Naar een nieuw perspectief     op de gemeentelijke opdracht  De 3D’s als trigger
Kader 1/2 Waarom is een nieuw perspectief nodig?    • Terugtredende rijksoverheid    • Beleidsbepaling en besturing ...
Kader 2/2   Waarom       :  wordt steeds duidelijker   Wat        :  tekent zich af bij uitwerken  ...
Op zoek naar ordening 1/9 Welke vraagstukken liggen er in het lokale publieke domein?    • Van wie zijn die vraagstukke...
Op zoek naar ordening 2/9                            Welzijns-                ...
Op zoek naar ordening 3/9 Welke waarden en randvoorwaarden sturen de oplossing?    • Eigen kracht, eigen verantwoordeli...
Op zoek naar ordening 4/9 Positiebepaling van de gemeente    • Ten opzichte van de burger    • Ten opzichte van burg...
Op zoek naar ordening 5/9 Regierol gemeente                 Bepalen van:                ...
Op zoek naar ordening 6/9 Gemeente als beleidsregisseur              Gemeente              Norm...
Op zoek naar ordening 7/9 Gemeente als uitvoeringsregisseur                          Aanbieders ...
Op zoek naar ordening 8/9 WorstelingenVerbinden, hoe doen we dat?:   Inhoudelijk:   • Op beleidsniveau?     Aanbi...
Op zoek naar ordening 9/9 WorstelingenParadoxen: Tegenprestatie uitkering  Verdringing arbeidsmarkt Loondispensatie  ...
Omgevingsanalyse 1/4  Hoe houden we de burger centraal?:   • Toenemende vraag a.g.v demografische ontwikkelingen en 3...
Omgevingsanalyse 2/4   Zeggenschap:    • Autonoom beleid gemeente versus    • Noodzaak tot samenwerken   Diver...
Omgevingsanalyse 3/4    Een complexe materie, met veel belangen en    diverse insteken. Het gaat niet om de 3    ...
Omgevingsanalyse 4/4 ALS DE OMGEVING COMPEXER      WORDT,MOET DE UITVOERING EENVOUDIGER!Visie decentralisaties   ...
Naar een 3D-verbinding 4 stappenplanVisie decentralisaties  17
KOERSBEPALIN       GVisie decentralisaties  18
Koersbepaling 1/6 Te beantwoorden vragen: 1. Wat is de gemeentelijke opdracht? 2. Wat wil de gemeente bereiken? 3. Wat zij...
Koersbepaling 2/6 De gemeentelijke opdracht Te bezien vanuit:  Het wettelijk perspectief  Het collegeprogramma  De take...
Koersbepaling 3/6 Wat wil de gemeente bereiken? Wat is het wenselijke einddoel? Waar staan we over 5 jaar met:    • Zel...
Koersbepaling 4/6Wat wil de gemeente bereiken?Voldoet de huidige structuur? Is er een noodzaak voorverandering? Op een sch...
Koersbepaling 5/6 Kaders en randvoorwaarden Inhoudelijk:   Iedereen participeert in de samenleving   Op eigen kracht...
Koersbepaling 6/6 Procesinrichting:   Dienstverlening dicht bij de burger (wijkgericht)   Vroegsignalering ter beper...
INVENTARISATIEVisie decentralisaties  25
Inventarisatie omgeving 1/2    Breng de huidige uitvoerders (incl. gemeente zelf)   in beeld    Bepaal per uitvoe...
Inventarisatie omgeving 2/2 Aandachtspunten:   Beleidsregie: alleen of met natuurlijke partners?   Partners in uitvo...
UITWERKINGVisie decentralisaties    28
Uitwerking Belangrijke elementen  Gemeente op afstand, uitvoerend of  combinatie?  Uitvoering in het private of publie...
Regierol gemeente                           Bepalen van:                    ...
Uitvoering                     hoog         Scenario 2:                   ...
Wijkgericht Kenmerken:   Leefbaarheid           Slagvaardig en integraal   Vroegsignalering       ...
Veel voorkomende praktijk Diverse instellingen met veelal grote autonomie                         ...
Kenmerken   Rol gemeente:    • Beleidsregie en zoveel mogelijk uitvoering(sregie)    • Inkoop en intergemeentelij...
