Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DISCIPLINE BASE OF ART     EDUCATION       OLEH;ASLIZA BINTI MOHAMAD AFFANDI  ROSMARINI BINTI YUNOS
SEJARAH RINGKAS Discipline Base of Art Education ( DBAE ) terbentuk melalui gerakan reformasi kurikulum pada tahun 1950-an...
SEJARAH RINGKAS 1980-an - DBAE disokong melalui      inisiatif dan program yang      dibiayai oleh J. Paul Getty...
Elliot Eisner      "Ada banyak cara untuk melihat dan      mentafsirkan dunia, dan seni adalah      tetingk...
DBAE  DBAE diasaskan melalui empat disiplin  seni iaitu :  Disiplin Sejarah Seni  Disiplin Kritikan Seni  Disiplin Es...
Disiplin Sejarah Seni  Disiplin ini memusatkan pembelajaran  mengenai artis dan sumbangan aktiviti seni  terhadap pe...
Disiplin Sejarah Seni  Menganalisa karya-karya seni masa lampau  yang mendapat pengiktirafan masyarakat serta  dapat di...
Disiplin Kritikan Seni  Seni terbentuk dari unsur-unsur yang saling  melengkapi dan digubah berlandaskan prinsip  sehin...
Disiplin Kritikan Seni  Pengetahuan mengenai disiplin ini juga boleh  dihasilkan melalui peningkatan kefahaman  melalui...
Disiplin Kritikan Seni  Kritikan seni juga melibatkan aktiviti  pengamatan dan pemerhatian yang teliti  tentang sesuatu...
Disiplin Estetik  Perbincangan mengenai estetik memerlukan kefahaman  dan penguasaan laras bahasa tampak. Perbincangan ...
Disiplin Estetik  Pengetahuan estetik membantu pelajar  membuat apresiasi tentang keindahan,  keunikan atau kesalahan y...
Disiplin Produk Seni  Dalam disiplin penghasilan produk seni ianya  lebih menegaskan kepada tatacara, kaedah dan  prose...
Disiplin Produk Seni  Seni untuk pernyataan diri (ekspresif)  memerlukan pelajar melalui beberapa peringkat  pembelajar...
Disiplin Produk Seni  • Membina dan memperkembangkan kualiti sahsiah   yang diperlukan untuk mencapai kejayaan sepert...
18 KomponenA: Ekspresi individu dalam penghasilan seniB: Persepsi deria untuk seniC: Rasa ingin tahu terhadap seniD: Perte...
J : Peranan pengkarya seni & pengaruhK: Konteks bersejarah dan kebudayaan  mengenai seni.L : Pemahaman bersejarah dan  ...
SEKIAN, TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dbae present

