Αστρονομία - Μάθημα 07

Pantelis Bouboulis
Pantelis BouboulisΖάννειο Πρότυπο Λύκειο Πειραιά
ΜΑΘΗΜΑ 7ο
Οι Δίιοι Πλανήτες
1.1 Οι Δίιοι πλανήτες
• Ονομάζονται έτσι λόγω των χαρακτηριστικών τους, τα
 οποία είναι παρόμοια με το Δία.
  –  Δίας (Jupiter)
  –  Κρόνος (Saturn)
  –  Ουρανός (Uranus)
  –  Ποσειδώνας (Neptune)
• Η βασική τους διαφορά είναι ότι είναι αέριοι πλανήτες και
 όχι στερεοί όπως η Γη, ο Άρης κ.λ.π.
1.1 Οι δίιοι πλανήτες
 Χαρακτηριστικά     Δίας     Κρόνος    Ουρανός   Ποσειδώνας

Ακτίνα (ισημερινός)  71492 Km    60266 Km   25559 Km    24746 Km

 Μέση Πυκνότητα    1.33 gr/cm3  0.69 gr/cm3  1.29 gr/cm3  1.64 gr/cm3

Μέση Θερμοκρασία    -120ο C    -125o C    -193o C    -218o C

   Αφήλιο      816 εκ. Km  1.5 δισ. Km  3 δισ. Km   4.5 δισ. Km

  Περίοδος
            9.8 ώρες   10.233 ώρες  17.24 ώρες   16.1 ώρες
  Περιστροφής
   Περίοδος
           11.86 έτη   29.458 έτη  84.01 έτη   164.79 έτη
  Περιφοράς
2 Δίας
• Ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος.
2 Δίας
• Ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος.
2.1 Βασικά Χαρακτηριστικά
• Είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος
 τόσο σε όγκο όσο και σε μάζα.
• Ο Δίας είναι πλανήτης που έχει σύσταση κυρίως από
 αέρια και υγρά.
• Με παρατήρηση από τηλεσκόπιο βλέπουμε κάποιες
 διακριτές ζώνες πάνω του καθώς επίσης και μια μεγάλη
 κηλίδα.
• Έχει 66 δορυφόρους. Τέσσερεις εκ των οποίων είναι
 αρκετά μεγάλοι.
• Είναι το πιο λαμπρό σώμα στον ουρανό μετά την
 Αφροδίτη και τη Σελήνη.
2.1 Βασικά Χαρακτηριστικά
• Γύρω του υπάρχει ένας μικρός δακτύλιος.
• Έχει διαφορική περιστροφή.
• Έχει ισχυρό μαγνητικό πεδίο (10 φορές ισχυρότερο από
 την Γη).
• Συνεχώς συστέλλεται λόγω της μάζας του (1mm/έτος)
• Είναι ο μόνος πλανήτης που παράγει περισσότερη
 θερμότητα από όση δέχεται από τον ήλιο.
2.2 Τροχιά
• Εκτελεί μια πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο σε 12
 περίπου χρόνια.
2.2 Τροχιά
• Εκτελεί μια πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο σε 12
 περίπου χρόνια.
2.3 Εξωτερικά Χαρακτηριστικά
• Οι ατμοσφαιρικές ζώνες και η μεγάλη ερυθρή κηλίδα.
2.4 Εσωτερική Δομή
           Πυρήνας
           (Στερεός?)
           T > 36000o K
           P = 400000 atm
  Υδρογόνο
  Αέριο, Υγρό      Μεταλλικό
             Υδρογόνο
             (Υγρή μορφή)
             Τ > 10000ο Κ

