Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil?

T
QUÈ FEM AMB LES TAULETES
A L’EDUCACIÓ INFANTIL?
ESCOLA SANT JOSEP
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
LLEGEIX CODIS QR
WEB
VÍDEO
APP BIDI
1
OBJECTIUS
 Introducció de les noves tecnologies en el procés
d’aprenentatge com a eines innovadores i a la vegada
motivadores.
 Potenciar en l’alumnat actituds de responsabilitat, de
respecte vers l’ús i funcionament de les tablets.
 Conèixer les principals icones de les tauletes i el seu ús.
 Buscar i entrar en una determinada app de forma
autònoma.
 Seguir les normes i treballar amb les apps que s’indiquin.
 Fomentar la participació dels alumnes i el treball
cooperatiu.
2
OBJECTIUS
 Aprendre a fer fotografies i a retolar-les amb l’aplicació
SKITCH.
 Fomentar la lectura i l’escriptura creant i llegint codis QR.
 Adquirir vocabulari en Anglès d’una forma lúdica.
 Observar, manipular i explorar diferents jocs per tal que els
infants adquireixin de forma autònoma habilitats i
continguts de totes les àrees curriculars i no curriculars,
com ara educació emocional.
 Fomentar la creativitat a través del visionat d’obres d’art i
utilitzant les apps de dibuix lliure.
3
METODOLOGIA
Es fan les explicacions en gran grup, després en grups més
reduïts. Normalment l’alumnat treballa per parelles, ja
que creiem que és la manera més participativa i
col·laborativa.També a vegades el treball es realitza de
forma individual.
Treballem tot el grup amb les tauletes, però mentre un
grup fa una feina més autònoma, la mestra va agafant
grups reduïts per fer treballs de més complicació. També
deixem estones en les quals els infants poden triar les apps
que més els agraden.
4
METODOLOGIA
L’alumnat té un rol en el qual ell mateix és protagonista del seu
propi procés d’aprenentatge i al mateix temps desenvolupa
simultàniament un rol d’ajuda als seus companys.
El rol de la mestra serà bàsicament de presentació de l’objectiu
de cada activitat, de l’eina usada i d’ajuda en les dificultats que
puguin sorgir amb la utilització de la tauleta.
Cal dir que a la nostra escola plantegem la implantació de les
tablets i de les aplicacions educatives com un recurs educatiu més,
un nou suport que busca complementar-se amb la resta de recursos
i formats educatius que tenim a l’escola.
5
TREBALLEM AMB APPS FREE
Tenen inconvenients:
 Problemes tipogràfics (lletra d'impremta, no tenen
totes les lletres, números...)
 Publicitat
 Aprofitament (dins un mateix paquet no totes són
bones)
 Poc material editat en català
Tenen avantatges:
 Són gratuïtes
 La majoria són en anglès
 Possibilitat de trobar bones apps
La nostra selecció:
http://appsinfantil.blogspot.com.es/
6
TREBALLEM EL TRAÇ DE LLETRES I NÚMEROS
.
MÉS FOTOGRAFIES
TRAÇ 1
TRAÇ A
LLETRES I NÚMEROS
MÉS APPS
7
FEM JOCS DE MEMÒRIA
MÉS FOTOGRAFIES
P-3
P-4
MÉS APPS
8
FEM PUZLES
MÉS APPS
MÉS FOTOGRAFIES
P-4
P-3
9
TREBALLEM VOCABULARI EN ANGLÈS
MÉS FOTOGRAFIES
P-3 P-4 P-5
MÉS APPS
10
TREBALLEM CONCEPTES MATEMÀTICS
MÉS APPSMÉS FOTOGRAFIES
P-3 P-4 P-5 SUMES
11
TREBALLEM LA CREATIVITAT
(EL DIBUIX LLIURE)
MÉS FOTOGRAFIES
P-3 P-4 P-5
MÉS
APPS
12
ENS FEM FOTOGRAFIES
MÉS FOTOGRAFIES
P- 5
13
ENS RETOLEM LES NOSTRES
FOTOGRAFIES AMB L’APLICACIÓ
SKITCH
MÉS FOTOGRAFIES
P-5
14
MÉS
APPS
FEM AUTORETRATS TOT MIRANT-NOS
A LES TABLETS
MÉS FOTOGRAFIES
P- 4
P- 5
15
PINTEM LA NOSTRA HABITACIÓ A
L’ESTIL DE VAN GOGH TOT MIRANT
LES TAULETES O FOTOGRAFIES
MÉS FOTOGRAFIES
P- 5
16
MIREM OBRES D’ART
MÉS FOTOGRAFIES
P- 3 P- 4 P- 5
17
PINTEM OBRES D’ART TOT MIRANT
LES TABLETS
MÉS FOTOGRAFIES
P- 4
P-5
18
FEM MÚSICA AMB LES TABLETS
MÉS FOTOGRAFIES
P-4 P-5
19
GENEREM CODIS QR
MÉS FOTOGRAFIES
FELICITACIONS
PARAULES
20
LLEGIM CODIS QR
MÉS FOTOGRAFIES P-5
21
LLEGIM CONTES AMB LES TAULETES
(PROJECTE PADRINS LECTORS P-5 AMB
6è PRI)
MÉS FOTOGRAFIES P-5
MÉS APPS
CONTES
22
TREBALLEM LES EMOCIONS AMB
LES TAULETES
MÉS FOTOGRAFIES P-4
P-5
23
ENS EMOCIONEM I ENS FEM FOTOS
MÉS FOTOGRAFIES P-4 P-5
24
POSEM NOM A LES NOSTRES EMOCIONS. P-4
MÉS FOTOGRAFIES P-4
25
POSEM NOM A LES NOSTRES EMOCIONS. P-5
MÉS FOTOGRAFIES P-5
26
FEM REALITAT AUGMENTADA. COLAR MIX
MÉS FOTOGRAFIES P-5
27
FEM REALITAT AUGMENTADA. ZOOKAZAM
MÉS FOTOGRAFIES
P-3
P-4
P-5
28
ACTIVITATS DE SANT JORDI
MÉS FOTOGRAFIES
P-3 P-4 P-5
ROSES
LA LLEGENDA
29
LA LLEGENDA DE SANT JORDI DE P-5
Feta per les Girafes i Elsa Pujadó, curs 2014-15
MÉS FOTOGRAFIES P-5
30
AVALUACIÓ
 Primer fem una avaluació inicial per conèixer què saben els
alumnes sobre tauletes i aplicacions.
 Després es porta a terme una avaluació contínua i en primer
lloc observem la seva actitud davant de la tablet, si l’alumne
ajuda, si compateix, si col·labora...
 En segon lloc es fa una avaluació d’aprenentatges i
produccions realitzades.
 Finalment es comparteix amb els nens i nenes el que han
après mitjançant una conversa, en la qual cadascú explica
quina app li ha agradat més, quina és la més fàcil, la més
difícil, què li ha costat més...
31
AVALUACIÓ
 L’equip docent realitza una reflexió al final
de cada activitat sobre si l’aplicació
utilitzada s’ adequa als objectius
proposats, si el plantejament de l’activitat i
el seu desenvolupament han estat positius.
 En cas contrari, pensem quines millores o
ajustos podríem fer amb la intenció de
millorar els resultats en properes activitats.
32
RESULTATS OBTINGUTS
 Facilita molt l’adquisició d’aprenentatges
específics.
 Els infants estan molt motivats.
 L’alumnat gaudeix molt practicant totes
les aplicacions proposades.
 Els nens i nenes aprenen i reforcen
conceptes curriculars i complementaris.
33
Ho vaig fer
i ho vaig aprendre.
Confuci
Fem com els nens:
toquem, investiguem, descobrim...
Laute
MOLTES GRÀCIES
Teresa Vallès i Sogas
Judit Arenas i Prat
34
LINKS
WEB ESCOLA
http://santjosep.cat/
VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=MBmrEKv07g8
LLEGEIX CODIS QR
APP BIDI
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bidi
APPS FREE La nostra selecció
http://appsinfantil.blogspot.com.es/
http://appsinfantil.blogspot.com.es/p/jocs.html
TREBALLEM ELTRAÇ DE LLETRES I NÚMEROS
APPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundhousellc.preschoolfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.kidspaint
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
TRAÇ 1
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/31FEMELTRACDELNUMERO1AMBLESTABLETS
TRAÇ A
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/46APRENEMAFERLAAMBLESTABLETS
LLETRES I NÚMEROS
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/27PINTEMIAPRENEMLLETRESNUMEROSAMBLESTABLETS
35
GALERIA D’ INFANTIL SANT JOSEP. PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2014/12/27-pintem-i-aprenem-lletres-numeros-amb.html
http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/01/46-aprenem-fer-l-amb-les-tablets.html
http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2014/11/31-fem-el-trac-del-numero-1-amb-les.html
FEM JOCS DE MEMÒRIA
APPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekidsfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundhousellc.preschoolfree
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/66FEMMEMORYSAMBLESTAULETES
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/53FEMMEMORYS
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/03/66-fem-memoris-amb-les-tauletes.html
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/03/53-fem-memorys.html
FEM PUZLES
APPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Syncrom.Animal_Puzzles_for_Babies_Kids&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Syncrom.Animals_Puzzles_for_Babies_and_Toddlers
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.Puzzles
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.appfamily.superpuzzlefree
36
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/64FEMPUZLESAMBLESTAULETES
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/54FEMPUZLES
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/03/64-fem-puzles-amb-les-tauletes.html
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/03/54-fem-puzles.html
TREBALLEMVOCABULARI EN ANGLÈS
APPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.szwarcsoft.kidslearncolors
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oki.colors
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeybee.android.kidsnumberslite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekids2free
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/74FEMANGLESAMBLESTABLETS
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/60P4FEMANGLESAMBLESTABLETS
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/63FEMANGLESAMBLESTABLETS
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/03/74-fem-angles-amb-les-tablets.html
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/03/60-fem-angles-amb-les-tablets.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/63-fem-angles-amb-les-tablets.html
37
TREBALLEM CONCEPTES MATEMÀTICS
APPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekidsfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekids2free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flexymind.math&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.giggleup.TC1AFree
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.NUMEROS
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/68FEMMATESAMBLESTAULETES
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/57FEMMATESAMBLESTABLETSP4
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/55FEMMATESAMBLESTABLETS
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/57FEMSUMESIRESTESAMBLESTABLETS
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/03/68-fem-mates-amb-les-tauletes.html
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/03/57-fem-mates-amb-les-tablets.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/55-fem-mates-amb-les-tablets.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/57-fem-sumes-i-restes-amb-les-tablets.html
TREBALLEM LA CREATIVITAT (EL DIBUIX LLIURE)
APPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekids2free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.kidspaint
38
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/70FEMDIBUIXLLIURE
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/51TREBALLEMLACREATIVITATELDIBUIXLLIUREAMBLES
TABLETS
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/61FEMDIBUIXLLIUREAMBLESTABLETS
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/03/70-fem-dibuix-lliure.html
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/03/51-treballem-el-dibuix-lliure.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/61-fem-dibuix-lliure-amb-les-tablets.html
ENS FEM FOTOGRAFIES
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/26UTILITZEMLESTABLETSPERFERNOSFOTOGRAFIES
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2014/12/26-utilitzem-les-tablets-per-fer-nos.html
ENS RETOLEM LES NOSTRES FOTOGRAFIES AMB L’APLICACIÓ SKITCH
APPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote.skitch
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/27POSEMELNOMALESNOSTRESFOTOGRAFIESAMBELP
ROGRAMASKITCH
39
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2014/12/27-posem-el-nom-les-nostres-fotografies.html
FEM AUTORETRATSTOT MIRANT-NOS A LESTABLETS
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/43AUTORETRATALESTILPICASSO
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/40MIRANTLESNOSTRESFOTOSIPINTANTAUTORETRAT
SALESTILDEVANGOGH
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/02/43-autoretrat-lestil-picasso.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/01/40-mirant-les-nostres-fotos-i-pintant.html
PINTEM LA NOSTRA HABITACIÓA L’ESTIL DEVAN GOGH TOT MIRANT LESTAULETES O FOTOGRAFIES
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/45PINTANTLANOSTRAHABITACIOALESTILDEVANGOG
H
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/02/45-pintant-la-nostre-habitacio-l-estil.html
MIREMOBRES D’ART
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/71MIRANTOBRESDEJOANMIROAMBLESTABLETS
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/49MIRANTQUADRESDEPICASSOAMBLESTABLETS
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/53MIRANTOBRESDARTAMBLESTABLETS
40
MÉS FOTOGRAES BLOCS
http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/03/71-mirant-obres-de-joan-miro-amb-les.html
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/02/49-mirant-quadres-de-picasso-amb-les.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/53-mirant-obres-dart-amb-les-tablets.html
PINTEM OBRES D’ARTTOT MIRANT LES TABLETS
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/45PINTANTCOMPICASSOTOTMIRANTLESTABLETS
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/34PINTANTLACASAGROGADEVANGOGHTOTMIRANTLE
STABLETS
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/43PROJECTEVANGOGHELSGIRASOLS
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/19TABLETSIARTAP5
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/37PINTANTUNCOLOMDELAPAUDEPICASSO
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/21TABLESIARTAP4
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/02/45-pintant-com-picasso-tot-mirant-les.html
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/02/37-pintant-un-colom-de-la-pau-de-picasso.html
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2014/11/21-tables-i-art.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/02/47-pintant-com-van-gogh.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2014/11/19-tablets-i-art-p-5.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2014/12/34-pintant-la-casa-groga-de-van-gogh.html
41
FEM MÚSICAAMB LESTABLETS
APPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekids2free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hulasoft.pequepiano
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/56FEMMUSICAAMBLESTABLETS
