Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
27/12/2015 1
 Lớp chia thành 3 đội
 Các đội ổn định vị trí và chọn tên cho đội mình.
27/12/2015 2
Bàn giáo viên
Đội 2 Đội 3Đội 1
Cửa
...
 Có tất cả 9 hàng ngang, mỗi hàng ngang là một
thành phần của máy tính (được viết bằng tiếng
Anh).
 Thời gian để trả lời...
 Sau khi trò chơi kết thúc, đội có tổng số điểm cao
nhất sẽ là đội thắng cuộc.
 Đội thắng cuộc có quyền lựa chọn một tro...
M O U S E
P R I N T E R
C P U
H A R D D I S C
P H O N N O I M A N
S O F T W A R E
H E A D P H O N E
R A M
M O N I T O R
27...
27/12/2015 6
109876543210
27/12/2015 7
109876543210
27/12/2015 8
Đây là thành phần quan trọng nhất của máy
tính, là thiết bị chính thực hiện và điều
khiển việc thực hiện chươ...
27/12/2015 9
109876543210
27/12/2015 10
Tên của nhà toán học đã phát biểu
nguyên lí làm việc của máy tính?
109876543210
27/12/2015 11
Đây là một trong ba thành phần của hệ
thống tin học. Nó bao gồm các chương
trình của máy tính.
109876543210
27/12/2015 12
109876543210
27/12/2015 13
Đây là từ viết tắt của
“bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên”?
109876543210
27/12/2015 14
109876543210
THUẬT TOÁN
27/12/2015 15
27/12/2015 16
Cộng 1 điểm
cộng vào bài
kiểm tra 15
phút
Cộng 1 điểm
vào điểm
kiểm tra
miệng
Một tràng
pháo tay
của cả lớp
27/12/2015 17
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LÝ LUẬN DẠY HỌC TIN HỌC 3
Tiết 1
• Khái niệm bài toán
• Khái niệm thuật toán
Tiết 2
• Mô tả thao tác trong thuật toán
• Thuật toán tìm giá trị lớn n...
38
64
152
228
2432
27/12/2015 19
Có tất cả 38 cái hộp, mỗi cái hộp có chứa 64 viên kẹo.
Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?
69854235
4853927
393067357330845
27/12/2015 20
Có tất cả 69854235 cái hộp, mỗi cái hộp chứa
4853927 viên kẹo. Hỏi có tất c...
Làm sao để dịch lời bài hát?
27/12/2015 21
 Nhờ người khác dịch giùm
 Sử dụng từ điển tự dịch từng chữ.
 Sử dụng máy tính để dịch
tự động.
27/12/2015 22
27/12/2015 23
Trong cuộc sống có quá
nhiều công việc, bài
toán mà chúng ta không
thể tự mình giải quyết
hết được.
Sẽ dễ dà...
 Xem các yêu cầu sau đây:
27/12/2015 24
1. Giải phương trình bậc hai ax2+bx+c=0.
2. Tìm UCLN của 2 số nguyên dương a và b...
27/12/2015 25
Trong phạm vi tin học, bài toán là một việc
nào đó ta muốn máy tính thực hiện.
Toán học
Giả thiết. Kết luận
Tin học
Dữ liệu vào Dữ liệu ra
Input Output
12/27/2015 26
Trong Tin học, để phát biểu một bà...
VD1 : Giải phương trình bậc hai
ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0).
 Input : Các số thực a,b,c (a ≠ 0)
 Output : Số thực x thỏa : ...
VD3 : Tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên
dương a và b.
 Input :
 Output :
VD4 : Xếp loại học tập các học sinh tron...
29
Bài toánInput
(Các thông
tin đã có)
Output
(Các
thông tin
cần tìm
từ input)
Bằng cách nào?
Hướng dẫn các thao tác cho m...
30
Thuật toán
Input
(Các thông
tin đã có)
Output
(Các
thông tin
cần tìm
từ input)
Thuật toán để giải một bài toán là một d...
31
Các kiến thức cần nhớ:
Bài toán trong tin học
Input và Output
Thuật toán
Về nhà xem trước
Tìm giá trị lớn nhất của ...
27/12/2015 32
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai14 tin10