 Ατμόσφαιρα        P = 2000 atm

 Νέφη
 (κρύσταλλοι
 αμμωνίας)
2.5 Οι δακτύλιοι του Δία
2.6 Δορυφόροι
  Ιώ  Ευρώπη  Γανυμήδης  Καλλιστώ
2.6 Δορυφόροι
• Οι Σημαντικότεροι δορυφόροι και το μέγεθός τους σε
 σχέση με τον Δία.
2.6 Δορυφόροι
• Η εσωτερική δομή των σημαντικότερων δορυφόρων
   Ιώ. 400 Ηφαίστεια, πετρώδης,     Ευρώπη. Λεία επιφάνεια,
   λεπτή ατμόσφαιρα           πάγος, ωκεανοί, ατμόσφαιρα
                     οξυγόνου. πιθανότητα ζωής.
 Καλλιστώ. Βράχια και πάγος,     Γανυμήδης. Βράχια, πάγος και
 πιθανόν ωκεανοί, λεπτή        ωκεανός από αλατισμένο νερό. Λεπτή
 ατμόσφαιρα οξυγόνου και διοξειδίου  ατμόσφαιρα από οξυγόνο.
 του άνθρακα, πολλοί κρατήρες
2.6 Δορυφόροι
• Οι επιφάνειες των δορυφόρων
2.6 Δορυφόροι
• Σύγκριση με τη Σελήνη και τη Γη
2.6 Δορυφόροι
• Ευρώπη – Καλλιτεχνική Αναπαράσταση
2.6 Δορυφόροι
• Ευρώπη – Καλλιτεχνική Αναπαράσταση
2.6 Δορυφόροι
• Ευρώπη – Υπέδαφος
2.6 Δορυφόροι
• Ευρώπη – Υπέδαφος
2.6 Δορυφόροι
• Γανυμήδης - Επιφάνεια
2.6 Δορυφόροι
• Ιώ - Επιφάνεια
3 Κρόνος
• Ο πλανήτης με τους εντυπωσιακούς δακτυλίους
3.1 Βασικά Χαρακτηριστικά
•  Αέριος πλανήτης.
•  Εντυπωσιακό σύστημα δακτυλίων.
•  Ο πιο αραιός πλανήτης (πιο αραιός από το νερό).
•  62 δορυφόροι (μέχρι σήμερα)
•  Παρόμοια εσωτερική δομή με αυτή του Δία.
3.2 Μέγεθος
• Σύγκριση με τη Γη.
3.2 Εσωτερική Δομή
3.3 Δακτύλιοι
3.3 Δακτύλιοι
3.4 Δορυφόροι
• Τιτάνας. Ο 2ος μεγαλύτερος δορυφόρος στο ηλιακό
 σύστημα.
3.4 Δορυφόροι
• Τιτάνας. Ο μόνος δορυφόρος με πυκνή ατμόσφαιρα.
 (1.45 atm). Οι άνθρωποι με μικρά φτερά στα χέρια τους
 θα μπορούσαν να πετάξουν λόγω της χαμηλής
 βαρύτητας.
                       98% Άζωτο
                       2% Μεθάνιο

                       93ο Κ
3.4 Δορυφόροι
• Τιτάνας. Το μόνο διαστημικό σώμα με επιβεβαιωμένα
 υγρά στοιχεία στην επιφάνειά του.


                     Λίμνη
                     Μεθανίου στην
                     επιφάνεια του
                     Τιτάνα
3.4 Δορυφόροι
• Τιτάνας – Επιφάνεια (Huygens Probe)
3.4 Δορυφόροι
• Τιτάνας – Επιφάνεια (Huygens Probe)
3.4 Δορυφόροι
• Τιτάνας. Εσωτερική Δομή
4 Ουρανός
• Ο παγωμένος κόσμος
4.1 Μέγεθος
• Μέγεθος
4.2 Εσωτερική δομή
• Δακτύλιος (υπέρυθρη φωτογραφία)
                  Ατμόσφαιρα:
                  Υδρογόνο Ήλιο
                  και Μεθάνιο.