1,402 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dbae present

 1. 1. DISCIPLINE BASE OF ART EDUCATION OLEH;ASLIZA BINTI MOHAMAD AFFANDI ROSMARINI BINTI YUNOS
 2. 2. SEJARAH RINGKAS Discipline Base of Art Education ( DBAE ) terbentuk melalui gerakan reformasi kurikulum pada tahun 1950-an dan 1960-an : 1967 - Elliot Eisner bekerja di Stanford University, di bawah sponsor dari yayasan Kettering, adalah pendahulu konsep disiplin dalam DBAE.
 3. 3. SEJARAH RINGKAS 1980-an - DBAE disokong melalui inisiatif dan program yang dibiayai oleh J. Paul Getty Trust 1983 - Trust membentuk pusat pendidikan dalam seni dan LeiLani Lattin-Duke berkhidmat sebagai Pengarah Program
 4. 4. Elliot Eisner "Ada banyak cara untuk melihat dan mentafsirkan dunia, dan seni adalah tetingkap yang melaluinya kita boleh melihatnya"Dari kenyataan itu, Eisner berpendapat apa yang cubadicapai oleh DBAE dalam usaha membentuk individu yangseimbang dan bersepadu serta untuk mengembangkankeupayaan pelajar menangani masalah bagi keempat –empat disiplin.
 5. 5. DBAE DBAE diasaskan melalui empat disiplin seni iaitu : Disiplin Sejarah Seni Disiplin Kritikan Seni Disiplin Estetik Seni Penghasilan Karya atau Produk.
 6. 6. Disiplin Sejarah Seni Disiplin ini memusatkan pembelajaran mengenai artis dan sumbangan aktiviti seni terhadap perkembangan peradaban seni serta pengaruhnya terhadap tamadun dan budaya bangsa. Terdapat beberapa aspek dan peringkat pembelajaran sejarah seni iaitu: Belajar tentang sejarah perkembangan penghasilan seni dan peningkatan pencapaian nilai artistik melalui sejarah pergerakan aliran gaya seni.
 7. 7. Disiplin Sejarah Seni Menganalisa karya-karya seni masa lampau yang mendapat pengiktirafan masyarakat serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber pengetahuan dan pengalaman bagi generasi masa kini dan akan datang. Menyelidik dan mengkaji karya untuk mengesan asal-usul, kesan terhadap aliran seni dan artis serta mencari makna serta pengertian. Mengukur dan menilai serta memahami karya seni dalam konteks yang luas.
 8. 8. Disiplin Kritikan Seni Seni terbentuk dari unsur-unsur yang saling melengkapi dan digubah berlandaskan prinsip sehingga dapat diiktiraf sebagai suatu hasil seni. Disiplin kritikan seni menumpukan perhatian kepada penekanan kandungan mengenai persepsi,diskripsi, analisa, interprestasi dan penilaian terhadap sesebuah karya atau produk seni.
 9. 9. Disiplin Kritikan Seni Pengetahuan mengenai disiplin ini juga boleh dihasilkan melalui peningkatan kefahaman melalui pembacaan, penulisan, komentar yang sering diperbincangkan atau diulas oleh pengkritik seni, artis, pemerhati seni, budayawan dan sejarawan. Terdapat 3 komponen asas dalam membuat kritikan iaitu apa (memerlukan persepsi dan diskripsi), makna (analisis atau interprestasi) dan penilaian (pertimbangan dan penilaian).
 10. 10. Disiplin Kritikan Seni Kritikan seni juga melibatkan aktiviti pengamatan dan pemerhatian yang teliti tentang sesuatu karya seni. Ia merupakan keupayaan pemerhati untuk menilai, membanding dan membeza antara karya dengan mengambil kira pertimbangan terhadap semua aspek. Ia juga membicarakan tentang tindakbalas dan persepsi orang lain atau audien juga masyarakat terhadap seni.
 11. 11. Disiplin Estetik Perbincangan mengenai estetik memerlukan kefahaman dan penguasaan laras bahasa tampak. Perbincangan boleh melibatkan pelbagai faktor dalam aspek antropologi, falsafah, sosiologi, psikologi dan sifat semulajadi seni. Pelajar diminta membicarakan definisi dan ciri-ciri signifikan mengenai seni melalui disiplin ini. Disiplin ini membantu pelajar membuat asas-asas penilaian sehingga mampu membuat pertimbangan mengenai seni.
 12. 12. Disiplin Estetik Pengetahuan estetik membantu pelajar membuat apresiasi tentang keindahan, keunikan atau kesalahan yang wujud pada hasil seni melalui pelbagai pengalaman estetik.
 13. 13. Disiplin Produk Seni Dalam disiplin penghasilan produk seni ianya lebih menegaskan kepada tatacara, kaedah dan proses menghasilkan karya atau produk seni. Disiplin ini memerlukan pendidik menegaskan tentang penggunaan langkah-langkah artistik dan proses kreativiti sebagai langkah penghasilan karya.
 14. 14. Disiplin Produk Seni Seni untuk pernyataan diri (ekspresif) memerlukan pelajar melalui beberapa peringkat pembelajaran kajian dan penerokaan untuk mewujudkan pengalaman iaitu: Pengalaman dan penyesuaian dengan menggunakan pelbagai alatan, bahan, proses dan teknik. Mempelajari dari pengalaman sejarah dan warisan iaitu cara artis atau pandai tukang menggunakan alatan, bahan dan teknik pembuatan serta sikap dan nilai budaya kerja mereka.
 15. 15. Disiplin Produk Seni • Membina dan memperkembangkan kualiti sahsiah yang diperlukan untuk mencapai kejayaan seperti tekun, sabar, dedikasi, cermat, teratur serta berkeupayaan menilai diri dari segi artis atau budaya. • Belajar melahirkan pernyataan diri akibat dorongan emosi, perasaan dan pemikiran melalui bentuk- bentuk tampak. • Memahami faktor-faktor motivasi melalui peranan artis atau pandai tukang mengenai kehidupan serta sumbangannya kepada masyarakat dan budaya.
 16. 16. 18 KomponenA: Ekspresi individu dalam penghasilan seniB: Persepsi deria untuk seniC: Rasa ingin tahu terhadap seniD: Pertembungan dengan seniE: Idea –idea untuk penghasilan seniF: Organisasi elemen- elemen visual dalam penghasilan seni.G: Fleksibel dalam penghasilan seniH: Material dan teknologi dalam penghasilan seniI: Persembahan dan kritikan dalam penghasilan seni
 17. 17. J : Peranan pengkarya seni & pengaruhK: Konteks bersejarah dan kebudayaan mengenai seni.L : Pemahaman bersejarah dan kebudayaan mengenai hasil karya.M: Stail, pengaruh dan tema –tema dalam seniN : Intrepretasi mengenai hasil karyaO : Seni dan KomunitiP : Pertimbangan & kesimpulan dalam seniQ: Isu- isu dan pandangan mengenai seniR: Penilaian Seni
 18. 18. SEKIAN, TERIMA KASIH

×