62 views

Published on

bài toán và thuật toán

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bai14 tin10

 1. 1. 27/12/2015 1
 2. 2.  Lớp chia thành 3 đội  Các đội ổn định vị trí và chọn tên cho đội mình. 27/12/2015 2 Bàn giáo viên Đội 2 Đội 3Đội 1 Cửa vào
 3. 3.  Có tất cả 9 hàng ngang, mỗi hàng ngang là một thành phần của máy tính (được viết bằng tiếng Anh).  Thời gian để trả lời một hàng ngang là 10 giây.  Các đội viết đáp án của mình lên bảng cá nhân của nhóm. Hết 10 giây các đội giơ bảng của đội mình lên.  Mỗi câu trả lời đúng được cộng 10 điểm.  Có quyền trả lời từ khóa bất cứ lúc nào, trả lời đúng từ khóa được 30 điểm, trả lời sai bị mất quyền chơi tiếp.  Sau khi từ khóa được trả lời, tiếp tục chơi tiếp các câu còn lại. 27/12/2015 3
 4. 4.  Sau khi trò chơi kết thúc, đội có tổng số điểm cao nhất sẽ là đội thắng cuộc.  Đội thắng cuộc có quyền lựa chọn một trong ba phần quà CỰC KỲ HẤP DẪN. 27/12/2015 4
 5. 5. M O U S E P R I N T E R C P U H A R D D I S C P H O N N O I M A N S O F T W A R E H E A D P H O N E R A M M O N I T O R 27/12/2015 5 2 1 3 4 5 6 7 8 9
 6. 6. 27/12/2015 6 109876543210
 7. 7. 27/12/2015 7 109876543210
 8. 8. 27/12/2015 8 Đây là thành phần quan trọng nhất của máy tính, là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình 109876543210
 9. 9. 27/12/2015 9 109876543210
 10. 10. 27/12/2015 10 Tên của nhà toán học đã phát biểu nguyên lí làm việc của máy tính? 109876543210
 11. 11. 27/12/2015 11 Đây là một trong ba thành phần của hệ thống tin học. Nó bao gồm các chương trình của máy tính. 109876543210
 12. 12. 27/12/2015 12 109876543210
 13. 13. 27/12/2015 13 Đây là từ viết tắt của “bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên”? 109876543210
 14. 14. 27/12/2015 14 109876543210
 15. 15. THUẬT TOÁN 27/12/2015 15
 16. 16. 27/12/2015 16 Cộng 1 điểm cộng vào bài kiểm tra 15 phút Cộng 1 điểm vào điểm kiểm tra miệng Một tràng pháo tay của cả lớp
 17. 17. 27/12/2015 17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÝ LUẬN DẠY HỌC TIN HỌC 3
 18. 18. Tiết 1 • Khái niệm bài toán • Khái niệm thuật toán Tiết 2 • Mô tả thao tác trong thuật toán • Thuật toán tìm giá trị lớn nhất Tiết 3 • Thuật toán kiểm tra số nguyên tố Tiết 4 • Bài toán sắp xếp bằng tráo đổi Tiết 5 • Bài toán tìm kiếm tuần tự • Bài toán tìm kiếm nhị phân 27/12/2015 18
 19. 19. 38 64 152 228 2432 27/12/2015 19 Có tất cả 38 cái hộp, mỗi cái hộp có chứa 64 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?
 20. 20. 69854235 4853927 393067357330845 27/12/2015 20 Có tất cả 69854235 cái hộp, mỗi cái hộp chứa 4853927 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?
 21. 21. Làm sao để dịch lời bài hát? 27/12/2015 21
 22. 22.  Nhờ người khác dịch giùm  Sử dụng từ điển tự dịch từng chữ.  Sử dụng máy tính để dịch tự động. 27/12/2015 22
 23. 23. 27/12/2015 23 Trong cuộc sống có quá nhiều công việc, bài toán mà chúng ta không thể tự mình giải quyết hết được. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có sự trợ giúp của máy tính. Bài toán trong Tin học
 24. 24.  Xem các yêu cầu sau đây: 27/12/2015 24 1. Giải phương trình bậc hai ax2+bx+c=0. 2. Tìm UCLN của 2 số nguyên dương a và b. 3. Viết một dòng chữ ra màn hình máy tính. 4. Cho biết giai thừa của số nguyên dương n? 5. Quản lý các cán bộ trong một cơ quan. 6. Xếp loại học tập các học sinh trong lớp. Trong TIN HỌCTrong TOÁN HỌC Yêu cầu 1,2 và 4 được xem là bài toán Tất cả các yêu cầu trên đều được xem là bài toán Yêu cầu nào là một bài toán trong toán học? Yêu cầu nào là một bài toán trong tin học?
 25. 25. 27/12/2015 25 Trong phạm vi tin học, bài toán là một việc nào đó ta muốn máy tính thực hiện.
 26. 26. Toán học Giả thiết. Kết luận Tin học Dữ liệu vào Dữ liệu ra Input Output 12/27/2015 26 Trong Tin học, để phát biểu một bài toán, ta cần trình bày rõ Input và Output của bài toán đó.
 27. 27. VD1 : Giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0).  Input : Các số thực a,b,c (a ≠ 0)  Output : Số thực x thỏa : ax2+bx+ c = 0 VD2 : Tìm giá trị nhỏ nhất của các số trong một dãy số.  Input : Các số trong dãy số.  Output : Giá trị nhỏ nhất trong dãy số. 27/12/2015 27
 28. 28. VD3 : Tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương a và b.  Input :  Output : VD4 : Xếp loại học tập các học sinh trong lớp.  Input :  Output : UCLN của a và b. Hai số nguyên dương a và b. ? ? ? ? Bảng điểm của học sinh. Bảng xếp loại học tập.
 29. 29. 29 Bài toánInput (Các thông tin đã có) Output (Các thông tin cần tìm từ input) Bằng cách nào? Hướng dẫn các thao tác cho máy thực hiện để tìm ra lời giải Giải bài toán Thuật toán
 30. 30. 30 Thuật toán Input (Các thông tin đã có) Output (Các thông tin cần tìm từ input) Thuật toán để giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác đinh sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm
 31. 31. 31 Các kiến thức cần nhớ: Bài toán trong tin học Input và Output Thuật toán Về nhà xem trước Tìm giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên. Trả lời câu hỏi 1,2 trang 44 sgk
 32. 32. 27/12/2015 32

×