Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bài 1:
SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp
cho SharePoint 2010
Mục tiêu bài học
Giới thiệu về SharePoint 2010
Tìm hiểu môi trường thực thi và môi trường phát triển
SharePoint
Tìm hiểu m...
SharePoint 2010
Nền tảng hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp và Web
Communities
Sites
Composites
SharePoint 2010 và xây dự...
SharePoint 2010
Nền tảng hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp và Web
Sharepoint là gì ?
Sản phẩm do Microsoft phát triển
Ho...
SharePoint 2010
Nền tảng hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp và Web
Sharepoint làm được gì ?
Cung cấp môi trường làm việc ...
Sites
Cung cấp giải pháp quản trị các web site
Giao diện Ribbon thân thiện với người dùng Office
SharePoint Workspace làm ...
Communities (Cộng đồng)
Cung cấp các giải pháp về cộng đồng và xã hội
Blog, Wiki, Mysite
Cung cấp cơ chế tagging (đánh dấu...
Seach (Tìm kiếm)
Tìm kiếm nội dung bên trong và bên ngoài SharePoint
Cung cấp cơ chế tìm kiếm thông minh
Tìm kiếm chính xá...
Content (Nội dung)
Cung cấp giải pháp quản trị nội dung doanh nghiệp
Quản lý tài liệu
Quản lý luồng công việc
Quản lý lưu ...
Insights (Phân tích)
Cung cấp giải pháp phân tích dữ liệu và đưa ra báo cáo
Tích hợp với các dịch vụ báo cáo tiên tiến
Per...
Composite (Tổng hợp)
Cung cấp các công cụ và giải pháp tổng thể cho việc mở
rộng và phát triển khả năng của SharePoint
Các...
Đối tượng sử dụng SharePoint
Chuyên gia IT (IT Pro)
Đóng vai trò cài đặt, cấu hình, bảo trì và quản trị toàn bộ
hệ thống S...
Môi trường cho SharePoint thực thi
Thư viện DLLs trong GAC:
DLL: Micrsoft.SharePoint.*.dll
Version: 14.0.0.0
Public Key To...
Môi trường cho SharePoint thực thi
SharePoint Web Application trong IIS:
SharePoint Central Administration v4:
Trung tâm q...
Phân cấp trong SharePoint
SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 15
Phân cấp trong SharePoint
Server Farm:
Toàn bộ máy chủ vật lý trong quá trình cài đặt và triển
khai SharePoint
Web Applica...
Phân cấp trong SharePoint
Site Collections:
Là tập các SharePoint site trong một Web Application.
Sites:
Là một SharePoint...
DEMO
Demo 1: Môi trường SharePoint
Thư mục gốc
IIS Web Application
Database
Central Administration
Demo 2: Làm việc với Sh...
Môi trường phát triển SharePoint
Yêu cầu HĐH 64 bit
Windows Server 2008
Windows Server 2008R2
Windows 7 (chỉ cho developer...
Thư viện lập trình SharePoint
Thư viện lập trình mô hình đối tượng (Object
Model) trên Server:
Microsoft.SharePoint.dll
Ve...
Mô hình đối tượng SharePoint
Farm
SPFarmSPFarm
Site Collections
Site collection
SPSiteSPSite
Site
SPWebSPWeb
Root Site
Sub...
Mô hình đối tượng SharePoint
SPFarm:
Là đối tượng cao nhất trong mô hình đối tượng SharePoint
SPFarm.Servers: lấy ra toàn ...
Mô hình đối tượng SharePoint
SPWebApplication:
Là thể hiện của một Web application được đặt trên IIS
SPWebApplication.Site...
Mô hình đối tượng SharePoint
SPSite:
Là thể hiện của một Site Collection, và là một tập của các
đối tượng SPWeb
SPSite.All...
Mô hình đối tượng SharePoint
SPWeb:
Là thể hiện của một SharePoint site.
Được dùng để quản lý site bao gồm template, theme...
