Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guies de pràctica clínica basades en l’evidència

445 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guies de pràctica clínica basades en l’evidència

 1. 1. Guies de Pràctica Clínica basades en l’evidència<br />
 2. 2. Causes en les diferències en la pressa de decissions<br />28/07/2010<br />Incertessa<br />Guies de Pràctica Clínica basades en l'Evidència. Instrument AGREE<br />2<br />
 3. 3. 28/07/2010<br />Guies de Pràctica Clínica basades en l'Evidència. Instrument AGREE<br />3<br />Causes en les diferències en la pressa de decissions<br />Desconeixement<br />
 4. 4. 28/07/2010<br />Guies de Pràctica Clínica basades en l'Evidència. Instrument AGREE<br />4<br />Causes en les diferències en la pressa de decissions <br />Pressions externes<br />
 5. 5. 28/07/2010<br />Guies de Pràctica Clínica basades en l'Evidència. Instrument AGREE<br />5<br />Causes en les diferències en la pressa de decissions <br />Preferencies del pacients<br />
 6. 6. 28/07/2010<br />Guies de Pràctica Clínica basades en l'Evidència. Instrument AGREE<br />6<br />Causes en les diferències en la pressa de decissions <br />Recursos limitats<br />
 7. 7. 28/07/2010<br />Guies de Pràctica Clínica basades en l'Evidència. Instrument AGREE<br />7<br />Que són les guies de Pràctica Clínica?<br />‘Es un conjunt de recomanacions desenvolupades de manera sistemàtica, per ajudar als clínics i als pacients en la pressa de decisions, sobre quines son les intervencions més adequades per a resoldre un problema clínic en unes circumstàncies sanitàries específiques’(Institute of Medicine 1990) <br />
 8. 8. 28/07/2010<br />Guies de Pràctica Clínica basades en l'Evidència. Instrument AGREE<br />8<br />Elsobjectius de les GPC son:<br />Millorar la pràctica clínica.<br />Formar als professionals i pacients<br />Reduir la variabilitat clínica<br />Millorar la qualitat assistencial<br />Millorar la salut de la població<br />
 9. 9. Que són les guies de Pràctica Clínica?<br /><ul><li>Basades en l’opinió d’experts o en el consens.
 10. 10. Basades en l’Evidència (valoració crítica de la literatura mèdica: validesa- aplicabilitat clínica dels resultats).</li></ul>Confusióterminològica<br />
 11. 11. Que són les guies de Pràctica Clínica?<br />Una advertència necessària:<br />NO TOTES LES GPC SEGUEIXEN<br />LA METODOLOGÍA DE TREBALL PROPOSADA POR LA MBE<br />Confusió terminològica<br />S’ha de revisar el “Material y Métodos” d’una GPC <br />per a saber si està basada en l’Evidència.<br />AGREE<br />http://www.agreecollaboration.org/<br />GUÍA DE VC DE GPC DE JAMA<br />http://www.cche.net/usersguides/guideline.asp <br />
 12. 12. Que són les guies de Pràctica Clínica?<br /><ul><li>Elaborades a iniciativa d’organismes oficials: (Administració Sanitària, Agència d’Avaluació de la Tecnologia...).
 13. 13. Metodologia bàsica de les GPC basades en l’Evidència:</li></ul> Identificació del panel d’experts.<br /> Protocol·lització del sistema d’identificació, <br /> recollida i avaluació crítica de la literatura.<br /> Formulació dels nivells d’evidència i de la força de <br /> les recomanacions.<br />
 14. 14. Que són les guies de Pràctica Clínica?<br /><ul><li>A l’any 1998 comença la col·laboració internacional de 13 països: Apraisal of Guidelines ,ResearchandEvaluationColaboration (AGREE).
 15. 15. Objectius
 16. 16. Definir criteris comuns (qualitat)
 17. 17. Model d’avaluació i monitorització
 18. 18. Promoure la difusió d’aquests criteris</li></li></ul><li>Que són les guies de Pràctica Clínica?<br /><ul><li>Es crea una eina validada en 100 GPC per 194 avaluadors: Instrument AGREE
