SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Кейс 3 : E-trade болон Wells Fargo :Бизнесийн кейс
Etrade Inc. (www.etrade.com) , нь өөр бусад компаниуд болох урдаа “е” гэж тодотгосон
eToys, eAuto, гэх компаниудтай адилхан. Гэхдээ яагаад энэ бүх компаниуд дампуурч, маш
их хэмжээний мөнгө алдаж байхад , E-Trade нь ганцаараа үйл ажиллагаа нь хэвийн
явагдаж , 2002 оны сүүлийн улирал гэхэд 36 мянган ам долларын ашигтайгаар хамгийн их
орлогыг олж байна вэ? Яагаад гэвэл E-Trade –ийн амжилтын нууц нь зөвхөн шинэ эдийн
засгийн төлөөх ялалт биш, харин хуучин үзэл баримтлал болох диверсацийг
хэрэгжүүлсэнд оршиж байгаа юм.
Өнгөрсөн 3-н жилийн хугацаанд, E-trade нь гадаад руу сүлжээгээр онлайн
брокерын үйлчилгээг нэвтрүүлж , 17 мянган ам долларын актив хөрөнгөтэй, 500 000 аас
илүү хадгаламж эзэмшигчтэй үндэсний 62 дэх хамгийн том банк болж чадсан.
E-Trade нь анх 1999 онд диверсацийн компанит ажлаа эхлүүлсэн .Telebanc Financial
салбаргүй банкыг 1,8 тэрбум ам долларын хөрөнгөөр худалдаж авчээ. Энэ үйл ажиллагаа
нь маш их хэмжээний мөнгийг дэмий зүйлд зарлагадаж байна гэж шүүмжлэгдэж байсан ч
энэхүү алхам нь хэрэглэгч болон хөрөнгө оруулагчдадаа эрсдэлгүй давхар хадгаламж,
мөнгө шалгах данс болон хадгаламжийн сертафикатыг санал болгох үйлчилгээний эхлэл
болжээ.
Дараагийн удаа 2001 оны 2 сард E-Trade үндэсний 2дахь том ATM сүлжээг
худалдан авч барьцаалан зээлдүүлэх бизнест нэвтэрчээ. Энэ үйл ажиллагаа нь маш цагаа
олсон оновчтой шийдвэр болж E-Trade –ийг эдийн засгийн хамгийн шинэ , ашигтай цэг
дээр байр сууриа эзлэх эхлэлийг бий болгожээ. Онлайн банкны зардал бага болсноос
хойш , E-trade үндэсний дундажаас 2 дахин их хадгаламжийн үйлчилгээг болон
өрсөлдөгчөөсөө бага болон түүнтэй адил хэмжээний зээлийн хүүг санал болгож чадах
болсон байна.
Диверсаци нь сул дорой, сэргээгдэж буй эдийн засагт маш их хамгаалалт,
найдвартай байдлыг бий болгож чаджээ. Хүч чадлаа хэвээр хадгалахын тулд , E-Trade
dotcom веб сайтаар дамжуулан зардлаа багасгах программыг хэрэгжүүлсэн. Үүний үр дүнд
нийтдээ 250 мянган долларын ажлын зардлыг хэмнэж чаджээ. Тиймээс шинэ E-Trade нь
одоогийн бизнесийн амжилтаа өргөжүүлэх сайн хэлбэр болсон байна.
Wells Fargo: 1999 онд Wells Fargo арилжааны банкны гүйцэтгэх захирлын
хурлаар , Steve Ellis Миссипигийн барууны хамгийн том банкнаас онлайнаар үйлчилгээ
явуулахыг хүсэлт гаргаж байжээ. Тэрээр юу ч болоогүй юм шиг алхан орж ирч илтгэл
тавиж байхад CEO Richard Kovacevich суун түүнийг илтгэлийг сонсож байсан гэдэг.
Ellis , Wells Fargo –гийн үйлчилүүлэгч нарыг банкны бүх үйлчилгээг вебээр
дамжуулан хийдэг болох нь зөв гэж үзэж байв. Энэ нь илүү амар хялбар болж,
үйлчлүүлэгч нарын банкин дээр дараалан ойчирлох цагийг хэмнэж , илүү цагийг шинэ
зүйлийг худалдахад зарцуулах болно . Мөн тэрээр хэлэхдээ энэ шинэ систем нь тийм
хямд байхгүй, нийтдээ 140 гаруй хүнийг хөлслөн ажилуулах болно гэв. Ellis-н илтгэлийн
төгсгөлд Kovacevich түүний шинэ санааг 1 нөхцөлтэйгээр шууд хүлээн зөвшөөрсөн юм.
Энэ нь онлайн төсөл үр өгөөжтэй байх ёстой.
2000 оны 6 сараас эхлэн , the Commercial Electronic Office C.E.O банкны хэрэгцээ,
250 мянган долларын гадаад валютын зээл зэргийг вебээр дамжуулан хийх болсон . 2002
оны 4 сараас ашгаа олж , дараагийн 12 сарын тайлан гарсан. Бусад банкууд хэрэглэгчээ
алдаж байхад , Wells Fargo банкны интэрнэтээр олсон нийт орлого нийт 25 хувиар
нэмэгджээ. Нийт банкны 300 000 хэрэглэгчийн хагасаас илүү нь одоо интэрнетэд
бүртгүүлэн төлбөр тооцоогоо хийж байгаа.
Энэ бүх орлого хаанаас ирэв? Энэ нь үйлчлүүлэгчдидтэйгээ нэтээр дамжуулан
харилцаа холбоогоо гүнзгийрүүлсний үр дүн. Danny Peltz хэлэхдээ “Бид хэрэглэгчээ
онлайнаар дамжуулан илүү урт хугацаанд хадгалах боломжтой болсон” .
Энэхүү веб амжилтыг төгс болгосон зүйл нь: Энгийн интэрнет хэрэглэгчид сайтанд
нэвтэрснээр Wells Fargo Банкны бүх үйлчилгээтэй танилцах боломжтой ба хэрвээ
үйлчлүүлэгч шинэ үйлчилгээнд бүртгүүлбэл банкны тухтай байдлыг мэдрэх болно мөн
тэд нэг хэвийн гадаад үзэмжтэй ойлгомжтой вебээр үйлчлүүлснээр бүх банкны зүйлд
нэвтэрч чадна. 2000 онд Wells Fargo банкны хэрэглэгчид гол үйлчилгээг давхар өөр
үйлчилгээтэй хэрэглэж болох болсон байна. Өнөөдөр ихэнх үйлчлүүлэгч нар Wells Fargo
Банкны гол банкаар үйлчлүүлдэг, харин дундаж үйлчлүүлэгч нар 5- н өөр Wells –ийн
үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой.
Вебт маш олон дайралт болж байсны дотор хэд хэдэн алдаатай зүйл бий. Жишээ нь : Ellis
ба түүний багийнхан сайтыг портал эсвэл мэдээний сайт болгох нь зүйтэй гэж үзэж
байжээ. Гэсэн хэдий ч хэрэглэч нарт санхүүгийн мэдээ болон интэрнет зуучлал
бизнесийн хангамжийн талаарх мэдээ ямар ч шаардлагагүй гэдгийг тэд хурдан ойлгосон
байна. Ellis болон Peltz нар хэрэглэгч нар юуг хүсэж байгаа дээр төвлөрөх болсон. Үүнд :
тав тухтай байдал, дансны мэдээллээ авах хурдан шуурхай байдал, сайтын аюулгүй
байдал, нэвтрэлт зэрэг багтана.
Ellis одоо бүхэл худалдааны системийн захирал болсон ба , Wells Fargo банкны амжилтан
дахь CEO –н хамаарал зэрэг дээр ажиллах болсон. Тэрээр одоо “ Веб бол зүгээр банкны
нэг өөр хаалга “ гэж хэлдэг гэнэ. Харин Kovacevich арай өөр өнцгөөс “Бидний хэрэглэгч
нар интэрнетгүйгээр амьдарч чадахгүй “ гэж хэлдэг гэнэ.
Асуулт 1
1. E-trade –ийн интернэт худалдаа болон бусад интэрнэт сувгуудаар дамжуулан
хийсэн худалааны туршлага, сайжруулалтаас бид ямар стратегийг сурч болох вэ?
Бусад санхүүгийн байгууллагуудаас интернэт худалдаагаараа зардлаа хамгийн бага
байлгах ялгарах стратегийг хэрэгжүүлж чадсан.
Тэр үедээ шинэлэг санаа болох интернэтээр бонд, хувьцаа, үнэт цаас зэргийг
худалдснаар маш их хэмжээний зардлыг хэмнэж чадсан.
Ингэж чадсанаар , E-trade үндэсний дундажаас 2 дахин их хадгаламжийн