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/72FENTMUSICAAMBLESTABLETS
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/03/56-fem-musica-amb-les-tablets.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/72-fent-musica-amb-les-tablets.html
GENEREM CODIS QR
APPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ykart.tool.qrcodegen
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/28FELICITEMELNADALAMBCODISQR
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/51CREANTCODISQRJOCDAPARELLAR
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2014/12/29-felicitem-el-nadal-amb-codis-qr_6.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/51-creant-codis-qr-joc-de-les-paraules.html
42
LLEGIM CODIS QR
APPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bidi
https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.com.quickmark
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/32LLEGINTCODISQRAMBLESTABLETS
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/52LLEGINTCODISQRIBUSCANTLASEVAPARAULAJOCDA
PARELLAR
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/27CODISQRIART
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2014/12/28-codis-qr-i-art.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2014/12/32-llegint-codis-qr-amb-les-tablets.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/52-llegint-codis-qr-i-buscant-la-seva.html
LLEGIM CONTES AMB LESTAULETES (PROJECTE PADRINS LECTORS P-5 AMB 6è PRI)
APPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.stjordi.santjordi
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.lacaixa.mobile.android.cuentosclasicos
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/73PADRINSLECTORSLLEGIMLALLEGENDADESANTJORDI
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/75PADRINSLECTORSLLEGINTCONTESAMBLESTABLETS
43
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/73-padrins-lectors.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/75-padrins-lectors-llegint-contes-amb.html
TREBALLEM LES EMOCIONS AMB LESTAULETES
APPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auticiel.autimo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a79apps.lilchamps2.free
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/64DESCOBRIMLEMOCIODIFERENT
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/58TREBALLEMLESEMOCIONSAMBLESTABLETS
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/58-treballem-les-emocions-amb-les.html
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/04/64-descobrim-l-emocio-diferent.html
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/03/55-treballem-les-emocions-amb-les-taules.html
ENS EMOCIONEM I ENS FEM FOTOS
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/62P4DESCOBRIMLESNOSTRESEMOCIONSATRAVESDU
NATABLET
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/65ENSEMOCIONEMIENSFEMFOTOSAMBLESTABLETS
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/65-ens-emocionem-i-ens-fem-fotos-amb.html
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/04/62-descobrim-les-nostres-emocions.html
44
POSEM NOM A LES NOSTRES EMOCIONS. P-4
APPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote.skitch
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/63POSEMNOMALESNOSTRESEMOCIONS
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/04/63-posem-nom-les-nostres-emocions.html
POSEM NOM A LES NOSTRES EMOCIONS. P-5
APPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote.skitch
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/67POSEMNOMALESNOSTRESEMOCIONS
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/67-posem-nom-les-nostres-emocions.html
FEM REALITATAUGMENTADA. COLAR MIX
APPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/60LAREALITATAUGMENTADAARRIBAAP5
45
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/60-la-realitat-augmentada-arriba-p-5.html
FEM REALITATAUGMENTADA. ZOOKAZAM
APPS
https://play.google.com/store/search?q=zookazam&c=apps
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/76ARRIBALAREALITATAUGMENTADAAP3
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/61LAREALITATAUGMENTADAARRIBAAP4
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/64MESREALITATAUGMENTADATREBALLEMAMBLAPPZ
OOKAZAM
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/04/76-arriba-la-realitat-augmentada-p-3.html
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/04/61-la-realitat-augmentada-arriba-p-4.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/64-mes-realitat-augmentada-treballem.html
ACTIVITATS DE SANT JORDI
APPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pangea.ar.iRosa
https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.stjordi.santjordi
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.tutotoons.app.santjordi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekids2free
46
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/79UNCONTEREALITATAUGMENTADAIUNAROSA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/65UNLLIBREOUNCONTEREALITATAUGMENTADAIUNAROSA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/71UNLLIBREOUNCONTEREALITATAUGMENTADAIUNAROSA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/70ESCOLTANTIPARTICIPANTDELALLEGENDADESANTJORDI
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/67PARTICIPEMIESCOLTEMLALLEGENDADESANTJORDI
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/80PARTICIPEMIESCOLTEMLALLEGENDADESANTJORDI
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/69DIBUIXEMLAROSADESANTJORDIAMBLESTABLETS
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/04/79-un-conte-realitat-augmentada-i-una.html
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/04/65-un-llibre-o-un-conte-realitat.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/71-un-llibre-o-un-conte-realitat.html
http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/04/80-participem-i-escoltem-la-llegenda-de.html
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/04/67-participem-i-escoltem-la-llegenda-de.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/70-escoltant-i-participant-de-la.html
http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/04/68-dibuixem-la-rosa-de-sant-jordi-amb.html
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/69-dibuixem-la-rosa-de-sant-jordi-amb.html
47
LA LLEGENDA DE SANT JORDI DE P-5
APPS
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ykart.tool.qrcodegen
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bidi
https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.com.quickmark
MÉS FOTOGRAFIES PICASA
https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/66TREBALLANTLALLEGENDADESANTJORDIAMBDISPO
SITIUSMOBILS
MÉS FOTOGRAFIES BLOCS
http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/66-treballant-la-llegenda-de-sant-jordi.html
ESCOLA SANT JOSEP
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Teresa Vallès i Sogas
Judit Arenas i Prat
48
1 of 48