Mô hình đối tượng SharePoint
SPList:
Là thể hiện của một list trên SharePoint
SPList.GetItems:
Được dùng để truy vấn các i...
Project SharePoint dùng VS 2010
Cấu hình project SharePoint trong Visual Studio 2010:
Target Framework:
.NET Framework 3.5...
DEMO
Demo: Ứng dụng Console sử dụng thư viện
Micrsoft.SharePoint.dll để truy vấn các đối tượng trên
SharePoint
SPSite
SPWe...
Feature
Feature:
Là một phần chứa đựng các thành phần mở rộng được
định nghĩa cho SharePoint
Gồm các file XML, được copy v...
Feature
Phạm vi triển khai cho Feature
Farm:
Feature có hiệu lực cho toàn bộ SharePoint farm
Web Application:
Feature có h...
Feature
Việc triển khai Feature được thực hiện qua các bước
Install/Uninstall (Cài đặt/Gỡ cài đặt) Feature
Activate/Deacti...
Định nghĩa Feature
Ví dụ về một Feature.xml
<Feature Title="Feature Title"
Scope="FeatureScope"
Id="GUID"
xmlns="http://sc...
Feature file: *.feature
Code View
<Feature
xmlns="http://schemas.microsoft.com/sha
repoint/" Id="eca5553d-9c8e-474b-98cf-
...
SharePoint Web Part là gì?
SharePoint Web Part: là thành phần giao diện chính trên
các trang SharePoint
Web Part: cho phép...
Một số Web Part có sẵn
trên SharePoint
Content Editor Web Part
Image Web Part
Site Users Web Part
Content Query Web Part
U...
Solution trên SharePoint
Solution framework (khung giải pháp)
Cho phép đóng gói và triển khai các tính năng mở rộng
cho Sh...
Solution package (*.wsp)
Một Solution package có thể bao gồm
Các feature
Các site definition (định nghĩa site)
Các web par...
Solution trên SharePoint
Farm
Được triển khai cho toàn
bộ SharePoint
Được lưu trữ và quản lý
mức Central
Administration
Đư...
SandBoxed solution trên SharePoint
Sandboxed solution được kiểm soát ở 2 mức:
Site collections: Site Actions  Site Settin...
DEMO
Demo: Quản lý Features trên Site Settings
Quản lý Site Features (scope:web) và Site Collection
Features (scope:site)
...
Tổng kết bài học
SharePoint là nền tảng cộng tác doanh nghiệp.
SharePoint cung cấp 6 miền chức năng chính để xây
dựng giải...
Tổng kết bài học
Sử dụng Visual Studio 2010 có thể xây dựng các chức
năng mở rộng trên SharePoint thông qua Solution và
Fe...
Giới thiệu về CD
SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 43
Liên kết cần thực hành
Sinh viên cần thực hành theo các hướng dẫn sau:
How to: Create or Delete a Site or a Site Collectio...