үйлчилгээг болон өрсөлдөгчөөсөө бага болон түүнтэй адил хэмжээний зээлийн
хүүг санал болгож чадах болсон байна.
2. Wells Fargo банкны онлайн банкны порталд ямар бизнесийн үнэ цэнэ байна вэ?
Энгийн интернэт хэрэглэгчид сайтанд нэвтэрснээр Wells Fargo Банкны бүх
үйлчилгээтэй танилцах боломжтой ба энэ нь банкинд ойчирлож зогссоноос илүү
хурдан, ая тухтай , ойлгомжтой байх болно.
3. Wells Fargo банкны e-commerce системийн алдаа болон амжилтаас бусад
компаниуд юуг сурч болох вэ?
Системийн алдаа гэвэл сайт зөвхөн хэрэглэгчдийн дансаа , мэдээллээ шалгах ,
үйлчилгээ авахад зориулагдсан байх ёстой ба ямар нэгэн санхүүгийн мэдээлэл авах
зэрэг бусад үйлчилгээнүүд шаардлагагүй.
Case 4 : Providence Washington Insurance and Tharco : The Business Value of an online
Customer Interface
Washington –ий Даатгалын компани www.providencewashington.com маш их бөөгнөрсөн
цаасан хүсэлтэнд хариу өгдөг байлаа. Тэд заримдаа хэдэн 7 хоногоор хариу өгөлгүй
хойшлуулан маш их хэмжээний алдагдалд ордон байв. Edward N.Leveille даатгалын
компанийн зүүн мужийн захирал хэлэхдээ “Бид өмнө нь бизнесээ алдаж байсан, учир нь
бид хариу өгөхдөө хэтэрхий удаан байсан юм” . Энэ асуудал вебд суурилсан үнийн
хариултын систем , тусгай ажилтнуудыг онлайнаар ажиллуулснаар даатгуулагчдын саналд
хурдан түргэн хариу өгч , хурдаа нэмсэн юм. Вебт суурилсан автомат хариултын систем
нь үйл ажиллагааны хурдыг нэмэж , мөн цаас хэвлэх мөнгөний алдагдлыг багасгажээ.
Хэцүүхэн жилүүдэд e-copmmerce төсөл харилцагчдаа алдсангүй. 2003 оны ComputerWorld
Premier сэтгүүлийн 100 IT –ийн лидерүүд E-commerce төслийг топ –ийн 4 –т жагсаажээ.
Гэхдээ дүрэм өөрчлөгдөв, E-commerce төслийнхөн хэрэглэгч нарын дараалалыг
сайжруулах, борлуулалтын сувгуудаа цацах , бизнесийн харилцагч нарын өөрт тусгайлсан
портал зэрэг дээр анхаарлаа төвлөрүүлэв. Одоо E-coomerce арилжаа болгон дээрх
ажилчдын тоо болон худалдааг нэмэгдүүлэх дээр ажиллаж байгаа гэж Gene Alvarez .
Meta Group Inc –ийн электрон бизнесийн стратегийн захирал хэлж байна . “Чи хэрвээ утас
болон факсаар ажил хэргээ явуулдаг бол түүнийгээ вебээр хий. Учир нь чи маш их мөнгө
хэмнэж чадах болно”
Портал сайтын тусламжтайгаар одоо даатгалын ажилчид цаасаар хариу өгөх
шаардлагагүй болсон. Мэдээллийг гараар ангилах шаардлагагүй болж компьютерийн
системийн ачаар цагаа хэмнэж байна. Providence Washington өмнө нь хэдэн 7 хоногоор
хариу өгдөг байсан бол одоо хэдхэн минутын дотор арилжааг хийж байна.
Анх төслийг хэрэгжүүлэхдээ 2 хон мужид порталаар дамжуулан хүсэлт авдаг байсан бол
удахгүй нэмж 14 мужид энэ төсөл хэрэгжих гэж байна. 18 сарын төсөл нийтдээ 3 мянган
ам долларын өртөгтэй байсан бол ердөө 3хан жилийн дотор алдагдлаа нөхөж чадах ажээ.
Leville хэлэхдээ буцааж төлөх систем нь сайжруулсан дотоод үр өгөөж, бүтээгдэхүүн
болон нэмэлт даатгалын ажилчдын хослол юм.
Tharco: Tharci Inc . www.tharco.com нь интэрнэтэд суурилсан хэрэглэгч нар олон төрлийн
савласан бараа материалаа шалгах мөн , барааны дараалал бүтээх болон бүртгүүлэх ,
хүргэлтийг шалгаж болдог онлайн төсөл юм. Tharco нь амархан муудаж элэгддэг электрон
бараа, хүнсний бүтээгдэхүүн, вино гэх зэргийг хүргэдэг хэрэглэгч болон үнэ хөлсийг
холбодог е-бизнес юм. Утас болон факсаар захиалга хүлээн авдаг байсныг компьютер руу
шилжүүлснээр ойчир дарааллыг багасгаж чадсан юм. Bill Picton . Tharco-гийн Mis –ийн
захирал “Энэ бидэнд болон хэрэглэгч нарт мөнгөө хэмнэх боломжийг олгож байна,
Дарааллаас болж үүссэн буруу алдаатай хүргэлтэй багасгах арга , Энэ бидний SAP систем
тэй холбогддож, хэрэглэгч нар тусгай , бодит үнийг захиалга болгон дээрээ авах
боломжтой. “
Вебт суурилсан захиалгын систем нь өмнө унаж байсан e-commerce ийг амжилтанд
хүргэсэн. Өмнө нурсан амжилтгүй оролдлого нь үнийг оруулаагүй, олон боломжгүй
каталогтай байсан ажээ. Өөр нэг нуралт бол 3 дахь хэсгийн вебт суурилсан хостингийн
зохион байгуулалт нь хангалттай цаасны зардлыг багасгаж чадаагүй юм.
Tharco-гийн вебээр захиалга авах арга барил нь 2001 оны 3сараас эхлэн үйлчлүүлэгч нарт
алдартай болж эхэлсэн. Одоо энэ материал савлагааны бизнесийн 10 хувь, нийт орлогын
6,5 хувийг эзэлж байна. Энэ амжилтаар хэсэгчлэн бий болсон учир нь Tharco төслийг
хэрэглэгчдэд зах зээлд бага багаар танигдсан байна. Picton хэлэхдээ : “Бид хэрэглэгчдэд
хүрч ажиллах ёстой, мөн тэдэнд өдөр тутмын захиалга яаж хүргэдгийг харуулах
хүмүүсийг илгээх болно”
“Tharco –гийн 3 сарын веб төсөл нийтдээ 1 мянган доллараас бага өртөгтэйгээр бүтсэн ба
үүнийхээ өртгийг аль хэдийнээ нөхсөн, Бид жинхэн үр ашгийг харах болно” гэжээ. “
Гэхдээ эдийн засгийн сонгосны дагуу, бидний одоо байгаа хэрэглэгчид хандсан үйлчилгээ
болон веб бизнес 2-ын цогц юм” гэжээ.
Асуулт 1:
“Хэцүү жилүүүдэд , e-commerce төсөл өөрийн үнэлгээгээ алдаагүй , It липерүүдийн дунд
өндөр үнэлгээтэй байсан “ гэдгийн дор Ямар бизнесийн шалтгаан байна вэ?
E-commerce
-цаасны ажиллагааг багасгана
-захиргааны гүйцэтгэх цагийг хэмнэнэ
-мэдээлэлтэй маш түргэн хурдан харьцдаг
зэрэг хэд хэдэн давуу талуудтай байдаг
Асуулт 2:
Province Washington –ийн порталд ямар бизнесийн үнэ цэнэ байдаг вэ? Мөн Tharco-гийн
вебт суурилсан захиалгын системийн хувьд?
Портал сайтын тусламжтайгаар одоо даатгалын ажилчид цаасаар хариу өгөх шаардлагагүй
болсон. Мэдээллийг гараар ангилах шаардлагагүй болж компьютерийн системийн ачаар
цагаа хэмнэж байна. Providence Washington өмнө нь хэдэн 7 хоногоор хариу өгдөг байсан
бол одоо хэдхэн минутын дотор арилжааг хийж байна
Асуулт 3:
Жижиг бизнес эрхлэгчид e-commerce –ийн энэ төслийн мэдээллээс юуг суралцаж болох
вэ?
Жижиг бизнес эрхлэгч компаниуд эдгээр компаниудаас e-commerce системийн хэрэглэг
судлах шаардлагатай.