Mogelijke situatie  Gemeente als zuivere beleidsregisseur     Uitvoeringsregie                   ...
Kenmerken   Rol gemeente:    • Beleidsregie    • Ontrafel en orden de keten    • Verbinden via aansturing (con...
IMPLEMENTATIEVisie decentralisaties  37
D               BELEI                  BeheersingsomgevingVisie decentralisaties     ...
BIJLAGENVisie decentralisaties       40
ROLINVULLINGVisie decentralisaties  41
Rolinvulling 1/12             Note vooraf: De feitelijke rolinvulling hangt af van het beoogde totaalplaatje. ...
Rolinvulling 2/12    Uitvoeringsregie                      Wijk      InkomenL       ...
Rolinvulling 3/12        Duidelijke rol gemeente:         • BeleidsregieKENMERKEN         • Ontrafe...
Rolinvulling 4/12 Beleidsregie: gemeente:   Inrichten uitvoeringsregisseurs   Inrichten contractmanagement   Bepa...
Rolinvulling 5/12 Front-office gemeente:  Directe contacten met klanten  Signalering en 1e globale indicatie  Relatie m...
Rolinvulling 6/12 Back-office gemeente:  Zicht op burgers en ondersteuningsbehoefte  Verbinding tussen wijkbeheer en  u...
Rolinvulling 7/12 Uitvoeringsregie Inkomen:    Regelt de inkomensvoorzieningen c.a.    Regelt het minimabeleid   ...
Rolinvulling 8/12 Uitvoeringsregie Participatie:  Zorgt voor alle arbeidsmatige participatie  Voert re-integratietraje...
Rolinvulling 9/12         LOONWAARDE      MATCHING           PLAATSING              W...
Rolinvulling 10/12 Uitvoeringsregie Zorg:  Regelt de gehele WMO:    • Gehandicaptenvoorzieningen    • Huishoudelij...
Rolinvulling 11/12 Uitvoeringsregie Welzijn:    Voert het subsidiebeleid uit    Geeft invulling aan de wijkfunctie, ...
Rolinvulling 12/12 Uitvoeringsregie Onderwijs:  Onderwijshuisvesting  Volwasseneducatie (i.s.m. Participatie)  Openb...
Financiering WMO  Via aanbod of via burger?Geldstroom via aanbod              GEMEENTE Geldstroom via burge...
Financiering WMO Via aanbod of via burger? Kenmerken van de geldstroom:    Geldstroom via aanbod (‘rechtsom’):    ...
Visienotitie 3d Adlasz
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Visienotitie 3d Adlasz

682 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
682
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Visienotitie 3d Adlasz

 1. 1. Naar een nieuw perspectief op de gemeentelijke opdracht De 3D’s als trigger
 2. 2. Kader 1/2 Waarom is een nieuw perspectief nodig? • Terugtredende rijksoverheid • Beleidsbepaling en besturing steeds meer regionaal en lokaal; ruimte voor regie • Huidige wijze van organiseren en uitvoeren is ineffectief, verkokerd, bureaucratisch • Meer zelf doen, samenhang aanbrengen en integraal aanpakken zijn de actuele uitgangspuntenVisie decentralisaties 2
 3. 3. Kader 2/2 Waarom : wordt steeds duidelijker Wat : tekent zich af bij uitwerken van de 3 D’s Hoe : een vage schim in de verte, oud en nieuw door elkaar, we hebben geen voorbeeldenVisie decentralisaties 3
 4. 4. Op zoek naar ordening 1/9 Welke vraagstukken liggen er in het lokale publieke domein? • Van wie zijn die vraagstukken: van de individuele burger, burgers samen, het democratisch stelsel? • Zijn het afzonderlijke probleemgebieden of is er veel overlap en samenhang? • Hebben burgers enkelvoudige of samengestelde problemen? • Kan de markt het oplossen of moet de overheid de opdracht publiek houden?Visie decentralisaties 4
