JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt

T
F
U
N
D
A
C
I
Ó

J
O
A
N

M
I
R
Ó
F              16
U MIRÓ. L’ESCALA DE L’EVACIÓ D’
N              O
D              C
A              T
C              U
I              B
Ó              R
               E
J              18
O              D
A        cliqueu   E
N
               M
M              A
I              R
R              Ç
Ó              201
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
Sala 1

Nascut a Barcelona el 1893, Miró creix en un entorn de modernitat i modernització de
la ciutat, en un moment en què l’afany d’internacionalisme es dóna paral·lelament a
l’enfortiment de la identitat catalana. El sentiment de cultura diferencial s’estén a
Catalunya, no només en l’àmbit polític, sinó també en les arts, l’educació i la llengua.
La insistència de Miró a fer-se dir “Joan” en comptes de “Juan” i la utilització del
català en la seva correspondència, quan tot just s’acabava de normativitzar aquesta
llengua, són uns signes clars de la seva identificació amb el país .

Declaradament francòfil durant la Primera Guerra Mundial, Miró espera que s’acabi el
conflicte per poder viatjar a París i entrar en contacte amb la pintura francesa
d’avantguarda. Mentrestant, la seva identificació amb Catalunya l’indueix a passar
llargues temporades a la masia que els seus pares havien comprat a Mont-roig, al Camp
de Tarragona. Estableix amb el món rural un fort lligam que el durà a fer una sèrie
d’obres de factura detallista que conclourà amb la cèlebre pintura La masia. Referint-se
a aquesta tela, uns anys més tard escriurà: “És el resum de tota la meva vida al camp”.
.
 1- NORD - SUD 1917
Col·lecció Maeght, París
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
.
2- RETRAT DE VICENS NUBIOLA 1917
 Folkwang Museum . Essen (Alemanya)
.
3- LA CASA DE LA PALMERA 1918
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
4- LA MASIA 1921-1922
National Gallery of Art . Washington
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
4 b - LA RODERA 1918
  Col·lecció privada
LA RODERA, 1918
    4b- LA RODERA, 1918
A La rodera, 1918, la forma pintada (i dibuixada) correspon al
concepte que té qui mira del que els sentits li ofereixen, és el que
    A La rodera, 1918, la forma pintada (i dibuixada)
correspondria al que hem dit la nominació; pintar és donar forma a la
    correspon al concepte que té qui mira del que els
impressió sensorial..
    sentits li ofereixen, és el que correspondria al que
    hem dit la nominació; pintar és donar forma a la
    impressió sensorial..
4 c – HORT AMB ASE , 1918
 Moderna Musset , Estocolm
LA RODERA, 1918
    4 c – HORT AMB ASE , 1918
A La rodera, 1918, la forma pintada (i dibuixada) correspon al
concepte que té qui mira del que els sentits li ofereixen, és el que
    “Les meves pintures detallistes eren obres molt
correspondria al que hem dit la nominació; pintar és donar forma a la
    reflexionades i meditades, i no deixaven pas,
impressió sensorial..
    gairebé mai, a l’espontaneïtat ni a l’abandó .
    Durant aquell període estava influït per l’art de
    l’Extrem Orient, i la miniaturització de la meva
    visió corresponia, naturalment,     a  la
    miniaturització  dels   mitjans   d’expressió.
    L’arabesc es va convertir en cal·ligrafia”.
4d - MONT-ROIG , L’ESGLÉSIA I EL POBLE 1919
       Col·lecció privada
LA RODERA, 1918
      4d - MONT-ROIG , L’ESGLÉSIA I EL POBLE
A La rodera, 1918, la forma pintada (i dibuixada) correspon al
                  1919
concepte que té qui mira del que els sentits li ofereixen, és el que
    De la tela del poble n’estic content; al cap de
correspondria al que hem dit la nominació; pintar és donar forma a la
    molt d’estudiar-hi he anat veient, goig
impressió sensorial..
    intensíssim, les meravelles de la llum , les
    desfocacions de què ens parlava el gran precursor
    Cézanne.
    No he despreciat res, de la realitat, convençut
    que tot està contingut en ella. No hi ha res
    anecdòtic.
Sala 2

Durant la dècada dels anys vint, tot i viure a París, Miró passa llargues temporades a
Catalunya. La seva vinculació amb el grup surrealista és essencial per donar un pas
endavant en la pintura, però Mont-roig roman sempre per a ell un refugi on poder
explorar un món interior en què la realitat es lliga amb la imaginació, tal i com plasma
a La terra llaurada i a Paisatge català (El caçador). “Tota la meva obra és concebuda
a Mont-roig, tot el que he fet a París és concebut a Mont-roig”, declararà Miró.
El 1924, l’any en què André Breton publica el Manifest del surrealisme, Miró
s’embarca en una extraordinària sèrie d’obres centrades en la figura emblemàtica del
pagès català.
Per a Miró, el pagès que treballa la terra simbolitza un saber ancestral que és alhora
natural i propi del lloc –és, en certa mesura, un signe d’identitat–. Cap de pagès català
redueix aquesta figura arquetípica a una simple disposició de signes. Un cap triangular,
els pèls dela barba i la barretina vermella es combinen amb una figura de pal. Miró
situa aquests elements contra els vívids blaus del cel i de la imaginació, i crea així
algunes de les pintures més radicals realitzades mai dins l’òrbita del surrealisme.
Mentre que el pagès català es pot veure com un autoretrat desplaçat, el conjunt es pot
considerar també un acte de desafiament. El 1923, després de protagonitzar un cop
militar, Miguel Primo de Rivera instaura la dictadura a l’Estat espanyol. Una de les
conseqüències de la centralització del poder serà la supressió de l’autonomia catalana i
les limitacions enl’ús de la llengua pròpia.
5- LA TERRA LLAURADA 1923-1924
 Guggenheim Museum. New York
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
6- PAISATGE CATALÀ (EL CAÇADOR) 1923-1924
   The Museum of modern Art. New York
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
7- CAP DE PAGÈS CATALÀ 10 de març de 1925
  National Gallery of Modern Art. Edimburg
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
8- CAP DE PAGÈS CATALÀ 1925
  Moderna Musset. Estocolm
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
9- GOS BORDANT A LA LLUNA 1926
Philadelphia Museum of Art. Philadelphia
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
9b- PAISATGE (LA LLEBRE) 1927
 Guggenheim Museum. New York
LA RODERA, 1918
     9b- PAISATGE (LA LLEBRE) 1927
A La rodera, 1918, la forma pintada (i dibuixada) correspon al
     Paisatge (la llebre) és una de les pintures del
concepte que té qui mira del que els sentits li ofereixen, és el que
     grup de Paisatges animats. Una llebre s’ajup,
correspondria al que hem dit la nominació; pintar és donar forma a la
impressióperplexa davant d’un vol en espiral. Aquestes
     sensorial..
     formes   extremadament   simplificades  se
     subratllen per la seva disposició en el fons
     fortament acolorit imaginat per Miró. La
     versemblança fa temps que s’ha abandonat, però
     la realitat continua sent intangible, reinventada,
     onírica.
Sala 3a

El 1931, després de la caiguda de la dictadura de Primo de Rivera, s’instaura a l’Estat
espanyol un govern republicà, que impulsa una nova constitució i un seguit de reformes
liberals i anticlericals. Més tard, la política duta a terme pel govern conservador de
Madrid provocarà fortes insurreccions a Astúries i a Catalunya, on es proclama l’Estat
català. Aquestes revoltes seran violentament reprimides per l’exèrcit i, com a
conseqüència, a Catalunya se suspendrà l’Estatut d’Autonomia i els membres del
govern de la Generalitat seran empresonats i condemnats. Aquests esdeveniments són
coneguts com els Fets d’Octubre de 1934. Aquest mateix mes, Miró, que viu novament
a Catalunya, realitza una sèrie de pastels de figures distorsionades que qualificarà de
“pintures salvatges”.