More Related Content

What's hot

2.Бүлэглэлт, Тархалтын цуваа байгуулах
2.Бүлэглэлт, Тархалтын цуваа байгуулах2.Бүлэглэлт, Тархалтын цуваа байгуулах
2.Бүлэглэлт, Тархалтын цуваа байгуулах
Nomuuntk
 
Капитал гэж вэ?
Капитал гэж вэ?Капитал гэж вэ?
Капитал гэж вэ?
yanjika
 
М.Даариймаа - Ажлын гүйцэтгэлийн удирдлага
М.Даариймаа - Ажлын гүйцэтгэлийн удирдлагаМ.Даариймаа - Ажлын гүйцэтгэлийн удирдлага
М.Даариймаа - Ажлын гүйцэтгэлийн удирдлага
batnasanb
 
манлайллын онол хандлагууд
манлайллын онол хандлагуудманлайллын онол хандлагууд
манлайллын онол хандлагууд
Buka King
 

What's hot (20)

Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...
Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...
Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...
 
Байгууллага дахь харилцаа буюу Коммуникаци, харилцааны үүрэг, зарчим ...
Байгууллага дахь харилцаа буюу Коммуникаци, харилцааны үүрэг, зарчим ...Байгууллага дахь харилцаа буюу Коммуникаци, харилцааны үүрэг, зарчим ...
Байгууллага дахь харилцаа буюу Коммуникаци, харилцааны үүрэг, зарчим ...
 
Манлайлал
МанлайлалМанлайлал
Манлайлал
 
Философи гэж юу вэ
Философи гэж юу вэФилософи гэж юу вэ
Философи гэж юу вэ
 
2.Бүлэглэлт, Тархалтын цуваа байгуулах
2.Бүлэглэлт, Тархалтын цуваа байгуулах2.Бүлэглэлт, Тархалтын цуваа байгуулах
2.Бүлэглэлт, Тархалтын цуваа байгуулах
 
Талуудын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх 5 алхам
Талуудын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх 5 алхамТалуудын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх 5 алхам
Талуудын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх 5 алхам
 
Протфелийн онол ба бүрдүүлэлт, Үнэт цаасны багц бүрдүүлэлт
Протфелийн онол ба бүрдүүлэлт, Үнэт цаасны багц бүрдүүлэлтПротфелийн онол ба бүрдүүлэлт, Үнэт цаасны багц бүрдүүлэлт
Протфелийн онол ба бүрдүүлэлт, Үнэт цаасны багц бүрдүүлэлт
 
Капитал гэж вэ?
Капитал гэж вэ?Капитал гэж вэ?
Капитал гэж вэ?
 