 5. 5. Op zoek naar ordening 2/9 Welzijns- instelling Huish.hulp Welzijns- instelling Vervoer Kleinschalig Zorginstelling Inkomen vervoer (begeleiding) SW-bedrijf Zorginstelling Reintegratie (GR) (WMO HH) Sociale Jeugd- dienst zorg opvoedhulp GGD Sport CJG MFA Cultuur Vrijwilligers- Begeleiding centrale HALT Reclassering Hulpmid- delen Verslavings- zorgVisie decentralisaties 5
 6. 6. Op zoek naar ordening 3/9 Welke waarden en randvoorwaarden sturen de oplossing? • Eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid, zelf (samen) oplossen • Hoog opgeleide burgers en beroepsbevolking • Toenemend eigen initiatief en vrijwillige coöperatieven • De inzet van internet en multimedia technologie; kleine wereld, altijd verbondenVisie decentralisaties 6
 7. 7. Op zoek naar ordening 4/9 Positiebepaling van de gemeente • Ten opzichte van de burger • Ten opzichte van burgerinitiatieven • Ten opzichte van maatschappelijke ondernemingen • Opvattingen over de eigen rol: • Beleidsregisseur • Uitvoeringsregie • Geen rol of de hoofdrolVisie decentralisaties 7
 8. 8. Op zoek naar ordening 5/9 Regierol gemeente Bepalen van: • Doelen• Opdrachtgever Beleidsregie • Resultaten • Middelen • Voorwaarden Kenmerken:• Opdrachtnemer • Bepalen aanpak• Ketenmanager Uitvoeringsregie • Stuurt op samenhang • Resultaat verant- woordelijk• Onderaannemer Kenmerken: • Commitment• Specialist • Resultaat Uitvoering verantwoor- delijk • Specialist Terugkoppeling Visie decentralisaties 8
 9. 9. Op zoek naar ordening 6/9 Gemeente als beleidsregisseur Gemeente Normeren Faciliteren Coachen Burger AanbiedersVisie decentralisaties 9
 10. 10. Op zoek naar ordening 7/9 Gemeente als uitvoeringsregisseur Aanbieders Burger Gemeente Staat tussen de partijen Reguleert Stuurt op individuVisie decentralisaties 10
 11. 11. Op zoek naar ordening 8/9 WorstelingenVerbinden, hoe doen we dat?: Inhoudelijk: • Op beleidsniveau? Aanbieders: • Op uitvoeringsniveau? • Gemeentelijk? Doelgroep / burgers: • Lokaal? • Leeftijd(scategorie)? • Regionaal? • Problematiek? • Privaat? • Verdienvermogen? • Publiek? • Begeleidingsbehoefte? • Wijk?Visie decentralisaties 11
 12. 12. Op zoek naar ordening 9/9 WorstelingenParadoxen: Tegenprestatie uitkering Verdringing arbeidsmarkt Loondispensatie Concurrentievervalsing Zelfredzaamheid Individuele voorziening Wijkgericht Specialisatie Verbinden op uitvoering Verbinden op aansturing Huidige takenpakket 3D’s Regionale samenwerking Eigen beleidVisie decentralisaties 12
 13. 13. Omgevingsanalyse 1/4 Hoe houden we de burger centraal?: • Toenemende vraag a.g.v demografische ontwikkelingen en 3D’s • Mondiger / kritischer Veel partijen in de keten en het aantal neemt toe: • Gemeenten zelf • Samenwerkingsverbanden (GR) in wisselende samenstellingen • Aan gemeente gelieerde (welzijns)stichtingen • Autonome organisaties (bv. zorg en onderwijs) Snelle toename van raakvlakken en elkaar (deels) overlappend beleid: • Sociale dienst – SW-bedrijf – RIB • WMO – GGD – Jeugdzorg – CJG • Onderwijs – volwasseneducatie – passend onderwijs • WMO – welzijnsstichtingenVisie decentralisaties 13
 14. 14. Omgevingsanalyse 2/4 Zeggenschap: • Autonoom beleid gemeente versus • Noodzaak tot samenwerken Diversiteit aan taken: • Vanuit de wet (wettelijk bepaald) • Vanuit politiek (eigen beleid) Bedrijfsvoering: • Specialisaties (kolommen) versus • Generalisten dicht bij de burger • Krimpende budgetten (Verwachte) betrokkenheid private partijen: • MVO • SROI • WerkgeversbenaderingVisie decentralisaties 14
