ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์โรงเรยนเมองนราธวาส สํานกงานเขตพนทการศึกษานราธวาส เขต 1   ี  ื   ิ    ั    ื ้ ่ี   ...
ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง   1. นกเรียนรู้และเขาใจส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์     ั       ้   2. นักเรี ยนบอกชื่อ...
คียบอร์ด             ์           (keyboard)เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เข...
เคร่ื องพมพ์               ิ           (Printer)เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธ...
จอภาพ           (monitor)เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต               ...
หน่วยประมวลผลกลาง         (ซีพย )           ีูเรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เ...
เมาส์            (mouse)เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต               ...
ลาโพง            ํ           (speaker)เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต  ...
Mo_it_r                    <Keyboard will appear                    here based on ...
keyboard                  คย์บอร์ด                  ี                 ...
Time      ต๊ กตก ฟังเพลง ต้องใช้อุปกรณ์ข้อใด        ุ ๊ิ                          r...
5          รู ปในข้อใดคือ เมาส์เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต            ...
จงวาดรู ป จอภาพ ...                   30เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต   ...
นําภาพมาวางทีคาศัพท์ ให้ ถูกต้ อง         ่ ํ          keyboard                    ...
<Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

1,453 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,453
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

 1. 1. ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์โรงเรยนเมองนราธวาส สํานกงานเขตพนทการศึกษานราธวาส เขต 1 ี ื ิ ั ื ้ ่ี ิ
 2. 2. ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 1. นกเรียนรู้และเขาใจส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ั ้ 2. นักเรี ยนบอกชื่อส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
 3. 3. คียบอร์ด ์ (keyboard)เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
 4. 4. เคร่ื องพมพ์ ิ (Printer)เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
 5. 5. จอภาพ (monitor)เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
 6. 6. หน่วยประมวลผลกลาง (ซีพย ) ีูเรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
 7. 7. เมาส์ (mouse)เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
 8. 8. ลาโพง ํ (speaker)เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
 9. 9. Mo_it_r <Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
 10. 10. keyboard คย์บอร์ด ี Printer เคร่ืองพมพ์ ิ speaker ลําโพงเรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
 11. 11. Time ต๊ กตก ฟังเพลง ต้องใช้อุปกรณ์ข้อใด ุ ๊ิ r เครื่ องพิม ลาโพง ํ จอภาพ พ์เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
 12. 12. 5 รู ปในข้อใดคือ เมาส์เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
 13. 13. จงวาดรู ป จอภาพ ... 30เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
 14. 14. นําภาพมาวางทีคาศัพท์ ให้ ถูกต้ อง ่ ํ keyboard Printer speaker mouseเรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่
 15. 15. <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>เรียนเมืองนราธิวาส สํ านักงานเขตพืนทีการศึ กษานราธิวาส เขต ้ ่

×