PTON402-Хичээл-1
PTON402-Хичээл-1PTON402-Хичээл-1
PTON402-Хичээл-1
 
Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/
Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/
Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/
 
хөгжлийг хэмжих үзүүлэлтүүд ба өрсөлдөх чадвар
хөгжлийг хэмжих үзүүлэлтүүд ба өрсөлдөх чадвархөгжлийг хэмжих үзүүлэлтүүд ба өрсөлдөх чадвар
хөгжлийг хэмжих үзүүлэлтүүд ба өрсөлдөх чадвар
 
хүний нөөцийн төлөвлөлт
хүний нөөцийн төлөвлөлтхүний нөөцийн төлөвлөлт
хүний нөөцийн төлөвлөлт
 
Lecture №11
Lecture №11Lecture №11
Lecture №11
 
Lec 7
Lec 7Lec 7
Lec 7
 
М.Даариймаа - Ажлын гүйцэтгэлийн удирдлага
М.Даариймаа - Ажлын гүйцэтгэлийн удирдлагаМ.Даариймаа - Ажлын гүйцэтгэлийн удирдлага
М.Даариймаа - Ажлын гүйцэтгэлийн удирдлага
 
манлайллын онол хандлагууд
манлайллын онол хандлагуудманлайллын онол хандлагууд
манлайллын онол хандлагууд
 
их засаг хууль
их засаг хуульих засаг хууль
их засаг хууль
 
маркетингийн орчны судалгаа
маркетингийн орчны судалгаамаркетингийн орчны судалгаа
маркетингийн орчны судалгаа
 
Lecture 5
Lecture 5Lecture 5
Lecture 5
 
SSHS12
SSHS12SSHS12
SSHS12
 

Viewers also liked

диаграмм 5
диаграмм 5диаграмм 5
диаграмм 5
ttuya
 
05 use-case-modeling-1mon
05 use-case-modeling-1mon05 use-case-modeling-1mon
05 use-case-modeling-1mon
Tuul Tuka
 
Комьпютерын дэлгүүрийн бүртгэл
Комьпютерын дэлгүүрийн бүртгэлКомьпютерын дэлгүүрийн бүртгэл
Комьпютерын дэлгүүрийн бүртгэл
Altangerel Bilguun
 
эрсдэлийн менежмент
эрсдэлийн менежментэрсдэлийн менежмент
эрсдэлийн менежмент
Munkhbold Ch
 
Санхүүгийн эрсдэл ба өгөөж
Санхүүгийн эрсдэл ба өгөөжСанхүүгийн эрсдэл ба өгөөж
Санхүүгийн эрсдэл ба өгөөж
Adilbishiin Gelegjamts
 
олон улсын худалдаа
олон улсын худалдааолон улсын худалдаа
олон улсын худалдаа
Turu Turuu
 
Санхүүгийн тайлангийн аудит-Гарын Авлага
Санхүүгийн тайлангийн аудит-Гарын АвлагаСанхүүгийн тайлангийн аудит-Гарын Авлага
Санхүүгийн тайлангийн аудит-Гарын Авлага
Byambadrj Myagmar
 
С.Баяржаргал - Монгол улс ба гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
С.Баяржаргал - Монгол улс ба гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтС.Баяржаргал - Монгол улс ба гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
С.Баяржаргал - Монгол улс ба гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
batnasanb
 

Viewers also liked (16)

кейc 1
кейc 1кейc 1
кейc 1
 
өгөгдлийн сангийн системийн үндэс
өгөгдлийн сангийн системийн үндэсөгөгдлийн сангийн системийн үндэс
өгөгдлийн сангийн системийн үндэс
 
Кейс
КейсКейс
Кейс
 
диаграмм 5
диаграмм 5диаграмм 5
диаграмм 5
 
05 use-case-modeling-1mon
05 use-case-modeling-1mon05 use-case-modeling-1mon
05 use-case-modeling-1mon
 
Ooad
OoadOoad
Ooad
 
Комьпютерын дэлгүүрийн бүртгэл
Комьпютерын дэлгүүрийн бүртгэлКомьпютерын дэлгүүрийн бүртгэл
Комьпютерын дэлгүүрийн бүртгэл
 
Хүний нөөцийн удирдлага төлөвлөлтийн систем
Хүний нөөцийн удирдлага төлөвлөлтийн системХүний нөөцийн удирдлага төлөвлөлтийн систем
Хүний нөөцийн удирдлага төлөвлөлтийн систем
 
Үйлчилгээний маркетинг
Үйлчилгээний маркетингҮйлчилгээний маркетинг
Үйлчилгээний маркетинг
 
Lesson31
Lesson31Lesson31
Lesson31
 
эрсдэлийн менежмент
эрсдэлийн менежментэрсдэлийн менежмент
эрсдэлийн менежмент
 
Санхүүгийн эрсдэл ба өгөөж
Санхүүгийн эрсдэл ба өгөөжСанхүүгийн эрсдэл ба өгөөж
Санхүүгийн эрсдэл ба өгөөж
 
олон улсын худалдаа
олон улсын худалдааолон улсын худалдаа
олон улсын худалдаа
 
лекц 7
лекц 7лекц 7
лекц 7
 
Санхүүгийн тайлангийн аудит-Гарын Авлага
Санхүүгийн тайлангийн аудит-Гарын АвлагаСанхүүгийн тайлангийн аудит-Гарын Авлага
Санхүүгийн тайлангийн аудит-Гарын Авлага
 
С.Баяржаргал - Монгол улс ба гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
С.Баяржаргал - Монгол улс ба гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтС.Баяржаргал - Монгол улс ба гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
С.Баяржаргал - Монгол улс ба гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
 

Similar to электрон худалдаа кейс

электрон худалдаа Powerpoint
электрон худалдаа Powerpointэлектрон худалдаа Powerpoint
электрон худалдаа Powerpoint
Turu Turuu
 
Гангармаа - Интернет худалдаа Интернет банк
Гангармаа - Интернет худалдаа Интернет банкГангармаа - Интернет худалдаа Интернет банк
Гангармаа - Интернет худалдаа Интернет банк
batnasanb
 
электрон худалдаа
электрон худалдааэлектрон худалдаа
электрон худалдаа
loboroo
 
Finance9
Finance9Finance9
Finance9
togtox
 
008 электрон худалдааны системүүд
008 электрон худалдааны системүүд008 электрон худалдааны системүүд
008 электрон худалдааны системүүд
Bobby Wang
 
Интернэт маркетинг
Интернэт маркетингИнтернэт маркетинг
Интернэт маркетинг
Zaya G
 
П. Мөнхцэцэг - Бизнесийн байгууллагад захиалга бүртгэлийн системийг нэвтрүүлэ...
П. Мөнхцэцэг - Бизнесийн байгууллагад захиалга бүртгэлийн системийг нэвтрүүлэ...П. Мөнхцэцэг - Бизнесийн байгууллагад захиалга бүртгэлийн системийг нэвтрүүлэ...
П. Мөнхцэцэг - Бизнесийн байгууллагад захиалга бүртгэлийн системийг нэвтрүүлэ...
batnasanb
 
Даваасамбуу, Нэмэхбаяр - ЦАХИМ ХУДАЛДААГ МОНГОЛД ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ
Даваасамбуу, Нэмэхбаяр - ЦАХИМ ХУДАЛДААГ МОНГОЛД ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬДаваасамбуу, Нэмэхбаяр - ЦАХИМ ХУДАЛДААГ МОНГОЛД ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ
Даваасамбуу, Нэмэхбаяр - ЦАХИМ ХУДАЛДААГ МОНГОЛД ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ
batnasanb
 