Recommended

L’ÚS DE LES TAULETES A EDUCACIÓ INFANTIL by
L’ÚS DE LES TAULETES A EDUCACIÓ INFANTILL’ÚS DE LES TAULETES A EDUCACIÓ INFANTIL
L’ÚS DE LES TAULETES A EDUCACIÓ INFANTILmselvas1
1.7K views19 slides
Dossier tècniques plàstiques by
Dossier tècniques plàstiquesDossier tècniques plàstiques
Dossier tècniques plàstiquesgemmacabanillas
5.1K views11 slides
Objectius especfics p_4 by
Objectius especfics p_4Objectius especfics p_4
Objectius especfics p_4mmino
2.4K views4 slides
Tècniques de pintura infantil by
Tècniques de pintura infantilTècniques de pintura infantil
Tècniques de pintura infantilgemmacabanillas
9.4K views44 slides
Tallers infantil by
Tallers infantilTallers infantil
Tallers infantilcpsoncanals
18.5K views125 slides
Unitat didàctica.power. els sentits by
Unitat didàctica.power. els sentitsUnitat didàctica.power. els sentits
Unitat didàctica.power. els sentitsAnna Maria Flores Garcia
18.3K views20 slides

More Related Content

What's hot

30 problemes 3r by
30 problemes 3r30 problemes 3r
30 problemes 3rVANESA
125.4K views6 slides
Situacions d'aprenentatge by
Situacions d'aprenentatgeSituacions d'aprenentatge
Situacions d'aprenentatgessicam
7.1K views33 slides
Unitat didactica Versió llarga by
Unitat didactica Versió llargaUnitat didactica Versió llarga
Unitat didactica Versió llargaLaia Font Fernandez
6.2K views27 slides
Unitat didàctica: El cos humà by
Unitat didàctica: El cos humàUnitat didàctica: El cos humà
Unitat didàctica: El cos humàNora Rodríguez Caballero
17.2K views6 slides
Taller de ciència a Educació Infantil by
Taller de ciència a Educació InfantilTaller de ciència a Educació Infantil
Taller de ciència a Educació InfantilJose María Díaz-Crespo Ramírez
6.6K views46 slides
Projecte alimentació by
Projecte alimentacióProjecte alimentació
Projecte alimentacióEscola Santa Maria d'Avià Avià
2.2K views61 slides

What's hot(20)

30 problemes 3r by VANESA
30 problemes 3r30 problemes 3r
30 problemes 3r
VANESA125.4K views
Situacions d'aprenentatge by ssicam
Situacions d'aprenentatgeSituacions d'aprenentatge
Situacions d'aprenentatge
ssicam7.1K views
Jocs llengua-oral by silvia
Jocs llengua-oralJocs llengua-oral
Jocs llengua-oral
silvia42.2K views
Observacions informes Ed.primària by MariaJose Ariño
Observacions informes Ed.primàriaObservacions informes Ed.primària
Observacions informes Ed.primària
MariaJose Ariño93.9K views
Projecte tàpies corregit by calcober
Projecte tàpies corregitProjecte tàpies corregit
Projecte tàpies corregit
calcober3.9K views
Projecte els animals by ElColomer
Projecte els animalsProjecte els animals
Projecte els animals
ElColomer4.7K views
Projecte Els planetes P5 B Escola Nova by escolanovacervello
Projecte Els planetes P5 B Escola NovaProjecte Els planetes P5 B Escola Nova
Projecte Els planetes P5 B Escola Nova
escolanovacervello13.1K views
Continguts de matemàtiques a educació infantil by nmurillo
Continguts de matemàtiques a educació infantilContinguts de matemàtiques a educació infantil
Continguts de matemàtiques a educació infantil
nmurillo10.9K views
El treball per ambients by cocadetrempo
El treball per ambientsEl treball per ambients
El treball per ambients
cocadetrempo14.3K views
Vocabulari mona de Pasqua by mciuran1
Vocabulari mona de PasquaVocabulari mona de Pasqua
Vocabulari mona de Pasqua
mciuran1704 views
Unitat didàctica taula de llum by Fer de Mestres
Unitat didàctica taula de llumUnitat didàctica taula de llum
Unitat didàctica taula de llum
Fer de Mestres7.5K views
Presentació ambients claustre by jgarci71
Presentació ambients  claustrePresentació ambients  claustre
Presentació ambients claustre
jgarci7121.5K views
Unitat didctica ( tacte i colors) by sara
Unitat didctica ( tacte i colors)Unitat didctica ( tacte i colors)
Unitat didctica ( tacte i colors)
sara21.6K views

Viewers also liked

Joan miró dossier nou by
Joan miró dossier nouJoan miró dossier nou
Joan miró dossier noutvalles
2.3K views17 slides
Joan miró teres@ by
Joan miró teres@Joan miró teres@
Joan miró teres@tvalles
1.7K views14 slides
Com treballem amb les tauletes a l'aula ? by
Com treballem amb les tauletes a l'aula ?Com treballem amb les tauletes a l'aula ?
Com treballem amb les tauletes a l'aula ?ManelCanseco
2.2K views28 slides
Escola Sant Josep de Vilafranca del Penedès by
Escola Sant Josep de Vilafranca del PenedèsEscola Sant Josep de Vilafranca del Penedès
Escola Sant Josep de Vilafranca del Penedèstvalles
1.5K views24 slides
Joan Miró vida,quadres, escultures... by
Joan Miró vida,quadres, escultures...Joan Miró vida,quadres, escultures...
Joan Miró vida,quadres, escultures...tvalles
4.1K views24 slides
Joan miró i barcelona by
Joan miró i barcelonaJoan miró i barcelona
Joan miró i barcelonatvalles
1.9K views12 slides

Viewers also liked(11)

Joan miró dossier nou by tvalles
Joan miró dossier nouJoan miró dossier nou
Joan miró dossier nou
tvalles2.3K views
Joan miró teres@ by tvalles
Joan miró teres@Joan miró teres@
Joan miró teres@
tvalles1.7K views
Com treballem amb les tauletes a l'aula ? by ManelCanseco
Com treballem amb les tauletes a l'aula ?Com treballem amb les tauletes a l'aula ?
Com treballem amb les tauletes a l'aula ?
ManelCanseco2.2K views
Escola Sant Josep de Vilafranca del Penedès by tvalles
Escola Sant Josep de Vilafranca del PenedèsEscola Sant Josep de Vilafranca del Penedès
Escola Sant Josep de Vilafranca del Penedès
tvalles1.5K views
Joan Miró vida,quadres, escultures... by tvalles
Joan Miró vida,quadres, escultures...Joan Miró vida,quadres, escultures...
Joan Miró vida,quadres, escultures...
tvalles4.1K views
Joan miró i barcelona by tvalles
Joan miró i barcelonaJoan miró i barcelona
Joan miró i barcelona
tvalles1.9K views
- ¿Qué sabemos del uso educativo de las tabletas? (metainvestigación DIM) by PERE MARQUES
- ¿Qué sabemos del uso educativo de las tabletas? (metainvestigación DIM) - ¿Qué sabemos del uso educativo de las tabletas? (metainvestigación DIM)
- ¿Qué sabemos del uso educativo de las tabletas? (metainvestigación DIM)
PERE MARQUES56.1K views
Unidad didáctica van gogh by criyman
Unidad didáctica van goghUnidad didáctica van gogh
Unidad didáctica van gogh
criyman18.4K views

Similar to Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil?