                  Θερμοκρασία
                  70ο Κ
4.3 Ατμόσφαιρα
• Η ατμόσφαιρα του Ουρανού με διάφορα καιρικά
 φαινόμενα.
4.4 Δακτύλιοι
• Δακτύλιος (υπέρυθρη φωτογραφία).
• Ο άξονας περιστροφής του Ουρανού παρουσιάζει κάτι
 το μοναδικό!
5 Ποσειδώνας
• Ο πιο απομακρυσμένος πλανήτης.
5.1 Μέγεθος
• Σύγκριση με τη Γη
5.2 Εσωτερική Δομή
• Εσωτερική Δομή (όμοια με τον Ουρανό) και η Μαύρη
 Κηλίδα. Ο Ποσειδώνας έχει τους δυνατότερους ανέμους
 στο ηλιακό σύστημα.
5.2 Εσωτερική Δομή
• Εικόνα της ατμόσφαιρας.
5.3 Δακτύλιοι
6 Πλούτωνας
• Είναι πλανήτης;
6 Πλούτωνας
• Βασικά Χαρακτηριστικά
6 Πλούτωνας
• Τροχιά
6 Πλούτωνας
• Δομή.
6 Πλούτωνας
• Επιφάνεια
6 Πλούτωνας
• Επιφάνεια
1 of 51

Recommended

Αστρονομία Μάθημα 1 by
Αστρονομία Μάθημα 1Αστρονομία Μάθημα 1
Αστρονομία Μάθημα 1Pantelis Bouboulis
2.3K views14 slides
Αστρονομία - Μάθημα 04 by
Αστρονομία - Μάθημα 04Αστρονομία - Μάθημα 04
Αστρονομία - Μάθημα 04Pantelis Bouboulis
59.8K views47 slides
Παρουσίαση για το φεγγάρι by
Παρουσίαση για το φεγγάριΠαρουσίαση για το φεγγάρι
Παρουσίαση για το φεγγάριatavar
18.6K views8 slides
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ by
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ kkll6465
8.4K views24 slides
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΓΑΛΑΞΙΕΣ by
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΓΑΛΑΞΙΕΣΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΓΑΛΑΞΙΕΣ
ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΓΑΛΑΞΙΕΣzarkosdim
11.3K views50 slides
Ηλιακό σύστημα by
Ηλιακό σύστημαΗλιακό σύστημα
Ηλιακό σύστημαFani Karaoli
9.5K views17 slides

More Related Content

What's hot

Το ηλιακο μας συστημα by
Το ηλιακο μας συστημαΤο ηλιακο μας συστημα
Το ηλιακο μας συστημαparkouk Koukoulis
10.4K views10 slides
ηλιακό σύστημα εργασία του χρήστου σπυριδόπουλου by
ηλιακό σύστημα  εργασία του χρήστου σπυριδόπουλουηλιακό σύστημα  εργασία του χρήστου σπυριδόπουλου
ηλιακό σύστημα εργασία του χρήστου σπυριδόπουλουatzintzi
2.3K views10 slides
δίας by
δίαςδίας
δίαςntanavara
370 views10 slides
Afroditi by
AfroditiAfroditi
Afroditintanavara
379 views9 slides
οι πλανητες by
οι πλανητεςοι πλανητες
οι πλανητεςΝίκη Παϊσοπούλου
341 views10 slides
το ηλιακο μας συστημα by
το ηλιακο μας συστηματο ηλιακο μας συστημα
το ηλιακο μας συστημαChrysa Arabatzoglou
213 views8 slides

What's hot(20)

Το ηλιακο μας συστημα by parkouk Koukoulis
Το ηλιακο μας συστημαΤο ηλιακο μας συστημα
Το ηλιακο μας συστημα
parkouk Koukoulis10.4K views
ηλιακό σύστημα εργασία του χρήστου σπυριδόπουλου by atzintzi
ηλιακό σύστημα  εργασία του χρήστου σπυριδόπουλουηλιακό σύστημα  εργασία του χρήστου σπυριδόπουλου
ηλιακό σύστημα εργασία του χρήστου σπυριδόπουλου
atzintzi2.3K views
δίας by ntanavara
δίαςδίας
δίας
ntanavara370 views
Afroditi by ntanavara
AfroditiAfroditi
Afroditi
ntanavara379 views
πλανητης ερμης by ntanavara
πλανητης ερμηςπλανητης ερμης
πλανητης ερμης
ntanavara578 views
το ηλιακο μας συστημα-Φύλλα εργασίας by raniad
το ηλιακο μας συστημα-Φύλλα εργασίαςτο ηλιακο μας συστημα-Φύλλα εργασίας
το ηλιακο μας συστημα-Φύλλα εργασίας
raniad6.7K views
μετεωρίτες by agelalios
μετεωρίτεςμετεωρίτες
μετεωρίτες
agelalios863 views
αστεροειδείς by agelalios
αστεροειδείςαστεροειδείς
αστεροειδείς
agelalios829 views
πλανήτες by agelalios
πλανήτεςπλανήτες
πλανήτες
agelalios1.3K views
δημητρα by ntanavara
δημητραδημητρα
δημητρα
ntanavara400 views
κρόνος λ. by ntanavara
κρόνος λ.κρόνος λ.
κρόνος λ.
ntanavara361 views

