIZTASUNAREN MANTENIMENDUA - KONTSUMO ARRAZIONALA - PROBLEMAK DIFINITU - HIPOTESIAK/USTEAK EGIN - IKERKETA SINPLEAK DISEINATU ETA EGIN - EMAITZAK ANALIZATU ETA KOMUNIKATU - ... - INGURUKO ETA BANAKAKO BALOREAK - IDEIAK ADIERAZI ETA BESTEENAK ENTZUN. BESTEEN IDEIEKIKO ERRESPETUA - ... - KREATIBITATEA ONIRIZTEA - ARTEKO HIZKUNTZA, TEKNIKA ETA BALIABIDE DESBERDINAK - BESTEEN EKARPENAK BALORATU - KULTUR ETA ARTE LANAK TALDEAN SORTU - ... - EZAGUTZEN DENA ETA IKASI BEHAR DENA - NOLA IKASTEN DA: IKASTEKO TEKNIKAK ETA ESTRATEGIAK - JAKINGURA, PLANIFIKAZIOA, ANTOLAKETA... - BAKOITZAREN AHALMENAK ETA GABEZIAK - ARDURA, KONPROMISOA, ESFORTZUA, PERTSEBERANTZIA... - IKASITAKOARI BURUZKO HAUSNARKETA ETA AHOZKO ETA IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA - ... - HELBURUAK ZEHAZTU, PLANIFIKATU, EGIN, ERABAKIAK HARTU, IRTENBIDEAK BILATU, EBALUATU, ONDORIOAK ATERA... - PROIEKTUEN FASEAK - ALDAKETAREN AURREAN JARRERA BAIEZKORRA: PLANTEAMENDUEKIKO MALGUTASUNA... - KOOPERATZEKO ETA LAN EGITEKO GIZA TREBETASUNAK - BESTEEN IDEIEN BALORAPENA - AUTOKONFIDANTZA, EMPATIA, DIALOGOA, KOOPERAZIOA, ANTOLAKUNTZA, EMOZIOEN KONTROLA, ESFORTZUA MANTENDU... - ... - HIZKUNTZA MOTAK: AHOZKOA, IDATZIZKOA, DIGITALA, IKUS-ENTZUNEZKOA... - INFORMAZIOAREN ITURBURUAK: KOKAPENA, EUSKARRIAK... - INFORMAZIOA ANTOLATU, ERLAZIONATU, ANALIZATU, SINTEZITATU ETA KOMUNIKATU, TEKNIKA ETA EUSKARRI DESBERDINETAN - INFORMAZIOARI BURUZKO TALDE-LANA - KOMUNIKAZIO-INGURUEN ZABALKUNTZA - KODE, FORMATU ETA HIZKUNTZA DESBERDINEKIN LAN EGIN: KARTELAK, KOADROAK… - ... ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA IKASTEN ETA PENTSATZEN IKASI K. ZIENT, TEKN. ETA OSASUNA. KONPETENTZIA KOMUNIKATZEKO KONPETENTZIA INFOR. TRATATZEKO ETA KONPETENTZIA DIGITALA KONPETZIENTZIA SOZIALA ETA HIRITARRA K. HUMANISTIKOAN ETA ARTISTIKOAN KONPET. AUTON. ETA INIZIATIBA PERTSON. KONPETENTZIA KONPETENTZIA MATEMATIKOA
 57. 57. GAIAN LANDU DIREN KONPETENTZIAREN ALDERDIAK ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA URAREN KUTSADURA: 2. ZIKLOA <ul><li>ESKALA DESBERDINETAKO ESPAZIO FISIKOA ULERTU ETA BERTAN MUGITU </li></ul><ul><li>PERTSONEN ERAGINAK ESPAZIOAN: KOKALEKUAK, JARDUERAK, ALDAKETAK, PAISAIAK... </li></ul><ul><li>PROBLEMAK IDENTIFIKATU ETA IRTENBIDEAK BILATU </li></ul><ul><li>KONTSUMO ARDURATSUA, GENERAZIO ARTEKO ELKARTASUNA... </li></ul><ul><li>BEHAKETAK, GALDERAK, KOKAPENA, INFORMAZIOA LORTZEA, ANALIZATZEA... </li></ul><ul><li>BALIABIDE NATURALEN ERABILPEN ARDURATSUA </li></ul><ul><li>NATURA ANIZTASUNAREN MANTENIMENDUA </li></ul><ul><li>KONTSUMO ARRAZIONALA </li></ul><ul><li>PROBLEMAK DIFINITU </li></ul><ul><li>HIPOTESIAK/USTEAK EGIN </li></ul><ul><li>IKERKETA SINPLEAK DISEINATU ETA EGIN </li></ul><ul><li>EMAITZAK ANALIZATU ETA KOMUNIKATU </li></ul><ul><li>- ... </li></ul>
 58. 58. ADIBIDEA: B A S E R R I A PROIEKTU GLOBALIZATUAK
 59. 59. BASERRIA: 6. MAILA - GAIAREN AUKERAKETA <ul><li>- TESTU LIBURUAK </li></ul><ul><li>- IRAKASLEAK </li></ul><ul><li>- IKASLEEK: AUKERAKETAREN PROZESUA </li></ul><ul><li>… </li></ul>- GAIARI BURUZKO IKASLEEN GALDERAK, HIPOTESIAK, IDEIAK, LAN EGITEKO PROPOSAMENAK… ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 60. 60. BASERRIA: 6. MAILA GAIAREN ANTOLAKETA IKASLEEK EGINDAKO PROPOSAMENETATIK ABIATUTA, IRAKASLEAK BERE PROPOSAMEN ZEHATZA EGITEN DU 3.- GAUR EGUNGO BASERRIEN ARAZOAK ENTREBISTA ETA TXOSTENA 1.- BASERRIAK ERAIKI KARTOIZKO BASERRIA HARRIZKO BASERRIA HERRIKO BASERRI MOTA EUSKAL HERRIKO BASERRI MOTAK 2.- HERRIKO BASERRIEN KATALOGOA HORMAIRUDIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 61. 61. BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.1.- EUSKAL HERRIKO BASERRI MOTAK KONTSULTA BIBLIOGRAFIKOA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 62. 62. BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI HERRIKO BASERRIAK AZTERTEZEKO IRTEERA: TALDEKA, TALDE BAKOITZAK BI BASERRI 1.2.- HERRIKO BASERRI MOTA <ul><li>- IRTEERAREN PRESTAKETA: </li></ul><ul><ul><li>BISITATZEKO BASERRIEN AUKERAKETA </li></ul></ul><ul><ul><li>BASERRITARREKIN HARREMANETAN JARTZEA </li></ul></ul><ul><ul><li>DATUAK JASOTZEKO MATERIALAREN PRESTAKETA: GALDETEGIA, MARRAZKIAK EGITEKO TRESNAK ETA FITXAK, ARGAZKI MAKINA, KASETA … </li></ul></ul><ul><ul><li>IKASLEEN ANTOLAKETA </li></ul></ul><ul><ul><li>BISITAK EGITEKO ARAUAK </li></ul></ul><ul><li>IRTEERA </li></ul><ul><li>IRTEERA ETA GERO: </li></ul><ul><ul><li>GELA OSOA: JASOTAKOARI BURUZKO ELKAR-JARTZEA ETA EZTABAIDA </li></ul></ul><ul><ul><li>TALDEKA: BISITATUTAKO BI BASERRIEN ARTEKO KONPARAKETA ETA ALDERDI AMANKOMUNAK ATERA </li></ul></ul><ul><ul><li>GELA OSOA: BISITATUTAKO BASERRI GUZTIEN EZAUGARRI AMANKOMUNAK </li></ul></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 63. 63. BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI HERRIKO BASERRIAK AZTERTEZEKO IRTEERA: TALDEKA, TALDE BAKOITZAK BI BASERRI 1.2.- HERRIKO BASERRI MOTA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 64. 64. BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- KARTOIZKO BASERRIA <ul><li>PLANGINTZA: </li></ul><ul><ul><li>ERAIKI BEHAR DEN BASERRIAREN EZAUGARRIAK: SOLAIRUAK ETA PLANOAK </li></ul></ul><ul><li>SOLAIRU GUZTIAK IKUSTEKO DISEINUA </li></ul><ul><ul><li>MATERIALAK </li></ul></ul><ul><ul><li>LAN EGITEKO ANTOLAKUNTZA </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>LANA </li></ul><ul><li>ESPOSAKETA </li></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 65. 65. BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- KARTOIZKO BASERRIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 66. 66. BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- KARTOIZKO BASERRIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 67. 67. BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- HARRIZKO BASERRIA <ul><li>PLANGINTZA: </li></ul><ul><ul><li>IRAKASLEAREN ESKUTITZA (INFORMAZIOA LABURTUTA): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PROIEKTUA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MATERIALAK ETA TRESNAK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ZIMENDAPENA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EUSTOREA (ARGAMASA) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HARLANDUAK (SILLERIA-HARRIAK) ETA HARLANKAITZAK (MAMPOSTERIA-HARRIAK) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EGURRA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>NIBELAK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>LAN EGITEKO ARAUAK </li></ul></ul><ul><li>ERAIKETA </li></ul><ul><li>ESPOSAKETA </li></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 68. 68. BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- HARRIZKO BASERRIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 69. 69. BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- HARRIZKO BASERRIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 70. 70. BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- HARRIZKO BASERRIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 71. 71. BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- HARRIZKO BASERRIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 72. 72. BASERRIA: 6. MAILA 1.- BASERRIAK ERAIKI 1.3.- HARRIZKO BASERRIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 73. 73. BASERRIA: 6. MAILA 2.1.- HORMAIRUDIA 2.- HERRIKO BASERRIEN KATALOGOA <ul><li>KATALOGOAN AGERTUKO DIREN BASERRIEI BURUZKO DATUAK ADOSTU </li></ul><ul><li>DATUAK LORTZEKO ANTOLAKETA: AUZOKA / TALDEKA </li></ul><ul><li>DATUAK LORTU </li></ul><ul><li>ELKAR-JARTZEA </li></ul><ul><li>HORMAIRUDIAK EGIN </li></ul><ul><li>ESPOSAKETA </li></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 74. 74. BASERRIA: 6. MAILA 3.1.- ENTREBISTA ETA TXOSTENA 3.- GAUR EGUNGO BASERRIEN ARAZOAK <ul><li>ENTREBISTAREN PRESTAKETA: </li></ul><ul><ul><li>GAIARI BURUZKO ARTIKULO BATEN IRAKURKETA </li></ul></ul><ul><ul><li>NORI ENTREBISTATU: NEKAZARITZA-GANBARAKO PERTSONA BATI (ESPEZIALISTA DEN PERTSONA BATI) </li></ul></ul><ul><ul><li>ZER GALDETU: GALDETEGIA EGITEA </li></ul></ul><ul><ul><li>NORK EGIN GALDERAK </li></ul></ul><ul><ul><li>NORK JASO ERANTZUNAK ETA NOLA </li></ul></ul><ul><ul><li>ENTREBISTA EGITEKO ARAUAK </li></ul></ul><ul><li>ENTREBISTA EGIN </li></ul><ul><li>TXOSTENA EGIN </li></ul>ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 75. 75. BASERRIA: 6. MAILA 3.1.- ENTREBISTA ETA TXOSTENA 3.- GAUR EGUNGO BASERRIEN ARAZOAK ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 76. 