Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Arazide Yapılan Deneyler
Beran Gürleme
2013 - Kocaeli Üniversitesi
Jeofizik Mühendisliği
Deneylerin Amaçları
Sondaj Kuyularında yapılan deneylerin amacı
genel olarak iki grupta toplanır
1. Temel altındaki zemini...
Standart Penetrasyon Deneyi(SPT)
SPT deneyi pekişmemiş zeminlerde taşıma
gücünü belirlemek amacıyla sondaj
kuyularında yap...
SPT Deneyinde Kullanılan Ekipman
❏ Dış çapı 2inç, iç çapı 0.16 inç ve boyu 24 inç
olan bir örnek alıcı tüp
❏ Ağırlığı 140l...
SPT Deney Uygulaması
Şahmerdanın 75 cm’den düşmesi ile sağlanan
darbe aracılığıyla zemine çakılır.
Genellikle örnek alıcın...
SPT ile Formasyon Değerlendirmesi
Kil ve Silt için
➢ 0-8 Darbe Yumuşak
➢ 8-16 Darbe Orta Sert
➢ 16-50 Darbe Sert
➢ 50üstü ...
SPT Deneyinde Düzeltmeler
Başlıca iki düzeltme yapılır:
1. Yeraltı Suyu altındaki deneylerde SPT>15
ise
1. Derinlik Düzelt...
SPT Deneyinin Avantajları
❏ Deneyden Numune elde edilmesi
❏ Çok basit ve kolay uygulanması
❏ Birçok zemin için uygun olmas...
SPT Denyinin Dezavantajları
❏ Alınan numunelerin örselenmiş olması
❏ Numunelerin sadece tanımlama deneyinde
kullanılabilme...
Konik Penetrasyon Deneyi(CPT)
CPT deneyi:
❏ alüvyon zemin
❏ kil çökelleri
❏ kalın toprak örtüsü
durumundaki zeminlerin fiz...
CPT Deneyinin Amacı
Özellikle yumuşak/gevşek ince daneli
zeminlerden çakıl gibi iri daneli zeminlere
kadar olan yer altı t...
CPT deneyinde kullanılan ekipman
CPT deneyinde kesit alanı
10x10 cm konik uç açısı
60 derece olan konik
şeklide bir metal ...
CPT deneyinde kullanılan ekipman
CPT kulesinin yüksekliği ayaklar açık halde 4.25
metredir.
Şahmerdan ağırlığı ise 350lb (...
CPT Deneyinin Uygulanması
Konik uç 50mm’lik tij takılı manşondaki
yuvasına yerleştirlir ve zemine serbest olarak
150cm’den...
CPT Deneyinin Uygulanması
Konik silindir 20mm/sn
sabit hızla zemine
çakılır.
Bu esnada konik uçta
oluşan direnç (Qc)
sürtü...
CPT Deneyinin Avantajları
1. CPT ile srekli sondaj yapılabilir
2. İstenilen derinlikte uygulanabilir.
3. Deney Süresi çok ...
Vane Deneyi
AMACI:
Yumuşak ve ince daneli duyarlı zeminlerin
kayma dayanımının yerinde belirlenmesi
amacıyla kullanılır.
Vane Deneyinde Kullanılan Ekipman
Vane deneyinde sadece
zemine batırılan dört kanatlı
bir kesme sondası bulunur.
Vane Deneyinin Uygulanması
Kanatlı kesici olarak da adlandırılan bu
deney,yumuşak kil ve yumuşak silt gibi çok
duyarlı koh...
Pressiyometre Deneyi
AMACI:
Çok yumuşak ve yumuşak
zeminlerden başlayarak
elastite modülü
200ton/cm^2 ye kadar olan
kayala...
Pressiyometre Deneyinin Uygulanması
Sondaj kuyusuna indirilen sondanın belli
derinliklerde oluşturduğu radyal basınçların ...