 15. 15. Omgevingsanalyse 3/4 Een complexe materie, met veel belangen en diverse insteken. Het gaat niet om de 3 decentralisaties alleen, maar om het totaalpakket. Met de 3 decentralisaties komen er alleen maar meer aanverwante taken bij. De 3 decentralisaties maken het voor gemeenten mogelijk meer totaaloplossingen te bieden. Een grondige en integrale herbezinning en een herordening lijkt dan noodzakelijk!Visie decentralisaties 15
 16. 16. Omgevingsanalyse 4/4 ALS DE OMGEVING COMPEXER WORDT,MOET DE UITVOERING EENVOUDIGER!Visie decentralisaties 16
 17. 17. Naar een 3D-verbinding 4 stappenplanVisie decentralisaties 17
 18. 18. KOERSBEPALIN GVisie decentralisaties 18
 19. 19. Koersbepaling 1/6 Te beantwoorden vragen: 1. Wat is de gemeentelijke opdracht? 2. Wat wil de gemeente bereiken? 3. Wat zijn de kaders en randvoorwaarden?Visie decentralisaties 19
 20. 20. Koersbepaling 2/6 De gemeentelijke opdracht Te bezien vanuit: Het wettelijk perspectief Het collegeprogramma De takendiscussieVisie decentralisaties 20
 21. 21. Koersbepaling 3/6 Wat wil de gemeente bereiken? Wat is het wenselijke einddoel? Waar staan we over 5 jaar met: • Zelfredzaamheid / samenredzaamheid (informele netwerk) / burgerparticipatie • Rol van de private partijen (vermaatschappelijking) • Rol gemeente zelf • Rol en aantal ketenpartners en de verbindingen (integrale aanpak) • Het wijkgericht werken • Regionale samenwerking • Kostenbeheersing / kostenefficiency / kosteneffectiviteit (more value for less money)Visie decentralisaties 21
 22. 22. Koersbepaling 4/6Wat wil de gemeente bereiken?Voldoet de huidige structuur? Is er een noodzaak voorverandering? Op een schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog): Wat is de ambitie van het college? 1--------------5 Risico dat opdracht mislukt met huidige contractanten? 1--------------5 De impact voor de gemeente van de 3D’s? 1--------------5 Risico dat opdracht niet met budget gerealiseerd wordt? 1--------------5 Risico dat opdracht mislukt zonder opschaling? 1--------------5 Risico dat vroegsignalering mislukt? 1--------------5 Kans dat rol/beleid van uitvoerders elkaar overlapt? 1--------------5Bij een gemiddelde score van 3 of hoger lijkt eenfundamentele herordening op zijn plaats!Visie decentralisaties 22
 23. 23. Koersbepaling 5/6 Kaders en randvoorwaarden Inhoudelijk: Iedereen participeert in de samenleving Op eigen kracht, met ondersteuning in/door het directe sociale netwerk Mensen die het niet op eigen kracht redden, kunnen rekenen op (tijdelijke) ondersteuning Integrale benadering Bedrijfsvoering / uitvoering: Flexibele, samenwerkende ketenorganisaties; klaar voor toekomstige ontwikkelingen Kostenefficiënte organisatie(s) Bundeling van kennis en kundeVisie decentralisaties 23
 24. 24. Koersbepaling 6/6 Procesinrichting: Dienstverlening dicht bij de burger (wijkgericht) Vroegsignalering ter beperking ‘vervolgschade’ Integrale aanpakken door de inzet van ketenmanagers; solution providers Gemeente is regisseur/facilitator Prominente rol ketenpartners Prominente rol private partijen Verbinden in de aansturing versus verbinden in de uitvoeringVisie decentralisaties 24
 25. 25. INVENTARISATIEVisie decentralisaties 25
 26. 26. Inventarisatie omgeving 1/2 Breng de huidige uitvoerders (incl. gemeente zelf) in beeld Bepaal per uitvoerder: • Aard van de activiteiten • Mate van beïnvloedbaarheid / wederkerigheid • Financieel belang • Maatschappelijk belang Breng een nieuwe ordening aan Binnen bestaande (groep van) organisaties? Zo nee, benoem clustering naar uitvoeringsregisseursVisie decentralisaties 26
