Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
.  “- vs V. ,.  A-: :;-; , _ _‘ ~ , 'v_ —  of. fl '3‘; -.¢ovv’,  -'¢‘, ";; ‘_~. _-‘-‘. _. ‘v:  -‘-.11.». -.‘L'. ’
—. .. — —...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Puun tarina Infograafi

258 views

Published on

Puu on uusiutuvaa, lujaa ja saasteetonta, miellyttävä koskea ja katsella. Ei ole mikään ihme että puulla on kaikista luonnonmateriaaleista eniten käyttötarkoituksia. Puun käyttöä voidaan hyvin lisätä sillä metsämme tuottavat puuta huomattavasti enemmän kuin sitä käytämme. Metsiemme suojeluaste on Euroopan kärkeä ja lähes kaikki talousmetsämme on sertifioi-tu. Puusta syntyy paloturvallisia, energiatehokkaita ja kestäviä rakennuksia. Käyttökohteita ovat myös ikkunat ja ovet, sisustus ja kalusteet.

Moderni puutalo on hiljainen ja sen sisäilman laatu on hyvä. Puun käyttö sisätiloissa vaikuttaa posi-tiivisesti läsnäolijoiden mielialaan ja fysiologisen stressin tasoon.
Puutalon hiilijalanjälki yltää vasta n. 30 vuoden käytön jälkeen tasolle jolla betonitalo on jo valmistu-essaan.
Pohjoinen Suomi on parhaimpia puun kasvualueita maailmassa, kasvukausi on lyhyt ja hitaan kasvun ansiosta syntyy laadukkain mahdollinen puuaines.

Infograafi produced for Puuinfo by DigiPeople Studio, www.digipeople.fi

Published in: Marketing
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Puun tarina Infograafi