A final de 1935 i principi de 1936, Miró fa una sèrie de pintures sobre coure i masonite.
Sorprenents pels seus colors elèctrics, aquestes obres mostren figures simplificades
enmig de paisatges erms. L'aire d'incertesa sembla reflectir les inquietuds respecte al
Bienni Negre del govern conservador, així com els precaris inicis del govern del Front
Popular, guanyador dels comicis del febrer de 1936. Aquestes pintures –que es troben
entre les més esbalaïdores de la carrera de Miró– són interrompudes durant un breu
període per les Metamorfosis, un conjunt de dibuixos-collages que sembla que en
siguin una prolongació.
10- PERSONATGE Octubre 1934
Fundació Joan Miró. Depósito de Emili Fernández Miró
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
11- HOME I DONA DAVANT D’UM MUNT
    D’EXCREMENTS . 1935
   Fundació Joan Miró. Barcelona
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
12- METAMORFOSI 23 de març – 4 d’abril 1936
  Col·lecció de la Pierre and Tana Matisse
       Foundation. New York
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
Sala 4

El juliol de 1936, quan esclata la insurrecció militar contra la República Espanyola,
Miró es troba a Mont-roig. Mentre els fets se succeeixen al seu voltant –l'exèrcit
nacional s’apodera del sud d’Espanya i les milícies anarquistes i comunistes prenen el
comandament a Barcelona–, l’artista produeix una sèrie d’irades pintures abstractes
sobre masonite. A final d’octubre s’exilia a França, però la Guerra Civil continua
dominant tots els aspectes de la seva obra. Natura morta del sabatot és la pintura a l'oli
clau d'aquest moment: la sensació de ruptura, d’esquinçament, s’hi percep fins i tot en
objectes de cada dia. És una obra en què la quotidianitat coexisteix amb un desconcert
absolut.

Durant el temps de guerra, Miró col·labora en diversos projectes per ajudar la causa
republicana; entre ells, dissenya la maqueta d’un segell, Aidez l’Espagne (“Ajudeu
Espanya”), que mai s’arribarà a editar, tot i que es farà en forma de pochoir. Se li
encomana també una gran pintura mural de cinc metres i mig d’alçada, El segador, per
al pavelló de la República Espanyola a l’Exposició Internacional de París de 1937.
Malauradament, aquesta pintura, que havia estat exposada juntament amb el Guernica
de Picasso, desaparegué en desmantellar el pavelló. Tanmateix, l’apassionada i
angoixada imatgeria mironiana és present en moltes de les seves obres d’aquest
període.
13- L’OBJECTE DE LA POSTA DE SOL 1935 –
         març 1936
      Centre Pompidou. París
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
14- PINTURA Estiu de 1936
 Col·lecció Nahmad. Suïssa
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
15- NATURA MORTA DEL SABATOT gener-maig de 1937
    The Museum of modern Art. New York
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
16 - AIDEZ L’ESPAGNE 1937
Fundació Joan Miró. Barcelona
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
17- EL SEGADOR 1937
Desaparegut en ser desmuntat el pavelló de la República
espanyola a l’ Exposició Internacional de París, 1937.
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
18- AUTORETRAT 1938/1939-1942
 Fundació Joan Miró. Barcelona
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
19- DONA EN REVOLTA 1938
  Centre Pompidou. París
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
Sala 3b

Malgrat la incertesa del període, el gener de 1940, a Varengeville-sur-Mer, Miró
comença una de les seves sèries més famoses i belles, coneguda posteriorment com a
Constel·lacions. Cadascuna de les obres duu escrit en el seu revers el títol, la data i el
lloc de realització, cosa que ens permet reconstruir-ne la seqüència i establir la cadena
de composicions que hi estan vinculades. De fet, un cop enllestides i a punt per ser
exposades, l’artista va demanar que es disposessin seguint l’ordre cronològic. Tot i
tractarse de pintures sobre paper de petites dimensions, Miró va endevinar que farien
“la impressió de grans frescos”.
Les deu primeres Constel·lacions, que comencen amb La sortida del sol i L'escala de
l'evasió, les acaba durant el primer semestre de 1940. El maig d’aquest mateix any,
quan l’exèrcit alemany envaeix els Països Baixos i es prepara per entrar a França, Miró
i la seva família han de triar entre exiliar-se a Amèrica o tornar a Espanya. Malgrat el
seu suport incondicional a la República Espanyola, l’artista opta per tornar i viure en un
“exili interior” amb la família de la seva dona a Mallorca, on reprendrà les
Constel·lacions amb deu pintures més de gran densitat i complexitat. Les tres últimes
de la sèrie, que comprèn un total de vint-i-tres peces, les acaba quan torna a Mont-roig
el 1941. Allà també dibuixa la Sèrie Barcelona, amb la qual comparteixen bona part
de la imatgeria. Aquesta darrera sèrie s’imprimirà a Barcelona el 1944.
20- EL VOL DE L’OCELL DAMUNT LA PLANA III
         juliol de 1939
     Guggenheim Museum. New York
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
21- PEINTURE-POÈME (“UNE ÉTOILE CARESSE
    LE SEIN D’UNE NÉGRESSE”)
      Tate Modern. London
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
22- LA SORTIDA DEL SOL 21 de gener 1940
    The Toledo Museum of Art.
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
22- b ESCALA DE L’EVASIÓ 31 de gener de 1940
    The Museum of modern Art. New York
LA RODERA, 1918
    22- b ESCALA DE L’EVASIÓ 31 de gener de 1940
A La rodera, 1918, la forma pintada (i dibuixada) correspon al
    Miró va pintar aquest quadre un any després de acabar-se la
concepte que té qui mira del que els sentits li ofereixen,símbol de la
    guerra civil espanyola . L’escala apareix con a és el que
correspondria al que hem dit la nominació; pintar és donar forma a la
    necessitat d’escapar d’una realitat política i social que
impressió sensorial..
    rebutja.
    “Havia comprat a París un àlbum per a netejar els
    pinzells, i quan vaig fer-ho per primera vegada, em vaig
    quedar parat del resultat”. A partir d’aleshores, quan
    acabava una Constal·lació netejava en una pàgina nova els
    pinzells, d’aquesta manera quedava preparat el fons per a
    la següent.
23- L’ESTEL MATINAL 16 de març de 1940
   Fundació Joan Miró. Barcelona
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
24- DONES ENCERCLADES PEL VOL D’UN OCELL
       25 d’abril de 1941
       Col·lecció privada
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
25- EL PAS DE L’OCELL 12 de setembre 1941
     The Toledo Museum of Art.
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
Sales 5 i 6

                  Sèrie Barcelona

Després de la caiguda de Barcelona i de Madrid els primers mesos de 1939, l’exèrcit
del
general Franco passa a controlar Espanya. La fi de la Guerra Civil marca el
començament d’una dictadura que durarà fins a la mort de Franco, el 1975. Per a Miró,
com tants altres a l’exili, el nou règim suposa una lluita “contra tot allò que representa
un valor pur de l’esperit”. No ha de fer estrany, doncs, que aquest sigui un període de
gran diversitat en l’obra de Miró, amb moltes pintures que arrosseguen un llast profund
de desesperació, ja sigui en el color, en l'energia del traç o en la contundència dels
títols.

El setembre de 1939, França i Gran Bretanya responen a la invasió de Polònia per les
tropes de Hitler declarant la guerra a Alemanya. A França, la incertesa es palpa en
l’ambient. La pausa en les activitats que segueix a la declaració –l’anomenada drôle de
guerre o “guerra falsa”– suposa un angoixós compàs d’espera, i Miró, que treballa a
Varengeville-sur-Mer (Normandia), s’esforça per mantenir l’equilibri en el seu treball.

Encara que és difícil de precisar, podria ser entorn d’aquesta època quan Miró concep
26- SÈRIE BARCELONA 1944
Fundació Joan Miró. Barcelona
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
Sala 7