76. BASERRIA: 6. MAILA GAIAN LANDU DIREN KONPETENTZIEN ALDERDIAK - KULTUR-ONDAREAREN AGERPEN ETA ARTE LAN APAIGARRIENAK - BESTEEN EKARPENAK BALORATU KULTUR ETA ARTE LANAK TALDEAN SORTU - AGERPEN KULTURALEN ETA GIZARTEEN ARTEKO ERLAZIOAK - AGERPEN KULTURALAK ETA BERAIEN ANIZTASUNAREN BALORAPENA - KULTUR ONDAREA EZAGUTU ETA GOZATU - EZAGUTZEN DENA ETA IKASI BEHAR DENA - NOLA IKASTEN DA: IKASTEKO TEKNIKAK ETA ESTRATEGIAK - JAKINGURA, PLANIFIKAZIOA, ANTOLAKETA... - ARDURA, KONPROMISOA, ESFORTZUA, PERTSEBERANTZIA... - HELBURUAK EPE DESBERDINETAN KONTENPLATU - IKASITAKOARI BURUZKO HAUSNARKETA ETA AHOZKO ETA IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA - IKASKETA KOOPERATIBOA - HELBURUAK ZEHAZTU, PLANIFIKATU, EGIN, ERABAKIAK HARTU, IRTENBIDEAK BILATU, EBALUATU, ONDORIOAK ATERA... - PROIEKTUEN FASEAK - ALDAKETAREN AURREAN JARRERA BAIEZKORRA: PLANTEAMENDUEKIKO MALGUTASUNA... - KOOPERATZEKO ETA LAN EGITEKO GIZA TREBETASUNAK - BESTEEN IDEIEN BALORAPENA - AUTOKONFIDANTZA, EMPATIA, DIALOGOA, KOOPERAZIOA, ANTOLAKUNTZA, EMOZIOEN KONTROLA, ESFORTZUA MANTENDU... - ... - HIZKUNTZA MOTAK: AHOZKOA, IDATZIZKOA, DIGITALA, IKUS-ENTZUNEZKOA... - INFORMAZIOAREN ITURBURUAK: KOKAPENA, EUSKARRIAK... - INFORMAZIOA ANTOLATU, ERLAZIONATU, ANALIZATU, SINTEZITATU ETA KOMUNIKATU, TEKNIKA ETA - EUSKARRI DESBERDINETAN INFORMAZIOARI BURUZKO TALDE-LANA - KODE, FORMATU ETA HIZKUNTZA DESBERDINEKIN LAN EGIN: MAPAK, GRAFIKOAK, IRUDIAK, ITURBURU HISTORIKOAK, ERREALITATEAREN BEHAKETA... - ... - PENTSAMENDUAK, IRITZIAK, EMOZIOAK... AZALDU - EZAGUPENA EGITURATU - EGOERA KOMUNIKATIBOETAN HIZKUNTZEN ERABILERA - IRAKURRI ETA IDATZI - BESTEEN IRITZIAK ERRESPETATZEKO JARRERA - KONBENTZIO SOZIALAK KONTUTAN HARTU - TESTU DESBERDINEN TRATAERA: DESKRIPZIOAK, AZALPENAK, ELKARRIZKETAK, ARGUDIOZKOAK, AGINDUZKOAK... - DEBATEAK ETA ELKARRIZKETAK EGITEA - ERAKUNDEEKIN ERABILTZEN DEN HIZKUNTZA - BERARIAZKO HIZTEGIA - ... - DATUAK, ARGUDIOAK... INTERPRETATU ETA ARGITASUNEZ ETA PREZISIOZ ADIERAZI - EGUNEROKO BIZITZAKO ERREALITATEAN ETA SIMULAZIOETAN ZENBAKIAK, NEURRIAK, ELEMENTU GEOMETRIKOAK... EZAGUTU ETA ERABILI -PROBLEMA MATEMATIKOEN EBAZPENA - KALKULO ETA LOGIKA ALGORITMOAK ERABILI - PROBLEMAK EBAZTEKO BORONTATEA - INGURUNE ANITZETAN MATEMATIKAREN ERABILPENA - MAPAK - ESKALAK - NEURRI DESBERDINEKIN KALKULUAK - PROBLEMA SINPLEAK - ... - ESKALA DESBERDINETAKO ESPAZIO FISIKOA ULERTU ETA BERTAN MUGITU - PERTSONEN ERAGINAK ESPAZIOAN: KOKALEKUAK, JARDUERAK, ALDAKETAK, PAISAIAK... - PROBLEMAK IDENTIFIKATU ETA IRTENBIDEAK BILATU - BEHAKETAK, GALDERAK, KOKAPENA, INFORMAZIOA LORTZEA, ANALIZATZEA... - JARDUERAK, ALDAKETAK... - PROBLEMAK DIFINITU - HIPOTESIAK/USTEAK EGIN - IKERKETA SINPLEAK DISEINATU ETA EGIN - EMAITZAK ANALIZATU ETA KOMUNIKATU - ... - GIZARTEEN EBOLUZIOA ETA ANTOLAKETA: LORPENAK ETA ARAZOAK - ESKUBIDE ETA BETEBEHARREN LANKETA ARDURATSUA - GERTAERA ETA ARAZO SOZIALEN ANALISI MULTIKAUSALA - ELKARBIZITZEKO ETA GATAZKAK EBAZTEKO GIZA- TREBETASUNAK - INGURUKO BALOREAK - IDEIAK ADIERAZI ETA BESTEENAK ENTZUN. BESTEEN IDEIEKIKO ERRESPETUA - ... ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA IKASTEN ETA PENTSATZEN IKASI K. ZIENT, TEKN. ETA OSASUNA. KONPETENTZIA KOMUNIKATZEKO KONPETENTZIA INFOR. TRATATZEKO ETA KONPETENTZIA DIGITALA KONPETZIENTZIA SOZIALA ETA HIRITARRA K. HUMANISTIKOAN ETA ARTISTIKOAN KONPET. AUTON. ETA INIZIATIBA PERTSON. KONPETENTZIA KONPETENTZIA MATEMATIKOA
 77. 77. BASERRIA: 6. MAILA GAIAN LANDU DIREN KONPETENTZIAREN ALDERDIAK ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA <ul><li>ESKALA DESBERDINETAKO ESPAZIO FISIKOA ULERTU ETA BERTAN MUGITU </li></ul><ul><li>PERTSONEN ERAGINAK ESPAZIOAN: KOKALEKUAK, JARDUERAK, ALDAKETAK, PAISAIAK... </li></ul><ul><li>PROBLEMAK IDENTIFIKATU ETA IRTENBIDEAK BILATU </li></ul><ul><li>BEHAKETAK, GALDERAK, KOKAPENA, INFORMAZIOA LORTZEA, ANALIZATZEA... </li></ul><ul><li>JARDUERAK, ALDAKETAK... </li></ul><ul><li>PROBLEMAK DIFINITU </li></ul><ul><li>HIPOTESIAK/USTEAK EGIN </li></ul><ul><li>IKERKETA SINPLEAK DISEINATU ETA EGIN </li></ul><ul><li>EMAITZAK ANALIZATU ETA KOMUNIKATU </li></ul><ul><li>- ... </li></ul>
 78. 78. KONPETENTZIEN EBALUAZIOA
 79. 79. KONPETENTZIAK: EBALUAZIOA ZERTARAKO EBALUATU BEHAR DA? IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA PROZESUAN IKASLEEK EGITEN DITUZTEN AURRERAPENAK ETA AURKEZTEN ZAIZKIEN ZAILTASUNAK IDENTIFIKATZEKO ETA, HORIEN ARABERA PROZESU BERA IKASLEEN BEHARREI EGOKITZEKO. EZAGUERA EDOTA KONPETENTZIA ZEHATZAK LORTU DITUEN BAIEZTATZEKO EBALUAZIO HEZITZAILEA EBALUAZIO SUMATIBOA
