Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Turizm vakalari (1)

769 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Turizm vakalari (1)

 1. 1. TURİZMDE MÜŞTERİDEĞERİNİN TAKİBİKIRSAL TURİZMÖRNEK-ÇALIŞMATÜRKAN İSMAYILLI
 2. 2. Bir Turistik Hizmet İçin Doğru Önkoşul• Hizmet anlayışı,• Hizmet süreci• Hizmet sistemi
 3. 3. HizmetAnlayışıHizmet SüreciHizmet Sistemiİç kaynakları•personel•liderlikDış kaynaklar•fiziksel tesis•kooperatifortakları•ekipmanGörüntüMisafirperverlikİş misyonu
 4. 4. Literatüründe ortaya çıkan ilgili terimler :• Müşteri değeri• Müşteri algılanan değer• Müşterilerin istediğiniz değeri• Tüketici değeri• Tüketici algılanan değer• Deneyimsel değeri• Toplam bölüm değeri• Katma değer• Hizmet değeri• Katma değerli hizmetler• Değeri karışımı• B-2-b değeri
 5. 5. Müşteri Değerinin Boyutları• Tüketim değerleri sıkça görülen bir atıf teorisi• Fonksiyonel değeri• Toplumsal değer• Duygusal değer• Epistemik değeri• Koşullu değer
 6. 6. Tüketici yatırımının geri dönüşü• Finansal kaynakları• Zamansal kaynakları• Davranış kaynakları• Psikolojik kaynakları
 7. 7. TURİSTİK ÜRÜN VE MÜŞTERİ DEĞERİ• Beklenen değer• Algılanan değeri• Deneyimli değeri
 8. 8. Müşteri Değeri SüreciMüşterininhedefleri veamaçlarıHizmetsürecindeistenilensonuçlarıİstenen ürünözellikleri venitelikperformansıHizmetsüreciAlternatif tercihdeğerlendirilmesiHedef tabanlımemnuniyetSonuç tabanlımemnuniyetÖzellik tabanlımemnuniyet
 9. 9. AMACI• Kırsal turizmde arz ile ilgili müşterinin beklenen-değeri genelolarak nedir?• Neden müşteriler özellikle, örneğin deniz yolculuğu veya spayerine tatili için o kırsal bir destinasyon seçti?• Neden müşteri belirli bir kurumu seçti?
 10. 10. Metodoloji• 47 görüşme yapılmış• 9 Kırsal turizm işletmesi ile görüşülmüş
 11. 11. • Genelde tatilinizi nasıl geçiriyorsunuz?• Neden kırsal tatil süresi seçtiniz?• Bir "kırsal tatil" sizin için ne anlama geliyor ?• Neden bu özel kırsal şirketini seçtiniz?• Tatil sırasında karşılaştıkları rahatsızlıklar, vetekrar gelme niyetleri?
 12. 12. Barış, Acelesiz, ServislerimizAnaMisafirperverlikHedef grupetkinlikleri• Erzak• Sauna• Doğaetkinlikleri• Konaklama • YerliKonumlar• GerçekKırsalAyarlar• Su• Doğa• Ayar yalnızlık ve sosyaletkileşim sunuyor
 13. 13. KISITLAMALAR• Bu çalışmanın Finlandiya`da olan tüm kırsal işletmeleri temsil etmemesi• Talimatları çok ayrıntılı olmasına rağmen, görüşmeler birkaç kişitarafından yapıldığından, çeşitli görüşmelerin derinliğinde farklılıklarolabilir
 14. 14. •TEŞEKKÜRLER

×