Pressiyometre Deneyinin Uygulanması
Sondaj yapılırken 1-2 m’de
bir ara verilerek sondaj
ekipmanı kuyudan çıkarılır.
Pressi...
Pressiyometre Deneyinin Uygulanması
Bunlar ölçen hücreyi alttan ve üstten
sınırlayarak,düşey doğrultuda deformasyonu
önler...
Pressiyometre Deneyinin Uygulama
Alanları
1. Temel zemin etüdlerinde
2. Dekupaj işlerinde harfiyat sınırı tespiti
3. Şev S...
Plaka Yükleme Deneyi
AMACI:
Zeminlerin taşıma gücünü
yerinde belirlemek için
yerinde yapılan bir ölçüm
deneyidir.
Yüzeysel...
Plaka Yükleme Deneyinin Uygulanması
Belli büyüklükteki bir
plaka üzerinde 6 saatten
az aralıklarla yükleme
yapılır.
Bu yük...
Sıkışma Deneyi
AMACI:
Karayollarında,havaalanı pistinde,bina inşaat
alanlarında yapılan kontrollü dolguların yeterli
sıklı...
Sıkışma Deneyi’nin Uygulanması
Sıkışma deneyi iki kısımdan oluşur.
1-Standart sıkıştırma deneyi(proktor deneyi)
2-Arazide ...
1.Standart Sıkıştırma Metodu
Standart sıkıştırma(proktor) deneyinde
sıkışmada kullanılacak malzeme laboratuar
ortamında iç...
2.Kum Konisi Metodu
Kum konisi metodu ile arazide sıkıştırılmış
malzemenin tabii kuru birim hacim ağırlığı
tespit edilir.K...
Arazide Yapılan Deneyler
Arazide Yapılan Deneyler
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Arazide Yapılan Deneyler

7,423 views

Published on

Published in: Engineering
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Arazide Yapılan Deneyler

 1. 1. Arazide Yapılan Deneyler Beran Gürleme 2013 - Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği
 2. 2. Deneylerin Amaçları Sondaj Kuyularında yapılan deneylerin amacı genel olarak iki grupta toplanır 1. Temel altındaki zeminin özelliklerinin bilinmesi amacıyla yapılan deneyler 2. Temelin yük altında mekanik davranışlarını araştırmak için yapılan deneyler
 3. 3. Standart Penetrasyon Deneyi(SPT) SPT deneyi pekişmemiş zeminlerde taşıma gücünü belirlemek amacıyla sondaj kuyularında yapılan kullanışlı ve basit bir deneydir.
 4. 4. SPT Deneyinde Kullanılan Ekipman ❏ Dış çapı 2inç, iç çapı 0.16 inç ve boyu 24 inç olan bir örnek alıcı tüp ❏ Ağırlığı 140lb(63.8kg) olan bir şahmerdan
 5. 5. SPT Deney Uygulaması Şahmerdanın 75 cm’den düşmesi ile sağlanan darbe aracılığıyla zemine çakılır. Genellikle örnek alıcının zemine ½foot (15cm) girmesi için vurulan darbe sayısı zeminin penetrasyon dayanıklılığını gösterir
 6. 6. SPT ile Formasyon Değerlendirmesi Kil ve Silt için ➢ 0-8 Darbe Yumuşak ➢ 8-16 Darbe Orta Sert ➢ 16-50 Darbe Sert ➢ 50üstü Darbe Çok sert Kum ve Çakıl için ➢ 0-15 Darbe Gevşek ➢ 15-30 Darbe Orta Sıkı ➢ 30-50 Darbe Sıkı ➢ 50üstü Darbe Çok Sıkı
 7. 7. SPT Deneyinde Düzeltmeler Başlıca iki düzeltme yapılır: 1. Yeraltı Suyu altındaki deneylerde SPT>15 ise 1. Derinlik Düzeltmesi:
 8. 8. SPT Deneyinin Avantajları ❏ Deneyden Numune elde edilmesi ❏ Çok basit ve kolay uygulanması ❏ Birçok zemin için uygun olması ❏ Yumuşak ve Zayıf kayalara uygulanabilmesi ❏ Ülkemizde tüm sondaj firmaları tarafından uygulanabilmesi ❏ Pahalı ekipman gerektirmemesi
 9. 9. SPT Denyinin Dezavantajları ❏ Alınan numunelerin örselenmiş olması ❏ Numunelerin sadece tanımlama deneyinde kullanılabilmesi ❏ Sert killer ve molozlu-bloklu zeminlerde yanıltıcı sonuç vermesi
 10. 10. Konik Penetrasyon Deneyi(CPT) CPT deneyi: ❏ alüvyon zemin ❏ kil çökelleri ❏ kalın toprak örtüsü durumundaki zeminlerin fiziksel durumlarını öğrenmek için arazide yapılan bir mukavemet deneyidir.
