Seminar

653 views

Published on

Arbeidsmarkt op korte en lange termijn

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seminar

 1. 1. Van werk naar werk
 2. 2. Wat komt aan bod? <ul><li>Arbeidsmarkt korte termijn </li></ul><ul><li>Arbeidsmarkt lange termijn </li></ul><ul><li>Van werk naar werk </li></ul><ul><li>Hoe overleven we de recessie? </li></ul>
 3. 3. Onzekere en zware tijden... <ul><li>Crisis blijkt ernstiger, zware economische recessie </li></ul><ul><li>Veel onzekerheid </li></ul><ul><li>Vraaguitval </li></ul><ul><li>Werkloosheid stijgt </li></ul>
 4. 4. Werkloosheid stijgt <ul><li>Omslag begon 2e helft 2008 </li></ul><ul><li>In 1 jaar van 4,2% naar 4,6% (van 326.000 naar 360.000) </li></ul><ul><li>Stijging gaat nu sneller </li></ul><ul><li>Prognose 2009 5,5% </li></ul><ul><li>Prognose 2010 8,75% </li></ul>
 5. 5. Economische krimp (naoorlogs record) <ul><li>CPB: economie krimpt in 2009 met 3,5% (in december 2008 verwachtte CPB nog een groei) </li></ul><ul><li>2010: 0,25% krimp </li></ul><ul><li>Inzakkende economische wereldhandel (niet eerder vertoond: een krimp van 9,75%) </li></ul><ul><li>Nederlandse export valt sterk terug </li></ul>
 6. 6. Kredietcrisis <ul><li>...uit onderzoek van KPMG onder Nederlandse ondernemingen naar de gevolgen van de kredietcrisis. Van de onderzocht bedrijven is ruim 90% actief bezig met het reduceren van kosten. Tweederde noemt hierbij de kredietcrisis als directe aanleiding... </li></ul>
 7. 7. Voorbeelden sectoren die hard geraakt worden <ul><li>Bouw </li></ul><ul><li>Grafische sector </li></ul><ul><li>Transport </li></ul><ul><li>Bedrijven die het al moeilijk hadden vallen om of gebruiken crisis om te saneren </li></ul><ul><li>Maar: aanpassingsvermogen helpt (bijvoorbeeld bouw) </li></ul>
 8. 8. Economische crisis jaren 30 <ul><li>In jaren 30 zeer grote gezinnen waardoor explosieve groei arbeidsaanbod (geboortegolf en gezondheidszorg) </li></ul><ul><li>Door groot werknemersaanbod leidde crisis tot massawerkloosheid (1935: 19,4% 2010: 8,75%) </li></ul>
 9. 9. Verschil met jaren 30 <ul><li>Nederland afgelopen jaren: afname groei beroepsbevolking </li></ul><ul><li>Nog nooit zoveel banen geweest </li></ul><ul><li>Arbeidsmarkt botst tegen grenzen van de demografie </li></ul><ul><li>Van kostwinner naar tweeverdiener: minder kwetsbaar </li></ul>
 10. 10. Economische crisis jaren 80 <ul><li>Veel bedrijfssluitingen </li></ul><ul><li>Verzorgingsstaat op zijn hoogtepunt </li></ul><ul><li>Ruimhartige toepassing WAO </li></ul><ul><li>(veel) Langere WW-uitkering </li></ul><ul><li>1983: 10,4% werkloos </li></ul>
 11. 11. Verschil met jaren 80 <ul><li>Versobering sociale zekerheid </li></ul><ul><li>Overheid heeft zich teruggetrokken: werknemer en werkgever zijn verantwoordelijk voor vraagstukken op werkvloer </li></ul><ul><li>Werk boven uitkering </li></ul><ul><li>Vergrijzing </li></ul>
 12. 12. Van WAO naar WIA <ul><li>Tot 2002: 100.000 WAO-ers per jaar </li></ul><ul><li>Poortwachter: 60.000 per jaar </li></ul><ul><li>WIA: 22.000 per jaar </li></ul>
 13. 13. Werkloosheidswet <ul><li>Vroeger: lange uitkering (loongerelateerde, kortdurende en vervolguitkering) </li></ul><ul><li>Sinds 1-10-2006: kortere uitkering </li></ul><ul><li>Duur: varieert van 3 maanden tot 38 maanden </li></ul><ul><li>Donner: op of na 1-7-08 werkloos geworden, dan na 1 jaar gangbare arbeid (Eerste Kamer) </li></ul>
 14. 14. Binnenkort: vergrijzing
 15. 15. Vergrijzing <ul><li>NL telt 16,4 miljoen inwoners </li></ul><ul><li>Bevolkingsgroei lager dan ooit </li></ul><ul><li>Aandeel ouderen zal sterk toenemen (nu 14, rond 2040 25%) ‏ </li></ul><ul><li>Steeds minder mensen staan tegenover elke 65-plusser (komende 5 jaar daling van 4,2 naar 3,6 mensen) ‏ </li></ul><ul><li>Hoogtepunt vergrijzing 2040 </li></ul>