Danh sách tham khảo
http://www.siolon.com/blog/understanding-the-
sharepoint-hierarchy/
http://blogs.msdn.com/b/martinkear...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bài 1: SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010

18,934 views

Published on

Giới thiệu về SharePoint 2010
Tìm hiểu môi trường thực thi và môi trường phát triển
SharePoint
Tìm hiểu mô hình đối tượng trên SharePoint
Tìm hiểu về các Solutions trên SharePoint
Tìm hiểu về Features và Solution package (gói giải pháp)
trên SharePoint
Giới thiệu về SharePoint 2010
Tìm hiểu môi trường thực thi và môi trường phát triển
SharePoint
Tìm hiểu mô hình đối tượng trên SharePoint
Tìm hiểu về các Solutions trên SharePoint
Tìm hiểu về Features và Solution package (gói giải pháp)
trên SharePoint

 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Phần mềm sharepoint khá hay cho những ai làm Quản trị
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bài 1: SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010

 1. 1. Bài 1: SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010
 2. 2. Mục tiêu bài học Giới thiệu về SharePoint 2010 Tìm hiểu môi trường thực thi và môi trường phát triển SharePoint Tìm hiểu mô hình đối tượng trên SharePoint Tìm hiểu về các Solutions trên SharePoint Tìm hiểu về Features và Solution package (gói giải pháp) trên SharePoint Giới thiệu về SharePoint 2010 Tìm hiểu môi trường thực thi và môi trường phát triển SharePoint Tìm hiểu mô hình đối tượng trên SharePoint Tìm hiểu về các Solutions trên SharePoint Tìm hiểu về Features và Solution package (gói giải pháp) trên SharePoint SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 2
 3. 3. SharePoint 2010 Nền tảng hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp và Web Communities Sites Composites SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 3 Search ContentInsights
 4. 4. SharePoint 2010 Nền tảng hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp và Web Sharepoint là gì ? Sản phẩm do Microsoft phát triển Hoạt động trên nền tảng web, giao diện thân thiện Phục vụ các nhu cầu, mục đích: Làm việc nhóm Quản lý và tìm kiếm nội dung Tự động hóa quy trình làm việc … Sharepoint là gì ? Sản phẩm do Microsoft phát triển Hoạt động trên nền tảng web, giao diện thân thiện Phục vụ các nhu cầu, mục đích: Làm việc nhóm Quản lý và tìm kiếm nội dung Tự động hóa quy trình làm việc … Communities Search Sites Composites ContentInsights 4SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010
 5. 5. SharePoint 2010 Nền tảng hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp và Web Sharepoint làm được gì ? Cung cấp môi trường làm việc cộng tác Team site Task, list, survey, calendar, annoucement Wiki, blog, discussion Quản lý nội dung Library (doc, pic, record, …) Search Tự động hóa quy trình làm việc Workflow … Sharepoint làm được gì ? Cung cấp môi trường làm việc cộng tác Team site Task, list, survey, calendar, annoucement Wiki, blog, discussion Quản lý nội dung Library (doc, pic, record, …) Search Tự động hóa quy trình làm việc Workflow … Communities Search Sites Composites ContentInsights 5SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010
 6. 6. Sites Cung cấp giải pháp quản trị các web site Giao diện Ribbon thân thiện với người dùng Office SharePoint Workspace làm việc Offline phía client Tích hợp chặt chẽ với Microsoft Office Clients … Cung cấp giải pháp quản trị các web site Giao diện Ribbon thân thiện với người dùng Office SharePoint Workspace làm việc Offline phía client Tích hợp chặt chẽ với Microsoft Office Clients … SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 6
 7. 7. Communities (Cộng đồng) Cung cấp các giải pháp về cộng đồng và xã hội Blog, Wiki, Mysite Cung cấp cơ chế tagging (đánh dấu) và rating (chấm điểm) Cung cấp khả năng quản lý hồ sơ cá nhân Cung cấp các giải pháp về cộng đồng và xã hội Blog, Wiki, Mysite Cung cấp cơ chế tagging (đánh dấu) và rating (chấm điểm) Cung cấp khả năng quản lý hồ sơ cá nhân SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 7
