Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doelgroepgerichtschrijven

590 views

Published on

Doelgroepgericht schrijven voor vmbo en mbo

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Doelgroepgerichtschrijven

 1. 1. Doelgroepgericht schrijven (Taaltoegankelijk lesgeven) Toon van der Ven [email_address] www.linkedin.com/in/toonvanderven www.slideshare.net/tvdv?type=mypage
 2. 2. Taaltoegankelijkheid <ul><li>Informatief </li></ul><ul><ul><li>LA </li></ul></ul><ul><ul><li>Europese taalniveaus </li></ul></ul><ul><li>Interactief: ‘Gouden regels’ </li></ul><ul><li>Actief: aanpassen lesmateriaal </li></ul><ul><li>Vervolg </li></ul>
 3. 3. Waarom ook weer?
 4. 4. ‘ Gouden regels’ <ul><li>Let op je woorden .. of niet? </li></ul><ul><li>Communiceren op niveau </li></ul><ul><li>Sms-taal? Jip-en-Janneketaal? </li></ul><ul><li>Situationele communicatie </li></ul>
 5. 5. Europese taalniveaus <ul><li>Even puzzelen </li></ul><ul><li>Uitleg: het ERK (Europees Referentiekader) </li></ul><ul><li>‘ Gouden regels’ op ERK-niveau: wat hebben wij eraan? </li></ul>
 6. 6. Doelgroep? <ul><li>vmbo </li></ul><ul><li>Hoi, geliciteert met je vejaardag! Ik wil morgen wel komen mar ik heb ook wel veel huiiswerk en veel tijd heb ik niet, snap je maar ff moet lukke. </li></ul><ul><li>Als ik thuis ben laati k wel weten – xieje! Kevin </li></ul><ul><li>Rapportage, scriptie </li></ul><ul><li>Er wordt een onderscheid gemaakt tussen monogenetische en multifactoriële erfelijke ziekten. Monogenetische ziekten, ook wel Mendeliaanse ziekten genoemd, zijn de zeldzaamste vorm van erfelijke ziekten: de ziektesymptomen zijn het gevolg van een genetisch defect in één enkel gen. Omgevingsfactoren spelen amper een rol bij de ontwikkeling van deze ziekten; daarentegen hangen bij multifactoriële of complexe ziekten verschillende factoren oorzakelijk samen om het ziektebeeld te veroorzaken. </li></ul>
 7. 7. Doelen van taalonderwijs (Stoas) <ul><li>Studenten zijn voldoende taalvaardig om in onderwijs of bedrijfsleven met zelfvertrouwen op de juiste niveaus te communiceren. Je wordt begrepen, je wordt serieus genomen. </li></ul><ul><li>Studenten ‘scoren voldoende’ voor Nederlands: wettelijke eisen </li></ul>
 8. 8. de Schrijfwijzer
 9. 9. Europese taalniveaus <ul><li>Europese taalniveaus: een heldere beschrijving </li></ul><ul><ul><li>wat kan ik? </li></ul></ul><ul><ul><li>hoe goed kan ik dat? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>C2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A1 </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Europese taalniveaus (Lezen) Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen … Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten … Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen begrijpen….. Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen … Kan een uitgebreid scala van veel - eisende, lange teksten begrijpen… A1 A2 B1 B2 C1
 11. 11. Didactiek
 12. 12. Tot slot … <ul><li>Taal is een succesfactor maar … </li></ul><ul><li>… the road to success … </li></ul><ul><li>… is always under construction. </li></ul>

×