 19. 19. Existeix una altra escala validada1 ( Shaneyflet et al)
 20. 20. Un estudi2comparatiu demostra que AGREE es més clar i complet</li></ul> 1. Terrence M. Shaneyfelt; Michael F. Mayo-Smith; Johann RothwanglAre Guidelines Following Guidelines?: The Methodological Quality of Clinical Practice Guidelines in the Peer-Reviewed Medical Literature JAMA. 1999;281(20):1900-1905.<br />2.RICO ITURRIOZ, Rosa et al. Valoración de escalas y criterios para la evaluación de guías de práctica clínica. Rev. Esp. Salud Publica [online]. 2004, vol.78, n.4, pp. 457-467. ISSN 1135-5727. <br />
 21. 21. Que es l’AGREE<br /><ul><li>Es una eina per avaluar la qualitat de les guies de pràctica clínica
 22. 22. Ofereix una valoració de la validesa de la guia però no l’impacte d’aquesta sobre els resultats dels pacients.</li></ul>.<br />
 23. 23. Que es l’AGREE<br /><ul><li>Qüestionari validat en castellà</li></ul>.<br /><ul><li>Format 23 items en 6 àrees</li></li></ul><li>Que es l’AGREE<br />
 24. 24. Que es l’AGREE<br />Cada item es respon en una escala de Likert (4 punts)<br />Es requereix un mínim de 2 avaluadors, però es recomana un 4.<br />Les puntuacions de les 6 àrees son independents y no es sumen en una global.<br />
 25. 25. Que es l’AGREE<br />
 26. 26. Abast i objetius<br />Que es l’AGREE<br />El(els) objetiu(s) general(s) de la guía està(n) específicament descrit(s).<br />El(s) aspecte (s) clínic(s) coberts) por la guia está(n) específicament descrit(s).<br />Els pacients a qui se’ls preten aplicar la guía están específicamente descritos<br />
 27. 27. Que es l’AGREE<br />Participaciódelsimplicats<br />El grup que desenvolupa la guia inclou individus de tots els grups professionals rellevants.<br />S’han considerat els punts de vista del paciente i les seves preferencies<br />Els usuaris diana de la guía están clarament definits<br />La guía ha estat provada entre els usuaris diana.<br />
 28. 28. Que es l’AGREE<br />Rigor en l’elaboració<br />S’han utilitzat mètodes sistemàtics per a la cerca de l’evidencia<br />Els criteris per a seleccionar l’evidència es descriuen amb claretat. <br />Els mètodes utilitzats per a formular les recomanacions estan clarament descrits.<br />Al formular les recomendacions han estat considerades els beneficis en salut, els efectos<br /> secundaris i els riscos.<br />
 29. 29. Que es l’AGREE<br />Rigor en l’elaboració<br />Hi ha una relació explícita entre cadascuna de les recomenacions i les evidències en les que es basen.<br />La guía ha estat revisada per experts externs abans de la seva publicació<br />S’inclou un procediment per a actualitzar la guia<br />
 30. 30. Que es l’AGREE<br />Claritat en la presentació<br />Les recomanacions son específiques i no son ambigües.<br />Les diferents opcions per el maneig de la malaltia o condició es presenten clarament.<br />Les recomanacions clau son fàcilment identificables<br />La guia es recolza amb eines per a la seva aplicació.<br />
 31. 31. Que es l’AGREE<br />S’han discutit les barreres organitzatives potencials a l’hora d’aplicar les recomanacions<br />Han estat considerats els costos potencials de l’aplicació de les recomanacions<br />La guia ofereix una relació de criteris clau amb la finalitat de realitzar monitoratge i/o auditoria.<br />Aplicabilitat<br />
 32. 32. Que es l’AGREE<br />La guía es editorialment independent de la entitat financera.<br />S’han registrat els conflictes d’interesos dels membres del grup de desenvolupament.<br />Independència editorial<br />
 33. 33. Que es l’AGREE<br />

×