 80. 80. EBALUAZIO HEZITZAILEA EBALUAZIO SUMATIBOA IKASTEKO OZTOPOAK GAINDITU IKASKUNTZA PROZESUAREN AKATSAK ZUZENDU IKASKETAREN EMAITZAK NEURTU <ul><li>ONDORIOEK: </li></ul><ul><li>- IRAKASTEN DENA </li></ul><ul><li>- NOLA IRAKASTEN DEN </li></ul><ul><li>- IKASTEN DENA </li></ul><ul><ul><li>NOLA IKASTEN DEN </li></ul></ul>EBALUAZIOA IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA PROZESUAREN DINAMIZATZAILEA ETA SEPARAEZINA DA KONPETENTZIAK: EBALUAZIOA ZERTARAKO EBALUATU BEHAR DA? BALDINTZATZEN DITUZTE
 81. 81. NOIZ EBALUATU BEHAR DA? HASIERAKO EBALUAZIOA AMAIERAKO EBALUAZIOA ETENGABEKO EBALUAZIOA <ul><li>IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA PROZESUAREN HASIERAN </li></ul><ul><li>AURREIKUSITAKO PLANGINTZA EGOKITZEKO IKASLEEN EGOERARI BURUZKO INFORMAZIOA EMATEN DU </li></ul><ul><li>HEZITZAILEA DA </li></ul><ul><li>PROZESUAN ZEHAR </li></ul><ul><li>IKASLEEK EGITEN DITUZTEN AURRERAPENAK ETA SOMATZEN DITUZTEN ZAILTASUNAK IDENTIFIKATZEKO ETA HORIEN ARABERAN JARDUNTZEKO </li></ul><ul><li>HEZITZAILEA ETA ERREGULATZAILEA DA </li></ul><ul><li>PROZESUAREN BUKAERAN </li></ul><ul><li>IKASLEEK IKASI DUTENA BAIEZTATZEN DU ETA ONDORIOAK ATERATZEKO PROZESU OSOA JASOTZEN DU </li></ul><ul><li>SUMATIBOA DA (ETA HEZITZAILEA) </li></ul>KONPETENTZIAK: EBALUAZIOA
 82. 82. ERREGULAZIOA IKASLEAK BERE BURUA AUTOEBALUATZEN ETA BERE IKASKETAK AUTOERREGULATZEN IKASI BEHAR DU <ul><li>IRAKASKUNTZAREN HERBURU ZEHATZAK JAKIN BEHAR DITU: ZERTARAKO IKASTEN DEN </li></ul><ul><li>IKASKUNTZAREN HELBURUAK LORTZEKO BEHAR DENA PLANIFIKATZEN ETA ANTOLATZEN IKASTEN JOAN BEHAR DU </li></ul>- EGINKIZUNA ONDO EGITEN ARI DEN BAIEZTATZEKO EBALUAZIORAKO IRIZPIDEAK ERABILI BEHAR DITU KONPETENTZIAK: EBALUAZIOA
 83. 83. ZER EBALUATU BEHAR DA? OINARRIZKO KONPETENTZIEKIKO IKASLEEN IKASKETAK - ARLOETAKO HELBURU OROKORRETAN JASOTZEN DIRA <ul><li>HELBURU OROKORRAK EBALUAZIO IRIZPIDEEN BIDEZ EBALUATZEN DIRA </li></ul><ul><li>EBALUAZIORAKO IRIZPIDEAK EBALUAZIOARAKO ADIERAZLEEN BIDEZ BEHATZEN DIRA </li></ul>IRAKASKUNTZA PROZESUA ETA IRASKAS-PRAKTIKA <ul><li>JARDUNTZEKO PRINTZIPIO OROKORRAK </li></ul><ul><li>EDUKINEN ANTOLAKETA </li></ul><ul><li>IKASTEKO SEKUENTZIAK </li></ul><ul><li>IKASLEGOAREN TALDEKATZEAK </li></ul><ul><li>ERABILITAKO ESPAZIOAK ETA DENBORAK </li></ul><ul><li>ERABILITAKO MATERIALAK ETA BALIABIDEAK </li></ul><ul><li>EBALUAZIOAREN SISTEMA BERA </li></ul>KONPETENTZIAK: EBALUAZIOA
 84. 84. EBALUAZIOARAKO IRIZPIDEAK <ul><li>ARLOETAKO HELBURU OROKORREKIN ETA OINARRIZKO KONPETENTZIEKIN ERLAZIONATUTA DAUDE. </li></ul><ul><li>ESATEN DUTE IKASLEEK LORTU BEHAR DITUZTEN IKASKETAREN MAILA ETA ERA </li></ul><ul><li>EBALUAZIOAREN PROZESUA GIDATZEKO ERABILI BEHAR DIRA </li></ul><ul><li>ZIKLOKA SEKUENTZIATUTA DAUDE </li></ul><ul><li>EGITURA: ZER – ZOLA </li></ul><ul><li>- BEHA ETA NEUR DAITEZKEEN JOKAERAK ZEHAZTEN DITUZTE </li></ul><ul><li>LORPEN MAILARI BURUZKO DATUAK EMATEN DITUZTE </li></ul><ul><li>8. Planetako energia-iturriak eta horiek lortzeko </li></ul><ul><li>prozedura eta makinak identifikatzea , energiaren </li></ul><ul><li>erabilera praktikoaren adibideak jartzea, erabilera </li></ul><ul><li>arduratsua aintzat hartzea eta aurrezteko neurriak </li></ul><ul><li>proposatzea. </li></ul><ul><ul><li>8.1. Ea identifikatzen dituen energia-iturri arruntenak </li></ul></ul><ul><ul><li>(haizea, eguzkia, erregaiak eta abar) eta ea ezagutzen </li></ul></ul><ul><ul><li>duen energia horiek gure eguneroko bizitzan duten </li></ul></ul><ul><ul><li>erabilera. </li></ul></ul><ul><ul><li>8.2. Ea deskribatzen dituen energiaren transformazio </li></ul></ul><ul><ul><li>sinpleak (auto bat mugiarazteko behar den motorraren </li></ul></ul><ul><ul><li>errekuntza, lanparak funtzionatzeko behar duen energia </li></ul></ul><ul><ul><li>elektrikoa eta abar). </li></ul></ul><ul><ul><li>8.3. Ea balioesten duen energia moten erabilera arduratsua. </li></ul></ul><ul><ul><li>8.4. Ea ematen duen ideiarik ikastetxean, etxean eta </li></ul></ul><ul><ul><li>taldean energia aurrezteko. </li></ul></ul><ul><ul><li>8.5. Ea dakien beroa energia-transferentzia dela ehagarriak </li></ul></ul><ul><ul><li>diren prozesu fisikoetan. </li></ul></ul>EBALUAZIORAKO ADIERAZLEAK dituzte ZER EBALUATU BEHAR DA? KONPETENTZIAK: EBALUAZIOA
