Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Facebook

576 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Facebook

  1. 1. Facebook
  2. 2. Käyttömahdollisuudet <ul><li>Sosiaalinen palvelu </li></ul><ul><li>Yhteydenpito, verkostoituminen </li></ul><ul><li>Kuvien, linkkien ja tiedostojen jako </li></ul><ul><li>Omien pelien ja muiden sovellusten jakaminen </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Perustettu 4.2.2004 </li></ul><ul><li>Nykyinen käyttäjämäärä yli 80 miljoonaa </li></ul><ul><li>Muita samantyyppisiä sovelluksia: MySpace, LinkedIn, Ning, Tagged, IRC-galleria </li></ul>
  4. 4. Opetuskäyttö <ul><li>Vähäistä käyttöä sekä Suomessa että ulkomailla </li></ul><ul><li>Kurssien keskustelualue, tiedotusalue </li></ul><ul><li>Linkkien ja tiedostojen jakaminen </li></ul>
  5. 5. Opetuskäytön hyödyt <ul><li>edistää ryhmän sisäistä verkostoitumista </li></ul><ul><li>vuorovaikutus ei niin muodollista </li></ul><ul><li>monipuoliset viestintämahdollisuudet (ryhmäviestit, kahdenväliset viestit, ilmoitustaulu) </li></ul>
  6. 6. Opetuskäytön ongelmat <ul><li>Muut virikkeet </li></ul><ul><li>Vapaa-aika ja opiskelu halutaan pitää erillään </li></ul><ul><li>Ohjaaja/opettaja samassa ympäristössä </li></ul><ul><li>Kaikki eivät välttämättä halua liittyä </li></ul>

×