 11. 11. CPT Deneyinin Amacı Özellikle yumuşak/gevşek ince daneli zeminlerden çakıl gibi iri daneli zeminlere kadar olan yer altı tabakalarının özelliklerine örselenme olmadan yerinde belirlemektir.
 12. 12. CPT deneyinde kullanılan ekipman CPT deneyinde kesit alanı 10x10 cm konik uç açısı 60 derece olan konik şeklide bir metal sonda kullanılır. Boyu 50cm çapı 52mm’dir
 13. 13. CPT deneyinde kullanılan ekipman CPT kulesinin yüksekliği ayaklar açık halde 4.25 metredir. Şahmerdan ağırlığı ise 350lb (160kg)’dır. Şahmerdanın ortasından geçen ve boyu 1.5m olan bir kılavuz (tij) bulunur. Dövme Başlığı 8cm çapında 10cm uzunluğunda silindir şeklindedir. Ayrıca çapları 50mm olan tijler konik uca manşonla bağlanır
 14. 14. CPT Deneyinin Uygulanması Konik uç 50mm’lik tij takılı manşondaki yuvasına yerleştirlir ve zemine serbest olarak 150cm’den çakılır. 150cm’den başlayarak şahmerdan 61cm yüksekten düzenli ve serbest olarak düşürülür Her 15cm’de zemine girmesi için gereken darbe sayısı kaydedilir Deney bitince geri darbe yapılarak konik uç kuyuda kalır ve tijler yukarı çekilir.
 15. 15. CPT Deneyinin Uygulanması Konik silindir 20mm/sn sabit hızla zemine çakılır. Bu esnada konik uçta oluşan direnç (Qc) sürtünme kuvveti(Fs) ve konik ucun farklı yerlerindeki boşluk suyu basıncı elektronik olarak ölçülür.
 16. 16. CPT Deneyinin Avantajları 1. CPT ile srekli sondaj yapılabilir 2. İstenilen derinlikte uygulanabilir. 3. Deney Süresi çok kısadır. 4. Elde edilen verilerle kohezyonlu kohezyonsuz zemin parametreleri elde edilir 5. Elde edilen veriler arasında korelasyon yapılabilir.
 17. 17. Vane Deneyi AMACI: Yumuşak ve ince daneli duyarlı zeminlerin kayma dayanımının yerinde belirlenmesi amacıyla kullanılır.
 18. 18. Vane Deneyinde Kullanılan Ekipman Vane deneyinde sadece zemine batırılan dört kanatlı bir kesme sondası bulunur.
 19. 19. Vane Deneyinin Uygulanması Kanatlı kesici olarak da adlandırılan bu deney,yumuşak kil ve yumuşak silt gibi çok duyarlı kohezyonlu zeminler içine sokularak döndürülen kanatlı kesicinin kanatlarına zeminin yaptığı direncin ölçülmesi prensibine dayanır.
 20. 20. Pressiyometre Deneyi AMACI: Çok yumuşak ve yumuşak zeminlerden başlayarak elastite modülü 200ton/cm^2 ye kadar olan kayaların mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve jeolojik süreksizlerin etüdü için kullanılır.