 8. 8. Seach (Tìm kiếm) Tìm kiếm nội dung bên trong và bên ngoài SharePoint Cung cấp cơ chế tìm kiếm thông minh Tìm kiếm chính xác Tìm kiếm gần đúng Tùy biến kết quả tìm kiếm Tích hợp với các giải pháp tìm kiếm khác Tìm kiếm nội dung bên trong và bên ngoài SharePoint Cung cấp cơ chế tìm kiếm thông minh Tìm kiếm chính xác Tìm kiếm gần đúng Tùy biến kết quả tìm kiếm Tích hợp với các giải pháp tìm kiếm khác SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 8
 9. 9. Content (Nội dung) Cung cấp giải pháp quản trị nội dung doanh nghiệp Quản lý tài liệu Quản lý luồng công việc Quản lý lưu trữ hồ sơ Cung cấp giải pháp quản lý cho nhiều loại nội dụng khác nhau Văn bản, âm thanh, hình ảnh, video… Cung cấp giải pháp quản trị nội dung doanh nghiệp Quản lý tài liệu Quản lý luồng công việc Quản lý lưu trữ hồ sơ Cung cấp giải pháp quản lý cho nhiều loại nội dụng khác nhau Văn bản, âm thanh, hình ảnh, video… SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 9
 10. 10. Insights (Phân tích) Cung cấp giải pháp phân tích dữ liệu và đưa ra báo cáo Tích hợp với các dịch vụ báo cáo tiên tiến PerformancePoint Services PowerPivot Excel Services … Cung cấp giải pháp phân tích dữ liệu và đưa ra báo cáo Tích hợp với các dịch vụ báo cáo tiên tiến PerformancePoint Services PowerPivot Excel Services … SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 10
 11. 11. Composite (Tổng hợp) Cung cấp các công cụ và giải pháp tổng thể cho việc mở rộng và phát triển khả năng của SharePoint Các công cụ SharePoint Designer, Visual Studio 2010 được sử dụng cho các đối tượng khác nhau nhưng có thể tích hợp với nhau. … Cung cấp các công cụ và giải pháp tổng thể cho việc mở rộng và phát triển khả năng của SharePoint Các công cụ SharePoint Designer, Visual Studio 2010 được sử dụng cho các đối tượng khác nhau nhưng có thể tích hợp với nhau. … SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 11
 12. 12. Đối tượng sử dụng SharePoint Chuyên gia IT (IT Pro) Đóng vai trò cài đặt, cấu hình, bảo trì và quản trị toàn bộ hệ thống SharePoint Lập trình viên (Developer) Đóng vai trò là người phát triển các giải pháp, các ứng dụng được tùy biến trên SharePoint 2010 Người dùng Người dùng thông thường Là đối tượng chính sử dụng SharePoint và các giải pháp SharePoint được cung cấp bởi chuyên gia IT và lập trình viên Người dùng chuyên sâu Là người sử dụng SharePoint ngoài ra có thể tùy biến SharePoint một cách dễ dàng sử dụng SharePoint Designer Chuyên gia IT (IT Pro) Đóng vai trò cài đặt, cấu hình, bảo trì và quản trị toàn bộ hệ thống SharePoint Lập trình viên (Developer) Đóng vai trò là người phát triển các giải pháp, các ứng dụng được tùy biến trên SharePoint 2010 Người dùng Người dùng thông thường Là đối tượng chính sử dụng SharePoint và các giải pháp SharePoint được cung cấp bởi chuyên gia IT và lập trình viên Người dùng chuyên sâu Là người sử dụng SharePoint ngoài ra có thể tùy biến SharePoint một cách dễ dàng sử dụng SharePoint Designer SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 12
 13. 13. Môi trường cho SharePoint thực thi Thư viện DLLs trong GAC: DLL: Micrsoft.SharePoint.*.dll Version: 14.0.0.0 Public Key Token: 71e9bce111e9429c SharePoint Folders: C:Inetpubwwwrootwss Thư mục chứa mã nguồn cho các Web Application của SharePoint. Program FilesCommon filesMicrosoft SharedWeb Server Extensions14 Đây là thư mục gốc (Root directory) của SharePoint. Chứa các thư viện DLL, các template (mẫu), các file cấu hình…trong quá trình SharePoint thực thi Thư viện DLLs trong GAC: DLL: Micrsoft.SharePoint.*.dll Version: 14.0.0.0 Public Key Token: 71e9bce111e9429c SharePoint Folders: C:Inetpubwwwrootwss Thư mục chứa mã nguồn cho các Web Application của SharePoint. Program FilesCommon filesMicrosoft SharedWeb Server Extensions14 Đây là thư mục gốc (Root directory) của SharePoint. Chứa các thư viện DLL, các template (mẫu), các file cấu hình…trong quá trình SharePoint thực thi SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 13
