Els secrets de les Vies Verdes

1,055 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Els secrets de les Vies Verdes

 1. 1. ELS SECRETS DE LES VIES VERDES DE GIRONA Sílvia Marty Tècnic de Comunicació Consorci Vies Verdes de Girona
 2. 2. Què és una via verda <ul><li>S’entén per “vies verdes” aquelles infraestructures de comunicació desenvolupades sobre trams ferroviaris desafectats del trànsit i, sobre camins de la natura destinats a usuaris no motoritzats, vianants, ciclistes o persones amb mobilitat reduïda, que es poden utilitzar per a fins recreatius i per a desplaçaments entre centres d’activitat. </li></ul><ul><li>En general, són corredors de comunicació no motoritzats, fàcils, agradables de recórrer i segurs. El traçat és accessible i integrat en el medi natural. </li></ul>
 3. 3. Principals Característiques <ul><li>Pendents suaus (màxim 3%) o nul·les , amb alguna excepció puntual. </li></ul><ul><li>Ús exclusiu per a vehicles no motoritzats. </li></ul><ul><li>Autonomia física real en relació a la xarxa de carreteres. </li></ul><ul><li>Número reduït d’encreuaments amb carreteres , o quan siguin molt perillosos buscar solucions d’encreuament a diferent nivell. </li></ul><ul><li>Senyalització homogènia. </li></ul><ul><li>Mobiliari que garanteixi la seguretat de la ruta . </li></ul><ul><li>Mobiliari complementari que faciliti l’ús de la ruta . </li></ul>
 4. 4. 145 km. de ruta (125 accessibles ) <ul><li>Del Pirineu català a la Costa Brava </li></ul><ul><li>Ruta del Ferro i del Carbó: Ripoll - Sant Joan de les Abadesses - Ogassa - Olot (15 km via + 20 km enllaç = 35 km.) </li></ul><ul><li>Ruta del Carrilet I: Olot - Girona (60 km. aprox) </li></ul><ul><li>Ruta del Carrilet II: Girona - Sant Feliu de Guíxols (40 km. aprox) </li></ul><ul><li>Ruta del Tren Petit: Palamós - Palafrugell (6,5 km) </li></ul><ul><li>A més: Campdevànol (4 km) </li></ul><ul><li>Altres rutes: La Muga (8 km.) Vilobí (3 km.) Riudellots (4 km.) Campllong (3 km.) Pla de l’estany (12 km) </li></ul>
 5. 5. Les tres rutes inicials
 6. 6. Mapa de les vies actuals i tram d’enllaç
 7. 7. Resum d’ampliacions plantejades
 8. 8. El Consorci <ul><li>Composició: El consorci és un ens administratiu autònom constituït inicialment pels 23 municipis per on transcorren les vies verdes i per la Diputació de Girona . Actualment s’ha ampliat a més de 40 membres amb la incorporació dels ajuntaments de les noves rutes (actuals i previstes) i dels consells comarcals. </li></ul><ul><li>Estructura: </li></ul><ul><li>Assemblea General: diputats i alcaldes </li></ul><ul><li>Consell Executiu: 5 diputats, 5 alcaldes + president. </li></ul><ul><li> Properament en ampliació </li></ul><ul><li>President i vicepresidents </li></ul><ul><li>Gerent </li></ul><ul><li>Ingressos Ordinaris : </li></ul><ul><li>60% Diputació </li></ul><ul><li>40% Ajuntaments </li></ul>
 9. 9. Objectius i Finançament <ul><li>1.- Manteniment i millora de la infraestructura. </li></ul><ul><li>2.- Promoció del seu ús. </li></ul><ul><li>3.