 16. 16. Gevolgen bedrijfsleven <ul><li>Personeelsbestand veroudert </li></ul><ul><li>Bedrijven verliezen waardevolle kennis en ervaring </li></ul><ul><li>Kans op vervangende instroom daalt </li></ul><ul><li>Ontwikkeling leeftijdsbewust personeelsbeleid </li></ul><ul><li>Demotie, langer doorwerken </li></ul><ul><li>Strijd om de werknemer barst los </li></ul>
 17. 17. Vergrijzing: per saldo tekort aan arbeidskrachten <ul><li>Zorg en onderwijs worden hardst geraakt </li></ul><ul><li>Maar ook agrarische sector, bouw en industrie verwachten binnen 2 jaar tekorten </li></ul><ul><li>Toenemende zorgbehoefte </li></ul><ul><li>Rinnooy Kan (2008): bijna 75% onderwijzers binnen 6 jaar met pensioen </li></ul>
 18. 18. Verschillende scenario's (The Bridge) ‏ <ul><li>Recessie + weinig globalisering </li></ul><ul><li>Recessie + veel globalisering </li></ul><ul><li>Groei + weinig globalisering </li></ul><ul><li>Groei + veel globalisering </li></ul>
 19. 19. Recessie + weinig globalisering <ul><li>Model “Hollands ondernemerschap” </li></ul><ul><li>Banen liggen niet voor het oprapen </li></ul><ul><li>Ruime keuze voor bedrijven </li></ul>
 20. 20. Recessie + veel globalisering <ul><li>Model “Intensieve menshouderij” </li></ul><ul><li>Sterke internationale concurrentie op arbeidsmarkt </li></ul><ul><li>Bedrijven zoeken goedkope talenten (outsourcen) ‏ </li></ul>
 21. 21. Groei + weinig globalisering <ul><li>Model “Het individu aan zet” </li></ul><ul><li>Krapte op de arbeidsmarkt </li></ul><ul><li>Bedrijven doen alles om werknemers aan bedrijf te binden </li></ul>
 22. 22. Groei + veel globalisering <ul><li>Model “Global skill village” </li></ul><ul><li>Krapte op de arbeidsmarkt </li></ul><ul><li>Bedrijven zoeken internationale talenten </li></ul><ul><li>Life time education is belangrijk voor de werknemer </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Structureel tekort aan arbeidskrachten </li></ul><ul><li>Iedereen die kan werken én wil werken én voldoende gekwalificeerd is, heeft werk </li></ul><ul><li>Van baanzekerheid naar werkzekerheid </li></ul><ul><li>Werknemers die u nu overweegt te ontslaan heeft u mogelijk weer (hard) nodig </li></ul>Toekomst, werk voor iedereen
 24. 24. Toekomst: werk voor iedereen <ul><li>Mentaliteit: werknemers moeten zich op meer mobiliteit instellen </li></ul><ul><li>Capaciteiten: werknemers moeten employability beter op peil houden </li></ul><ul><li>Faciliteiten: werknemers moeten faciliteiten aangereikt krijgen om employability op peil te houden </li></ul><ul><li>Dringend behoefte aan vooruitziend personeels- en opleidingsbeleid </li></ul>
 25. 25. Arbeidsmarkt op lange termijn <ul><li>Groot tekort aan werknemers </li></ul><ul><li>Iedereen die kan werken is nodig </li></ul><ul><li>Arbeidsmobiliteit neemt toe </li></ul><ul><li>Veranderingen gaan steeds sneller ('Flexmens', 'Shift Happens') </li></ul><ul><li>Lifetime education </li></ul><ul><li>Leeftijdsbewust personeelsbeleid </li></ul>
 26. 26. Arbeidsmarkt op korte termijn <ul><li>Forse stijging werkloosheid (gedurende een hopelijk beperkte periode) </li></ul><ul><li>Wat doet u met boventallige medewerkers? </li></ul><ul><li>Hoe komt u zo ongeschonden mogelijk deze periode door? </li></ul>
 27. 27. Wat zijn de mogelijkheden? <ul><li>WTV/Deeltijd-WW </li></ul><ul><li>Beëindigingsovereenkomst </li></ul><ul><li>Mobiliteitscentrum </li></ul><ul><li>Poortwachtercentrum </li></ul><ul><li>Arbeids- en Training Centra </li></ul><ul><li>Overname dienstverband </li></ul><ul><li>Outplacementbureaus </li></ul>