 14. 14. Môi trường cho SharePoint thực thi SharePoint Web Application trong IIS: SharePoint Central Administration v4: Trung tâm quản lý và cấu hình toàn bộ SharePoint Server SharePoint Web Services: Các dịch vụ web của SharePoint Các Web Application khác được tạo bởi SharePoint SharePoint Web Application trong IIS: SharePoint Central Administration v4: Trung tâm quản lý và cấu hình toàn bộ SharePoint Server SharePoint Web Services: Các dịch vụ web của SharePoint Các Web Application khác được tạo bởi SharePoint SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 14
 15. 15. Phân cấp trong SharePoint SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 15
 16. 16. Phân cấp trong SharePoint Server Farm: Toàn bộ máy chủ vật lý trong quá trình cài đặt và triển khai SharePoint Web Applications: Tương ứng với website trong IIS để làm môi trường cho các site trên SharePoint thực thi. Mỗi Web Application sẽ có một hoặc nhiều Content Database để lưu trữ nội dung Server Farm: Toàn bộ máy chủ vật lý trong quá trình cài đặt và triển khai SharePoint Web Applications: Tương ứng với website trong IIS để làm môi trường cho các site trên SharePoint thực thi. Mỗi Web Application sẽ có một hoặc nhiều Content Database để lưu trữ nội dung SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 16
 17. 17. Phân cấp trong SharePoint Site Collections: Là tập các SharePoint site trong một Web Application. Sites: Là một SharePoint site List, Libraries: Là các nội dung chính trong một SharePoint site. Site Collections: Là tập các SharePoint site trong một Web Application. Sites: Là một SharePoint site List, Libraries: Là các nội dung chính trong một SharePoint site. SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 17
 18. 18. DEMO Demo 1: Môi trường SharePoint Thư mục gốc IIS Web Application Database Central Administration Demo 2: Làm việc với SharePoint Tạo Site Collection, tạo Web site Tạo List, tạo Document Library Tạo List Item, upload document Demo 1: Môi trường SharePoint Thư mục gốc IIS Web Application Database Central Administration Demo 2: Làm việc với SharePoint Tạo Site Collection, tạo Web site Tạo List, tạo Document Library Tạo List Item, upload document SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 18
 19. 19. Môi trường phát triển SharePoint Yêu cầu HĐH 64 bit Windows Server 2008 Windows Server 2008R2 Windows 7 (chỉ cho developer) Windows Vista SP2 (chỉ cho developer) SharePoint 2010 phải được cài đặt trên máy lập trình viên SharePoint Foundation hoặc SharePoint Server Visual Studio 2010 SharePoint Designer 2010 Microsoft Office 2010: Word, Excel, Outlook Yêu cầu HĐH 64 bit Windows Server 2008 Windows Server 2008R2 Windows 7 (chỉ cho developer) Windows Vista SP2 (chỉ cho developer) SharePoint 2010 phải được cài đặt trên máy lập trình viên SharePoint Foundation hoặc SharePoint Server Visual Studio 2010 SharePoint Designer 2010 Microsoft Office 2010: Word, Excel, Outlook SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 19
 20. 20. Thư viện lập trình SharePoint Thư viện lập trình mô hình đối tượng (Object Model) trên Server: Microsoft.SharePoint.dll Version: 14.0.0.0 Public Key Token: 71e9bce111e9429c Thư viện lập trình mô hình đối tượng (Object Model) trên Server: Microsoft.SharePoint.dll Version: 14.0.0.0 Public Key Token: 71e9bce111e9429c SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 20
 21. 21. Mô hình đối tượng SharePoint Farm SPFarmSPFarm Site Collections Site collection SPSiteSPSite Site SPWebSPWeb Root Site Sub sites SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 21 Web Applications SPWebApplicationSPWebApplication Sub sites Field 1 Field 2 Field 3 Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item - SPListItemSPListItem List - SPListSPList Field 1 Field 2 Field 3 File 1 File 2 File 3 File 4 File – SPFileSPFile Folder - SPFolderSPFolder Document Library - SPDocumentLibrarySPDocumentLibrary Lists