Transcorreguts els primers anys de la postguerra, Miró s’instal·la novament a
Barcelona, però no sortirà del país fins al 1947, any en què farà una llarga estada a
Nova York amb la seva família, per reprendre seguidament les visites a París. Això li
suposa un restabliment dels vincles amb el món internacional de l’art, en el qual es
consolida la seva reputació com un dels mestres del surrealisme.
És una època de reavaluació per a Miró. El nou llenguatge que acaba de definir amb les
 Constel·lacions, ple de personatges, ocells i estels, s’estén a la seva nova obra, però
ara tracta els elements de forma individualitzada i a una escala més gran.
Quan el 1956 es trasllada a viure de forma definitiva a Palma de Mallorca, i té la
possibilitat de poder disposar d’un gran taller, fa una revisió extensiva de les teles del
període de la Guerra Civil que havia deixat inconcluses i que conservava
emmagatzemades d’ençà de la seva marxa de París. Aquestes pintures amb doble
datació transmeten una sensació de canvi però alhora de continuïtat.
S’interessa també per la ceràmica i l’escultura i, a començament dels anys cinquanta,
realitza la sèrie Projectes per a un monument, amb la qual sembla voler desafiar els
monuments grandiloqüents de la postguerra, que proliferaven arreu d’Espanya i
Europa.
Tot i la seva reputació internacional, gairebé no exposa a Espanya i evita qualsevol
tipus de participació en exposicions oficials. La seva trajectòria a la resta del món passa
per París i Nova York.
27- DONA SOMIANT L’EVASIÓ 19 de febrer de 1945
     Fundació Joan Miró. Barcelona
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
28- MADAME BOU-BOU A L’ALBA EN
 DESPERTAR-SE 1939-29 d’abril de 1960
      Ceil Pulitzer
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
29- AUTORETRAT 1937-1938- 23 de febrer de 1960
    Fundació Joan Miró. Barcelona
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
Sales 8 i 9
L’internacionalisme que havia marcat sempre l’actitud de Miró es posa
un cop més de relleu seva admiració per l’ambició de l’expressionisme
abstracte nord-americà, que havia descobert arran de la seva primera
visita a Nova York el 1947 i retrobat el 1959. Aquest interès es posa de
manifest tant en les dimensions de les obres com en la seva saturació
cromàtica. Paral·lelament, Miró, com molts altres artistes contemporanis
després de la Segona Guerra Mundial, se sent atret per la filosofia zen i
l’art de l’Extrem Orient. Quan el 1966 té la possibilitat de viatjar al Japó,
pot constatar que té grans afinitats amb la cultura d’aquest país. Els
camps de color, d’una banda, i l’essencialitat de la representació, de
l’altra, afavoreixen la immersió visual.
Mentre Miró pinta el primer gran tríptic Blau en el lluminós i diàfan
espai del seu nou taller, dissenyat per Sert, realitza el tríptic Pintura
mural per a la cel·la d’un solitari en una de les cambres de Son Boter,
una casa tradicional del segle XVIII que l’artista havia adquirit com a
annex del seu estudi el 1959. Els espais de Son Boter són més petits i
tancats, i aquestasensació d’aïllament es reflecteix en el títol.
30- BLAU I , II , III 4 de maig 1961
   Centre Pompidou París
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
30 a- BLAU I 4 de maig 1961
  Centre Pompidou París
30 b- BLAU II 4 de maig 1961
  Centre Pompidou París
30 c- BLAU III 4 de maig 1961
   Centre Pompidou París
31- MISSATGE D’AMIC 12 d’abril de 1964
     Tate Gallery. London
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
32- PINTURA SOBRE FONS BLANC PER A LA
CEL·LA D’UN SOLITARI I,II,III 20, 21 i 22 de maig
           de 1968
     Fundació Joan Miró. Barcelona
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
Sala 12
Mentre que les obres de les sales precedents transmeten una calma espiritual, la ira de
les pintures “salvatges” sembla ressorgir en algunes de les obres de final dels anys
seixanta i principi dels setanta. Les revoltes estudiantils que esclaten arreu d’Europa el
1968 s’afegeixen, a Espanya, a una protesta més àmplia contra la repressió del règim
franquista. Aquests esdeveniments deixen una empremta profunda en l’artista, atès que,
a més, coincideixen amb una certa llibertat cultural a Barcelona que acompanya les
celebracions de l’Any Miró amb motiu del seu setanta-cinquè aniversari.
Després de la gran retrospectiva duta a terme a l’Hospital de la Santa Creu de
Barcelona a final de 1968, s’organitza l’exposició alternativa Miró otro, per a la qual
l’artista pintadirectament damunt els vidres de la façana del Col·legi d’Arquitectes, al
centre de la ciutat. L’exposició inclou imatges republicanes com Aidez l'Espagne, i
també obres d’artistes més joves (Antoni Tàpies i Manolo Millares, entre d’altres), per
als quals Miró és una font d’inspiració i un exemple. Una manifestació posterior i molt
notable de la inesgotable energia creativa de Miró són les Teles cremades, realitzades a
final de 1973. L’artista porta més enllà el seu desafiament a la concepció ortodoxa de
la pintura quan les exposa a París per primera vegada, el 1974, i dues d’aquestes teles
es pengen enmig de la sala, de manera que el visitant pot mirar-les des de qualsevol
punt i fins i tot a través.
33- ESBÓS DEL MURAL EXECUTAT A LES
   FINESTRES DEL COL·LEGI OFICIAL
D’ARQUITECTES DE CATALUNYA I BALEARS PER
    A L’EXPOSICIÓ MIRÓ OTRO 1969
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
34- SENSE TÍTOL 5 de febrer de 1972 (detalls)
34- SENSE TÍTOL 5 de febrer de 1972 (detalls)
34- SENSE34- SENSE febrer de 1972 (detalls) de 1972
     TÍTOL 5 de TÍTOL 5 de febrer
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
35- MAIG DE 1968 maig de 1968- desembre de 1973
    Fundació Joan Miró. Barcelona
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
36- TELA CREMADA I 4-31 de desembre de 1973
    Fundació Joan Miró. Barcelona
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
37- L’ESPERANÇA DEL CONDEMNAT A MORT I,
      II, III 9 de febrer de 1974
     Fundació Joan Miró. Barcelona
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
Sala 18

Tota la trajectòria de Miró es caracteritza per l’experimentació, una tendència amb prou
feines atenuada a mesura que avança cap als vuitanta anys. L’última sala reflecteix una
part d’aquesta diversitat. L’impressionant tríptic Focs artificials –signat el mateix dia
que L'esperança del condemnat a mort– sembla copsar, fins i tot en la inversió de blanc
i negre, l'energia incansable de la creativitat, el repte de la creació artística i la caiguda
del règim de Franco. Malgrat la seva edat, Miró es manté actiu en l'oposició
intel·lectual, com posen en evidència un bon nombre d’obres en què desafia l’statu quo.
Entre aquestes destaquen les escultures Ses majestats, realitzades –com feia sovint– a
gran escala a partir d'objectes trobats, tot i que els seus orígens quotidians i
rudimentaris contradiuen la grandiositat del títol.

Miró va viure per veure la caiguda del règim després de la mort de Franco el 1975 i la
transició cap a la democràcia a l’Estat espanyol. En el discurs d’acceptació del seu
nomenament com a doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona, el 1979, va
parlar de la responsabilitat cívica de l’artista: “Entenc que un artista és algú que, entre
el silenci dels altres, fa servir la seva veu per dir alguna cosa, i que té l’obligació que
aquesta cosa no sigui quelcom d’inútil sinó quelcom que faci servei als homes.”
38- FOCS ARTIFICIALS I, II, III 9 de febrer de 1974
     Fundació Joan Miró. Barcelona
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
39 - CAP 1940- 1 de març de 1974
 Fundació Joan Miró. Barcelona
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
40- SA MAJESTAT EL REI, SA MAJESTAT LA
 REINA, SA MAJESTAT EL PRINCEP 1974
    Fundació Joan Miró. Barcelona
JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt
PER SABER-NE MÉS

http://www.fundaciomiro-bcn.org/FUNDACIÓ MIRÓ

http://fundaciomiro-bcn.org/fjm/playmiro/PlayMiro.html?idioma=4&retorn=1
JOC - FUNDACIÓ MIRÓ

http://fundaciomiro-bcn.org/imgdin/spdossier/0014.pdf DOSSIER
EXPOSICIÓ L’ESCALA DE L ‘ EVASIÓ- FUNDACIÓ MIRÓ

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SID/Documents/Documents%
 DOSSIER APROPA’T A JOAN MIRÓ

http://teodosio-tuscienciassociales.blogspot.com/2010/11/250.html OBRES
COMENTADES

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/9426/tspr1de2.
pdf?sequence=1 TESI
http://www.xtec.cat/~mmoron/L%27ARTdelsegleXXal%27ESCOLA/Artistes/M
 BIOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA...