 28. 28. Mobiliteitscentrum <ul><li>Bedoeld voor werknemers die met ontslag bedreigd worden </li></ul><ul><li>Zo snel mogelijk naar ander werk begeleiden </li></ul><ul><li>Sinds 1 maart 2009 landelijke dekking </li></ul><ul><li>Samenwerkende partijen: UWV, gemeenten, werkgevers, onderwijs, uitzendbureaus, Poortwachtercentra, en dergelijke </li></ul><ul><li>Regionaal georganiseerd </li></ul>
 29. 29. Begeleiding door Mobiliteitscentrum <ul><li>Bij detachering bij tijdelijk overtollig personeel </li></ul><ul><li>Bij detachering en scholing in het kader van Werktijdverkorting </li></ul><ul><li>Opsporen financieringsmogelijkheden scholing </li></ul><ul><li>Bij van-werk-naar-werk-trajecten </li></ul>
 30. 30. Voorbeelden <ul><li>Bedrijven in IJmond kunnen personeel in het kader van Wtv laten bijscholen door Corus </li></ul><ul><li>Bedrijven in Eindhoven werken samen bij het vorm geven van scholing </li></ul><ul><li>Zuid-Oost Drenthe (1e Mobiliteitscentrum): sinds augustus 2008 78% van 511 kandidaten aan werk geholpen (werk of opleiding met baangarantie) </li></ul>
 31. 31. Succes mobiliteitscentra? <ul><li>Plus: regionaal georganiseerd </li></ul><ul><li>Plus: Poortwachtercentrum </li></ul><ul><li>Plus: opsoren funding </li></ul><ul><li>Min: stroperig, voldoende slagkracht? </li></ul><ul><li>www.werk.nl (nieuwsbrieven) </li></ul>
 32. 32. Van werk naar werk <ul><li>Mobiliteitscentrum Automotive </li></ul><ul><li>1500 medewerkers boventallig </li></ul><ul><li>85% elders herplaatst </li></ul><ul><li>Succesfactoren: krapte, ruimte voor maatwerk, schudt medewerkers wakker </li></ul>
 33. 33. Poortwachtercentrum <ul><li>Voor en door werkgevers </li></ul><ul><li>Regionaal i.p.v. sectoraal </li></ul><ul><li>Halen en brengen </li></ul><ul><li>Poortwachteracademie </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Werk, opleiding en sport </li></ul><ul><li>Behouden en leren werknemersvaardigheden </li></ul><ul><li>Van werk naar werk </li></ul>Arbeids en Training Centrum
 35. 35. Van werk naar werk: TNT <ul><li>Liberalisering postmarkt </li></ul><ul><li>TNT moet goedkoper werken </li></ul><ul><li>Nu: dure fulltime postbodes </li></ul><ul><li>Toekomst: goedkopere parttime postbodes </li></ul><ul><li>Kost 6.000 tot 11.000 arbeidsplaatsen </li></ul>
 36. 36. TNT: palet aan mogelijkheden <ul><li>Mobiliteitscentrum </li></ul><ul><li>Van werk naar werk is maatwerk </li></ul><ul><li>Palet aan ondersteuningsmogelijkheden (scholing, beëindigingsovereenkomst, detachering, overname dienstverband) </li></ul>
 37. 37. TNT: overname dienstverband <ul><li>Boventallige werknemer treedt in dienst van RIB </li></ul><ul><li>Voor de duur van 1 jaar </li></ul><ul><li>RIB begeleidt werknemer naar nieuwe werkgever </li></ul><ul><li>Voordeel: navelstreng is doorgeknipt </li></ul><ul><li>Belemmering: 'adviserende buurman' </li></ul>
 38. 38. Overname dienstverband <ul><li>FourstaR: tijdelijk dienstverband </li></ul><ul><li>Gradus Groep: vast dienstverband </li></ul><ul><li>Care Group </li></ul>
 39. 39. Zijn er nog vacatures? <ul><li>Sinds 2008 daling vacatures (nu 100.000 minder) </li></ul><ul><li>Openstaande vacatures nu: 152.000 </li></ul><ul><li>Technisch personeel </li></ul><ul><li>Medisch personeel en verzorging </li></ul><ul><li>Onderwijs </li></ul><ul><li>Commerciële dienstverlening (nog veel vacatures ondanks bankencrisis) </li></ul><ul><li>Niet-commerciële dienstverlening </li></ul><ul><li>Agrarische sector </li></ul>
 40. 40. Tenslotte <ul><li>De komende periode wordt lastig </li></ul><ul><li>Ontwikkel beleid voor korte en langere termijn </li></ul><ul><li>In nabije toekomst groot tekort aan medewerkers </li></ul><ul><li>Denk 2 keer na voor u afscheid neemt van medewerkers, die u straks hard nodig heeft </li></ul><ul><li>Indien u afscheid wilt nemen, zorg dan voor een breed palet aan instrumenten </li></ul>

×