 22. 22. Mô hình đối tượng SharePoint SPFarm: Là đối tượng cao nhất trong mô hình đối tượng SharePoint SPFarm.Servers: lấy ra toàn bộ Server được triển khai trên SharePoint SPFarm.Serives: Lấy ra toàn bộ Service có trên SharePoint SPFarm: Là đối tượng cao nhất trong mô hình đối tượng SharePoint SPFarm.Servers: lấy ra toàn bộ Server được triển khai trên SharePoint SPFarm.Serives: Lấy ra toàn bộ Service có trên SharePoint SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 22 Tham khảo: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms473633.aspx
 23. 23. Mô hình đối tượng SharePoint SPWebApplication: Là thể hiện của một Web application được đặt trên IIS SPWebApplication.Sites: Lấy ra toàn bộ Site Colletion có trên Web Application đó. SPWebApplication.ContentDatabases: Lấy ra toàn bộ Content Database có trên Web Application đó. SPWebApplication: Là thể hiện của một Web application được đặt trên IIS SPWebApplication.Sites: Lấy ra toàn bộ Site Colletion có trên Web Application đó. SPWebApplication.ContentDatabases: Lấy ra toàn bộ Content Database có trên Web Application đó. SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 23 Tham khảo: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms473633.aspx
 24. 24. Mô hình đối tượng SharePoint SPSite: Là thể hiện của một Site Collection, và là một tập của các đối tượng SPWeb SPSite.AllWebs: Lấy ra tập các Web site bên trong Site Collection đó. SPSite.OpenWeb: Trả về một đối tượng Web site nhất định SPSite: Là thể hiện của một Site Collection, và là một tập của các đối tượng SPWeb SPSite.AllWebs: Lấy ra tập các Web site bên trong Site Collection đó. SPSite.OpenWeb: Trả về một đối tượng Web site nhất định SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 24 Tham khảo: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms473633.aspx
 25. 25. Mô hình đối tượng SharePoint SPWeb: Là thể hiện của một SharePoint site. Được dùng để quản lý site bao gồm template, theme, các file và thư mục trên site… SPWeb.Webs: Lấy ra toàn bộ các subsite của web site đó. SPWeb.Lists: Trả về danh sách các List trên site đó. SPWeb: Là thể hiện của một SharePoint site. Được dùng để quản lý site bao gồm template, theme, các file và thư mục trên site… SPWeb.Webs: Lấy ra toàn bộ các subsite của web site đó. SPWeb.Lists: Trả về danh sách các List trên site đó. SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 25 Tham khảo: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms473633.aspx
 26. 26. Mô hình đối tượng SharePoint SPList: Là thể hiện của một list trên SharePoint SPList.GetItems: Được dùng để truy vấn các item trong list. SPList.Items: Trả về toàn bộ các item có trên list đó SPListItem: Là thể hiện một item của list. SPList: Là thể hiện của một list trên SharePoint SPList.GetItems: Được dùng để truy vấn các item trong list. SPList.Items: Trả về toàn bộ các item có trên list đó SPListItem: Là thể hiện một item của list. SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 26 Tham khảo: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms473633.aspx
 27. 27. Project SharePoint dùng VS 2010 Cấu hình project SharePoint trong Visual Studio 2010: Target Framework: .NET Framework 3.5 Build platform: AnyCPU hoặc x64 SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 27
 28. 28. DEMO Demo: Ứng dụng Console sử dụng thư viện Micrsoft.SharePoint.dll để truy vấn các đối tượng trên SharePoint SPSite SPWeb SPList SPListItem Demo: Ứng dụng Console sử dụng thư viện Micrsoft.SharePoint.dll để truy vấn các đối tượng trên SharePoint SPSite SPWeb SPList SPListItem SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 28