Viewers also liked

Αστρονομία - Μάθημα 2 by
Αστρονομία - Μάθημα 2Αστρονομία - Μάθημα 2
Αστρονομία - Μάθημα 2Pantelis Bouboulis
1.1K views11 slides
Mάθημα 10 by
Mάθημα 10Mάθημα 10
Mάθημα 10Pantelis Bouboulis
3K views33 slides
Αστρονομία - Μάθημα 03 by
Αστρονομία - Μάθημα 03Αστρονομία - Μάθημα 03
Αστρονομία - Μάθημα 03Pantelis Bouboulis
1.4K views46 slides
Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας by
Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγαςΑυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας
Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγαςSofoklis Sotiriou
625 views30 slides
O κύκλος ζωής των αστεριών by
O κύκλος ζωής των αστεριώνO κύκλος ζωής των αστεριών
O κύκλος ζωής των αστεριώνtryfonid
1.6K views17 slides
ιπποκράτης by
ιπποκράτηςιπποκράτης
ιπποκράτηςgeorgios2000
307 views3 slides

Viewers also liked(16)

Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας by Sofoklis Sotiriou
Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγαςΑυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας
Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας
Sofoklis Sotiriou625 views
O κύκλος ζωής των αστεριών by tryfonid
O κύκλος ζωής των αστεριώνO κύκλος ζωής των αστεριών
O κύκλος ζωής των αστεριών
tryfonid1.6K views
ιπποκράτης by georgios2000
ιπποκράτηςιπποκράτης
ιπποκράτης
georgios2000307 views
Εισαγωγή στη Στατιστική by Pantelis Bouboulis
Εισαγωγή στη ΣτατιστικήΕισαγωγή στη Στατιστική
Εισαγωγή στη Στατιστική
Pantelis Bouboulis2.3K views
27 - Φάσματα εκπομπής και απορρόφησης. by Stathis Gourzis
27 - Φάσματα εκπομπής και απορρόφησης.27 - Φάσματα εκπομπής και απορρόφησης.
27 - Φάσματα εκπομπής και απορρόφησης.
Stathis Gourzis1.1K views
203 - Πείραμα αγωγής ρεύματος από διάλυμα NaCl by Stathis Gourzis
203 - Πείραμα αγωγής ρεύματος από διάλυμα NaCl203 - Πείραμα αγωγής ρεύματος από διάλυμα NaCl
203 - Πείραμα αγωγής ρεύματος από διάλυμα NaCl
Stathis Gourzis235 views
νεφελωματα by ntanavara
νεφελωματανεφελωματα
νεφελωματα
ntanavara517 views
μαρία σκόπτσοβα by georgios2000
μαρία σκόπτσοβαμαρία σκόπτσοβα
μαρία σκόπτσοβα
georgios2000620 views
Σημειώσεις Στατιστική Μαθηματικά Γενικής Παιδείας by Θανάσης Δρούγας
Σημειώσεις Στατιστική Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Σημειώσεις Στατιστική Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Σημειώσεις Στατιστική Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ... by SlideShare
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
SlideShare1.1M views