http://www.abcgallery.com/M/miro/miro.html
OBRES DE JOAN MIRÓ (anglès però és molt visual)

http://www.xtec.cat/~mbardera/miro_biografia.htm
  BIOGRAFIA I OBRES

http://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3
BIOGRAFIA DE LA WIKIPEDIA

http://www.epdlp.com/pintor.php?id=312  BIOGRAFIA I OBRES

http://www.slideshare.net/chancry/joan-mir-1115160?src=related_normal&rel=7
OBRES

http://www.slideshare.net/Ceip/miro-presentation BIOGRAFIA I OBRES

http://www.slideshare.net/rosaurgell/joan-miro OBRES
http://www.slideshare.net/trineig/miro-3403675  OBRES

http://www.slideshare.net/ursulaperich/mir-definitiu OBRES

http://www.slideshare.net/guest8a636f8/joan-mir-p4 OBRES

http://www.slideshare.net/xavierisach/joan-mir-283892?src=related_normal&rel=
 BIOGRAFIA I OBRES

http://www.slideshare.net/RaquelFernandezCardona/personatges-mir
BUSQUEM ELS PERSONATGES DELS QUADRES DE JOAN MIRÓ

http://www.slideshare.net/Montsesole283/mir-4108264?src=related_normal&rel=
 ACTIVITATS

http://www.slideshare.net/marblocs/miro-1424641 ESTRELLA

http://www.slideshare.net/anna8488/joan-mir-5880036?src=related_normal&rel=
 BIOGRAFIA I OBRES
POWERPOINTS

http://www.slideshare.net/tvalles/joan-mir-teres JOAN MIRÓ

http://www.slideshare.net/tvalles/joan-mir-i-barcelona JOAN MIRÓ I
BARCELONA

http://www.slideshare.net/fullscreen/tvalles/joan-miro-lescala-de-levasio-sense-com
 JOAN MIRO. L’ESCALA DE L’EVASIÓ

http://www.slideshare.net/fullscreen/tvalles/fundacio-joan-miro-escultures/1
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ. ESCULTURES
VÍDEOS

http://www.youtube.com/watch?v=C0L9w_VHe6M&NR=1&feature=fvwp

http://www.youtube.com/watch?v=wf7p25Difk4&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=racTjDPPYpk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=RnCiC8FU7jI&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=cED2XjZlnqw&feature=related
CANÇÓ

http://www.youtube.com/watch?v=nMmMX6JtVd8&feature=related
IMATGES PRÒPIES I D’ALTRES SELECIONADES DES DE
   INTERNET PER TERES@ VALLÈS I SOGAS


           FI
1 of 115

Recommended

Pdf pp obres joan miró by
Pdf pp obres joan miróPdf pp obres joan miró
Pdf pp obres joan miróslope9
1.6K views25 slides
Primeres obres i aspectes més rellevants by
Primeres obres i aspectes més rellevantsPrimeres obres i aspectes més rellevants
Primeres obres i aspectes més rellevantsJúlia Ventura Rey
4.2K views31 slides
Joan Miró by
Joan MiróJoan Miró
Joan Miróxavierisach
30K views41 slides
Miro by
MiroMiro
MiroCeip
1.4K views53 slides
Power point joan miró 3 t 2011 bloc by
Power point joan miró 3 t 2011 blocPower point joan miró 3 t 2011 bloc
Power point joan miró 3 t 2011 blocTeresa Figueras Aumatell
931 views33 slides
Joan Miró by
Joan MiróJoan Miró
Joan Mirócimestreandreu
2.5K views20 slides

More Related Content

What's hot

Joan Miró by
Joan MiróJoan Miró
Joan Mirójclua1234
2.4K views28 slides
Joan Miró by
Joan MiróJoan Miró
Joan Miróanna8488
3.9K views18 slides
Miro Presentació Final by
Miro Presentació FinalMiro Presentació Final
Miro Presentació Finalslabrama
2.3K views45 slides
Il·lustradors Sara Vila by
Il·lustradors Sara VilaIl·lustradors Sara Vila
Il·lustradors Sara Vilaismael cabezudo
487 views23 slides
10. simbolisme by
10. simbolisme10. simbolisme
10. simbolismeTxema Gs
3.8K views11 slides
Trabajo impresionismo 4º by
Trabajo impresionismo 4ºTrabajo impresionismo 4º
Trabajo impresionismo 4ºvigarcas
252 views8 slides

What's hot(20)

Joan Miró by jclua1234
Joan MiróJoan Miró
Joan Miró
jclua12342.4K views
Joan Miró by anna8488
Joan MiróJoan Miró
Joan Miró
anna84883.9K views
Miro Presentació Final by slabrama
Miro Presentació FinalMiro Presentació Final
Miro Presentació Final
slabrama2.3K views
10. simbolisme by Txema Gs
10. simbolisme10. simbolisme
10. simbolisme
Txema Gs3.8K views
Trabajo impresionismo 4º by vigarcas
Trabajo impresionismo 4ºTrabajo impresionismo 4º
Trabajo impresionismo 4º
vigarcas252 views
René magritte by anakeveda
René magritteRené magritte
René magritte
anakeveda673 views
9. el postimpre by Txema Gs
9. el postimpre9. el postimpre
9. el postimpre
Txema Gs983 views
Presentació 2 by Jofrepages
Presentació 2Presentació 2
Presentació 2
Jofrepages160 views
Pintura sobre les fruites cézanne i arcimboldo (power) by Isabel Castro
Pintura sobre les fruites cézanne i arcimboldo (power)Pintura sobre les fruites cézanne i arcimboldo (power)
Pintura sobre les fruites cézanne i arcimboldo (power)
Isabel Castro3.2K views
Vida de Joan Miró by jsaldan3
Vida de Joan MiróVida de Joan Miró
Vida de Joan Miró
jsaldan35.8K views
L’Impressionisme by litrona
L’ImpressionismeL’Impressionisme
L’Impressionisme
litrona2.3K views
L'Impressionisme by litrona
L'ImpressionismeL'Impressionisme
L'Impressionisme
litrona1.1K views
La Persitència de la Memòria by Ramon Pujola
La Persitència de la MemòriaLa Persitència de la Memòria
La Persitència de la Memòria
Ramon Pujola4.7K views
Surrealisme by dadasoft
SurrealismeSurrealisme
Surrealisme
dadasoft2.3K views
Joan miró by cmpigros
Joan miróJoan miró
Joan miró
cmpigros808 views

Viewers also liked

Joan Miró by
Joan MiróJoan Miró
Joan Miróguestf4162c
4.5K views11 slides
Hans Arp by
Hans ArpHans Arp
Hans Arpguestf73acb36
719 views16 slides
Joan Miró by
Joan MiróJoan Miró
Joan Mirónfont
1.1K views26 slides
Estratègia de Seguretat i Salut Laboral Illes Balears 2016-2020 by
Estratègia de Seguretat i Salut Laboral Illes Balears 2016-2020Estratègia de Seguretat i Salut Laboral Illes Balears 2016-2020
Estratègia de Seguretat i Salut Laboral Illes Balears 2016-2020ConselleriaTreballBalears
713 views12 slides
Saipresentacion by
SaipresentacionSaipresentacion
Saipresentacion7antonio7
737 views10 slides
SPOON_SPEC-SUISSE_v7 by
SPOON_SPEC-SUISSE_v7SPOON_SPEC-SUISSE_v7
SPOON_SPEC-SUISSE_v7Marc Antoine Hofmann
985 views13 slides

Viewers also liked(20)

Joan Miró by nfont
Joan MiróJoan Miró
Joan Miró
nfont1.1K views
Saipresentacion by 7antonio7
SaipresentacionSaipresentacion
Saipresentacion
7antonio7737 views
An example of email tutorial support on a student’s action plan by CTJT
An example of email tutorial support on a student’s action planAn example of email tutorial support on a student’s action plan
An example of email tutorial support on a student’s action plan
CTJT941 views
2011.09.15 grupo mdb castellano by Grupo MDB
2011.09.15 grupo mdb castellano2011.09.15 grupo mdb castellano
2011.09.15 grupo mdb castellano
Grupo MDB495 views
Reimaginando la experiencia de los clientes a través del móvil by Bernardo Torres
Reimaginando la experiencia de los clientes a través del móvil Reimaginando la experiencia de los clientes a través del móvil
Reimaginando la experiencia de los clientes a través del móvil
Bernardo Torres687 views
Bufete de abogados en Madrid by BufeteGRB
Bufete de abogados en MadridBufete de abogados en Madrid
Bufete de abogados en Madrid
BufeteGRB531 views
Gretchen Nadasky Presentation for Pratt Institute Master’s Project at the … by Gretchen Nadasky
Gretchen Nadasky Presentation for Pratt Institute Master’s Project at the …Gretchen Nadasky Presentation for Pratt Institute Master’s Project at the …
Gretchen Nadasky Presentation for Pratt Institute Master’s Project at the …
Gretchen Nadasky843 views
'De la traducción literaria a la traducción editorial' - UPV-EHU, 12-05-2014 by miguelmarques78
'De la traducción literaria a la traducción editorial' - UPV-EHU, 12-05-2014'De la traducción literaria a la traducción editorial' - UPV-EHU, 12-05-2014
'De la traducción literaria a la traducción editorial' - UPV-EHU, 12-05-2014
miguelmarques782.5K views
Conferencias y Cursos a Distancia online y en tiempo real by lideresenred
Conferencias y Cursos a Distancia online y en tiempo realConferencias y Cursos a Distancia online y en tiempo real
Conferencias y Cursos a Distancia online y en tiempo real
lideresenred1K views
Joan Miró by RoShio
Joan MiróJoan Miró
Joan Miró
RoShio5.1K views

