Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gazi üniversitesi slayt

Gazi slayt

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Gazi üniversitesi slayt

 1. 1. GAZİ ÜNİVERSİTESİUZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ
 2. 2. UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan Eğitim nedir ??? =)
 3. 3. VİZYON 21. yüzyılın değişen bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca uyum sağlayabilen, üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, sorumluluklarına duyarlı ve inisiyatif sahibi ara elemanların yetiştiği, alanında lider bir eğitim kurumu olmaktır.
 4. 4. MİSYON Gazi Üniversite’sinin genel misyonu ile paralel şekilde Gazi’nin adını taşımanın onuruyla; toplumun gereksinim duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip insan gücünü ülkemize kazandırmaktır. Gazi Üniversitesi, misyon olarak araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, özgün bilgi üretmeyi ve bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı hedef edinmiştir.
 5. 5. TARIHÇE Gazi Üniversitesi, çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan ve yaygınlaşan uzaktan eğitime, köklü eğitim anlayışını teknoloji ile birleştirerek ilk olarak 2006-2007 öğretim yılında iki ön lisans programı açarak başlamıştır. Uzaktan eğitim programı 2007-2008 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.
 6. 6.  Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programının ders içerikleri, Bilişim Enstitüsü bünyesinde oluşturulan ve eğitim teknologları ile uzmanlarını içeren çalışma grubu tarafından hazırlanmaktadır.
 7. 7. PROGRAM Gazi Üniversitesinde iki program ile başlanan uzaktan eğitim, şu anda yedi önlisans ve üç yüksek lisans programı
 8. 8. UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ YAPISI Gazi Üniversitesinde iki ön lisans program ile başlanan e-öğrenim, ders içeriklerinin, metin, animasyon ve ses gibi eğitim materyallerinin desteği ile zenginleştirilerek, Öğretim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin kullanımına sunulmuştur
 9. 9.  Öğrencilerin kullanımına sunulan Öğretim Yönetim Sistemi, 7 gün 24 saat öğrencilere açık bir sistemdir ve öğrenciler Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden, ders içeriklerini, ders ile ilgili diğer materyalleri takip edilebilmektedir
 10. 10. İÇERİK GELİŞTİRME Ders içerikleri kurulan İçerik Geliştirme Ekibi tarafından hazırlanmaktadır. İçerik geliştirme ekibi ağırlıklı olarak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından yetiştirilen kişilerden oluşmaktadır.
 11. 11. DERSLER Dersler internet destekli asenkron (eş- zamanlı olmayan) olarak yürütülmekte olup sohbet ortamları ise senkron (eş-zamanlı) ve görüntülü olarak sürdürülmektedir.
 12. 12. SıNAVLAR Uzaktan Eğitimde ara ve ek sınavlar internet üzerinden yapılmaktadır. Final sınavları ise örgün öğretimde olduğu gibi yüz yüze gerçekleştirilmektedir
 13. 13. E-SERTİFİKA Gazi Üniversitesi, eğitim alanındaki bilgi ve birikimini uzaktan eğitime aktararak, metin, animasyon, video ve ses gibi eğitim araçlarıyla zenginleştirilmiş ders içeriklerini Öğrenim Yönetim Sistemi üzerinden "Online Akademi" işbirliği ile Uzaktan Eğitim Sertifika Programlarına kayıtlı öğrencilere online olarak sunmaktadır. Uzaktan Eğitim Sertifika programlarında dönem sonu sınavları örgün öğretimde olduğu gibi yüz yüze gerçekleştirilmektedir.
 14. 14. MERAK ETTIKLERIMIZ ? 1. Sistem eğitim içeriklerinde hangi standartları desteklemektedir? 2. Sistemde sınavlar nasıl yapılmaktadır? 3. Bilişim Teknolojileri Destekli Uzaktan Eğitim nedir?
 15. 15.  4. Uzaktan eğitim nasıl gerçekleştiriliyor? 5. Uzaktan Eğitimin ücreti nedir? 6. Uzaktan Eğitim Programı sonucunda alınan diplomanın geçerliliği olacak mı?
 16. 16.  7. Uzaktan eğitime kayıt şartları nelerdir? 8. Uzaktan Eğitimde eğitim öğretim süresi ne kadardır? 9. Sanal sınıflarda Beyaz Tahta uygulaması var mı? Sohbetler sesli ve görüntülü bir şekilde mi yapılmaktadır?
 17. 17.  10. Ara Sınavlar nasıl yapılmaktadır? Ara sınavlara sistem üzerinden nasıl ulaşılır? 11. Final sınavları nasıl yapılmaktadır?
 18. 18.  12. Başka bir yüksek öğretim kurumunda almış olduğum derslerden muaf olabilir miyim? 13. Uzaktan eğitimde staj mecburiyeti var mıdır? 14. Üst yarıyıldan/yıldan ders alma yapılabilir mi?
 19. 19.  15. Uzaktan eğitimde bütünleme sınavları yapılmakta mıdır? Mazaret sınav hakkı var mıdır? 16. Sınav sonuçları ne zaman ilan edilir ve sınav sonuçlarına itiraz edilebilir mi?
 20. 20.  17. Yatay geçiş yapılabilmekte midir? 18. Öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücretini ödemekle yükümlümüdür? Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilir mi? 19. Uzaktan eğitim öğrencileri için disiplin kuralları geçerlimidir?
 21. 21.  20. Uzaktan Eğitimde kullanacağım bilgisayarın minimum özellikleri ne olmalıdır?

×