31 maneres interessants de #pedagogiamobil by
31 maneres interessants de #pedagogiamobil31 maneres interessants de #pedagogiamobil
31 maneres interessants de #pedagogiamobilPilar Soro
1.8K views33 slides
La Clara ja no té por de la foscor by
La Clara ja no té por de la foscorLa Clara ja no té por de la foscor
La Clara ja no té por de la foscorDidacticolite
924 views31 slides
Creació d'històries amb puppetpals2 by
Creació d'històries amb puppetpals2 Creació d'històries amb puppetpals2
Creació d'històries amb puppetpals2 inclusio_digital
5.4K views7 slides
Investiguem apps educatives by
Investiguem apps educativesInvestiguem apps educatives
Investiguem apps educativesMariaBotanch
211 views13 slides
30x1 maneres interessants de #pedagogiamobil e by
30x1 maneres interessants de #pedagogiamobil e30x1 maneres interessants de #pedagogiamobil e
30x1 maneres interessants de #pedagogiamobil eMon Vall
770 views34 slides
Guia didactica 3 by
Guia didactica 3Guia didactica 3
Guia didactica 34marina4
613 views8 slides

Similar to Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil?(20)

31 maneres interessants de #pedagogiamobil by Pilar Soro
31 maneres interessants de #pedagogiamobil31 maneres interessants de #pedagogiamobil
31 maneres interessants de #pedagogiamobil
Pilar Soro1.8K views
La Clara ja no té por de la foscor by Didacticolite
La Clara ja no té por de la foscorLa Clara ja no té por de la foscor
La Clara ja no té por de la foscor
Didacticolite924 views
Creació d'històries amb puppetpals2 by inclusio_digital
Creació d'històries amb puppetpals2 Creació d'històries amb puppetpals2
Creació d'històries amb puppetpals2
inclusio_digital5.4K views
Investiguem apps educatives by MariaBotanch
Investiguem apps educativesInvestiguem apps educatives
Investiguem apps educatives
MariaBotanch211 views
30x1 maneres interessants de #pedagogiamobil e by Mon Vall
30x1 maneres interessants de #pedagogiamobil e30x1 maneres interessants de #pedagogiamobil e
30x1 maneres interessants de #pedagogiamobil e
Mon Vall770 views
Guia didactica 3 by 4marina4
Guia didactica 3Guia didactica 3
Guia didactica 3
4marina4613 views
30x1 maneres interessants de #pedagogiamobil by xavier suñé
30x1 maneres interessants de #pedagogiamobil30x1 maneres interessants de #pedagogiamobil
30x1 maneres interessants de #pedagogiamobil
xavier suñé8.3K views
Guia didactica gossets by pereroca10
Guia didactica gossetsGuia didactica gossets
Guia didactica gossets
pereroca10242 views
Guia didàctica presentacions interactives by valcalde
Guia didàctica presentacions interactivesGuia didàctica presentacions interactives
Guia didàctica presentacions interactives
valcalde251 views
Guia didàctica presentacions interactives by valcalde
Guia didàctica presentacions interactivesGuia didàctica presentacions interactives
Guia didàctica presentacions interactives
valcalde302 views
Cas kite projecte by Mi Mar
Cas kite projecteCas kite projecte
Cas kite projecte
Mi Mar569 views
Nearpod cat by Adobe
Nearpod catNearpod cat
Nearpod cat
Adobe27 views
Guia didactica Presentacions Multimedia Interactives by 4marina4
Guia didactica Presentacions Multimedia InteractivesGuia didactica Presentacions Multimedia Interactives
Guia didactica Presentacions Multimedia Interactives
4marina4263 views
Ús de TIC's a l'aula by Lemerak
Ús de TIC's a l'aulaÚs de TIC's a l'aula
Ús de TIC's a l'aula
Lemerak278 views
EL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.ppt by Premi TIC
EL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.pptEL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.ppt
EL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.ppt
Premi TIC323 views
Cas kite projecte QUI ES MENJA LES NOSTRES COLS by Mi Mar
Cas kite projecte QUI ES MENJA LES NOSTRES COLSCas kite projecte QUI ES MENJA LES NOSTRES COLS
Cas kite projecte QUI ES MENJA LES NOSTRES COLS
Mi Mar111 views
Cas kite del meu projecte by Rosabel Botet
Cas kite del meu projecteCas kite del meu projecte
Cas kite del meu projecte
Rosabel Botet255 views
Guia didactica educaplay sistema respiratori by bonsyta
Guia didactica educaplay sistema respiratoriGuia didactica educaplay sistema respiratori
Guia didactica educaplay sistema respiratori
bonsyta489 views

More from tvalles

Bany (1) by
Bany (1)Bany (1)
Bany (1)tvalles
472 views8 slides
Dossier picasso by
Dossier picassoDossier picasso
Dossier picassotvalles
1.4K views25 slides
Els quadres de van gogh by
Els quadres de van goghEls quadres de van gogh
Els quadres de van goghtvalles
8.1K views43 slides
Van Gogh dossier nou by
Van Gogh dossier nouVan Gogh dossier nou
Van Gogh dossier noutvalles
4.1K views25 slides
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt by
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.pptJOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppttvalles
1.6K views115 slides
Joan miró . l'escala de l'evasió amb comentaris reduïts by
Joan miró . l'escala de l'evasió amb comentaris  reduïtsJoan miró . l'escala de l'evasió amb comentaris  reduïts
Joan miró . l'escala de l'evasió amb comentaris reduïtstvalles
435 views66 slides

More from tvalles(15)

Bany (1) by tvalles
Bany (1)Bany (1)
Bany (1)
tvalles472 views
Dossier picasso by tvalles
Dossier picassoDossier picasso
Dossier picasso
tvalles1.4K views
Els quadres de van gogh by tvalles
Els quadres de van goghEls quadres de van gogh
Els quadres de van gogh
tvalles8.1K views
Van Gogh dossier nou by tvalles
Van Gogh dossier nouVan Gogh dossier nou
Van Gogh dossier nou
tvalles4.1K views
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt by tvalles
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.pptJOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
tvalles1.6K views
Joan miró . l'escala de l'evasió amb comentaris reduïts by tvalles
Joan miró . l'escala de l'evasió amb comentaris  reduïtsJoan miró . l'escala de l'evasió amb comentaris  reduïts
Joan miró . l'escala de l'evasió amb comentaris reduïts
tvalles435 views
Fundacio Joan Miro. Escultures by tvalles
Fundacio Joan Miro. EsculturesFundacio Joan Miro. Escultures
Fundacio Joan Miro. Escultures
tvalles1.3K views
JOAN MIRO . L'ESCALA DE L'EVASIO sense comentaris reduït by tvalles
JOAN MIRO . L'ESCALA DE L'EVASIO sense comentaris reduïtJOAN MIRO . L'ESCALA DE L'EVASIO sense comentaris reduït
JOAN MIRO . L'ESCALA DE L'EVASIO sense comentaris reduït
tvalles2K views
Tot verema by tvalles
Tot veremaTot verema
Tot verema
tvalles1.2K views
Picasso quadres by tvalles
Picasso quadresPicasso quadres
Picasso quadres
tvalles2.5K views
Picasso quadres by tvalles
Picasso quadresPicasso quadres
Picasso quadres
tvalles1.2K views
My Holiday To London by tvalles
My Holiday To LondonMy Holiday To London
My Holiday To London
tvalles1.7K views
Els Fruits De La Tardor (Joc De Lectura) by tvalles
Els Fruits De La Tardor (Joc De Lectura)Els Fruits De La Tardor (Joc De Lectura)
Els Fruits De La Tardor (Joc De Lectura)
tvalles4.2K views
Els Fruits De La Tardor1 by tvalles
Els Fruits De La Tardor1Els Fruits De La Tardor1
Els Fruits De La Tardor1
tvalles1.3K views
Les Fulles A La Tardor by tvalles
Les Fulles A La TardorLes Fulles A La Tardor
Les Fulles A La Tardor
tvalles1.3K views

Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil?