007 электрон бизнесийн системүүд
007 электрон бизнесийн системүүд007 электрон бизнесийн системүүд
007 электрон бизнесийн системүүд
Bobby Wang
 
Интернэт худалдаа төлбөр тооцооны систем, аюулгүй байдал
Интернэт худалдаа төлбөр тооцооны систем, аюулгүй байдалИнтернэт худалдаа төлбөр тооцооны систем, аюулгүй байдал
Интернэт худалдаа төлбөр тооцооны систем, аюулгүй байдал
Bayarsaikhan Sandagdorj
 
Outsourcing And Mongols
Outsourcing And MongolsOutsourcing And Mongols
Outsourcing And Mongols
vxcvcvcxzvz
 
С.Энхтуяа - ЭЛЕКТРОН БИЗНЕСИЙН ЗАРИМ ХУУЛИУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
С.Энхтуяа - ЭЛЕКТРОН БИЗНЕСИЙН ЗАРИМ ХУУЛИУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГААС.Энхтуяа - ЭЛЕКТРОН БИЗНЕСИЙН ЗАРИМ ХУУЛИУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
С.Энхтуяа - ЭЛЕКТРОН БИЗНЕСИЙН ЗАРИМ ХУУЛИУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
batnasanb
 
Алтантуяа - ШУУДАНГИЙН СҮЛЖЭЭГЭЭР E - ХУДАЛДААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖИЙН СУ...
Алтантуяа - ШУУДАНГИЙН СҮЛЖЭЭГЭЭР E - ХУДАЛДААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖИЙН СУ...Алтантуяа - ШУУДАНГИЙН СҮЛЖЭЭГЭЭР E - ХУДАЛДААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖИЙН СУ...
Алтантуяа - ШУУДАНГИЙН СҮЛЖЭЭГЭЭР E - ХУДАЛДААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖИЙН СУ...
batnasanb
 

Similar to электрон худалдаа кейс (20)

электрон худалдаа Powerpoint
электрон худалдаа Powerpointэлектрон худалдаа Powerpoint
электрон худалдаа Powerpoint
 
Lab 15
Lab 15Lab 15
Lab 15
 
Гангармаа - Интернет худалдаа Интернет банк
Гангармаа - Интернет худалдаа Интернет банкГангармаа - Интернет худалдаа Интернет банк
Гангармаа - Интернет худалдаа Интернет банк
 
электрон худалдаа
электрон худалдааэлектрон худалдаа
электрон худалдаа
 
Монголын интернэт худалдааны өнөөгийн байдал ба боломжууд
Монголын интернэт худалдааны өнөөгийн байдал ба боломжуудМонголын интернэт худалдааны өнөөгийн байдал ба боломжууд
Монголын интернэт худалдааны өнөөгийн байдал ба боломжууд
 
Finance9
Finance9Finance9
Finance9
 
Ois lessons7,8
Ois lessons7,8Ois lessons7,8
Ois lessons7,8
 
008 электрон худалдааны системүүд
008 электрон худалдааны системүүд008 электрон худалдааны системүүд
008 электрон худалдааны системүүд
 
Интернэт маркетинг
Интернэт маркетингИнтернэт маркетинг
Интернэт маркетинг
 
Sales force
Sales forceSales force
Sales force
 
Eshop e-commerce
Eshop e-commerceEshop e-commerce
Eshop e-commerce
 
П. Мөнхцэцэг - Бизнесийн байгууллагад захиалга бүртгэлийн системийг нэвтрүүлэ...
П. Мөнхцэцэг - Бизнесийн байгууллагад захиалга бүртгэлийн системийг нэвтрүүлэ...П. Мөнхцэцэг - Бизнесийн байгууллагад захиалга бүртгэлийн системийг нэвтрүүлэ...
П. Мөнхцэцэг - Бизнесийн байгууллагад захиалга бүртгэлийн системийг нэвтрүүлэ...
 
Даваасамбуу, Нэмэхбаяр - ЦАХИМ ХУДАЛДААГ МОНГОЛД ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ
Даваасамбуу, Нэмэхбаяр - ЦАХИМ ХУДАЛДААГ МОНГОЛД ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬДаваасамбуу, Нэмэхбаяр - ЦАХИМ ХУДАЛДААГ МОНГОЛД ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ
Даваасамбуу, Нэмэхбаяр - ЦАХИМ ХУДАЛДААГ МОНГОЛД ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ
 
Online survey
Online surveyOnline survey
Online survey
 
007 электрон бизнесийн системүүд
007 электрон бизнесийн системүүд007 электрон бизнесийн системүүд
007 электрон бизнесийн системүүд
 
Интернэт худалдаа төлбөр тооцооны систем, аюулгүй байдал
Интернэт худалдаа төлбөр тооцооны систем, аюулгүй байдалИнтернэт худалдаа төлбөр тооцооны систем, аюулгүй байдал
Интернэт худалдаа төлбөр тооцооны систем, аюулгүй байдал
 
Outsourcing And Mongols
Outsourcing And MongolsOutsourcing And Mongols
Outsourcing And Mongols
 
ОУТТ-1
ОУТТ-1ОУТТ-1
ОУТТ-1
 
С.Энхтуяа - ЭЛЕКТРОН БИЗНЕСИЙН ЗАРИМ ХУУЛИУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
С.Энхтуяа - ЭЛЕКТРОН БИЗНЕСИЙН ЗАРИМ ХУУЛИУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГААС.Энхтуяа - ЭЛЕКТРОН БИЗНЕСИЙН ЗАРИМ ХУУЛИУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
С.Энхтуяа - ЭЛЕКТРОН БИЗНЕСИЙН ЗАРИМ ХУУЛИУДЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
 
Алтантуяа - ШУУДАНГИЙН СҮЛЖЭЭГЭЭР E - ХУДАЛДААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖИЙН СУ...
Алтантуяа - ШУУДАНГИЙН СҮЛЖЭЭГЭЭР E - ХУДАЛДААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖИЙН СУ...Алтантуяа - ШУУДАНГИЙН СҮЛЖЭЭГЭЭР E - ХУДАЛДААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖИЙН СУ...
Алтантуяа - ШУУДАНГИЙН СҮЛЖЭЭГЭЭР E - ХУДАЛДААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖИЙН СУ...
 