 85. 85. IKASLEEI AURKES DAKIZKIEKEEN EGOERA-PROBLEMEI ERANTZUNA EMATEKO IKASLEEN GAITASUNA EBALUATU BEHAR DA EGOERA-PROBLEMETATIK ABIATU: GERTAERAK, PROBLEMAK, EGUNKARIETAKO TESTUAK, TESTU ZIENTIFIKOAK, GATAZKAK... 1.- EGOERAREN EDO PROBLEMAREN ANALISIA 2.- EGOERA-PROBLEMA ZEHATZARI AURRE EGITEKO BEHAR DIREN EZAGUERAK ETA EBAZTEKO EDOTA IRTENBIDEAK BILATZEKO AUKERATU BEHAR DIRENAK 3.- EGOERA ZEHATZEARI ERANTZUN OROKORRA NOLA EBALUATU BEHAR DA? KONPETENTZIAK: EBALUAZIOA - KONPETENTZIEN OSAGAIAK (KONTZEPTUZKO, PROZEDURAZKO ETA JARRERAZKO EDUKINAK) EBALUATZEKO, BAKOITZARI BURUZKO LORPEN ADIERAZLEAK ERABILIKO DIRA, BAINA ZENTZUA ETA FUNTZIONALTASUNA IZANGO DITUZTEN EGOERETAN INTEGRATUTA
 86. 86. EBALUATZEKO TRESNAK IKASKETAK EBALUATZEKO IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA PROZESUA EBALUATZEKO <ul><li>GELAKO JARDUERETAN IKASLEGOA BEHATZEKO TXANTILOIAK </li></ul><ul><li>IKASLEGOAREN EKOIZPENAK (LANAK, KONTZEPTUZKO MAPAK...) </li></ul><ul><li>AHOZKO ETA IDATZIZKO FROGAK </li></ul><ul><li>TESTAK </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>GELAKO JARDUERETAN IKASLEGOA BEHAKETAK </li></ul><ul><li>IKASLEGOAREN LANAK </li></ul><ul><li>TESTAK </li></ul><ul><li>KOEBALUAZIO TESTAK </li></ul><ul><li>... </li></ul>NOLA EBALUATU BEHAR DA? KONPETENTZIAK: EBALUAZIOA
 87. 87. E B A L U A Z I O D I A G N O S T I K O A
 88. 88. EAE EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA EUROPEAR BATZORDEAREN ORIENTABIDEAK LOE EAEko CURRICULUM DEKRETOA EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA <ul><li>IKASLERIAK OINARRIZKO KONPETENTZIETAN LORTUTAKO GARAPEN MAILA EBALUATZEN DA. </li></ul><ul><li>LMHko 4. MAILAN ETA DBHko 2. MAILAN. </li></ul><ul><li>IKASTETXEEK IKASLERIARI BURUZKO INFORMAZIOA JASOKO DUTE. </li></ul><ul><li>FAMILIEK ETA ESKOLA-ELKARTEAK INFORMAZIOA JASOKO DUTE. </li></ul>HELBURUA: GOGOETA ETA HOBEKUNTZA PROZESUAK BULTZATU IKASTETXEETAN
 89. 89. EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA P R O Z E S U A EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA TXOSTENAK EGIN IKASLE BAKOITZARENA IKASTETXE BAKOITZARENA INFORMAZIOA EMAN IKASTETXEAK FAMILIA BAKOITZARI IKASLERIARI ESKOLA-ELKARTEAK EMAITZEN AZTERKETA IKASTETXEARI HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK LANDU ETA ABIAN JARRI ESKOLA-ELKARTEARI
 90. 90. EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA ARRISKUAK <ul><li>ETENGABEKO EBALUAZIOA AHALBIDETU. </li></ul><ul><li>IKASTETXEETAKO AUTONOMIA BULTZATU. </li></ul><ul><li>EBALUAZIOAREN ONDORIOZ HOBETZE PROZESUAK SUSTATU </li></ul><ul><li>BERRIZTAPEN ILDOAK AUKERATZEN LAGUNDU. </li></ul><ul><li>HEZKUNTZA DEPARTAMENTUKO ZERBITZUEN KOORDINAZIOA SUSTATU: IKUSKARITZA, ISEI-IVEI, BERRITZEGUNEAK ETA IKASTETXEAK. </li></ul><ul><li>... </li></ul>ALDERDI POSITIBOAK <ul><li>CURRICULUMAREN HOMOGENEIZAZIOA. </li></ul><ul><li>- EBALUATZEN DENA BAKARRIK LANDU. </li></ul><ul><li>- OINARRIZKO KONPETENTZIA INSTRUMENTALEI GEHIGIZKO GARRANTZIA EMAN. </li></ul><ul><li>- KANPOKO GEHIGIZKO KONTROLA. </li></ul><ul><li>- IKASTETXEI BURUZKO INFORMAZIOA KANPORATZEA. </li></ul><ul><li>- IKASTETXEEN ARTEKO ALDERAKETAK BULTZATZEA. </li></ul><ul><li>- GIZA ZEIN BALIABIDE EKONOMIKO HANDIEN PREMIA. </li></ul><ul><li>- ... </li></ul>
 91. 91. EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA EAEan LMHko 4.MAILAKO ETA DBHko 2.MAILAKO IKASLE GUZTIAK ABIAPUNTUA - EAEko CURRICULUMA -KONPETENTZIEN GARAPENERAKO EUROPEAR BATASUNAK ETA OCDEk EMANDAKO EREDUAK ETA ORIENTABIDEAK - EEM ETA BESTE EBALUAZIO ESPERIENTZIAK: PISA, TIMSS, PIRLS... MARKO TEORIKOA - OINARRIZKO KONPETENTZIAK - DIMENTSIOAK - SUBKONPETENTZIAK - EBALUAZIORAKO ADIERAZLEAK
 92. 92. EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA EAEan EGUTEGI POSIBLEA IKASTURTERO ALDAKORRA <ul><li>HIZKUNTZ KOMUNIKAZIOARAKO KONPETENTZIA EUSKARAZ. </li></ul><ul><li>HIZKUNTZ KOMUNIKAZIOARAKO KONPETENTZIA GASTELERAZ. </li></ul><ul><li>KONPETENTZIA MATEMATIKOA. </li></ul>FINKOA - IKASTURTE BAKOITZEAN BESTE KONPETENTZIREN BAT. GIZARTERAKO ETA HERRITARTASUNERAKO K. 2015-16 ... 2016-17 ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA OSASUN-KULTURAKO KONPETENTZIA. 2014-15 NORBERAREN AUTONOMIARAKO ETA EKIMENERAKO KONPETENTZIA 2013-14 GIZA ETA ARTE KULTURARAKO KONPETENTZIA 2012-13 IKASTEN IKASTEKO KONPETENTZIA 2011-12 INFORMAZIOA TRATATZEKO ETA TEKNOLOGIA DIGITALA ERABILTZEKO KONPETENTZIA 2010-11 GIZARTERAKO ETA HERRITARTASUNERAKO K. 2009-10 ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA OSASUN-KULTURAKO KONPETENTZIA. 2008-09 KONPETENTZIA IKASTURTEA