 • 1. QUÈ FEM AMB LES TAULETES A L’EDUCACIÓ INFANTIL? ESCOLA SANT JOSEP VILAFRANCA DEL PENEDÈS LLEGEIX CODIS QR WEB VÍDEO APP BIDI 1
 • 2. OBJECTIUS  Introducció de les noves tecnologies en el procés d’aprenentatge com a eines innovadores i a la vegada motivadores.  Potenciar en l’alumnat actituds de responsabilitat, de respecte vers l’ús i funcionament de les tablets.  Conèixer les principals icones de les tauletes i el seu ús.  Buscar i entrar en una determinada app de forma autònoma.  Seguir les normes i treballar amb les apps que s’indiquin.  Fomentar la participació dels alumnes i el treball cooperatiu. 2
 • 3. OBJECTIUS  Aprendre a fer fotografies i a retolar-les amb l’aplicació SKITCH.  Fomentar la lectura i l’escriptura creant i llegint codis QR.  Adquirir vocabulari en Anglès d’una forma lúdica.  Observar, manipular i explorar diferents jocs per tal que els infants adquireixin de forma autònoma habilitats i continguts de totes les àrees curriculars i no curriculars, com ara educació emocional.  Fomentar la creativitat a través del visionat d’obres d’art i utilitzant les apps de dibuix lliure. 3
 • 4. METODOLOGIA Es fan les explicacions en gran grup, després en grups més reduïts. Normalment l’alumnat treballa per parelles, ja que creiem que és la manera més participativa i col·laborativa.També a vegades el treball es realitza de forma individual. Treballem tot el grup amb les tauletes, però mentre un grup fa una feina més autònoma, la mestra va agafant grups reduïts per fer treballs de més complicació. També deixem estones en les quals els infants poden triar les apps que més els agraden. 4
 • 5. METODOLOGIA L’alumnat té un rol en el qual ell mateix és protagonista del seu propi procés d’aprenentatge i al mateix temps desenvolupa simultàniament un rol d’ajuda als seus companys. El rol de la mestra serà bàsicament de presentació de l’objectiu de cada activitat, de l’eina usada i d’ajuda en les dificultats que puguin sorgir amb la utilització de la tauleta. Cal dir que a la nostra escola plantegem la implantació de les tablets i de les aplicacions educatives com un recurs educatiu més, un nou suport que busca complementar-se amb la resta de recursos i formats educatius que tenim a l’escola. 5
 • 6. TREBALLEM AMB APPS FREE Tenen inconvenients:  Problemes tipogràfics (lletra d'impremta, no tenen totes les lletres, números...)  Publicitat  Aprofitament (dins un mateix paquet no totes són bones)  Poc material editat en català Tenen avantatges:  Són gratuïtes  La majoria són en anglès  Possibilitat de trobar bones apps La nostra selecció: http://appsinfantil.blogspot.com.es/ 6
 • 7. TREBALLEM EL TRAÇ DE LLETRES I NÚMEROS . MÉS FOTOGRAFIES TRAÇ 1 TRAÇ A LLETRES I NÚMEROS MÉS APPS 7
 • 8. FEM JOCS DE MEMÒRIA MÉS FOTOGRAFIES P-3 P-4 MÉS APPS 8
 • 9. FEM PUZLES MÉS APPS MÉS FOTOGRAFIES P-4 P-3 9
 • 10. TREBALLEM VOCABULARI EN ANGLÈS MÉS FOTOGRAFIES P-3 P-4 P-5 MÉS APPS 10
 • 11. TREBALLEM CONCEPTES MATEMÀTICS MÉS APPSMÉS FOTOGRAFIES P-3 P-4 P-5 SUMES 11
 • 12. TREBALLEM LA CREATIVITAT (EL DIBUIX LLIURE) MÉS FOTOGRAFIES P-3 P-4 P-5 MÉS APPS 12
 • 13. ENS FEM FOTOGRAFIES MÉS FOTOGRAFIES P- 5 13
 • 14. ENS RETOLEM LES NOSTRES FOTOGRAFIES AMB L’APLICACIÓ SKITCH MÉS FOTOGRAFIES P-5 14 MÉS APPS
 • 15. FEM AUTORETRATS TOT MIRANT-NOS A LES TABLETS MÉS FOTOGRAFIES P- 4 P- 5 15
 • 16. PINTEM LA NOSTRA HABITACIÓ A L’ESTIL DE VAN GOGH TOT MIRANT LES TAULETES O FOTOGRAFIES MÉS FOTOGRAFIES P- 5 16
 • 17. MIREM OBRES D’ART MÉS FOTOGRAFIES P- 3 P- 4 P- 5 17
 • 18. PINTEM OBRES D’ART TOT MIRANT LES TABLETS MÉS FOTOGRAFIES P- 4 P-5 18
 • 19. FEM MÚSICA AMB LES TABLETS MÉS FOTOGRAFIES P-4 P-5 19
 • 20. GENEREM CODIS QR MÉS FOTOGRAFIES FELICITACIONS PARAULES 20
 • 21. LLEGIM CODIS QR MÉS FOTOGRAFIES P-5 21
 • 22. LLEGIM CONTES AMB LES TAULETES (PROJECTE PADRINS LECTORS P-5 AMB 6è PRI) MÉS FOTOGRAFIES P-5 MÉS APPS CONTES 22
 • 23. TREBALLEM LES EMOCIONS AMB LES TAULETES MÉS FOTOGRAFIES P-4 P-5 23
 • 24. ENS EMOCIONEM I ENS FEM FOTOS MÉS FOTOGRAFIES P-4 P-5 24
 • 25. POSEM NOM A LES NOSTRES EMOCIONS. P-4 MÉS FOTOGRAFIES P-4 25
 • 26. POSEM NOM A LES NOSTRES EMOCIONS. P-5 MÉS FOTOGRAFIES P-5 26
 • 27. FEM REALITAT AUGMENTADA. COLAR MIX MÉS FOTOGRAFIES P-5 27
 • 28. FEM REALITAT AUGMENTADA. ZOOKAZAM MÉS FOTOGRAFIES P-3 P-4 P-5 28
 • 29. ACTIVITATS DE SANT JORDI MÉS FOTOGRAFIES P-3 P-4 P-5 ROSES LA LLEGENDA 29
 • 30. LA LLEGENDA DE SANT JORDI DE P-5 Feta per les Girafes i Elsa Pujadó, curs 2014-15 MÉS FOTOGRAFIES P-5 30
 • 31. AVALUACIÓ  Primer fem una avaluació inicial per conèixer què saben els alumnes sobre tauletes i aplicacions.  Després es porta a terme una avaluació contínua i en primer lloc observem la seva actitud davant de la tablet, si l’alumne ajuda, si compateix, si col·labora...  En segon lloc es fa una avaluació d’aprenentatges i produccions realitzades.  Finalment es comparteix amb els nens i nenes el que han après mitjançant una conversa, en la qual cadascú explica quina app li ha agradat més, quina és la més fàcil, la més difícil, què li ha costat més... 31
 • 32. AVALUACIÓ  L’equip docent realitza una reflexió al final de cada activitat sobre si l’aplicació utilitzada s’ adequa als objectius proposats, si el plantejament de l’activitat i el seu desenvolupament han estat positius.  En cas contrari, pensem quines millores o ajustos podríem fer amb la intenció de millorar els resultats en properes activitats. 32
 • 33. RESULTATS OBTINGUTS  Facilita molt l’adquisició d’aprenentatges específics.  Els infants estan molt motivats.  L’alumnat gaudeix molt practicant totes les aplicacions proposades.  Els nens i nenes aprenen i reforcen conceptes curriculars i complementaris. 33
 • 34. Ho vaig fer i ho vaig aprendre. Confuci Fem com els nens: toquem, investiguem, descobrim... Laute MOLTES GRÀCIES Teresa Vallès i Sogas Judit Arenas i Prat 34
 • 35. LINKS WEB ESCOLA http://santjosep.cat/ VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=MBmrEKv07g8 LLEGEIX CODIS QR APP BIDI https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bidi APPS FREE La nostra selecció http://appsinfantil.blogspot.com.es/ http://appsinfantil.blogspot.com.es/p/jocs.html TREBALLEM ELTRAÇ DE LLETRES I NÚMEROS APPS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundhousellc.preschoolfree https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.kidspaint MÉS FOTOGRAFIES PICASA TRAÇ 1 https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/31FEMELTRACDELNUMERO1AMBLESTABLETS TRAÇ A https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/46APRENEMAFERLAAMBLESTABLETS LLETRES I NÚMEROS https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/27PINTEMIAPRENEMLLETRESNUMEROSAMBLESTABLETS 35