More from Turu Turuu

Hunii nootsiin menejment
Hunii nootsiin menejmentHunii nootsiin menejment
Hunii nootsiin menejment
Turu Turuu
 
дампуурал
дампууралдампуурал
дампуурал
Turu Turuu
 
hugatsaanii tsuvaa
hugatsaanii tsuvaahugatsaanii tsuvaa
hugatsaanii tsuvaa
Turu Turuu
 
дэлхийн хамгийн сонин сургуулиуд
дэлхийн хамгийн сонин сургуулиуддэлхийн хамгийн сонин сургуулиуд
дэлхийн хамгийн сонин сургуулиуд
Turu Turuu
 
боловсрол гэж юу вэ
боловсрол гэж юу вэболовсрол гэж юу вэ
боловсрол гэж юу вэ
Turu Turuu
 
боловсрол
боловсролболовсрол
боловсрол
Turu Turuu
 
нийгмийн хяналт, тэгш бус байдал
нийгмийн хяналт, тэгш бус байдалнийгмийн хяналт, тэгш бус байдал
нийгмийн хяналт, тэгш бус байдал
Turu Turuu
 

More from Turu Turuu (20)

Hunii nootsiin menejment
Hunii nootsiin menejmentHunii nootsiin menejment
Hunii nootsiin menejment
 
Hunger games Mockingjay Mongolian Language - монгол хэлээр
Hunger games Mockingjay Mongolian Language - монгол хэлээрHunger games Mockingjay Mongolian Language - монгол хэлээр
Hunger games Mockingjay Mongolian Language - монгол хэлээр
 
Эмэгтэй хүний амьдрал 20 наснаас эхэлдэг татах - nam in sugh монгол ном
Эмэгтэй хүний амьдрал 20 наснаас эхэлдэг татах - nam in sugh монгол номЭмэгтэй хүний амьдрал 20 наснаас эхэлдэг татах - nam in sugh монгол ном
Эмэгтэй хүний амьдрал 20 наснаас эхэлдэг татах - nam in sugh монгол ном
 
Bankruptcy
Bankruptcy Bankruptcy
Bankruptcy
 
Mis 911 software that saves live
Mis 911 software that saves liveMis 911 software that saves live
Mis 911 software that saves live
 
Chap07 The internet , Intranets and Extranets
Chap07 The internet , Intranets and ExtranetsChap07 The internet , Intranets and Extranets
Chap07 The internet , Intranets and Extranets
 
Chap06 Telecommunications and Networks
Chap06 Telecommunications and NetworksChap06 Telecommunications and Networks
Chap06 Telecommunications and Networks
 
Chap05# Information Systems in Business Software
Chap05# Information Systems in Business SoftwareChap05# Information Systems in Business Software
Chap05# Information Systems in Business Software
 
Ch 03 personality and values
Ch 03 personality and valuesCh 03 personality and values
Ch 03 personality and values
 
Ch 02-foundations of individual[1]
Ch 02-foundations of individual[1]Ch 02-foundations of individual[1]
Ch 02-foundations of individual[1]
 
Managerial finance gitman_e12_ch04
Managerial finance gitman_e12_ch04Managerial finance gitman_e12_ch04
Managerial finance gitman_e12_ch04
 
My favorite music
My favorite musicMy favorite music
My favorite music
 
Quantitative easing
Quantitative easing Quantitative easing
Quantitative easing
 
Quantitative easing
Quantitative easingQuantitative easing
Quantitative easing
 
дампуурал
дампууралдампуурал
дампуурал
 
hugatsaanii tsuvaa
hugatsaanii tsuvaahugatsaanii tsuvaa
hugatsaanii tsuvaa
 
дэлхийн хамгийн сонин сургуулиуд
дэлхийн хамгийн сонин сургуулиуддэлхийн хамгийн сонин сургуулиуд
дэлхийн хамгийн сонин сургуулиуд
 
боловсрол гэж юу вэ
боловсрол гэж юу вэболовсрол гэж юу вэ
боловсрол гэж юу вэ
 
боловсрол
боловсролболовсрол
боловсрол
 
нийгмийн хяналт, тэгш бус байдал
нийгмийн хяналт, тэгш бус байдалнийгмийн хяналт, тэгш бус байдал
нийгмийн хяналт, тэгш бус байдал
 