- Ampliació de la xarxa. </li></ul><ul><li>Finançament: </li></ul><ul><ul><li>Pressupost ordinari </li></ul></ul><ul><ul><li>Quotes organismes </li></ul></ul><ul><ul><li>Club d’Agents Econòmics </li></ul></ul><ul><ul><li>Subvencions d’altres administracions: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PUOSC, PladeTur, Direcció General de l’Esport, SOC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Programes europeus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Promoció dels usos <ul><li>Diferents usos de les vies verdes: </li></ul><ul><ul><li>salut </li></ul></ul><ul><ul><li>esport </li></ul></ul><ul><ul><li>lleure </li></ul></ul><ul><ul><li>turisme </li></ul></ul><ul><ul><li>mobilitat quotidiana </li></ul></ul><ul><ul><li>coneixement del medi </li></ul></ul><ul><li>Evolució dels usuaris: </li></ul><ul><li>Anys 2000-2001: 123.000 usuaris </li></ul><ul><li>2002-2003: 350.000 usos/any. </li></ul><ul><li>2004: 500.000 </li></ul><ul><li>2005: 800.000 usos (dades dels comptadors) </li></ul><ul><li>2007-2008 : estimació de 1.300.000 usos </li></ul><ul><li>2009 : estimació de 1.500.000 usos, amb via Palamós - Palafrugell </li></ul>
 11. 11. Anàlisi d’usos a les vies verdes 1.- Salut 2.- Esport
 12. 12. Anàlisi d’usos a les vies verdes <ul><li>3 .- Lleure </li></ul><ul><li>4 .- Turisme </li></ul>
 13. 13. Anàlisi d’usos a les vies verdes <ul><li>5 .- Mobilitat quotidiana </li></ul>
 14. 14. Anàlisi d’usos a les vies verdes <ul><li>6.- Coneixement del territori </li></ul><ul><li>7.- Tot això per tothom </li></ul><ul><li>Accessibilitat . </li></ul>
 15. 15. Sistemes de recompte d’usuaris <ul><li>Comptadors fixes i mòbils </li></ul><ul><li>Totals o desglossat (vianants i ciclistes) </li></ul><ul><li>Evolució per hores, dies, mesos... </li></ul>fixe mòbil
 16. 16. Sistemes de recompte d’usuaris <ul><li>Enquesta , amb Udg i Mou-te en bici. </li></ul><ul><li>Entre octubre 2005 i setembre 2006 </li></ul><ul><li>En català, castellà, anglès, francès i alemany </li></ul><ul><li>Personal o autoadministrada </li></ul><ul><li>Realitzades 1261 </li></ul><ul><li>En 12 punts </li></ul><ul><li>Mostreig per mes, franja horària, dia (feiner o cap setmana), doblat durant vacances Setmana Santa i estiu. 1 usuari cada 15 min. </li></ul>
 17. 17. Resultats de l’enquesta
 18. 18. Tipologia d’usuaris
 19. 19. Accions de Promoció <ul><li>Material de difusió </li></ul><ul><ul><li>Fulletons </li></ul></ul><ul><ul><li>DVD </li></ul></ul><ul><ul><li>Guies </li></ul></ul><ul><ul><li>Flyers </li></ul></ul><ul><ul><li>Exposició </li></ul></ul><ul><ul><li>Merchandising divers: cintes reflectants, adhesius, ... </li></ul></ul><ul><li>Posicionament a Internet – Web </li></ul><ul><li>Vol virtual i Joc interactiu “La Gran Aventura de les Vies Verdes” </li></ul><ul><li>Organització d’activitats i jornades: Dia Europeu Vies Verdes, trobades de gestors... </li></ul><ul><li>Assistència a fires i congressos </li></ul><ul><li>Presstrips i Famtrips </li></ul><ul><li>Senyalització comercial </li></ul><ul><li>Presència en mitjans de comunicació: reportatges i publicitat </li></ul><ul><li>Conveni amb TEISA </li></ul><ul><li>Club d’Agents Econòmics </li></ul><ul><li>Exterior: Turística </li></ul><ul><li>Local: ús social </li></ul>
 20. 20. Fulletó informatiu <ul><li>Fulletó gratuït </li></ul><ul><li>2007: 106.000 còpies en 8 idiomes. </li></ul><ul><li>Distribució a fires i OT </li></ul><ul><li>Pdf a web </li></ul><ul><li>i enviament per e-mail </li></ul><ul><li>Reedició 2010 </li></ul><ul><li>Mapa d’agents </li></ul><ul><li>proposta 2008 </li></ul><ul><li>50 blocs de 500 fulls </li></ul><ul><li>Oficines de turisme i agents econòmics </li></ul>
 21. 21. Guia genèrica
 22. 22. Senyalització comercial