 27. 27. Inventarisatie omgeving 2/2 Aandachtspunten: Beleidsregie: alleen of met natuurlijke partners? Partners in uitvoeringsorganisaties per definitie dezelfde als samenwerkende regiegemeenten? Richting geven aan gewenste ordening Benoem de risico’s, zowel vanuit de wet- en regelgeving als vanuit de samenwerking Financiering en financierbaarheid concepten  door dubbelingen uit de keten te halen kostenefficiënt Integrale en regionale aanpak noodzaakt tot samenwerkingVisie decentralisaties 27
 28. 28. UITWERKINGVisie decentralisaties 28
 29. 29. Uitwerking Belangrijke elementen Gemeente op afstand, uitvoerend of combinatie? Uitvoering in het private of publieke domein? Rol en positie van het bedrijfsleven? Belang benutten loonwaarde Wwnv? Bereidheid huidige instituties ter discussie te stellen. Dienstverleningsconcept (wijk of centraal). Verbinden via de aansturing of via de uitvoering? Budgetaire kaders.Visie decentralisaties 29
 30. 30. Regierol gemeente Bepalen van: • Doelen• Opdrachtgever Beleidsregie • Resultaten • Middelen • Voorwaarden Kenmerken:• Opdrachtnemer • Bepalen aanpak• Ketenmanager Uitvoeringsregie • Stuurt op samenhang • Resultaat verant- woordelijk• Onderaannemer Kenmerken: • Commitment• Specialist • Resultaat Uitvoering verantwoor- delijk • Specialist Terugkoppeling Visie decentralisaties 30
 31. 31. Uitvoering hoog Scenario 2: Scenario 3 Beleidsregie : gemeente gemeente Beleidsregie : gemeente Uitvoeringsregie : gemeente Uitvoeringsregie : gemeente Uitvoering : gemeente Uitvoering : PBO *) *) private back-office Publiek domein Privaat domein Invloed van de Scenario 1: Scenario 4 Beleidsregie : gemeente Beleidsregie : gemeente Uitvoeringsregie : PUO *) Uitvoeringsregie : PFO*) Uitvoering : PUO *) Uitvoering : PBO *) publieke uitvoeringsorganisatie *) private front office laagVisie decentralisaties 31
 32. 32. Wijkgericht Kenmerken: Leefbaarheid Slagvaardig en integraal Vroegsignalering Ondersteund door specialisten Multiproblematiek Kennis van klant Dicht bij de burger Organiseert samenhang Poortwachter Financiers: • Woningcorporaties • Zorgkantoren Voorbeeld: ZorgbrigadierVisie decentralisaties 32
 33. 33. Veel voorkomende praktijk Diverse instellingen met veelal grote autonomie zorg Welzijns- instelling Zorginstelling (begeleiding) onderwijs Welzijns- Gemeente: instelling CJG inkomen • Beleid Zorginstelling Kleinschalig (WMO HH) • Uitvoering Front- vervoer SW-bedrijf • Indicatie office Sociale (GR) • Back-office dienst Jeugd- • Subsidie-verstrekker minima zorg • Algemene publieke Vrijwilligers- GGD functies subsidie centraleReclassering MFA WMO HALT Verslavings- zorgVisie decentralisaties 33
 34. 34. Kenmerken Rol gemeente: • Beleidsregie en zoveel mogelijk uitvoering(sregie) • Inkoop en intergemeentelijke samenwerking op ad hoc basis • Verbinden via de uitvoering Clustering van kennis: • Aansturing en uitvoering door gemeente • Kennisbundeling via eigen organisatie met gerichte inkoop • Huidige uitvoerders zoveel mogelijk in tact • Inkoop is verantwoordelijkheid gemeente Relatie met de burger: • Burger meldt problemen op eigen initiatief • Samenwerking met belanghebbenden op eigen kracht • Sterke overheid – burger relatieVisie decentralisaties 34