электрон худалдаа кейс

 • 1. Кейс 3 : E-trade болон Wells Fargo :Бизнесийн кейс Etrade Inc. (www.etrade.com) , нь өөр бусад компаниуд болох урдаа “е” гэж тодотгосон eToys, eAuto, гэх компаниудтай адилхан. Гэхдээ яагаад энэ бүх компаниуд дампуурч, маш их хэмжээний мөнгө алдаж байхад , E-Trade нь ганцаараа үйл ажиллагаа нь хэвийн явагдаж , 2002 оны сүүлийн улирал гэхэд 36 мянган ам долларын ашигтайгаар хамгийн их орлогыг олж байна вэ? Яагаад гэвэл E-Trade –ийн амжилтын нууц нь зөвхөн шинэ эдийн засгийн төлөөх ялалт биш, харин хуучин үзэл баримтлал болох диверсацийг хэрэгжүүлсэнд оршиж байгаа юм. Өнгөрсөн 3-н жилийн хугацаанд, E-trade нь гадаад руу сүлжээгээр онлайн брокерын үйлчилгээг нэвтрүүлж , 17 мянган ам долларын актив хөрөнгөтэй, 500 000 аас илүү хадгаламж эзэмшигчтэй үндэсний 62 дэх хамгийн том банк болж чадсан. E-Trade нь анх 1999 онд диверсацийн компанит ажлаа эхлүүлсэн .Telebanc Financial салбаргүй банкыг 1,8 тэрбум ам долларын хөрөнгөөр худалдаж авчээ. Энэ үйл ажиллагаа нь маш их хэмжээний мөнгийг дэмий зүйлд зарлагадаж байна гэж шүүмжлэгдэж байсан ч энэхүү алхам нь хэрэглэгч болон хөрөнгө оруулагчдадаа эрсдэлгүй давхар хадгаламж, мөнгө шалгах данс болон хадгаламжийн сертафикатыг санал болгох үйлчилгээний эхлэл болжээ. Дараагийн удаа 2001 оны 2 сард E-Trade үндэсний 2дахь том ATM сүлжээг худалдан авч барьцаалан зээлдүүлэх бизнест нэвтэрчээ. Энэ үйл ажиллагаа нь маш цагаа олсон оновчтой шийдвэр болж E-Trade –ийг эдийн засгийн хамгийн шинэ , ашигтай цэг дээр байр сууриа эзлэх эхлэлийг бий болгожээ. Онлайн банкны зардал бага болсноос хойш , E-trade үндэсний дундажаас 2 дахин их хадгаламжийн үйлчилгээг болон өрсөлдөгчөөсөө бага болон түүнтэй адил хэмжээний зээлийн хүүг санал болгож чадах болсон байна. Диверсаци нь сул дорой, сэргээгдэж буй эдийн засагт маш их хамгаалалт, найдвартай байдлыг бий болгож чаджээ. Хүч чадлаа хэвээр хадгалахын тулд , E-Trade dotcom веб сайтаар дамжуулан зардлаа багасгах программыг хэрэгжүүлсэн. Үүний үр дүнд нийтдээ 250 мянган долларын ажлын зардлыг хэмнэж чаджээ. Тиймээс шинэ E-Trade нь одоогийн бизнесийн амжилтаа өргөжүүлэх сайн хэлбэр болсон байна. Wells Fargo: 1999 онд Wells Fargo арилжааны банкны гүйцэтгэх захирлын хурлаар , Steve Ellis Миссипигийн барууны хамгийн том банкнаас онлайнаар үйлчилгээ явуулахыг хүсэлт гаргаж байжээ. Тэрээр юу ч болоогүй юм шиг алхан орж ирч илтгэл тавиж байхад CEO Richard Kovacevich суун түүнийг илтгэлийг сонсож байсан гэдэг. Ellis , Wells Fargo –гийн үйлчилүүлэгч нарыг банкны бүх үйлчилгээг вебээр дамжуулан хийдэг болох нь зөв гэж үзэж байв. Энэ нь илүү амар хялбар болж, үйлчлүүлэгч нарын банкин дээр дараалан ойчирлох цагийг хэмнэж , илүү цагийг шинэ
 • 2. зүйлийг худалдахад зарцуулах болно . Мөн тэрээр хэлэхдээ энэ шинэ систем нь тийм хямд байхгүй, нийтдээ 140 гаруй хүнийг хөлслөн ажилуулах болно гэв. Ellis-н илтгэлийн төгсгөлд Kovacevich түүний шинэ санааг 1 нөхцөлтэйгээр шууд хүлээн зөвшөөрсөн юм. Энэ нь онлайн төсөл үр өгөөжтэй байх ёстой. 2000 оны 6 сараас эхлэн , the Commercial Electronic Office C.E.O банкны хэрэгцээ, 250 мянган долларын гадаад валютын зээл зэргийг вебээр дамжуулан хийх болсон . 2002 оны 4 сараас ашгаа олж , дараагийн 12 сарын тайлан гарсан. Бусад банкууд хэрэглэгчээ алдаж байхад , Wells Fargo банкны интэрнэтээр олсон нийт орлого нийт 25 хувиар нэмэгджээ. Нийт банкны 300 000 хэрэглэгчийн хагасаас илүү нь одоо интэрнетэд бүртгүүлэн төлбөр тооцоогоо хийж байгаа. Энэ бүх орлого хаанаас ирэв? Энэ нь үйлчлүүлэгчдидтэйгээ нэтээр дамжуулан харилцаа холбоогоо гүнзгийрүүлсний үр дүн. Danny Peltz хэлэхдээ “Бид хэрэглэгчээ онлайнаар дамжуулан илүү урт хугацаанд хадгалах боломжтой болсон” . Энэхүү веб амжилтыг төгс болгосон зүйл нь: Энгийн интэрнет хэрэглэгчид сайтанд нэвтэрснээр Wells Fargo Банкны бүх үйлчилгээтэй танилцах боломжтой ба хэрвээ үйлчлүүлэгч шинэ үйлчилгээнд бүртгүүлбэл банкны тухтай байдлыг мэдрэх болно мөн тэд нэг хэвийн гадаад үзэмжтэй ойлгомжтой вебээр үйлчлүүлснээр бүх банкны зүйлд нэвтэрч чадна. 2000 онд Wells Fargo банкны хэрэглэгчид гол үйлчилгээг давхар өөр үйлчилгээтэй хэрэглэж болох болсон байна. Өнөөдөр ихэнх үйлчлүүлэгч нар Wells Fargo Банкны гол банкаар үйлчлүүлдэг, харин дундаж үйлчлүүлэгч нар 5- н өөр Wells –ийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой. Вебт маш олон дайралт болж байсны дотор хэд хэдэн алдаатай зүйл бий. Жишээ нь : Ellis ба түүний багийнхан сайтыг портал эсвэл мэдээний сайт болгох нь зүйтэй гэж үзэж байжээ. Гэсэн хэдий ч хэрэглэч нарт санхүүгийн мэдээ болон интэрнет зуучлал бизнесийн хангамжийн талаарх мэдээ ямар ч шаардлагагүй гэдгийг тэд хурдан ойлгосон байна. Ellis болон Peltz нар хэрэглэгч нар юуг хүсэж байгаа дээр төвлөрөх болсон. Үүнд : тав тухтай байдал, дансны мэдээллээ авах хурдан шуурхай байдал, сайтын аюулгүй байдал, нэвтрэлт зэрэг багтана. Ellis одоо бүхэл худалдааны системийн захирал болсон ба , Wells Fargo банкны амжилтан дахь CEO –н хамаарал зэрэг дээр ажиллах болсон. Тэрээр одоо “ Веб бол зүгээр банкны нэг өөр хаалга “ гэж хэлдэг гэнэ. Харин Kovacevich арай өөр өнцгөөс “Бидний хэрэглэгч нар интэрнетгүйгээр амьдарч чадахгүй “ гэж хэлдэг гэнэ.