 • 36. GALERIA D’ INFANTIL SANT JOSEP. PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/ MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://dofins14-15.blogspot.com.es/2014/12/27-pintem-i-aprenem-lletres-numeros-amb.html http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/01/46-aprenem-fer-l-amb-les-tablets.html http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2014/11/31-fem-el-trac-del-numero-1-amb-les.html FEM JOCS DE MEMÒRIA APPS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekidsfree https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundhousellc.preschoolfree MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/66FEMMEMORYSAMBLESTAULETES https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/53FEMMEMORYS MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/03/66-fem-memoris-amb-les-tauletes.html http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/03/53-fem-memorys.html FEM PUZLES APPS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Syncrom.Animal_Puzzles_for_Babies_Kids&hl=es https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Syncrom.Animals_Puzzles_for_Babies_and_Toddlers https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.Puzzles https://play.google.com/store/apps/details?id=se.appfamily.superpuzzlefree 36
 • 37. MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/64FEMPUZLESAMBLESTAULETES https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/54FEMPUZLES MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/03/64-fem-puzles-amb-les-tauletes.html http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/03/54-fem-puzles.html TREBALLEMVOCABULARI EN ANGLÈS APPS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.szwarcsoft.kidslearncolors https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oki.colors https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeybee.android.kidsnumberslite https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekids2free MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/74FEMANGLESAMBLESTABLETS https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/60P4FEMANGLESAMBLESTABLETS https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/63FEMANGLESAMBLESTABLETS MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/03/74-fem-angles-amb-les-tablets.html http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/03/60-fem-angles-amb-les-tablets.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/63-fem-angles-amb-les-tablets.html 37
 • 38. TREBALLEM CONCEPTES MATEMÀTICS APPS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekidsfree https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekids2free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flexymind.math&hl=es https://play.google.com/store/apps/details?id=com.giggleup.TC1AFree https://play.google.com/store/apps/details?id=air.NUMEROS MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/68FEMMATESAMBLESTAULETES https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/57FEMMATESAMBLESTABLETSP4 https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/55FEMMATESAMBLESTABLETS https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/57FEMSUMESIRESTESAMBLESTABLETS MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/03/68-fem-mates-amb-les-tauletes.html http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/03/57-fem-mates-amb-les-tablets.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/55-fem-mates-amb-les-tablets.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/57-fem-sumes-i-restes-amb-les-tablets.html TREBALLEM LA CREATIVITAT (EL DIBUIX LLIURE) APPS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekids2free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.kidspaint 38
 • 39. MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/70FEMDIBUIXLLIURE https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/51TREBALLEMLACREATIVITATELDIBUIXLLIUREAMBLES TABLETS https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/61FEMDIBUIXLLIUREAMBLESTABLETS MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/03/70-fem-dibuix-lliure.html http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/03/51-treballem-el-dibuix-lliure.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/61-fem-dibuix-lliure-amb-les-tablets.html ENS FEM FOTOGRAFIES MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/26UTILITZEMLESTABLETSPERFERNOSFOTOGRAFIES MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://girafes14-15.blogspot.com.es/2014/12/26-utilitzem-les-tablets-per-fer-nos.html ENS RETOLEM LES NOSTRES FOTOGRAFIES AMB L’APLICACIÓ SKITCH APPS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote.skitch MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/27POSEMELNOMALESNOSTRESFOTOGRAFIESAMBELP ROGRAMASKITCH 39
 • 40. MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://girafes14-15.blogspot.com.es/2014/12/27-posem-el-nom-les-nostres-fotografies.html FEM AUTORETRATSTOT MIRANT-NOS A LESTABLETS MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/43AUTORETRATALESTILPICASSO https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/40MIRANTLESNOSTRESFOTOSIPINTANTAUTORETRAT SALESTILDEVANGOGH MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/02/43-autoretrat-lestil-picasso.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/01/40-mirant-les-nostres-fotos-i-pintant.html PINTEM LA NOSTRA HABITACIÓA L’ESTIL DEVAN GOGH TOT MIRANT LESTAULETES O FOTOGRAFIES MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/45PINTANTLANOSTRAHABITACIOALESTILDEVANGOG H MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/02/45-pintant-la-nostre-habitacio-l-estil.html MIREMOBRES D’ART MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/71MIRANTOBRESDEJOANMIROAMBLESTABLETS https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/49MIRANTQUADRESDEPICASSOAMBLESTABLETS https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/53MIRANTOBRESDARTAMBLESTABLETS 40
 • 41. MÉS FOTOGRAES BLOCS http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/03/71-mirant-obres-de-joan-miro-amb-les.html http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/02/49-mirant-quadres-de-picasso-amb-les.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/53-mirant-obres-dart-amb-les-tablets.html PINTEM OBRES D’ARTTOT MIRANT LES TABLETS MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/45PINTANTCOMPICASSOTOTMIRANTLESTABLETS https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/34PINTANTLACASAGROGADEVANGOGHTOTMIRANTLE STABLETS https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/43PROJECTEVANGOGHELSGIRASOLS https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/19TABLETSIARTAP5 https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/37PINTANTUNCOLOMDELAPAUDEPICASSO https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/21TABLESIARTAP4 MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/02/45-pintant-com-picasso-tot-mirant-les.html http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/02/37-pintant-un-colom-de-la-pau-de-picasso.html http://dofins14-15.blogspot.com.es/2014/11/21-tables-i-art.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/02/47-pintant-com-van-gogh.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2014/11/19-tablets-i-art-p-5.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2014/12/34-pintant-la-casa-groga-de-van-gogh.html 41