 35. 35. Mogelijke situatie Gemeente als zuivere beleidsregisseur Uitvoeringsregie Wijk AL Gemeente: F Wijkcoaches:e Signaleerfunctie Uitvoeringsregie rv Indicatie: B o • Burgerplichte • Zelfredzaam Wijkr • Beleidsregie n • Omgeving • Claimbeoor t • Collectiefa Uitvoeringsregie • individueel C deling o Poortwachternc • Indicatie f Autonoomi • Back-office f Professioneel Wijk Uitvoeringsregie • Algemene i Generaliste D Handhaven publieke cr functies es Uitvoeringsregie E WijkVisie decentralisaties 35
 36. 36. Kenmerken Rol gemeente: • Beleidsregie • Ontrafel en orden de keten • Verbinden via aansturing (contractmanagement) Clustering van kennis: • Aansturing door gemeente • Kennisbundeling naar specialisme met voldoende massa • Kan in eigen beheer, kan op afstand • Bundel krachten huidige uitvoerders naar nieuwe ordening van uitvoeringsregisseurs • Inkoop is verantwoordelijkheid uitvoeringsregisseur Relatie met de burger: • Vroegsignalering (actief) • Poort naar de 2de (back-office) en 3de lijn (uitv.reg.) • Samenwerking met belanghebbenden zoals zorgverzekeraars en woningcorporaties (medefinanciers?; menskracht?) • Samenstelling teams afstemmen op kenmerken in de wijkVisie decentralisaties 36
 37. 37. IMPLEMENTATIEVisie decentralisaties 37
 38. 38. D BELEI BeheersingsomgevingVisie decentralisaties Bouw de brug! Implementatie Risico-analyse Procesbeheersing CULTUUR DOELSTELLINGEN Informatievoorziening Bewaking en bijsturing 38 RING UITVOE-
 39. 39. BIJLAGENVisie decentralisaties 40
 40. 40. ROLINVULLINGVisie decentralisaties 41
 41. 41. Rolinvulling 1/12 Note vooraf: De feitelijke rolinvulling hangt af van het beoogde totaalplaatje. In de sheets hierna is als VOORBEELD het plaatje met de voorgestelde nieuwe bedrijfsvoering uit deze presentatie nader uitgewerktVisie decentralisaties 42
 42. 42. Rolinvulling 2/12 Uitvoeringsregie Wijk InkomenL Gemeente: F Wijkcoaches:e Signaleerfunctie Uitvoeringsregie rv Indicatie: Participatie o • Burgerplichte • Zelfredzaam Wijkr • Beleidsregie n • Omgeving • Claimbeoor t • Collectiefa Uitvoeringsregie • individueel Zorg deling o Poortwachternc • Indicatie f Autonoomi • Back-office f Professioneel Wijk Uitvoeringsregie • Algemene i Generaliste Welzijn Handhaven publieke cr functies es Uitvoeringsregie Onderwijs WijkVisie decentralisaties 43
 43. 43. Rolinvulling 3/12 Duidelijke rol gemeente: • BeleidsregieKENMERKEN • Ontrafel en orden de keten • Verbinden via aansturing (contractmanagement) Clustering van kennis via uitvoeringsregisseurs: • Aansturing door gemeente • Voldoende massa voor kennisbundeling • Kan in eigen beheer, kan op afstand • Bundel krachten uit de huidige uitvoerders • Inkoop is verantwoordelijkheid uitvoeringsregisseur Dicht bij de burger: • Vroegsignalering • Poort naar de 2de (back-office) en 3de lijn (uitv.reg.) • Samenwerking met belanghebbenden zoals zorgverzekeraars en woningcorporaties (medefinanciers?; menskracht?) • Samenstelling teams afstemmen op kenmerken in de wijkVisie decentralisaties 44
 44. 44. Rolinvulling 4/12 Beleidsregie: gemeente: Inrichten uitvoeringsregisseurs Inrichten contractmanagement Bepalen verbindingen; vbb: • Inzet doelgroep WWnV in de keten • Samenwerking Inkomen en Participatie • Regie in de keten van en naar front-office, back- office en specialistische eenheden Het is aan te bevelen deze stappen zo veel mogelijk met de beoogde samenwerkende partners te organiseren.Visie decentralisaties 45