 21. 21. Pressiyometre Deneyinin Uygulanması Sondaj kuyusuna indirilen sondanın belli derinliklerde oluşturduğu radyal basınçların kuyu cidarında yaptığı deformasyonlara karşıt gelen hacim/basınç grafiğinin belirlenmesiyle sonuca gidilir. Pressiyometre deneyleri ile zeminlerin yerinde elastisite modülleri,taşıma gücü,temel oturmaları ile değişik zemin parametreleri hesaplanabilmektedir.
 22. 22. Pressiyometre Deneyinin Uygulanması Sondaj yapılırken 1-2 m’de bir ara verilerek sondaj ekipmanı kuyudan çıkarılır. Pressiometre sondası,kuyuya indirilir. Sonda alt ve üstte koruyucu iki lastik hücre ile ortada bir ölçüm lastik hücresinden oluşur.Koruyucu hücreler basınçlı gaz ile şişirilir.
 23. 23. Pressiyometre Deneyinin Uygulanması Bunlar ölçen hücreyi alttan ve üstten sınırlayarak,düşey doğrultuda deformasyonu önler.Ölçe hücre,basınçlı su ile şişirilir.Gönderilen gazın basınçları ölçülür.Hücrenin yanlara temasından sonra hücreye gönderilen suyun hacminden yanal şekil değiştirme hesaplanır.Yan yüzlerde kırılma meydana gelene kadar basınç uygulanır.
 24. 24. Pressiyometre Deneyinin Uygulama Alanları 1. Temel zemin etüdlerinde 2. Dekupaj işlerinde harfiyat sınırı tespiti 3. Şev Stabilite etüdleri(Kayma zonları) 4. Galeri ve tünellerde gevşeme sınırı 5. Enjeksiyondan önce etkilik katsayısı 6. Dolguları sıkıştırılmasından sonra ne kadar yük taşıyabileceği belirlenebilir.
 25. 25. Plaka Yükleme Deneyi AMACI: Zeminlerin taşıma gücünü yerinde belirlemek için yerinde yapılan bir ölçüm deneyidir. Yüzeysel temellerde tercih edilir. Yol pist inşaatlarında ve kumlu zeminlerde uygulanır.
 26. 26. Plaka Yükleme Deneyinin Uygulanması Belli büyüklükteki bir plaka üzerinde 6 saatten az aralıklarla yükleme yapılır. Bu yük altındaki çökme hassas ekstansometre ile ölçülür. Alınan değerlerden çökme/basınç eğrisi çizilir.
 27. 27. Sıkışma Deneyi AMACI: Karayollarında,havaalanı pistinde,bina inşaat alanlarında yapılan kontrollü dolguların yeterli sıklığa ulaşıp ulaşmadığının tespit etmektir.
 28. 28. Sıkışma Deneyi’nin Uygulanması Sıkışma deneyi iki kısımdan oluşur. 1-Standart sıkıştırma deneyi(proktor deneyi) 2-Arazide sıkışmanın kontrolü(kum konisi) deneyi.
 29. 29. 1.Standart Sıkıştırma Metodu Standart sıkıştırma(proktor) deneyinde sıkışmada kullanılacak malzeme laboratuar ortamında içerisine su ilave edilerek sıkıştırılır ve optimum su muhtevası ve bu su muhtevası için maksimum sıkışma( kuru birim hacim ağırlığı) bulunur. Bu sıkışma dolguda kullanılacak malzeme için %100 sıkışma olarak kabul edilmektedir.
 30. 30. 2.Kum Konisi Metodu Kum konisi metodu ile arazide sıkıştırılmış malzemenin tabii kuru birim hacim ağırlığı tespit edilir.Kum konisi deneyinden elde ettiğimiz doğal birim hacim ağırlığının proktordan elde edilen doğal birim hacim ağırlığına oranının yüzdesi sıkışmanın yüzdesini verir.

×