  1. 1. . “- vs V. ,. A-: :;-; , _ _‘ ~ , 'v_ — of. fl '3‘; -.¢ovv’, -'¢‘, ";; ‘_~. _-‘-‘. _. ‘v: -‘-.11.». -.‘L'. ’ —. .. — — — — . — ». ~:: ;}: §:: ;;; ¢- : _ --:2;; -51-7,. -<L_j; «;3«*: “:1-"—v'; :~ ~, M', .‘-2 ‘. -‘_-‘-‘-‘, -:»‘- “= =i‘L-J44; U [V{ L. I-3/}: l)"', g.— j: I: E 5‘ ‘ Lg. B A 9 ‘-H ‘ gift: a F" _ jg‘ J I. .. ‘:1 .7: *4 la-/ ",5 ' a K g; ‘J V ‘tf-L’. I31’/ /-: TE . .', —— ‘xx —-—- , . , . _vr, .,' . ,- A *— —- —— , . H. --'*»~—: ".~——. — _. :: . . _. . . . ' . ‘. ‘<"‘-. "-. ..'-~. ‘, ”’ . . 7.’ I , - A ; ' ’-’-v‘-‘-1 --': .'. :«' . V. ‘-I. £“_‘. ‘.‘_*. f:LA—-. :;: P_‘1!§‘; .o’; p_f’ ‘C, "——” " f‘_’; ' ’__‘ / ___. ___>. ‘ u- . .-i -J uf_v, f;; _., ‘ ' ' ‘ . _'; _l _' I‘ :3-‘_' ' ’ ’-'. "». €;. “-tf . . xv’ ' ‘ii I M, I {f -vi‘: ;"{— 1 _: ", E‘; -.. .' ~ -' . _‘ --~‘m‘. , ‘; ~‘ 1 ’~. ,. : ‘». _‘_ ‘Y4 ‘ . )1" ~' M ‘~ ‘'‘-1 7 v‘ Ma; 1 4 "-’ L7“ " x ‘A . .- . '- } . / p—-—« ' v‘ " r ‘r y ‘— 3 . - “ ‘s_ ‘ x. -.3. . .____>, .1__ — . ___ __, __ -. ,___ _g . ,_‘vJ~ AK‘ , _/ . 1‘ , _ ‘~. . : -3-: .i; _-'7-~-: .- - . .T - / /A ‘C II ‘C IO “ ! é V . 7’! iPARIST07’STA‘! ALLINEN , HELPPO T7'0ST/ Vi I a . ~ ‘u’ ‘J LUONNON'TUOTE 5 2» '~ . '.", A n ~ ’ . .~‘, I -‘I N; A 1 A -A -5" A A la» A P1.. lU. PIilNOILL/ ON H7'0N: TEI3ET F79IOLOGI9QE‘T JA PS‘/ KOLOGISET MIKUTUKSET ‘ -. "‘ . ",-‘W. -'7.’_". '.: ' C’ ' . "’"r, ":"-”', -’_s'_—: »". ':'i'-’. ’L’}“. ’.’. ’.-‘, -' . '.- _"'-'; '". ".‘. ‘7.. K _’ - ‘. . 3; _-, _” , ~.l, -1:! ‘-| ".—, ,.', ',v. ';. ;1.f.7. _‘--’. /.-‘. <' ’. f.: ‘.‘1'. '_. ''''. -': L‘. --; ;.', :_-'A'- ‘. ‘__‘. ‘.f * D 1+ M H ll I We 1u: :,~. :a: m , +24 2*” H 1 E’ [+2 1 'rK~»: f:* «$2! , 'V '-. ‘. , u/4 ; ,- 1 _ ‘ ‘. - -_ , . -V. ’;: _ ‘ I‘ - W" ha ~ F» I —M - -; % ‘:21 ~ , " z n A $ - —+ . t~ ~21? “A *= ‘-*- . ‘A- =4-» '~~»—= -— ‘-. -’ .5 . ..('v. _'. ., , .;, ¢,; , ~", ~/A . — -— —~ , ,_v—_—‘: .~», *.1_. ‘¥, »_. .--. _. _—. -.-. ,_—-_. .—" -‘_- _ _ _ _ . - '-:1 : ,: _~_-.2.-T: :;"‘~: ;;; . ’~ '1. _ _, _ _, ._: ,-; -1’; /;<. «‘: :}; i-T; -;-2'1{E-, i-1 -' ‘ ‘n .3 V 7‘ V4, “ ‘w, ’ I, /_[ 1‘ I -— Y 7, ‘,4 n ' . ‘ HtwAwwmnw~wHM~ima~m¢% ‘ I‘ __l b A I __ -AID }, ‘ _. J J F, ‘ ‘W ‘M . __. I14“ :5 1‘ I _ - “, -~¢, a 5 . r__ wu‘ . 1_ -‘x ‘_‘_x ‘. _ ‘~, "_’_, '/I _ 7/ _ -. __‘ " a ); _wf; ’;_'_VM)> _~; ‘_, "~>“. . --. ..: .-. a' _ . » . / ' 2; --, ' i _ . . . ,<; ;?3 71:; v ‘LA . - ’7E%N? § 1 TONNI ILMAN 1 PUUKUUTIOMETRIN Us: i H LITlfi(U1‘§}}| m1}= f“». IE5;aVi1:V*E}§%'cmFt I IJMH9 I ‘ A . _A4 _ I, . . .— %/ ;‘ . _ » V} 5-—— _ {/ " . 1" 4 —v—’ , 9 N j, I / ' ' - *', E 3 . 1 ya} % <w/ 4:"ék‘ {; ":§‘*, ‘lr)‘~s—¥"‘: ‘I Y ‘ ‘ f ‘ Y | Y " L‘ . ., .