 93. 93. ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA KONPETENTZIAREN MARKO TEORIKOA JUSTIFIKAZIOA DESKRIBAPENA DESGLOSEA <ul><li>GAURKO ETA ETORTZEKO GIZARTEAN ETA IKASLEGOAREN HEZIKETAN KONPETENTZIAK BETE DUEN FUNTZIOA, EGINKIZUNA, PAPERA.. </li></ul><ul><li>NOLA ULERTZEN DA, NOLA KONKRETATZEN DA </li></ul><ul><li>KULTURAN DUEN GARRANTZIA </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>ZER DA, ZERTAN DATZA, ZERTAN ZENTRATZEN DA, ZERI DAGOKIO… </li></ul><ul><li>NOLA GAITZEN DITUZTE PERTSONAK </li></ul><ul><li>ZER SUPOSATZEN DUEN BERE ERABILPENAK </li></ul><ul><li>… </li></ul>KONPETENTZIA DIMENTSIO 2 DIMENTSIO 3 DIMENTSIO X DIMENTSIO 1 AZPIKONPENTZIA X AZPIKONPENTZIA 2 AZPIKONPENTZIA 1 ADIERAZLE 1 ADIERAZLE 2 ADIERAZLE X MAILA 2 MAILA 3 MAILA 1
 94. 94. DIMENTSIOAK AZPIKONPETENTZIAK ADIERAZLEAK ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA OSASUN-KULTURAKO KONPETENTZIA EZAGUPEN ZIENTIFIKOAREN ULERMENA IZADIAREN AZALPENA IKERKETA ZIENTIFIKOAREN GAKO-EZAUGARRIEN IDENTIFIKAZIOA EZAGUPEN ZIENTIFIKOEN ERABILPENA ERABAKIAK HARTZERAKOAN <ul><li>GIZARTEAREN GARAPEN TEKNOLOGIKOEN AZTERKETA. </li></ul><ul><li>GARAPEN JASANGARRIRAKO TEKNOLOGIAREN GARAPENAREN BALORAZIO KRITIKOA. </li></ul>INGURUMENAREN ARAZO NAGUSIAK AZALDU, ARRAZOIAK ETA ONDORIOAK KONTUAN IZANIK. OBJETU ETA BALIABIDE TEKNOLOGIKO BATZUK IDENTIFIKATZEN DITU BIZITZAREN KALITATEAN AURRERAPEN TEKNOLOGIKOEK DUTEN ERAGINA BALORATZEN DU INGURUKO MAKINEI ETA BERAIEN FUNTZIONAMENDUARI BURUZKO INTERESA ADIERAZTEN DU ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA KONPETENTZIAREN MARKO TEORIKOA
 95. 95. KONPETENTZIA BAKOITZAREN MARKO TEORIKOA M A I L A K <ul><li>Identifica los principales elementos del entorno natural, analizando sus características más relevantes, su organización e interacciones </li></ul>Dimensión 1: Comprensión del conocimiento científico 1. Relacionar los conceptos básicos de las ciencias, con los sistemas y procesos del mundo natural, articulándolos en leyes, modelos y teorías donde toman su sentido ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA OSASUN-KULTURAKO KONPETENTZIA ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA - Identifica los principales elementos del entorno natural, los describe y establece relaciones e interacciones entre ellos. - Identifica los principales elementos del entorno natural, reconoce o cita algunas de sus características y establece algún tipo de relación entre ellos. - Identifica los principales elementos del entorno natural. Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1
 96. 96. DIMENTSIOAK AZPIKONPETENTZIAK Dimensión 1: Comprensión del conocimiento científico 1. Relacionar los conceptos básicos de las ciencias, con los sistemas y procesos del mundo natural, articulándolos en leyes, modelos y teorías donde toman su sentido. 2. Reconocer y describir los datos, hechos, herramientas y procedimientos relevantes de las ciencias aplicándolos en las explicaciones científicas y en la resolución de problemas. 3. Diferenciar el conocimiento científico de otras formas de pensamiento humano, reconociendo como característica del mismo el hacer predicciones que han de poder ser sometidas a verificación empírica. ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA
 97. 97. DIMENTSIOAK AZPIKONPETENTZIAK ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA Dimensión 2: Explicación de la realidad natural 4. Explicar los fenómenos naturales referidos a las propiedades de la materia y sus cambios, utilizando adecuadamente los conceptos científicos. 5. Explicar los ciclos de materia y flujo de energía en la naturaleza teniendo en cuenta las interacciones de los seres vivos entre sí y con el medio. 6. Interpretar textos orales y escritos donde haya gráficas, tablas, diagramas y otros símbolos de notación identificando las relaciones que muestren. 7. Elaborar mensajes y textos informativos, explicativos y argumentativos describiendo objetos y fenómenos observados, aplicando los conocimientos científicos a la interpretación de hechos o justificando una determinada hipótesis, modelo o teoría. 8. Localizar y seleccionar información relevante sobre temas de interés social relacionados con la ciencia, la tecnología o la salud en diferentes fuentes, valorándola críticamente.