Similar to JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt

Joan miró . l'escala de l'evasió amb comentaris reduïts by
Joan miró . l'escala de l'evasió amb comentaris  reduïtsJoan miró . l'escala de l'evasió amb comentaris  reduïts
Joan miró . l'escala de l'evasió amb comentaris reduïtstvalles
435 views66 slides
Joan miró. mar reixach by
Joan miró. mar reixachJoan miró. mar reixach
Joan miró. mar reixachjesus gutierrez
568 views15 slides
El guernica. Pablo picasso. Tomàs Garcia by
El guernica. Pablo picasso. Tomàs GarciaEl guernica. Pablo picasso. Tomàs Garcia
El guernica. Pablo picasso. Tomàs Garciaguest518b6deb
1.3K views29 slides
Grans artistes espanyols by
Grans artistes espanyolsGrans artistes espanyols
Grans artistes espanyolssandroalfaro
111 views18 slides
Grans artistes espanyols by
Grans artistes espanyolsGrans artistes espanyols
Grans artistes espanyolssandroalfaro
236 views18 slides
Picasso: Guernica by
Picasso: GuernicaPicasso: Guernica
Picasso: GuernicaCarme Aranda- Mònica Navarro
14.8K views39 slides

Similar to JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt(20)

Joan miró . l'escala de l'evasió amb comentaris reduïts by tvalles
Joan miró . l'escala de l'evasió amb comentaris  reduïtsJoan miró . l'escala de l'evasió amb comentaris  reduïts
Joan miró . l'escala de l'evasió amb comentaris reduïts
tvalles435 views
El guernica. Pablo picasso. Tomàs Garcia by guest518b6deb
El guernica. Pablo picasso. Tomàs GarciaEl guernica. Pablo picasso. Tomàs Garcia
El guernica. Pablo picasso. Tomàs Garcia
guest518b6deb1.3K views
Grans artistes espanyols by sandroalfaro
Grans artistes espanyolsGrans artistes espanyols
Grans artistes espanyols
sandroalfaro111 views
Grans artistes espanyols by sandroalfaro
Grans artistes espanyolsGrans artistes espanyols
Grans artistes espanyols
sandroalfaro236 views
Pablo Picasso by Joan Florit
Pablo PicassoPablo Picasso
Pablo Picasso
Joan Florit5.8K views
Descobrint Miró 2 by guest235767
Descobrint Miró 2Descobrint Miró 2
Descobrint Miró 2
guest2357671.2K views
Joan Miró by montboro
Joan MiróJoan Miró
Joan Miró
montboro372 views
4. cubisme by jgutier4
4. cubisme4. cubisme
4. cubisme
jgutier41.3K views
Tres de mayo final by jaccbatxart
Tres de mayo finalTres de mayo final
Tres de mayo final
jaccbatxart419 views
Tres de mayo final by jaccbatxart
Tres de mayo finalTres de mayo final
Tres de mayo final
jaccbatxart379 views
Abans de les avantguardes by xepi25
Abans de les avantguardesAbans de les avantguardes
Abans de les avantguardes
xepi253.4K views

More from tvalles

Bany (1) by
Bany (1)Bany (1)
Bany (1)tvalles
472 views8 slides
Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil? by
 Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil? Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil?
Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil?tvalles
4K views48 slides
Escola Sant Josep de Vilafranca del Penedès by
Escola Sant Josep de Vilafranca del PenedèsEscola Sant Josep de Vilafranca del Penedès
Escola Sant Josep de Vilafranca del Penedèstvalles
1.5K views24 slides
Dossier picasso by
Dossier picassoDossier picasso
Dossier picassotvalles
1.4K views25 slides
Joan Miró vida,quadres, escultures... by
Joan Miró vida,quadres, escultures...Joan Miró vida,quadres, escultures...
Joan Miró vida,quadres, escultures...tvalles
4.1K views24 slides
Els quadres de van gogh by
Els quadres de van goghEls quadres de van gogh
Els quadres de van goghtvalles
8.1K views43 slides

More from tvalles(19)

Bany (1) by tvalles
Bany (1)Bany (1)
Bany (1)
tvalles472 views
Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil? by tvalles
 Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil? Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil?
Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil?
tvalles4K views
Escola Sant Josep de Vilafranca del Penedès by tvalles
Escola Sant Josep de Vilafranca del PenedèsEscola Sant Josep de Vilafranca del Penedès
Escola Sant Josep de Vilafranca del Penedès
tvalles1.5K views
Dossier picasso by tvalles
Dossier picassoDossier picasso
Dossier picasso
tvalles1.4K views
Joan Miró vida,quadres, escultures... by tvalles
Joan Miró vida,quadres, escultures...Joan Miró vida,quadres, escultures...
Joan Miró vida,quadres, escultures...
tvalles4.1K views
Els quadres de van gogh by tvalles
Els quadres de van goghEls quadres de van gogh
Els quadres de van gogh
tvalles8.1K views
Van Gogh dossier nou by tvalles
Van Gogh dossier nouVan Gogh dossier nou
Van Gogh dossier nou
tvalles4.1K views
Joan miró dossier nou by tvalles
Joan miró dossier nouJoan miró dossier nou
Joan miró dossier nou
tvalles2.3K views
Fundacio Joan Miro. Escultures by tvalles
Fundacio Joan Miro. EsculturesFundacio Joan Miro. Escultures
Fundacio Joan Miro. Escultures
tvalles1.3K views
JOAN MIRO . L'ESCALA DE L'EVASIO sense comentaris reduït by tvalles
JOAN MIRO . L'ESCALA DE L'EVASIO sense comentaris reduïtJOAN MIRO . L'ESCALA DE L'EVASIO sense comentaris reduït
JOAN MIRO . L'ESCALA DE L'EVASIO sense comentaris reduït
tvalles2K views
Joan miró i barcelona by tvalles
Joan miró i barcelonaJoan miró i barcelona
Joan miró i barcelona
tvalles1.9K views
Joan miró teres@ by tvalles
Joan miró teres@Joan miró teres@
Joan miró teres@
tvalles1.7K views
Tot verema by tvalles
Tot veremaTot verema
Tot verema
tvalles1.2K views
Picasso quadres by tvalles
Picasso quadresPicasso quadres
Picasso quadres
tvalles2.5K views
Picasso quadres by tvalles
Picasso quadresPicasso quadres
Picasso quadres
tvalles1.2K views
My Holiday To London by tvalles
My Holiday To LondonMy Holiday To London
My Holiday To London
tvalles1.7K views
Els Fruits De La Tardor (Joc De Lectura) by tvalles
Els Fruits De La Tardor (Joc De Lectura)Els Fruits De La Tardor (Joc De Lectura)
Els Fruits De La Tardor (Joc De Lectura)
tvalles4.2K views
Els Fruits De La Tardor1 by tvalles
Els Fruits De La Tardor1Els Fruits De La Tardor1
Els Fruits De La Tardor1
tvalles1.3K views
Les Fulles A La Tardor by tvalles
Les Fulles A La TardorLes Fulles A La Tardor
Les Fulles A La Tardor
tvalles1.3K views