 23. 23. <ul><li>Promoció local: ús social. </li></ul><ul><li>Realizació d’un DVD , amb una visió històrica i de futur. </li></ul><ul><li>Presència a fires locals. </li></ul><ul><li>Organizació d’actes lúdics i divulgatius </li></ul><ul><li>Día de les Vies Verdes </li></ul><ul><li>Setmana de la mobilitat sostenible </li></ul><ul><li>Día Europeu sense cotxes, divulgació de material del Consorci. </li></ul><ul><li>Conveni amb Teisa . Operador de transport públic en autobús. </li></ul>Ús social
 24. 24. <ul><li>Jornades tècniques i xerrades </li></ul><ul><li>Exposició itinerant </li></ul>Promoció dels usos
 25. 25. Impacte econòmic <ul><li>Despesa dels usuaris turístics en serveis: </li></ul><ul><li>- Estimació enquesta 2006 : </li></ul><ul><li>948.829€ </li></ul><ul><li>- Estimació 2009 : </li></ul><ul><li>1.148.957€ (per 1.500.000 usos totals) </li></ul>
 26. 26. Impacte econòmic <ul><li>Despesa dels usuaris turístics en serveis: </li></ul><ul><li>Cost agregat de tots els equipaments de 2,7 €/ús </li></ul><ul><li>Cost agregat al mateix indicador referent a les Vies Verdes és de 1,1 €/ús. </li></ul><ul><li>Cost agregat segons estimació usos Consorci 0,5€/ús. </li></ul>
 27. 27. Les TIC com a eina per assolir els objectius del consorci <ul><li>Gestió del manteniment i millora de la infraestructura – SIG </li></ul><ul><li>Promoció. Web i recursos associats </li></ul><ul><li>Vol virtual 3D </li></ul><ul><li>Les e-rutes. Les noves tecnologies per l'usuari i amb intel·ligència d’ubicació territorial. </li></ul>
 28. 28. SIG. Cartografia.
 29. 29. WEB
 30. 30. VOL VIRTUAL.
 31. 31. VOL VIRTUAL.
 32. 32. JOC INTERACTIU
 33. 33. Els Secrets de les Vies Verdes <ul><li>Projecte d’adequació interpretativa de les vies verdes de Girona </li></ul><ul><li>Objectiu : crear una sèrie de petits itineraris temàtics senyalitzats (en base al paisatge, la vegetació, la literatura, la geologia, la història, etc.) que ajudin a descobrir els recursos naturals i culturals propers a les Vies Verdes, entre Ripoll i Sant Feliu de Guíxols. </li></ul><ul><li>Pressupost : actuacions incloses dins el Pla de Desenvolupament Turístic de Catalunya , promogut pel Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Subvenció de 180.000 euros anuals, durant 3 anys. Cost global del projecte calculat en 900.000 euros aprox . </li></ul><ul><li>Accions : </li></ul><ul><li>Senyalització: </li></ul><ul><li>Plafons, tòtems i senyals direccionals. </li></ul><ul><li>Edició de material </li></ul><ul><li>Guies interpretatives: 4 volums, en 4 idiomes dif. </li></ul><ul><li>Àlbums i postals per colorejar </li></ul><ul><li>Introducció dels continguts s la web </li></ul><ul><li>E-rutes </li></ul><ul><li>Incorporació de la informació en format informàtic per a consulta mitjançant agendes PDA amb GPS associat </li></ul><ul><li>3 centres d’interpretació del territori </li></ul><ul><li>Ubicació a Ripoll, Bescanó i Sant Feliu de Guíxols – any 2010 </li></ul>
 34. 34. Senyalització dels secrets <ul><li>Fabricació i col·locació de la senyalització del Pla de Foment Turístic. Tres tipologies de senyals. </li></ul><ul><li>20 panells </li></ul><ul><li>interpretatius: </li></ul>
 35. 35. Senyalització dels secrets <ul><li>70 senyals direccionals </li></ul><ul><li>34 senyals informatius </li></ul><ul><li>(tòtems) </li></ul><ul><li>144 pals de suport </li></ul><ul><li>de les senyals </li></ul>