 98. 98. DIMENTSIOAK AZPIKONPETENTZIAK ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA Dimensión 3: Reconocimiento de los rasgos claves de la investigación científica 9. Conocer, valorar y mostrar conductas relacionadas con la actividad científica que orientan el trabajo de la comunidad científica. 10. Resolver problemas tanto cualitativos como cuantitativos, utilizando las habilidades propias del razonamiento científico. 11. Realizar pequeñas investigaciones de documentación y experimentales, utilizando tanto las habilidades cognitivas superiores como las manuales y respetando las normas de seguridad adecuadas a cada situación.
 99. 99. DIMENTSIOAK AZPIKONPETENTZIAK ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA Dimensión 4: Utilización de los conocimientos científicos en la toma de decisiones 12. Analizar la importancia de la dieta, la higiene y el estilo de vida, asociándolo con el mantenimiento de la salud, la prevención de enfermedades y el bienestar personal. 13. Analizar los desarrollos y aplicaciones tecnológicas más relevantes de nuestra sociedad, valorando críticamente las aportaciones de la ciencia y la tecnología al desarrollo humano y al desarrollo sostenible. 14. Describir los principales problemas medioambientales resultado de la actividad humana, teniendo en cuenta sus causas y/o efectos.
 100. 100. EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA EBALUAZIOA DIAGNOSTIKOA EAEan ITEMen EZAUGARRIAK IKASLEAK DAKIENA APLIKATZEN DUEN BALORATUKO DA PISA, TIMSS, PIRLS... FROGETAN ERABILI DIRENEN ANTZEKOAK <ul><li>EBATZI BEHARREKO EGOERAK: </li></ul><ul><li>- KONFLIKTOAK IDENTIFIKATU. </li></ul><ul><li>- INFORMAZIOA AZTERTU. </li></ul><ul><li>- ARRAZOIAK ANTZEMAN. </li></ul><ul><li>- ONDORIOAK ATERA. </li></ul><ul><li>- AUKERA EZBERDINAK PROPOSATU. </li></ul><ul><li>- ... </li></ul><ul><li>TESTUINGURUAREN GARRANTZIA: </li></ul><ul><li>- IKASLEARENTZAT EZAGUNAK. </li></ul><ul><li>- OHIKO EGOERA ERREALAK. </li></ul><ul><li>- EGOERA ESANGURATSUAK. </li></ul><ul><li>- EZAGUPENAK ERABILTZEKO EGOKIAK. </li></ul><ul><li>- ADINARI EGOKITUAK </li></ul><ul><li>- ... </li></ul>
 101. 101. EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA OSASUN-KULTURAKO KONPETENTZIA AZPIKONPETENTZIAK ADIERAZLEAK <ul><li>Establece semejanzas y diferencias entre ecosistemas. </li></ul><ul><li>Predice los efectos de los cambios en los elementos (vivos y no vivos) de un ecosistema sobre la estabilidad del mismo. </li></ul><ul><li>- Reconoce la importancia de la biodiversidad para el equilibrio de los ecosistemas. </li></ul>5. Explicar los ciclos de materia y flujo de energía en la naturaleza teniendo en cuenta las interacciones de los seres vivos entre sí y con el medio. <ul><li>Identifica los pasos y las tareas necesarias para conseguir un fin, anota instrucciones claras y detalladas para llevar a cabo experiencias, hacer funcionar alguna máquina o seguir un procedimiento y describe los pasos que ha seguido en una experiencia determinada. </li></ul><ul><li>- Describe objetos y fenómenos observados. </li></ul><ul><li>- Elabora textos explicativos aplicando los conocimientos científicos a la interpretación de hechos. </li></ul><ul><li>- Elabora textos argumentativos sencillos aplicando los conocimientos científicos a la justificación de hipótesis, modelos o teorías. </li></ul>7. Elaborar mensajes y textos informativos, explicativos y argumentativos describiendo objetos y fenómenos observados, aplicando los conocimientos científicos a la interpretación de hechos o justificando una determinada hipótesis, modelo o teoría.
 102. 102. E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-1.1 EBALUAZIOA: ADIBIDEAK (Fuente: Estudio Internacional de Tendencias en Matemática y Ciencias -TIMSS 2003. Preguntas liberadas de Matemática y Naturaleza) Un trompo que gira sobre su punta mientras &quot;baila&quot;, no cae de costado al suelo porque: A. están actuando fuerzas en equilibrio. B. no tiene la lienza o cordel a su alrededor. C. la fuerza de gravedad es pequeña en ese momento. D. gira igual que la tierra. &quot;La incubadora es una caja de plástico transparente, que tiene reguladores de aire, humedad y temperatura, cuya función es mantener al bebé prematuro a una temperatura adecuada y protegerlo de enfermedades&quot;. ¿A qué órgano de la madre reemplaza la incubadora? A. A las trompas de Falopio. B. A las mamas. C. Al ovario. D. Al útero.
 103. 103. E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-1.2 EBALUAZIOA: ADIBIDEAK (Fuente: Estudio Internacional de Tendencias en Matemática y Ciencias -TIMSS 2003. Preguntas liberadas de Matemática y Naturaleza) Observa el dibujo. El balancín dejó de moverse y Ana quedó arriba, porque pesa menos que María. ¿Qué debe hacer Ana para que María quede arriba? A. Cambiar de posición, moviéndose hacia el centro del balancín. B. Mantener su posición y esperar que la fuerza de gravedad la atraiga. C. Cambiar de posición, moviéndose hacia el extremo del balancín. D. Mantener su posición y mover las piernas. Cuando se saca un clavo de una tabla de madera, el clavo se calienta. Explica por qué
 104. 104. E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-1.3 EBALUAZIOA: ADIBIDEAK (Fuente: Estudio Internacional de Tendencias en Matemática y Ciencias -TIMSS 2003. Preguntas liberadas de Matemática y Naturaleza) Una persona clasificó algunos animales en los dos grupos que se muestran en la tabla. ¿Qué característica de los animales se usó para clasificarlos? A. Piernas B. Ojos C. Sistema nervioso D. Piel Soplar puede hacer que un fuego a leña arda más fuerte porque al soplar... A. se aumenta la cantidad de leña que hay para quemar. B. se provee la energía necesaria para mantener el fuego encendido. C. la leña se calienta lo suficiente para quemarse D. se agrega más oxígeno, necesario para que la leña se queme.
