Successfully reported this slideshow.
7­р анги   математик  Координатын    хавтгай      
Зорилго: Координатын системтэй   холбоотой нэр,  томъёо,   дүрслэл, тэмдэглэл, үг хэлэлгийг хэрэглэж сурснаар  коорди...
Зорилтууд:1. Тэгш өнцөгт координатын систем2.Координатын арга : а. Хавтгайд өгөгдсөн цэгийн координат олох.б. Координатаар...
Тодорхойлолт Чиглэлтэй    ,эхлэлтэй,    нэгж хэрчимтэй  (хуваарьтай)  шулууныг тоон  шулуун  буюу  координатын шулуун ...
Координатын хавтгай        
Координатын хавтгайг     тэмдэглэх     Координатын хавтгайг  xOy  гэж тэмдэглэнэ.       Ох­ тэнхэлгийг х ,  хэвтээ, а...
Цэгийн координатыг        тэмдэглэх         (x;y)        X­г хэвтээ тэнхлэгээс    У ­г босоо тэн...
Цэг тэмдэглэх         y   A (x , y)     , y           y       x    O  x          
Бие даалт­1      
Координатын хавтгайн   мөчүүдийг нэрлэх        
Бие даалт­2  A,B,C цэгүүдийн координатыг бич.           
Бие даалт-3  (­2;3);(4;5);(0;­2);(4;­3);(1;­6)   цэгүүдийг координатын    хавтгай дээр тэмдэглэ.            
1. y тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй буулгав.           2. Энэ цэгүүдийг координатын хавтгай          дээр т...
    
    
    
A (­1;7) B(­4;2) C(2;2) D(­4;­6) E(2;­6)             
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Koordinat

3,807 views

Published on

 • Be the first to comment

Koordinat

 1. 1. 7­р анги математик Координатын  хавтгай   
 2. 2. Зорилго: Координатын системтэй  холбоотой нэр,  томъёо,  дүрслэл, тэмдэглэл, үг хэлэлгийг хэрэглэж сурснаар  координатынарга барил  эзэмшин асуудал   шийдвэрлэж сурах.    
 3. 3. Зорилтууд:1. Тэгш өнцөгт координатын систем2.Координатын арга : а. Хавтгайд өгөгдсөн цэгийн координат олох.б. Координатаар нь цэг байгуулах.     
 4. 4. Тодорхойлолт Чиглэлтэй  ,эхлэлтэй,  нэгж хэрчимтэй  (хуваарьтай)  шулууныг тоон  шулуун  буюу  координатын шулуун  гэнэ.  Харилцан перпиндикуляр,  түүллын  эхээрээ огтлолцсон  ижил  хуваарьтай  хоёр тоон  шулууныг  координатын хавтгай буюу смстем гэнэ.     
 5. 5. Координатын хавтгай   
 6. 6. Координатын хавтгайг тэмдэглэх     Координатын хавтгайг  xOy  гэж тэмдэглэнэ.       Ох­ тэнхэлгийг х ,  хэвтээ, абсцисс тэнхлэг гэнэ.      Оу­  тэнхэлгийг у , босоо, ординат тэнхлэг гэнэ.     
 7. 7. Цэгийн координатыг  тэмдэглэх (x;y) X­г хэвтээ тэнхлэгээс У ­г босоо тэнхэлгээс олж тэдгээртэй  шулуунууд татаж огтлолын цэгийн координат  болно.     
 8. 8. Цэг тэмдэглэх y A (x , y) , y y x O x   
 9. 9. Бие даалт­1   
 10. 10. Координатын хавтгайн мөчүүдийг нэрлэх   
 11. 11. Бие даалт­2 A,B,C цэгүүдийн координатыг бич.   
 12. 12. Бие даалт-3 (­2;3);(4;5);(0;­2);(4;­3);(1;­6)  цэгүүдийг координатын  хавтгай дээр тэмдэглэ.   
 13. 13. 1. y тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй буулгав.    2. Энэ цэгүүдийг координатын хавтгай  дээр тэмдэглэ.    
 14. 14.    
 15. 15.    
 16. 16.    
 17. 17. A (­1;7) B(­4;2) C(2;2) D(­4;­6) E(2;­6)   

×