 • 3. Асуулт 1 1. E-trade –ийн интернэт худалдаа болон бусад интэрнэт сувгуудаар дамжуулан хийсэн худалааны туршлага, сайжруулалтаас бид ямар стратегийг сурч болох вэ? Бусад санхүүгийн байгууллагуудаас интернэт худалдаагаараа зардлаа хамгийн бага байлгах ялгарах стратегийг хэрэгжүүлж чадсан. Тэр үедээ шинэлэг санаа болох интернэтээр бонд, хувьцаа, үнэт цаас зэргийг худалдснаар маш их хэмжээний зардлыг хэмнэж чадсан. Ингэж чадсанаар , E-trade үндэсний дундажаас 2 дахин их хадгаламжийн үйлчилгээг болон өрсөлдөгчөөсөө бага болон түүнтэй адил хэмжээний зээлийн хүүг санал болгож чадах болсон байна. 2. Wells Fargo банкны онлайн банкны порталд ямар бизнесийн үнэ цэнэ байна вэ? Энгийн интернэт хэрэглэгчид сайтанд нэвтэрснээр Wells Fargo Банкны бүх үйлчилгээтэй танилцах боломжтой ба энэ нь банкинд ойчирлож зогссоноос илүү хурдан, ая тухтай , ойлгомжтой байх болно. 3. Wells Fargo банкны e-commerce системийн алдаа болон амжилтаас бусад компаниуд юуг сурч болох вэ? Системийн алдаа гэвэл сайт зөвхөн хэрэглэгчдийн дансаа , мэдээллээ шалгах , үйлчилгээ авахад зориулагдсан байх ёстой ба ямар нэгэн санхүүгийн мэдээлэл авах зэрэг бусад үйлчилгээнүүд шаардлагагүй.
 • 4. Case 4 : Providence Washington Insurance and Tharco : The Business Value of an online Customer Interface Washington –ий Даатгалын компани www.providencewashington.com маш их бөөгнөрсөн цаасан хүсэлтэнд хариу өгдөг байлаа. Тэд заримдаа хэдэн 7 хоногоор хариу өгөлгүй хойшлуулан маш их хэмжээний алдагдалд ордон байв. Edward N.Leveille даатгалын компанийн зүүн мужийн захирал хэлэхдээ “Бид өмнө нь бизнесээ алдаж байсан, учир нь бид хариу өгөхдөө хэтэрхий удаан байсан юм” . Энэ асуудал вебд суурилсан үнийн хариултын систем , тусгай ажилтнуудыг онлайнаар ажиллуулснаар даатгуулагчдын саналд хурдан түргэн хариу өгч , хурдаа нэмсэн юм. Вебт суурилсан автомат хариултын систем нь үйл ажиллагааны хурдыг нэмэж , мөн цаас хэвлэх мөнгөний алдагдлыг багасгажээ. Хэцүүхэн жилүүдэд e-copmmerce төсөл харилцагчдаа алдсангүй. 2003 оны ComputerWorld Premier сэтгүүлийн 100 IT –ийн лидерүүд E-commerce төслийг топ –ийн 4 –т жагсаажээ. Гэхдээ дүрэм өөрчлөгдөв, E-commerce төслийнхөн хэрэглэгч нарын дараалалыг сайжруулах, борлуулалтын сувгуудаа цацах , бизнесийн харилцагч нарын өөрт тусгайлсан портал зэрэг дээр анхаарлаа төвлөрүүлэв. Одоо E-coomerce арилжаа болгон дээрх ажилчдын тоо болон худалдааг нэмэгдүүлэх дээр ажиллаж байгаа гэж Gene Alvarez . Meta Group Inc –ийн электрон бизнесийн стратегийн захирал хэлж байна . “Чи хэрвээ утас болон факсаар ажил хэргээ явуулдаг бол түүнийгээ вебээр хий. Учир нь чи маш их мөнгө хэмнэж чадах болно” Портал сайтын тусламжтайгаар одоо даатгалын ажилчид цаасаар хариу өгөх шаардлагагүй болсон. Мэдээллийг гараар ангилах шаардлагагүй болж компьютерийн системийн ачаар цагаа хэмнэж байна. Providence Washington өмнө нь хэдэн 7 хоногоор хариу өгдөг байсан бол одоо хэдхэн минутын дотор арилжааг хийж байна. Анх төслийг хэрэгжүүлэхдээ 2 хон мужид порталаар дамжуулан хүсэлт авдаг байсан бол удахгүй нэмж 14 мужид энэ төсөл хэрэгжих гэж байна. 18 сарын төсөл нийтдээ 3 мянган ам долларын өртөгтэй байсан бол ердөө 3хан жилийн дотор алдагдлаа нөхөж чадах ажээ. Leville хэлэхдээ буцааж төлөх систем нь сайжруулсан дотоод үр өгөөж, бүтээгдэхүүн болон нэмэлт даатгалын ажилчдын хослол юм. Tharco: Tharci Inc . www.tharco.com нь интэрнэтэд суурилсан хэрэглэгч нар олон төрлийн савласан бараа материалаа шалгах мөн , барааны дараалал бүтээх болон бүртгүүлэх , хүргэлтийг шалгаж болдог онлайн төсөл юм. Tharco нь амархан муудаж элэгддэг электрон бараа, хүнсний бүтээгдэхүүн, вино гэх зэргийг хүргэдэг хэрэглэгч болон үнэ хөлсийг холбодог е-бизнес юм. Утас болон факсаар захиалга хүлээн авдаг байсныг компьютер руу шилжүүлснээр ойчир дарааллыг багасгаж чадсан юм. Bill Picton . Tharco-гийн Mis –ийн захирал “Энэ бидэнд болон хэрэглэгч нарт мөнгөө хэмнэх боломжийг олгож байна, Дарааллаас болж үүссэн буруу алдаатай хүргэлтэй багасгах арга , Энэ бидний SAP систем
 • 5. тэй холбогддож, хэрэглэгч нар тусгай , бодит үнийг захиалга болгон дээрээ авах боломжтой. “ Вебт суурилсан захиалгын систем нь өмнө унаж байсан e-commerce ийг амжилтанд хүргэсэн. Өмнө нурсан амжилтгүй оролдлого нь үнийг оруулаагүй, олон боломжгүй каталогтай байсан ажээ. Өөр нэг нуралт бол 3 дахь хэсгийн вебт суурилсан хостингийн зохион байгуулалт нь хангалттай цаасны зардлыг багасгаж чадаагүй юм. Tharco-гийн вебээр захиалга авах арга барил нь 2001 оны 3сараас эхлэн үйлчлүүлэгч нарт алдартай болж эхэлсэн. Одоо энэ материал савлагааны бизнесийн 10 хувь, нийт орлогын 6,5 хувийг эзэлж байна. Энэ амжилтаар хэсэгчлэн бий болсон учир нь Tharco төслийг хэрэглэгчдэд зах зээлд бага багаар танигдсан байна. Picton хэлэхдээ : “Бид хэрэглэгчдэд хүрч ажиллах ёстой, мөн тэдэнд өдөр тутмын захиалга яаж хүргэдгийг харуулах хүмүүсийг илгээх болно” “Tharco –гийн 3 сарын веб төсөл нийтдээ 1 мянган доллараас бага өртөгтэйгээр бүтсэн ба үүнийхээ өртгийг аль хэдийнээ нөхсөн, Бид жинхэн үр ашгийг харах болно” гэжээ. “ Гэхдээ эдийн засгийн сонгосны дагуу, бидний одоо байгаа хэрэглэгчид хандсан үйлчилгээ болон веб бизнес 2-ын цогц юм” гэжээ. Асуулт 1: “Хэцүү жилүүүдэд , e-commerce төсөл өөрийн үнэлгээгээ алдаагүй , It липерүүдийн дунд өндөр үнэлгээтэй байсан “ гэдгийн дор Ямар бизнесийн шалтгаан байна вэ? E-commerce -цаасны ажиллагааг багасгана -захиргааны гүйцэтгэх цагийг хэмнэнэ -мэдээлэлтэй маш түргэн хурдан харьцдаг зэрэг хэд хэдэн давуу талуудтай байдаг Асуулт 2: Province Washington –ийн порталд ямар бизнесийн үнэ цэнэ байдаг вэ? Мөн Tharco-гийн вебт суурилсан захиалгын системийн хувьд? Портал сайтын тусламжтайгаар одоо даатгалын ажилчид цаасаар хариу өгөх шаардлагагүй болсон. Мэдээллийг гараар ангилах шаардлагагүй болж компьютерийн системийн ачаар цагаа хэмнэж байна. Providence Washington өмнө нь хэдэн 7 хоногоор хариу өгдөг байсан бол одоо хэдхэн минутын дотор арилжааг хийж байна
 • 6. Асуулт 3: Жижиг бизнес эрхлэгчид e-commerce –ийн энэ төслийн мэдээллээс юуг суралцаж болох вэ? Жижиг бизнес эрхлэгч компаниуд эдгээр компаниудаас e-commerce системийн хэрэглэг судлах шаардлагатай.