 105. 105. E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-1.4 EBALUAZIOA: ADIBIDEAK (Fuente: Estudio Internacional de Tendencias en Matemática y Ciencias -TIMSS 2003. Preguntas liberadas de Matemática y Naturaleza) El esquema de arriba muestra a una persona que está parada en tres lugares distintos de la Tierra, sujetando una pelota. Si la persona suelta la pelota, la gravedad la hará caer. ¿Cuál de los siguientes esquemas muestra mejor la dirección en que caerá la pelota en las tres posiciones distintas? A B C D
 106. 106. E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-1.5 EBALUAZIOA: ADIBIDEAK (Fuente: Estudio Internacional de Tendencias en Matemática y Ciencias -TIMSS 2003. Preguntas liberadas de Matemática y Naturaleza) Un río pequeño y rápido corre por una quebrada en la pendiente de una montaña. Si sigues el río hasta donde pasa por una planicie, ¿cómo es probable que se vea el río comparado con su apariencia en la montaña? A. Más lento y más ancho B. Más recto C. Muy parecido D. Más profundo y más rápido Una persona en una pieza oscura que mira a través de una ventana puede ver claramente a una persona afuera, a la luz del día. Pero una persona que está afuera no puede ver a la persona que está adentro. ¿Por qué pasa esto? A. La luz de afuera no pasa a través de las ventanas. B. Los rayos de luz no pueden pasar a través de la ventana dos veces C. La luz solar no es tan intensa como otras fuentes de luz D. No hay suficiente luz reflejada por la persona en la pieza
 107. 107. E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-2.1     UTILIZAMOS PAPEL El ayuntamiento del pueblo ha lanzado una campaña para ahorrar papel y los alumnos y las alumnas de la clase de cuarto se han propuesto estudiar a fondo el tema. Como ya te habrás dado cuenta, en nuestra vida cotidiana utilizamos el papel para muchas cosas. El papel es una hoja delgada hecha con pastas de fibras vegetales obtenidas de trapos, paja, madera, etc. Existen varios tipo de papel, y les damos diferente uso según sus características. En el siguiente cuadro tienes algunos de ellos. Léelo atentamente y responde a las preguntas. TIPOS DE PAPELES C A R A C T E R Í S T I C A S Se consigue utilizando papeles ya usados anteriormente. PAPEL RECICLADO Es poroso, hecho con trapos de algodón. PAPEL DE FILTRO Es grueso, de varios colores y dibujos. PAPEL PINTADO Es muy absorbente. PAPEL SECANTE Es absorbente y suave al tacto. PAPEL HIGIÉNICO-SANITARIO Es transparente y simula el cristal. PAPEL DE CELOFÁN Deja pasar la luz y es resistente a la humedad así como a las grasas y a los aceites. PAPEL VEGETAL Son papeles gruesos de diferentes colores y grosores, hechos con diferentes hojas de papel encoladas. CARTULINAS Y CARTONES Es muy resistente a la tracción, al alargamiento y a la rotura. PAPEL KRAFF Es un papel muy delgado, muy resistente al doblado y al rasgado. PAPEL BIBLIA Se elabora con pasta obtenida de los pinos y es fino y resistente. También se hace con papel reciclado. PAPEL PRENSA Es resistente y con una superficie fina. Generalmente es de color blanco, aunque puede ser de otros colores. PAPEL OFFSET
 108. 108. E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-2.2 a.- 1: plástico; 2: papel para periódico b.- 1: papel prensa; 2: pergamino c.- 1: papel prensa; 2: cartulinas y cartones d.- 1: cartulinas y cartones; 2: papel cuadriculado ITEM 1   Además de los papeles que aparecen en el cuadro, en nuestras casas usamos el llamado papel de aluminio o papel “de plata”, que está hecho de láminas muy finas de aluminio o de estaño. ¿Se puede incluir en la lista anterior? ¿Por qué?   a.- No, porque no se puede escribir en él. b.- Sí, porque es un papel como los demás. c.- No, porque no esta hecho de fibras vegetales. d.- Sí, porque sirve para envolver y proteger alimentos, como otros papeles. ITEM 2   Teniendo en cuenta el cuadro anterior, señala qué palabras corresponden a los números 1 y 2. - PAPEL OFFSET - PAPEL BIBLIA <ul><li>- PAPEL KRAF </li></ul><ul><li>2 </li></ul><ul><li>- PAPEL VEGETAL </li></ul><ul><li>PAPEL CELOFÁN </li></ul><ul><li>PAPEL SECANTE </li></ul><ul><li>PAPEL PINTADO </li></ul><ul><li>PAPEL DE FILTRO </li></ul>PAPEL - PAPEL DE IMPRESIÓN Y ESCRITURA - PAPEL PARA ENVASAR Y EMPAQUETAR - PAPEL HIGIÉNICO-SANITARIO - PAPELES ESPECIALES - EL PAPEL RECICLADO 1
 109. 109. E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-2.3 a.- Papel de estraza b.- Papel biblia c.- Papel offset d.- Papel de prensa ITEM 3 De los siguientes tipos de papel, ¿cuál es el más apropiado para hacer una enciclopedia con un gran número de páginas? ITEM 4 Observa la siguiente tabla sobre el gasto para producir 1.000 kilogramos de papel: Según los datos de la tabla, ¿por qué se debe usar papel reciclado siempre que sea posible?:   a.- Porque se ahorra energía. b.- Porque es de más calidad. c.- Porque el hacerlo proporciona trabajo a los parados. d.- Porque se talan menos árboles y se consume menos agua. 2.000 litros PAPEL USADO PAPEL RECICLADO 100.000 litros 2.000 kilogramos PAPEL SIN RECLICAR AGUA MADERA
 110. 110. E V A L U A C I Ó N D I A G N Ó S T I C A COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD – ITEMS-2.3   ITEM 5 ¿Cómo puedes consumir menos papel en tus tareas habituales? Cita un par de ejemplos como el siguiente: - Ejemplo: “Reutilizar los papeles de regalo que reciba para envolver los regalos que yo haga” - Propuesta 1 ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... - Propuesta 2 ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ITEM 6   Los papeles usados se deben llevar al contenedor para su reciclaje. Indica cuáles de las siguientes prácticas son adecuadas y cuáles no.   Depositar el papel de aluminio en el contenedor de los papeles Atar los papeles con cuerdas en pequeños fardos Eliminar los plásticos que se utilizan en las ventanas de algunos sobres Mezclar los papeles y los plásticos para que el nuevo papel salga de mejor calidad Quitar las grapas a los papeles INADECUADA ADECUADA
 111. 111. ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA-, ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA

×