Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цусны эргэлт

9,403 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

цусны эргэлт

 1. 1. - Биологийн цахим хичээл - Зорилго -Мэдлэг - Заах арга зүй - Хэрэглэгдэхүүн - Үнэлгээ
 2. 2. Биологийн цахим хичээл Сэдэв: Цусны эргэлтийн эрхтэн тогтолцоо Буцах
 3. 3. <ul><li>Цусны эргэлтийн эрхтэн тогтолцооны бүтэц үйл ажиллагаа,эрүүл ахуйн талаар мэдлэг олгох </li></ul>Буцах Зорилго:
 4. 4. Зүрх Судас 2 ховдол 2 тосгуур Буцах Мэдлэг: Цусны эргэлтийн эрхтэн тогтолцооны бүтэц Тараагуур Хураагуур Хялгасан
 5. 5. ................? ................? Цусны эргэлт Цусны их эргэлт Цусны бага эргэлт
 6. 6. Дархлаа Зориудын Олдмол Төрөлхийн
 7. 7. Заах арга зүй: <ul><li>Харилцан ярилцана.
 8. 8. Бие даан ажиллах
 9. 9. Лекц </li></ul>Буцах
 10. 10. Хэрэглэгдэхүүн <ul><li>Сурах бичиг хуудас 104-130
 11. 11. Өнгөт үзүүлэн слайд
 12. 12. Тарааж өгөх материал
 13. 13. Нэмэлт мэдээлэл </li></ul>Буцах
 14. 14. Үнэлгээ <ul>Тест 10 оноотой. Мэдвэл зохих зүйлийн жагсаалт гаргаж асуух </ul>Буцах
 15. 15. Зураг: Зүрх
 16. 16. Зүрхний бүтэц

×