 • 42. FEM MÚSICAAMB LESTABLETS APPS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekids2free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hulasoft.pequepiano MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/56FEMMUSICAAMBLESTABLETS https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/72FENTMUSICAAMBLESTABLETS MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/03/56-fem-musica-amb-les-tablets.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/72-fent-musica-amb-les-tablets.html GENEREM CODIS QR APPS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ykart.tool.qrcodegen MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/28FELICITEMELNADALAMBCODISQR https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/51CREANTCODISQRJOCDAPARELLAR MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://girafes14-15.blogspot.com.es/2014/12/29-felicitem-el-nadal-amb-codis-qr_6.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/51-creant-codis-qr-joc-de-les-paraules.html 42
 • 43. LLEGIM CODIS QR APPS https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bidi https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.com.quickmark MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/32LLEGINTCODISQRAMBLESTABLETS https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/52LLEGINTCODISQRIBUSCANTLASEVAPARAULAJOCDA PARELLAR https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/27CODISQRIART MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://girafes14-15.blogspot.com.es/2014/12/28-codis-qr-i-art.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2014/12/32-llegint-codis-qr-amb-les-tablets.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/52-llegint-codis-qr-i-buscant-la-seva.html LLEGIM CONTES AMB LESTAULETES (PROJECTE PADRINS LECTORS P-5 AMB 6è PRI) APPS https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.stjordi.santjordi https://play.google.com/store/apps/details?id=es.lacaixa.mobile.android.cuentosclasicos MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/73PADRINSLECTORSLLEGIMLALLEGENDADESANTJORDI https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/75PADRINSLECTORSLLEGINTCONTESAMBLESTABLETS 43
 • 44. MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/73-padrins-lectors.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/75-padrins-lectors-llegint-contes-amb.html TREBALLEM LES EMOCIONS AMB LESTAULETES APPS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auticiel.autimo https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a79apps.lilchamps2.free MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/64DESCOBRIMLEMOCIODIFERENT https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/58TREBALLEMLESEMOCIONSAMBLESTABLETS MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/58-treballem-les-emocions-amb-les.html http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/04/64-descobrim-l-emocio-diferent.html http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/03/55-treballem-les-emocions-amb-les-taules.html ENS EMOCIONEM I ENS FEM FOTOS MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/62P4DESCOBRIMLESNOSTRESEMOCIONSATRAVESDU NATABLET https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/65ENSEMOCIONEMIENSFEMFOTOSAMBLESTABLETS MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/65-ens-emocionem-i-ens-fem-fotos-amb.html http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/04/62-descobrim-les-nostres-emocions.html 44
 • 45. POSEM NOM A LES NOSTRES EMOCIONS. P-4 APPS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote.skitch MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/63POSEMNOMALESNOSTRESEMOCIONS MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/04/63-posem-nom-les-nostres-emocions.html POSEM NOM A LES NOSTRES EMOCIONS. P-5 APPS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote.skitch MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/67POSEMNOMALESNOSTRESEMOCIONS MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/67-posem-nom-les-nostres-emocions.html FEM REALITATAUGMENTADA. COLAR MIX APPS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/60LAREALITATAUGMENTADAARRIBAAP5 45
 • 46. MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/03/60-la-realitat-augmentada-arriba-p-5.html FEM REALITATAUGMENTADA. ZOOKAZAM APPS https://play.google.com/store/search?q=zookazam&c=apps MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/76ARRIBALAREALITATAUGMENTADAAP3 https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/61LAREALITATAUGMENTADAARRIBAAP4 https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/64MESREALITATAUGMENTADATREBALLEMAMBLAPPZ OOKAZAM MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/04/76-arriba-la-realitat-augmentada-p-3.html http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/04/61-la-realitat-augmentada-arriba-p-4.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/64-mes-realitat-augmentada-treballem.html ACTIVITATS DE SANT JORDI APPS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pangea.ar.iRosa https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.stjordi.santjordi https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.tutotoons.app.santjordi https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pescapps.gamekids2free 46
 • 47. MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/79UNCONTEREALITATAUGMENTADAIUNAROSA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/65UNLLIBREOUNCONTEREALITATAUGMENTADAIUNAROSA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/71UNLLIBREOUNCONTEREALITATAUGMENTADAIUNAROSA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/70ESCOLTANTIPARTICIPANTDELALLEGENDADESANTJORDI https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/67PARTICIPEMIESCOLTEMLALLEGENDADESANTJORDI https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/80PARTICIPEMIESCOLTEMLALLEGENDADESANTJORDI https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/69DIBUIXEMLAROSADESANTJORDIAMBLESTABLETS MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/04/79-un-conte-realitat-augmentada-i-una.html http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/04/65-un-llibre-o-un-conte-realitat.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/71-un-llibre-o-un-conte-realitat.html http://pinguins14-15.blogspot.com.es/2015/04/80-participem-i-escoltem-la-llegenda-de.html http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/04/67-participem-i-escoltem-la-llegenda-de.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/70-escoltant-i-participant-de-la.html http://dofins14-15.blogspot.com.es/2015/04/68-dibuixem-la-rosa-de-sant-jordi-amb.html http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/69-dibuixem-la-rosa-de-sant-jordi-amb.html 47
 • 48. LA LLEGENDA DE SANT JORDI DE P-5 APPS https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ykart.tool.qrcodegen https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bidi https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.com.quickmark MÉS FOTOGRAFIES PICASA https://picasaweb.google.com/113408810865443203173/66TREBALLANTLALLEGENDADESANTJORDIAMBDISPO SITIUSMOBILS MÉS FOTOGRAFIES BLOCS http://girafes14-15.blogspot.com.es/2015/04/66-treballant-la-llegenda-de-sant-jordi.html ESCOLA SANT JOSEP VILAFRANCA DEL PENEDÈS Teresa Vallès i Sogas Judit Arenas i Prat 48