JOAN MIRO. escala de evasio amb comentaris.ppt

 • 2. F 16 U MIRÓ. L’ESCALA DE L’EVACIÓ D’ N O D C A T C U I B Ó R E J 18 O D A cliqueu E N M M A I R R Ç Ó 201
 • 5. Sala 1 Nascut a Barcelona el 1893, Miró creix en un entorn de modernitat i modernització de la ciutat, en un moment en què l’afany d’internacionalisme es dóna paral·lelament a l’enfortiment de la identitat catalana. El sentiment de cultura diferencial s’estén a Catalunya, no només en l’àmbit polític, sinó també en les arts, l’educació i la llengua. La insistència de Miró a fer-se dir “Joan” en comptes de “Juan” i la utilització del català en la seva correspondència, quan tot just s’acabava de normativitzar aquesta llengua, són uns signes clars de la seva identificació amb el país . Declaradament francòfil durant la Primera Guerra Mundial, Miró espera que s’acabi el conflicte per poder viatjar a París i entrar en contacte amb la pintura francesa d’avantguarda. Mentrestant, la seva identificació amb Catalunya l’indueix a passar llargues temporades a la masia que els seus pares havien comprat a Mont-roig, al Camp de Tarragona. Estableix amb el món rural un fort lligam que el durà a fer una sèrie d’obres de factura detallista que conclourà amb la cèlebre pintura La masia. Referint-se a aquesta tela, uns anys més tard escriurà: “És el resum de tota la meva vida al camp”.
 • 6. . 1- NORD - SUD 1917 Col·lecció Maeght, París
 • 8. . 2- RETRAT DE VICENS NUBIOLA 1917 Folkwang Museum . Essen (Alemanya)
 • 9. .
 • 10. 3- LA CASA DE LA PALMERA 1918 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid
 • 12. 4- LA MASIA 1921-1922 National Gallery of Art . Washington
 • 14. 4 b - LA RODERA 1918 Col·lecció privada
 • 15. LA RODERA, 1918 4b- LA RODERA, 1918 A La rodera, 1918, la forma pintada (i dibuixada) correspon al concepte que té qui mira del que els sentits li ofereixen, és el que A La rodera, 1918, la forma pintada (i dibuixada) correspondria al que hem dit la nominació; pintar és donar forma a la correspon al concepte que té qui mira del que els impressió sensorial.. sentits li ofereixen, és el que correspondria al que hem dit la nominació; pintar és donar forma a la impressió sensorial..
 • 16. 4 c – HORT AMB ASE , 1918 Moderna Musset , Estocolm
 • 17. LA RODERA, 1918 4 c – HORT AMB ASE , 1918 A La rodera, 1918, la forma pintada (i dibuixada) correspon al concepte que té qui mira del que els sentits li ofereixen, és el que “Les meves pintures detallistes eren obres molt correspondria al que hem dit la nominació; pintar és donar forma a la reflexionades i meditades, i no deixaven pas, impressió sensorial.. gairebé mai, a l’espontaneïtat ni a l’abandó . Durant aquell període estava influït per l’art de l’Extrem Orient, i la miniaturització de la meva visió corresponia, naturalment, a la miniaturització dels mitjans d’expressió. L’arabesc es va convertir en cal·ligrafia”.
 • 18. 4d - MONT-ROIG , L’ESGLÉSIA I EL POBLE 1919 Col·lecció privada
 • 19. LA RODERA, 1918 4d - MONT-ROIG , L’ESGLÉSIA I EL POBLE A La rodera, 1918, la forma pintada (i dibuixada) correspon al 1919 concepte que té qui mira del que els sentits li ofereixen, és el que De la tela del poble n’estic content; al cap de correspondria al que hem dit la nominació; pintar és donar forma a la molt d’estudiar-hi he anat veient, goig impressió sensorial.. intensíssim, les meravelles de la llum , les desfocacions de què ens parlava el gran precursor Cézanne. No he despreciat res, de la realitat, convençut que tot està contingut en ella. No hi ha res anecdòtic.
 • 20. Sala 2 Durant la dècada dels anys vint, tot i viure a París, Miró passa llargues temporades a Catalunya. La seva vinculació amb el grup surrealista és essencial per donar un pas endavant en la pintura, però Mont-roig roman sempre per a ell un refugi on poder explorar un món interior en què la realitat es lliga amb la imaginació, tal i com plasma a La terra llaurada i a Paisatge català (El caçador). “Tota la meva obra és concebuda a Mont-roig, tot el que he fet a París és concebut a Mont-roig”, declararà Miró. El 1924, l’any en què André Breton publica el Manifest del surrealisme, Miró s’embarca en una extraordinària sèrie d’obres centrades en la figura emblemàtica del pagès català. Per a Miró, el pagès que treballa la terra simbolitza un saber ancestral que és alhora natural i propi del lloc –és, en certa mesura, un signe d’identitat–. Cap de pagès català redueix aquesta figura arquetípica a una simple disposició de signes. Un cap triangular, els pèls dela barba i la barretina vermella es combinen amb una figura de pal. Miró situa aquests elements contra els vívids blaus del cel i de la imaginació, i crea així algunes de les pintures més radicals realitzades mai dins l’òrbita del surrealisme. Mentre que el pagès català es pot veure com un autoretrat desplaçat, el conjunt es pot considerar també un acte de desafiament. El 1923, després de protagonitzar un cop militar, Miguel Primo de Rivera instaura la dictadura a l’Estat espanyol. Una de les conseqüències de la centralització del poder serà la supressió de l’autonomia catalana i les limitacions enl’ús de la llengua pròpia.
 • 21. 5- LA TERRA LLAURADA 1923-1924 Guggenheim Museum. New York
 • 23. 6- PAISATGE CATALÀ (EL CAÇADOR) 1923-1924 The Museum of modern Art. New York
 • 25. 7- CAP DE PAGÈS CATALÀ 10 de març de 1925 National Gallery of Modern Art. Edimburg
 • 27. 8- CAP DE PAGÈS CATALÀ 1925 Moderna Musset. Estocolm
 • 29. 9- GOS BORDANT A LA LLUNA 1926 Philadelphia Museum of Art. Philadelphia
 • 31. 9b- PAISATGE (LA LLEBRE) 1927 Guggenheim Museum. New York
 • 32. LA RODERA, 1918 9b- PAISATGE (LA LLEBRE) 1927 A La rodera, 1918, la forma pintada (i dibuixada) correspon al Paisatge (la llebre) és una de les pintures del concepte que té qui mira del que els sentits li ofereixen, és el que grup de Paisatges animats. Una llebre s’ajup, correspondria al que hem dit la nominació; pintar és donar forma a la impressióperplexa davant d’un vol en espiral. Aquestes sensorial.. formes extremadament simplificades se subratllen per la seva disposició en el fons fortament acolorit imaginat per Miró. La versemblança fa temps que s’ha abandonat, però la realitat continua sent intangible, reinventada, onírica.
 • 33. Sala 3a El 1931, després de la caiguda de la dictadura de Primo de Rivera, s’instaura a l’Estat espanyol un govern republicà, que impulsa una nova constitució i un seguit de reformes liberals i anticlericals. Més tard, la política duta a terme pel govern conservador de Madrid provocarà fortes insurreccions a Astúries i a Catalunya, on es proclama l’Estat català. Aquestes revoltes seran violentament reprimides per l’exèrcit i, com a conseqüència, a Catalunya se suspendrà l’Estatut d’Autonomia i els membres del govern de la Generalitat seran empresonats i condemnats. Aquests esdeveniments són coneguts com els Fets d’Octubre de 1934. Aquest mateix mes, Miró, que viu novament a Catalunya, realitza una sèrie de pastels de figures distorsionades que qualificarà de “pintures salvatges”. A final de 1935 i principi de 1936, Miró fa una sèrie de pintures sobre coure i masonite. Sorprenents pels seus colors elèctrics, aquestes obres mostren figures simplificades enmig de paisatges erms. L'aire d'incertesa sembla reflectir les inquietuds respecte al Bienni Negre del govern conservador, així com els precaris inicis del govern del Front Popular, guanyador dels comicis del febrer de 1936. Aquestes pintures –que es troben entre les més esbalaïdores de la carrera de Miró– són interrompudes durant un breu període per les Metamorfosis, un conjunt de dibuixos-collages que sembla que en siguin una prolongació.
 • 34. 10- PERSONATGE Octubre 1934 Fundació Joan Miró. Depósito de Emili Fernández Miró
 • 36. 11- HOME I DONA DAVANT D’UM MUNT D’EXCREMENTS . 1935 Fundació Joan Miró. Barcelona