 45. 45. Rolinvulling 5/12 Front-office gemeente: Directe contacten met klanten Signalering en 1e globale indicatie Relatie met back-office Aandacht voor de (waarborging van) de kwaliteit van de uitvraag en de beheersing van de (omvangrijke) sociale kaart Aandacht voor werk-, kennis- en denkniveau wijkcoachesVisie decentralisaties 46
 46. 46. Rolinvulling 6/12 Back-office gemeente: Zicht op burgers en ondersteuningsbehoefte Verbinding tussen wijkbeheer en uitvoeringsregisseurs Afstemming met ruimtelijk ordening (soort huisvesting, inrichting omgeving) Afstemming met economie (aard te vestigen bedrijven, relatie doelgroep, rol bedrijven) Zoeken van samenwerkingspartners en financieringsbronnen zoals woningcorporaties en zorgkantoorVisie decentralisaties 47
 47. 47. Rolinvulling 7/12 Uitvoeringsregie Inkomen: Regelt de inkomensvoorzieningen c.a. Regelt het minimabeleid (bijz.bijstand/leerlingenvervoer/kwijtscheldingen) Is een technische organisatie Zou op termijn samengevoegd kunnen worden met UWV/Belastingdienst Levert input aan beleidsregisseur Levert input aan de wijkfunctieVisie decentralisaties 48
 48. 48. Rolinvulling 8/12 Uitvoeringsregie Participatie: Zorgt voor alle arbeidsmatige participatie Voert re-integratietrajecten uit Legt verbinding met bedrijfsleven voor plaatsingen Verzorgt de match tussen vraag en aanbod Levert input aan beleidsregisseur Levert input aan de wijkfunctieVisie decentralisaties 49
 49. 49. Rolinvulling 9/12 LOONWAARDE MATCHING PLAATSING Wwb > 80% Kenmerken Bedrijfsleven matchingsunit: Wsw? regulier Wwb Overig publiek • Publiek domein? domein 30% – 80% Wsw • Uitzend + Wajong • Werkgevers-Diagnose loonwaarde Gesubsidieerde Wsw benadering • Jobcarving instellingen 20% – 30% Wajong • Lokaal betrokken • Wijkgericht? AWBZ? Gemeenten (gr.)detach. Wsw 0% – 20% Wajong Beschut binnen AWBZ Visie decentralisaties 50
 50. 50. Rolinvulling 10/12 Uitvoeringsregie Zorg: Regelt de gehele WMO: • Gehandicaptenvoorzieningen • Huishoudelijke hulp • Begeleiding (m.u.v. arbeidsmatige dagbesteding) Regelt de jeugdzorg Regelt de GGD Levert input aan beleidsregisseur Levert input aan de wijkfunctie Worsteling: aantal punten is veelal op een andere schaal geregeld. Denk aan de GGD in de veiligheidsregioVisie decentralisaties 51
 51. 51. Rolinvulling 11/12 Uitvoeringsregie Welzijn: Voert het subsidiebeleid uit Geeft invulling aan de wijkfunctie, w.o. MFA Voert het cultuurbeleid uit Geeft invulling aan de bibliotheekfunctie Geeft invulling aan het maatschappelijk werk Geeft invulling aan de CJG SchuldhulpverleningVisie decentralisaties 52
 52. 52. Rolinvulling 12/12 Uitvoeringsregie Onderwijs: Onderwijshuisvesting Volwasseneducatie (i.s.m. Participatie) Openbaar onderwijs Passend onderwijs Leerplicht Leerlingenvervoer (minimabeleid?)Visie decentralisaties 53
 53. 53. Financiering WMO Via aanbod of via burger?Geldstroom via aanbod GEMEENTE Geldstroom via burger BURGER AANBOD Visie decentralisaties 54
 54. 54. Financiering WMO Via aanbod of via burger? Kenmerken van de geldstroom: Geldstroom via aanbod (‘rechtsom’):  Aanbod efficiënt en effectief organiseren  Aandacht voor contractering  m.n. voor meer specialistische producten Geldstroom via de burger (‘linksom’):  Burger faciliteren voor verzilvering indicatie  Burger regelt al dan niet gezamenlijk diensten  m.n. voor minder complexe productenVisie decentralisaties 55

×