-: :=">. ,, ‘£': T.fi ’ .1‘ ‘ M *>. ,,_. ;.. " / ff/ ¢'e""r'? x., _.: §‘ t—. — 3. 4 A xi’ Jjljxis‘ *'al: isiI; L% :3: Jim ‘= — — 3 “K . U h ‘ l u ' ’ "r " ; " fly» wv , ‘. m ‘; ~ " v, ’ '« x ; « ~ v L-T»: l=. ‘IU. ¢§fi: fi‘‘_l : %»; :: :»; :.w, .TL; *«+: aM. l1f‘LLTL WT. L . j % , 3:. T ” ‘ ‘§: ?1[lflx>I *1!TTiiN’| T7W i%‘~Jl’T;1 ‘L331 ‘%5‘i{?1sv‘r~, '1s: sL:1tIsa £%W‘rILl%AIi? i$; i:t». LV L4 ‘*'"T'*“. ‘~* »-~. .—-»- . , - - r- ~ -/ ;.—; ,-, r.-'" -, e«. -.v. -:-- ‘ ' ‘ ’. t,3,¢ '_’, L_ _. x .4 ’» ‘to I | _ . . . _,. _P'. _.¢ _, v v - . . , _ V . ¢ . _ ‘. { [ K / > %%%fi mi. I _ E _Q - -. UH‘. '1 .11 “i""1°'. -—5-"": '/ TU0TTA"rT FL'L3’I'A flUOHAT: |'AVA3T vmwn~fiM . -‘. . , *.I. .*‘. .1 file "' L‘ “'I“'”| { : KESKIKOKOISEEN Q N PUUKERROSTALOUN V . . 5“vJ»~'—« W _- ! || |M’Mf{‘t L} : .T~~: :r- ": :L~#. *.-"I"'I* i ‘ , , ‘ r‘ on , , L ' " /1 " I in K I L , _,. _ - av :23] "I , T,_ _______r. ‘:__, I < V , _ , ‘ V1 __ A -. — . . . - ‘ {I N 1. 1. . ‘ . A ‘ ‘ Iv »——« ». . v . _ _ 1' . , ‘ , .. y 2 ‘ _ , » " A ~ , ‘ a _ , - ,1 ‘_ ‘ ‘ ‘ “A ~ . / F x ‘V-. . ‘xx ' “ —. . __ 2*’! I / ‘, K”? ! "K" ‘R > n"“‘“ / /I ‘if K“ <" K ‘"’ . ‘-. V V V A V , /3. x_#. / . -' A. V % _ ¥ , ,. -' sC— —- pm -—- V——-. '~. __ _, r __ , ,. —-’ __, _, , , , V‘ 1 . -"V — — — — — — — _ ~ — — — — — — — " —- — - — — — — - - - — - - — ' — ’ — — ' ~ — , » L Ir ‘—““ 1 r . ,—-—~_-__7 "/ —-——————‘ W " ‘xx-' _. ‘». A t, —‘_. 1 / .1” , ./' ®LQ%V%g, ~ R V , ... ___. _ wié"iL£[L§1WEi€1 F «:1 ‘v. '4? mflmfi%flW 1} ; }!; a_: .l¢i! ];L_zL=5;Lr‘ F n | W‘ ) fhfiiéflmflifi‘ . fif5?3?1I@§? ??? £_ %é¢%>c5>é<>ér“‘ 4i ‘£1_l, Mi: .X%; ~!, li3LIJi%, MA‘ ‘ ‘ ‘* ”””” " * ‘ ‘ ‘‘ ’ ‘ - . ,~-. "w. .:"«-. -.4.. .'—/ '---_/ " "-. ‘-"R . - ‘ . . g ’ J — —- -—‘~— —— ———, ,_ 3-l,1~ 3(£A‘—'"'; :;' '. '-‘-l. ,.‘(‘; "“t” 14”‘ 4- tr‘ ‘.4’; . u"- _-“ ‘L " . _‘ ‘DUI U H W W. ‘i- V/ .5‘ ‘i r“«. % We C-=3 . *1 = =,‘<« U = ' A. 1 VI’ -‘R / f’_ f; ‘§ F E. 1.3.1 ti: } .1.’ '__; “ V __, ‘.'. _», ‘. “ “” 7'” “ » . - 'T‘''‘: ««: ‘-I‘‘? l'~7'‘~'‘~'. ’‘‘*‘**’'-; .» ’, ’>"” ’- ' -"5.-'. " ‘ ; ':, -'. -’ . ' ‘ ‘: ::~ :3:-‘: I:: r:: ”-? “:~’: ::: ::M /3" T t. H f'T'. -‘. -;. . , » 1-'. *.«' ra. ,J. ', , —.. . n., _'V .4.. A ‘xx’ X I ' ‘ 3; ' ““ “; ‘ : ““ 7:‘ “ 1 H “< U W} [ Hi M ‘if Wyn; -2 I§f£fiWF%fifl3fl$HflWWVflE§fiI “D("}p. fl-«: :{I""1 5 Si %: v%? l1%4~§ 0 l 1 L. ::"<*vE_}', "_k IV" _ 5‘ | t[r*{‘. ':. ¢ 1 (Kiln A ‘ 7 _ 17333)’: VHV I 9 lr l‘1’, .:”', "‘ 'V, ’H: "' ,5 ‘J““I, * J W» . - u xx 4 5* » E . ' _. .a '__> H n 1; (J “V ‘ u '1 ‘ H I K] 1 ? <{; ‘:>fl7 . pl , I q 1 t vb: A , ,, k , -‘ Ill | K; ‘r- t*, ‘1x‘ *3‘: tmugmb WM Amwww- ’ ‘_"’. xv‘ in fVi_J > 3 A - , A ‘_. ‘‘‘—l . . . . V , n 3

×