Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Permission marketing

380 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Permission marketing

 1. 1. Permission Marketing ( Baimenaren Marketinga )‏
 2. 2. Definizioa: <ul><li>E-marketingean erabilitako terminoa da. </li></ul><ul><li>Interneteko eboluzioari esker erabiltzaileek publizitatea jaso ahal izateko aurretik baimena eman behar duen marketing mota. </li></ul>
 3. 3. Seth Godin-ek garatutako terminoa da… “ Erabiltzailearen baimena izan behar dugu email komertziala bialdu aurretik. Bestela nahiz eta produktua bikaina izan, spam bezala tratatu dezake gure mezua; konfiantza galera dakarrena. ”
 4. 4. Testuingurua… <ul><li>Publizitatez gainezka </li></ul>Banner, e-mail, spot, mkt mobil, kartelak… Hartzailea Saturatu Publizitateak eraginkortasuna galdu
 5. 5. Zeren bila gabiz? <ul><li>Gure eroslearekin harreman bat eraikitzean datza </li></ul><ul><li>Bere onarpenarekin bien onurarako (bata informazioa eskeiniz eta besteak trukean zeozer emanez) izango den harremana. </li></ul><ul><li>Zerbitzu edo produktu motaren arabera aldatu egingo da harremana eta baita kontra-prestazioa </li></ul><ul><li>Luzera begiratuz egiten den harremana da </li></ul>
 6. 6. Nondik hasi? <ul><li>Nire proposamena zein den argi izatea eta erosleari argi eta garbi ulertaraztea </li></ul><ul><li>Jakin behar dugu zeren truke erosleak harreman bat izatea onartzen duen eta harreman hau erosleari zeozer positiboa suposa diezaion. </li></ul><ul><li>kuantifikatu behar dugu zenbat suposatzen digun harreman sendo bat izatea gure erosleekin. Hau da, zer ematen dudan eta trukean jasotzen dudana benetan baio badit </li></ul>
 7. 7. Urratsak: 1- kontsumitzaileari zeozer eskeini trukean: informazioa, suskripzioa, deskontuak... 2- behin bere arreta duzula, denborarekin erakutsi eiezaiozuz zure produktu eta zerbitzuak. 3- Noizean behin eroslearen arreta zihurtatzeko pizgarriren bat eskeini eiezaiozu 4- konfiantza maila altuagoa duzunean, errentabilitate handiagoa ateratzeko eroslearen jarrera aldatzen saiatu 5- Pizgarri gehiago eskeini bere baimena gero eta altuagoa izan dadin
 8. 8. Erosleen baimena badaukazu, bere arreta daukazu Bere arreta badaukazu, bere denboraren jabe izango zara
 9. 9. <ul><li>Baimena eta arreta izanez gero, irabazten duzuna bezeroaren KONFIANTZA da. </li></ul>Baimen gehiago Arreta gehiago Errentabilitate gehiago
 10. 10. “ 6 C Teoria” (Karen Talavera, Synchronicity Marketingen presidentea) <ul><li>Baimen jakituna (Consentimiento consciente) Hau da, baimen prosezuan erabiltzaileak kontzienteki onartzen dutela e-mailak jasotzea. Nahitaezkoa da. </li></ul><ul><li>Irizpidea (Criterio) Erabiltzaileak zenbait aspektutan erabakitzeko gaitasuna izan behar du: edukia, kanala, maiztasuna, formatua... </li></ul><ul><li>Gardentasuna (Claridad) Beharrezkoa da bai datu bilketaren fasean eta baita baimen eskatzearen fasean </li></ul><ul><li>Konfiantza (Confianza) Klabea da eta enpresaren sinesgarritasunari lotuta dago </li></ul><ul><li>Kontrola (Control) Informazioaren gaineko kontrola erabiltzaileari emotean datza; eta ez kontrolatua izatean. </li></ul><ul><li>Baieztapena (Confirmación) Suscripzio (pot-in) porsezuan pausu sinple baina zeharo beharrezkoa da. </li></ul>
 11. 11. Permission MKT VS Intrussion MKT Eroslea da erregea . Gaur egungo saturazioa dela eta erosleek kasu gutxiago egiten diote publizitateari. Beraz bide berriak bilatzen ari dira. Erangikorrenen artean Baimena (opt-in) eskatzen dutenak dira, izan ere publizitate intrusiboaren aurrean honek erosleari zein informazio onartzeko eta zein baztertzeko indarra ematen dio.
 12. 12. Iñigo Goenaga

×