 • 38. 12- METAMORFOSI 23 de març – 4 d’abril 1936 Col·lecció de la Pierre and Tana Matisse Foundation. New York
 • 40. Sala 4 El juliol de 1936, quan esclata la insurrecció militar contra la República Espanyola, Miró es troba a Mont-roig. Mentre els fets se succeeixen al seu voltant –l'exèrcit nacional s’apodera del sud d’Espanya i les milícies anarquistes i comunistes prenen el comandament a Barcelona–, l’artista produeix una sèrie d’irades pintures abstractes sobre masonite. A final d’octubre s’exilia a França, però la Guerra Civil continua dominant tots els aspectes de la seva obra. Natura morta del sabatot és la pintura a l'oli clau d'aquest moment: la sensació de ruptura, d’esquinçament, s’hi percep fins i tot en objectes de cada dia. És una obra en què la quotidianitat coexisteix amb un desconcert absolut. Durant el temps de guerra, Miró col·labora en diversos projectes per ajudar la causa republicana; entre ells, dissenya la maqueta d’un segell, Aidez l’Espagne (“Ajudeu Espanya”), que mai s’arribarà a editar, tot i que es farà en forma de pochoir. Se li encomana també una gran pintura mural de cinc metres i mig d’alçada, El segador, per al pavelló de la República Espanyola a l’Exposició Internacional de París de 1937. Malauradament, aquesta pintura, que havia estat exposada juntament amb el Guernica de Picasso, desaparegué en desmantellar el pavelló. Tanmateix, l’apassionada i angoixada imatgeria mironiana és present en moltes de les seves obres d’aquest període.
 • 41. 13- L’OBJECTE DE LA POSTA DE SOL 1935 – març 1936 Centre Pompidou. París
 • 43. 14- PINTURA Estiu de 1936 Col·lecció Nahmad. Suïssa
 • 45. 15- NATURA MORTA DEL SABATOT gener-maig de 1937 The Museum of modern Art. New York
 • 47. 16 - AIDEZ L’ESPAGNE 1937 Fundació Joan Miró. Barcelona
 • 49. 17- EL SEGADOR 1937 Desaparegut en ser desmuntat el pavelló de la República espanyola a l’ Exposició Internacional de París, 1937.
 • 51. 18- AUTORETRAT 1938/1939-1942 Fundació Joan Miró. Barcelona
 • 53. 19- DONA EN REVOLTA 1938 Centre Pompidou. París
 • 55. Sala 3b Malgrat la incertesa del període, el gener de 1940, a Varengeville-sur-Mer, Miró comença una de les seves sèries més famoses i belles, coneguda posteriorment com a Constel·lacions. Cadascuna de les obres duu escrit en el seu revers el títol, la data i el lloc de realització, cosa que ens permet reconstruir-ne la seqüència i establir la cadena de composicions que hi estan vinculades. De fet, un cop enllestides i a punt per ser exposades, l’artista va demanar que es disposessin seguint l’ordre cronològic. Tot i tractarse de pintures sobre paper de petites dimensions, Miró va endevinar que farien “la impressió de grans frescos”. Les deu primeres Constel·lacions, que comencen amb La sortida del sol i L'escala de l'evasió, les acaba durant el primer semestre de 1940. El maig d’aquest mateix any, quan l’exèrcit alemany envaeix els Països Baixos i es prepara per entrar a França, Miró i la seva família han de triar entre exiliar-se a Amèrica o tornar a Espanya. Malgrat el seu suport incondicional a la República Espanyola, l’artista opta per tornar i viure en un “exili interior” amb la família de la seva dona a Mallorca, on reprendrà les Constel·lacions amb deu pintures més de gran densitat i complexitat. Les tres últimes de la sèrie, que comprèn un total de vint-i-tres peces, les acaba quan torna a Mont-roig el 1941. Allà també dibuixa la Sèrie Barcelona, amb la qual comparteixen bona part de la imatgeria. Aquesta darrera sèrie s’imprimirà a Barcelona el 1944.
 • 56. 20- EL VOL DE L’OCELL DAMUNT LA PLANA III juliol de 1939 Guggenheim Museum. New York
 • 58. 21- PEINTURE-POÈME (“UNE ÉTOILE CARESSE LE SEIN D’UNE NÉGRESSE”) Tate Modern. London
 • 60. 22- LA SORTIDA DEL SOL 21 de gener 1940 The Toledo Museum of Art.
 • 62. 22- b ESCALA DE L’EVASIÓ 31 de gener de 1940 The Museum of modern Art. New York
 • 63. LA RODERA, 1918 22- b ESCALA DE L’EVASIÓ 31 de gener de 1940 A La rodera, 1918, la forma pintada (i dibuixada) correspon al Miró va pintar aquest quadre un any després de acabar-se la concepte que té qui mira del que els sentits li ofereixen,símbol de la guerra civil espanyola . L’escala apareix con a és el que correspondria al que hem dit la nominació; pintar és donar forma a la necessitat d’escapar d’una realitat política i social que impressió sensorial.. rebutja. “Havia comprat a París un àlbum per a netejar els pinzells, i quan vaig fer-ho per primera vegada, em vaig quedar parat del resultat”. A partir d’aleshores, quan acabava una Constal·lació netejava en una pàgina nova els pinzells, d’aquesta manera quedava preparat el fons per a la següent.
 • 64. 23- L’ESTEL MATINAL 16 de març de 1940 Fundació Joan Miró. Barcelona
 • 66. 24- DONES ENCERCLADES PEL VOL D’UN OCELL 25 d’abril de 1941 Col·lecció privada
 • 68. 25- EL PAS DE L’OCELL 12 de setembre 1941 The Toledo Museum of Art.
 • 70. Sales 5 i 6 Sèrie Barcelona Després de la caiguda de Barcelona i de Madrid els primers mesos de 1939, l’exèrcit del general Franco passa a controlar Espanya. La fi de la Guerra Civil marca el començament d’una dictadura que durarà fins a la mort de Franco, el 1975. Per a Miró, com tants altres a l’exili, el nou règim suposa una lluita “contra tot allò que representa un valor pur de l’esperit”. No ha de fer estrany, doncs, que aquest sigui un període de gran diversitat en l’obra de Miró, amb moltes pintures que arrosseguen un llast profund de desesperació, ja sigui en el color, en l'energia del traç o en la contundència dels títols. El setembre de 1939, França i Gran Bretanya responen a la invasió de Polònia per les tropes de Hitler declarant la guerra a Alemanya. A França, la incertesa es palpa en l’ambient. La pausa en les activitats que segueix a la declaració –l’anomenada drôle de guerre o “guerra falsa”– suposa un angoixós compàs d’espera, i Miró, que treballa a Varengeville-sur-Mer (Normandia), s’esforça per mantenir l’equilibri en el seu treball. Encara que és difícil de precisar, podria ser entorn d’aquesta època quan Miró concep
 • 71. 26- SÈRIE BARCELONA 1944 Fundació Joan Miró. Barcelona
 • 73. Sala 7 Transcorreguts els primers anys de la postguerra, Miró s’instal·la novament a Barcelona, però no sortirà del país fins al 1947, any en què farà una llarga estada a Nova York amb la seva família, per reprendre seguidament les visites a París. Això li suposa un restabliment dels vincles amb el món internacional de l’art, en el qual es consolida la seva reputació com un dels mestres del surrealisme. És una època de reavaluació per a Miró. El nou llenguatge que acaba de definir amb les Constel·lacions, ple de personatges, ocells i estels, s’estén a la seva nova obra, però ara tracta els elements de forma individualitzada i a una escala més gran. Quan el 1956 es trasllada a viure de forma definitiva a Palma de Mallorca, i té la possibilitat de poder disposar d’un gran taller, fa una revisió extensiva de les teles del període de la Guerra Civil que havia deixat inconcluses i que conservava emmagatzemades d’ençà de la seva marxa de París. Aquestes pintures amb doble datació transmeten una sensació de canvi però alhora de continuïtat. S’interessa també per la ceràmica i l’escultura i, a començament dels anys cinquanta, realitza la sèrie Projectes per a un monument, amb la qual sembla voler desafiar els monuments grandiloqüents de la postguerra, que proliferaven arreu d’Espanya i Europa. Tot i la seva reputació internacional, gairebé no exposa a Espanya i evita qualsevol tipus de participació en exposicions oficials. La seva trajectòria a la resta del món passa per París i Nova York.
 • 74. 27- DONA SOMIANT L’EVASIÓ 19 de febrer de 1945 Fundació Joan Miró. Barcelona
 • 76. 28- MADAME BOU-BOU A L’ALBA EN DESPERTAR-SE 1939-29 d’abril de 1960 Ceil Pulitzer