 36. 36. Àlbums i postals per acolorir <ul><li>4 àlbums i 4 paquets de 6 postals diferents: </li></ul><ul><li>1. Ruta del Ferro i del Carbó 2. Olot – Amer </li></ul><ul><li>3. La Cellera de Ter – Girona 4. Quart – Sant Feliu de Guíxols </li></ul>
 37. 37. Guies i Mapa “Els secrets de les vies verdes” <ul><li>Edició de tres guies i un mapa amb els diversos itineraris del projecte: “Els secrets de les vies verdes”. </li></ul><ul><li>Tots els materials estaran disponibles en 4 idiomes: Català, Castellà, Anglès i Francès. </li></ul><ul><li>Trams: </li></ul><ul><li>Ripoll – Olot; </li></ul><ul><li>Olot – Girona; </li></ul><ul><li>Girona – Sant Feliu de Guíxols </li></ul>
 38. 38. Guies i Mapa “Els secrets de les vies verdes” <ul><li>Les guies donen informació dels recorreguts i punts d’interès de cada zona. El mapa les complementa amb una visió general i informació dels agents econòmics . </li></ul>
 39. 39. Guies i Mapa Els secrets de les vies verdes
 40. 40. E-Rutes <ul><li>Guia electrònica que et condueix pels itineraris i il·lustra la zona on et trobes. </li></ul><ul><li>Durant 2009 – 2010 es realitza la programació dels guions creats el 2008. </li></ul><ul><li>Existirà la possibilitat de descàrrega dels itineraris via web al dispositiu personal o mitjançant lloguer de pda </li></ul><ul><li>doble funció: Guiar al visitant; Interpretar el patrimoni que es troba en aquests itineraris. </li></ul>
 41. 41. Fitxes pedagògiques <ul><li>Fitxes destinades a escoles i centres d’ensenyament per realització d’activitats i jornades a peu de via. </li></ul><ul><li>Són directament una acció de difusió al públic infantil - juvenil que repercuteix als pares. </li></ul><ul><li>Total de 6 blocs, dins dels quals es troben 3 temàtiques diferents (tot en 4 idiomes diferents). </li></ul><ul><li>Jornada informativa – formativa a professors. </li></ul>
 42. 42. E-Rutes. Funcionament.
 43. 43. E-Rutes. Funcionament.
 44. 44. E-Rutes. Funcionament.
 45. 45. E-Rutes. Exemple.
 46. 46. E-Rutes. Obtenir-les. <ul><li>Múltiples possibilitats d’obtenció: </li></ul><ul><ul><li>Descàrrega via web al dispositiu personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Compra targeta de memòria. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lloguer PDA a peu de ruta. </li></ul></ul>
 47. 47. E-Rutes. Estat actual. Possibilitats futures. <ul><li>Present: </li></ul><ul><ul><li>Finals de juny ruta principal finalitzada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerca de finançament per a realitzar les rutes complementàries. </li></ul></ul><ul><li>Futur (infinitat de solucions a partir del desenvolupament tecnològic de plataformes mòbils): </li></ul><ul><ul><li>Aplicacions d’àudio-guia per a invidents. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió de flotes i rutes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Suport al manteniment d’infraestructures. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informació turística en temps real dels establiments (situació, horaris...). </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul>
 48. 48. Informació <ul><li>CONSORCI VIES VERDES DE GIRONA </li></ul><ul><li>Avinguda Ramon Folch, 13, 2n </li></ul><ul><li>17001 – Girona </li></ul><ul><li>972 486950 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Sílvia Marty: smarty@viesverdes.org </li></ul>

×