Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Đề Kiểm Tra (15 phút) chương II 
1. Mục tiêu đánh giá 
Đánh giá kết quả tiếp thu bài của học sinh sau khi học xong bài 6 
...
Câu 3: Xét biểu thức điều kiện: b*b – 4*a*c > 0. Khẳng định nào sao đây là đúng? 
A. Biểu thức trên kiểm tra xem phương tr...
Câu 3(1đ) x 
Câu 4(1đ) x 
Câu 5: 2đ (mỗi câu đúng được 1đ) 
a) sprt(x) + sqrt(y) 
b) exp(y) + sin(x) 
Câu 6: 2đ (mỗi câu đ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hệ thống câu hỏi

233 views

Published on

hệ thống câu hỏi và câu trả lời cho một chủ đề trong bài dạy được phân công

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hệ thống câu hỏi

  1. 1. Đề Kiểm Tra (15 phút) chương II 1. Mục tiêu đánh giá Đánh giá kết quả tiếp thu bài của học sinh sau khi học xong bài 6 2. Yêu cầu của đề  Kiến thức - Biết được khái niệm các phép toán, hiểu thức số học, hàm số học chuẩn, biểu thức quan hệ - Biết diễn đạt biểu thức trong ngôn ngữ lập trình - Biết được chức năng của lệnh gán - Biết được cấu trúc của lệnh gán và một số hàm chuẩn thông dụng trong ngôn ngữ lập trình pascal  Kĩ năng - Biết sử dụng các phép toán để xây dựng biểu thức - Biết sử dụng lệnh gán để viết chương trình - Biết phân biệt giữa chia lấy dư và chưa lấy nguyên. - Hiểu và phân biệt được lệnh gán với phép so sánh bằng. - Biết phân biệt khi nào dùng biểu thức quan hệ, khi dùng biểu thức logic. 3. Ma trận đề Bài 6 Biết Câu 4 Hiểu Câu 1, 2, 3 Vận dụng Câu 5, 6, 7 4. Đề bài: Câu 1: Xét biểu thức logic: (m mod 10 <=5) and (m div 5 > 0). Với những giá trị nào của m dưới đây biểu thức trên có giá trị là true: A. 20 B. 2 C. 15 D. 0 Câu 2: Xét biểu thức logic: (m div 10 > 0) and (m div 10 < 10). Khẳng định nào sao đâu là đúng? A. m chia hết cho 20. B. m có 2 chữ số C. m nhỏ hơn 10 D. m có 3 chữ số
  2. 2. Câu 3: Xét biểu thức điều kiện: b*b – 4*a*c > 0. Khẳng định nào sao đây là đúng? A. Biểu thức trên kiểm tra xem phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 có nghiệm thực hay không ? B. Biểu thức trên kiểm tra xem phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 có nghiệm thực phân biệt hay không ? C. Biểu thức trên kiểm tra xem phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 có nghiệm kép hay không ? D. Cả A, B, C đều sai. Câu 4: Chức năng của lệnh gán là gì ? A. Đặt cho biết có tên ở vế trái dấu “:=” giá trị mới bằng giá trị của biểu thức ở vế bên phải. B. Đặt cho biết có tên ở vế trái dấu “=” giá trị mới bằng giá trị của biểu thức ở vế bên phải. C. Đặt cho biết có tên ở vế trái dấu “==” giá trị mới bằng giá trị của biểu thức ở vế bên phải. D. Đặt cho biết có tên ở vế trái dấu “:” giá trị mới bằng giá trị của biểu thức ở vế bên phải. Câu 5: Hãy viết lại các biểu thức sau từ dạng toán học sang dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal: a) √푥 + √푦 b) 푒푦 + sinx Câu 6: Hãy viết các biểu thức sau dưới dạng công thức toán học tương ứng: a) 1/(3*a) + 9*b*c b) Sqrt(a*c) + sqr(b) Câu 7: Hãy viết các biểu thức sau sang dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal: a) a – b + 2c > k b) 33 ≤ x < 100 5. Hướng dẫn chấm A B C D Câu 1(1đ) x x Câu 2(1đ) x
  3. 3. Câu 3(1đ) x Câu 4(1đ) x Câu 5: 2đ (mỗi câu đúng được 1đ) a) sprt(x) + sqrt(y) b) exp(y) + sin(x) Câu 6: 2đ (mỗi câu đúng được 1đ) a) 1 (3푎) + 9bc b) √푎푐 + b2 Câu 7: 2đ (mỗi câu đúng được 1đ) a) a – b + 2*c > k b) (x >= 33) and (x<100)

×