 • 78. 29- AUTORETRAT 1937-1938- 23 de febrer de 1960 Fundació Joan Miró. Barcelona
 • 80. Sales 8 i 9 L’internacionalisme que havia marcat sempre l’actitud de Miró es posa un cop més de relleu seva admiració per l’ambició de l’expressionisme abstracte nord-americà, que havia descobert arran de la seva primera visita a Nova York el 1947 i retrobat el 1959. Aquest interès es posa de manifest tant en les dimensions de les obres com en la seva saturació cromàtica. Paral·lelament, Miró, com molts altres artistes contemporanis després de la Segona Guerra Mundial, se sent atret per la filosofia zen i l’art de l’Extrem Orient. Quan el 1966 té la possibilitat de viatjar al Japó, pot constatar que té grans afinitats amb la cultura d’aquest país. Els camps de color, d’una banda, i l’essencialitat de la representació, de l’altra, afavoreixen la immersió visual. Mentre Miró pinta el primer gran tríptic Blau en el lluminós i diàfan espai del seu nou taller, dissenyat per Sert, realitza el tríptic Pintura mural per a la cel·la d’un solitari en una de les cambres de Son Boter, una casa tradicional del segle XVIII que l’artista havia adquirit com a annex del seu estudi el 1959. Els espais de Son Boter són més petits i tancats, i aquestasensació d’aïllament es reflecteix en el títol.
 • 81. 30- BLAU I , II , III 4 de maig 1961 Centre Pompidou París
 • 83. 30 a- BLAU I 4 de maig 1961 Centre Pompidou París
 • 84. 30 b- BLAU II 4 de maig 1961 Centre Pompidou París
 • 85. 30 c- BLAU III 4 de maig 1961 Centre Pompidou París
 • 86. 31- MISSATGE D’AMIC 12 d’abril de 1964 Tate Gallery. London
 • 88. 32- PINTURA SOBRE FONS BLANC PER A LA CEL·LA D’UN SOLITARI I,II,III 20, 21 i 22 de maig de 1968 Fundació Joan Miró. Barcelona
 • 90. Sala 12 Mentre que les obres de les sales precedents transmeten una calma espiritual, la ira de les pintures “salvatges” sembla ressorgir en algunes de les obres de final dels anys seixanta i principi dels setanta. Les revoltes estudiantils que esclaten arreu d’Europa el 1968 s’afegeixen, a Espanya, a una protesta més àmplia contra la repressió del règim franquista. Aquests esdeveniments deixen una empremta profunda en l’artista, atès que, a més, coincideixen amb una certa llibertat cultural a Barcelona que acompanya les celebracions de l’Any Miró amb motiu del seu setanta-cinquè aniversari. Després de la gran retrospectiva duta a terme a l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona a final de 1968, s’organitza l’exposició alternativa Miró otro, per a la qual l’artista pintadirectament damunt els vidres de la façana del Col·legi d’Arquitectes, al centre de la ciutat. L’exposició inclou imatges republicanes com Aidez l'Espagne, i també obres d’artistes més joves (Antoni Tàpies i Manolo Millares, entre d’altres), per als quals Miró és una font d’inspiració i un exemple. Una manifestació posterior i molt notable de la inesgotable energia creativa de Miró són les Teles cremades, realitzades a final de 1973. L’artista porta més enllà el seu desafiament a la concepció ortodoxa de la pintura quan les exposa a París per primera vegada, el 1974, i dues d’aquestes teles es pengen enmig de la sala, de manera que el visitant pot mirar-les des de qualsevol punt i fins i tot a través.
 • 91. 33- ESBÓS DEL MURAL EXECUTAT A LES FINESTRES DEL COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE CATALUNYA I BALEARS PER A L’EXPOSICIÓ MIRÓ OTRO 1969
 • 93. 34- SENSE TÍTOL 5 de febrer de 1972 (detalls)
 • 94. 34- SENSE TÍTOL 5 de febrer de 1972 (detalls)
 • 95. 34- SENSE34- SENSE febrer de 1972 (detalls) de 1972 TÍTOL 5 de TÍTOL 5 de febrer
 • 97. 35- MAIG DE 1968 maig de 1968- desembre de 1973 Fundació Joan Miró. Barcelona
 • 99. 36- TELA CREMADA I 4-31 de desembre de 1973 Fundació Joan Miró. Barcelona
 • 101. 37- L’ESPERANÇA DEL CONDEMNAT A MORT I, II, III 9 de febrer de 1974 Fundació Joan Miró. Barcelona
 • 103. Sala 18 Tota la trajectòria de Miró es caracteritza per l’experimentació, una tendència amb prou feines atenuada a mesura que avança cap als vuitanta anys. L’última sala reflecteix una part d’aquesta diversitat. L’impressionant tríptic Focs artificials –signat el mateix dia que L'esperança del condemnat a mort– sembla copsar, fins i tot en la inversió de blanc i negre, l'energia incansable de la creativitat, el repte de la creació artística i la caiguda del règim de Franco. Malgrat la seva edat, Miró es manté actiu en l'oposició intel·lectual, com posen en evidència un bon nombre d’obres en què desafia l’statu quo. Entre aquestes destaquen les escultures Ses majestats, realitzades –com feia sovint– a gran escala a partir d'objectes trobats, tot i que els seus orígens quotidians i rudimentaris contradiuen la grandiositat del títol. Miró va viure per veure la caiguda del règim després de la mort de Franco el 1975 i la transició cap a la democràcia a l’Estat espanyol. En el discurs d’acceptació del seu nomenament com a doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona, el 1979, va parlar de la responsabilitat cívica de l’artista: “Entenc que un artista és algú que, entre el silenci dels altres, fa servir la seva veu per dir alguna cosa, i que té l’obligació que aquesta cosa no sigui quelcom d’inútil sinó quelcom que faci servei als homes.”
 • 104. 38- FOCS ARTIFICIALS I, II, III 9 de febrer de 1974 Fundació Joan Miró. Barcelona
 • 106. 39 - CAP 1940- 1 de març de 1974 Fundació Joan Miró. Barcelona
 • 108. 40- SA MAJESTAT EL REI, SA MAJESTAT LA REINA, SA MAJESTAT EL PRINCEP 1974 Fundació Joan Miró. Barcelona
 • 110. PER SABER-NE MÉS http://www.fundaciomiro-bcn.org/FUNDACIÓ MIRÓ http://fundaciomiro-bcn.org/fjm/playmiro/PlayMiro.html?idioma=4&retorn=1 JOC - FUNDACIÓ MIRÓ http://fundaciomiro-bcn.org/imgdin/spdossier/0014.pdf DOSSIER EXPOSICIÓ L’ESCALA DE L ‘ EVASIÓ- FUNDACIÓ MIRÓ http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SID/Documents/Documents% DOSSIER APROPA’T A JOAN MIRÓ http://teodosio-tuscienciassociales.blogspot.com/2010/11/250.html OBRES COMENTADES http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/9426/tspr1de2. pdf?sequence=1 TESI
 • 111. http://www.xtec.cat/~mmoron/L%27ARTdelsegleXXal%27ESCOLA/Artistes/M BIOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA... http://www.abcgallery.com/M/miro/miro.html OBRES DE JOAN MIRÓ (anglès però és molt visual) http://www.xtec.cat/~mbardera/miro_biografia.htm BIOGRAFIA I OBRES http://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3 BIOGRAFIA DE LA WIKIPEDIA http://www.epdlp.com/pintor.php?id=312 BIOGRAFIA I OBRES http://www.slideshare.net/chancry/joan-mir-1115160?src=related_normal&rel=7 OBRES http://www.slideshare.net/Ceip/miro-presentation BIOGRAFIA I OBRES http://www.slideshare.net/rosaurgell/joan-miro OBRES
 • 112. http://www.slideshare.net/trineig/miro-3403675 OBRES http://www.slideshare.net/ursulaperich/mir-definitiu OBRES http://www.slideshare.net/guest8a636f8/joan-mir-p4 OBRES http://www.slideshare.net/xavierisach/joan-mir-283892?src=related_normal&rel= BIOGRAFIA I OBRES http://www.slideshare.net/RaquelFernandezCardona/personatges-mir BUSQUEM ELS PERSONATGES DELS QUADRES DE JOAN MIRÓ http://www.slideshare.net/Montsesole283/mir-4108264?src=related_normal&rel= ACTIVITATS http://www.slideshare.net/marblocs/miro-1424641 ESTRELLA http://www.slideshare.net/anna8488/joan-mir-5880036?src=related_normal&rel= BIOGRAFIA I OBRES
 • 113. POWERPOINTS http://www.slideshare.net/tvalles/joan-mir-teres JOAN MIRÓ http://www.slideshare.net/tvalles/joan-mir-i-barcelona JOAN MIRÓ I BARCELONA http://www.slideshare.net/fullscreen/tvalles/joan-miro-lescala-de-levasio-sense-com JOAN MIRO. L’ESCALA DE L’EVASIÓ http://www.slideshare.net/fullscreen/tvalles/fundacio-joan-miro-escultures/1 FUNDACIÓ JOAN MIRÓ. ESCULTURES
 • 115. IMATGES PRÒPIES I D’ALTRES SELECIONADES DES DE INTERNET PER TERES@ VALLÈS I SOGAS FI