Similar to Αστρονομία - Μάθημα 07

οι πλανήτες by
οι πλανήτεςοι πλανήτες
οι πλανήτεςΝίκη Παϊσοπούλου
210 views11 slides
Βερεκέτης Σελήνη by
Βερεκέτης ΣελήνηΒερεκέτης Σελήνη
Βερεκέτης Σελήνηelenadamo
460 views45 slides
ηλιακό σύστημα by
ηλιακό σύστημαηλιακό σύστημα
ηλιακό σύστημα101dsthessalonikis
499 views5 slides
διας by
διαςδιας
διαςntanavara
153 views7 slides
διας by
διαςδιας
διαςntanavara
268 views7 slides
To iliako mas_systima (1) by
To iliako mas_systima (1)To iliako mas_systima (1)
To iliako mas_systima (1)Athina Kakarikou
847 views84 slides

Similar to Αστρονομία - Μάθημα 07(20)

Βερεκέτης Σελήνη by elenadamo
Βερεκέτης ΣελήνηΒερεκέτης Σελήνη
Βερεκέτης Σελήνη
elenadamo460 views
διας by ntanavara
διαςδιας
διας
ntanavara153 views
διας by ntanavara
διαςδιας
διας
ntanavara268 views
ηλιακο συστημα by alexkonta
ηλιακο συστημαηλιακο συστημα
ηλιακο συστημα
alexkonta486 views
Πλανήτες του ηλιακού συστήματος by easytpe
Πλανήτες του ηλιακού συστήματοςΠλανήτες του ηλιακού συστήματος
Πλανήτες του ηλιακού συστήματος
easytpe1K views
Marina.giannis.eirinh.odp part 2 by C1A
Marina.giannis.eirinh.odp part 2Marina.giannis.eirinh.odp part 2
Marina.giannis.eirinh.odp part 2
C1A159 views
το ηλιακο μας συστιμα by stkarapy
το ηλιακο μας συστιματο ηλιακο μας συστιμα
το ηλιακο μας συστιμα
stkarapy321 views
Το ηλιακό μας σύστημα by adam dim
Το ηλιακό μας σύστημαΤο ηλιακό μας σύστημα
Το ηλιακό μας σύστημα
adam dim62.5K views
Οι πλανήτες by teacher88
Οι πλανήτεςΟι πλανήτες
Οι πλανήτες
teacher88891 views
Ηλιακό Σύστημα by Fotini Pog
Ηλιακό ΣύστημαΗλιακό Σύστημα
Ηλιακό Σύστημα
Fotini Pog72 views
ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΡΟΝΟΣ by Fotini Pog
ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΡΟΝΟΣΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΡΟΝΟΣ
Fotini Pog520 views
διάστημα by conmo
διάστημαδιάστημα
διάστημα
conmo478 views
Διάστημα - Μαριλένα Μπενέκη by George Christ
Διάστημα - Μαριλένα ΜπενέκηΔιάστημα - Μαριλένα Μπενέκη
Διάστημα - Μαριλένα Μπενέκη
George Christ992 views

More from Pantelis Bouboulis

Διερευνητικές εργασίες by
Διερευνητικές εργασίεςΔιερευνητικές εργασίες
Διερευνητικές εργασίεςPantelis Bouboulis
763 views6 slides
Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014 by
Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014
Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014Pantelis Bouboulis
833 views4 slides
Ερωτήσεις για το μάθημα της Αστρονομίας by
Ερωτήσεις για το μάθημα της ΑστρονομίαςΕρωτήσεις για το μάθημα της Αστρονομίας
Ερωτήσεις για το μάθημα της ΑστρονομίαςPantelis Bouboulis
5.4K views2 slides
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη Εξετάσεων by
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη ΕξετάσεωνΑστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη Εξετάσεων
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη ΕξετάσεωνPantelis Bouboulis
5.2K views1 slide
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη by
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα ΎληΜαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα ΎληPantelis Bouboulis
4.9K views1 slide
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεων by
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεωνΜαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεων
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεωνPantelis Bouboulis
4.7K views1 slide

More from Pantelis Bouboulis(20)

Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014 by Pantelis Bouboulis
Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014
Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014
Pantelis Bouboulis833 views
Ερωτήσεις για το μάθημα της Αστρονομίας by Pantelis Bouboulis
Ερωτήσεις για το μάθημα της ΑστρονομίαςΕρωτήσεις για το μάθημα της Αστρονομίας
Ερωτήσεις για το μάθημα της Αστρονομίας
Pantelis Bouboulis5.4K views
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη Εξετάσεων by Pantelis Bouboulis
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη ΕξετάσεωνΑστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη Εξετάσεων
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη Εξετάσεων
Pantelis Bouboulis5.2K views
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη by Pantelis Bouboulis
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα ΎληΜαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Pantelis Bouboulis4.9K views
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεων by Pantelis Bouboulis
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεωνΜαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεων
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεων
Pantelis Bouboulis4.7K views
Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη by Pantelis Bouboulis
Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Εξεταστέα ΎληΓεωμετρία Β΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Pantelis Bouboulis4.9K views
Robust Image Denoising in RKHS via Orthogonal Matching Pursuit by Pantelis Bouboulis
Robust Image Denoising in RKHS via Orthogonal Matching PursuitRobust Image Denoising in RKHS via Orthogonal Matching Pursuit
Robust Image Denoising in RKHS via Orthogonal Matching Pursuit
Pantelis Bouboulis628 views
Όμιλος Μαθηματικών - Πληροφορικής 2013 by Pantelis Bouboulis
Όμιλος Μαθηματικών - Πληροφορικής 2013Όμιλος Μαθηματικών - Πληροφορικής 2013
Όμιλος Μαθηματικών - Πληροφορικής 2013
Pantelis Bouboulis3.2K views
Complex Support Vector Machines For Quaternary Classification by Pantelis Bouboulis
Complex Support Vector Machines For Quaternary ClassificationComplex Support Vector Machines For Quaternary Classification
Complex Support Vector Machines For Quaternary Classification
Pantelis Bouboulis1.3K views
Robust Kernel-Based Regression Using Orthogonal Matching Pursuit by Pantelis Bouboulis
Robust Kernel-Based Regression Using Orthogonal Matching PursuitRobust Kernel-Based Regression Using Orthogonal Matching Pursuit
Robust Kernel-Based Regression Using Orthogonal Matching Pursuit
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014 by Pantelis Bouboulis
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014
Pantelis Bouboulis12.5K views
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη by Pantelis Bouboulis
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου - Εξεταστέα ΎληΓεωμετρία Α΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Pantelis Bouboulis5.4K views
Ύλη εξετάσεων - Άλγεβρα Β΄ Λυκείου by Pantelis Bouboulis
Ύλη εξετάσεων - Άλγεβρα Β΄ ΛυκείουΎλη εξετάσεων - Άλγεβρα Β΄ Λυκείου
Ύλη εξετάσεων - Άλγεβρα Β΄ Λυκείου
Pantelis Bouboulis14.1K views
Καθολική Κατασκευή Fractal Συνόλων by Pantelis Bouboulis
Καθολική Κατασκευή Fractal ΣυνόλωνΚαθολική Κατασκευή Fractal Συνόλων
Καθολική Κατασκευή Fractal Συνόλων
Pantelis Bouboulis6.2K views

Recently uploaded

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ssuser43d27b
41 views18 slides
Ευρωπαϊκή Ένωση by
Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωσηssuser43d27b
6 views26 slides
Είδη ζώων.pptx by
Είδη ζώων.pptxΕίδη ζώων.pptx
Είδη ζώων.pptxpeikoulini11
11 views4 slides
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx by
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docxXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx56ο Γυμνάσιο Αθήνας
6 views1 slide
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf2lykkomo
1.6K views15 slides
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
59 views5 slides

Recently uploaded(20)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b41 views
Ευρωπαϊκή Ένωση by ssuser43d27b
Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση
ssuser43d27b6 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.6K views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou59 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist110 views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 views
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx by Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx by 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist53 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.4K views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa14 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες by Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki118 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 by gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b11 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... by gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views

Αστρονομία - Μάθημα 07