 29. 29. Feature Feature: Là một phần chứa đựng các thành phần mở rộng được định nghĩa cho SharePoint Gồm các file XML, được copy vào các thư mục gốc của SharePoint trong quá trình triển khai Một định nghĩa Feature bao gồm Một file feature.xml Một hoặc nhiều file Elements.xml Feature: Là một phần chứa đựng các thành phần mở rộng được định nghĩa cho SharePoint Gồm các file XML, được copy vào các thư mục gốc của SharePoint trong quá trình triển khai Một định nghĩa Feature bao gồm Một file feature.xml Một hoặc nhiều file Elements.xml SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 29
 30. 30. Feature Phạm vi triển khai cho Feature Farm: Feature có hiệu lực cho toàn bộ SharePoint farm Web Application: Feature có hiệu lực cho toàn bộ SharePoint site trong một Web Application Site (Site Collection): Feature có hiệu lực cho toàn bộ Site Collection Web (Web site): Feature có hiệu lực cho một SharePoint site Phạm vi triển khai cho Feature Farm: Feature có hiệu lực cho toàn bộ SharePoint farm Web Application: Feature có hiệu lực cho toàn bộ SharePoint site trong một Web Application Site (Site Collection): Feature có hiệu lực cho toàn bộ Site Collection Web (Web site): Feature có hiệu lực cho một SharePoint site SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 30
 31. 31. Feature Việc triển khai Feature được thực hiện qua các bước Install/Uninstall (Cài đặt/Gỡ cài đặt) Feature Activate/Deactivate (Kích hoạt/vô hiệu) Feature Feature Receivers: Là các assembly chứa các đoạn code thực thi trong quá trình Install, Uninstall, Activated và Deactivated Feature Việc triển khai Feature được thực hiện qua các bước Install/Uninstall (Cài đặt/Gỡ cài đặt) Feature Activate/Deactivate (Kích hoạt/vô hiệu) Feature Feature Receivers: Là các assembly chứa các đoạn code thực thi trong quá trình Install, Uninstall, Activated và Deactivated Feature SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 31
 32. 32. Định nghĩa Feature Ví dụ về một Feature.xml <Feature Title="Feature Title" Scope="FeatureScope" Id="GUID" xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/"> <ElementManifests> <ElementManifest Location="ManifestFileName.xml"/> </ElementManifests> </Feature> SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 32 <Feature Title="Feature Title" Scope="FeatureScope" Id="GUID" xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/"> <ElementManifests> <ElementManifest Location="ManifestFileName.xml"/> </ElementManifests> </Feature>
 33. 33. Feature file: *.feature Code View <Feature xmlns="http://schemas.microsoft.com/sha repoint/" Id="eca5553d-9c8e-474b-98cf- 6e2f90360c44" Scope="Site" Title="Lab01.HelloWorldWebPart Feature1"> <ElementManifests> <ElementManifest Location="HelloWebPartElements.xml" /> <ElementFile Location="HelloWebPartHelloWebPart.web part" /> </ElementManifests> </Feature> Design View <Feature xmlns="http://schemas.microsoft.com/sha repoint/" Id="eca5553d-9c8e-474b-98cf- 6e2f90360c44" Scope="Site" Title="Lab01.HelloWorldWebPart Feature1"> <ElementManifests> <ElementManifest Location="HelloWebPartElements.xml" /> <ElementFile Location="HelloWebPartHelloWebPart.web part" /> </ElementManifests> </Feature> SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 33 Tham khảo thêm: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms436075.aspx
 34. 34. SharePoint Web Part là gì? SharePoint Web Part: là thành phần giao diện chính trên các trang SharePoint Web Part: cho phép người dùng thay đổi nội dung, vị trí, cách hiển thị và tác động tới các trang web, trực tiếp trên trình duyệt. Web Part: hỗ trợ khả năng tùy biến (Customization) và cá nhân hóa (Personalization) SharePoint Web Part: là thành phần giao diện chính trên các trang SharePoint Web Part: cho phép người dùng thay đổi nội dung, vị trí, cách hiển thị và tác động tới các trang web, trực tiếp trên trình duyệt. Web Part: hỗ trợ khả năng tùy biến (Customization) và cá nhân hóa (Personalization) SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 34
 35. 35. Một số Web Part có sẵn trên SharePoint Content Editor Web Part Image Web Part Site Users Web Part Content Query Web Part User Tasks Web Part … Content Editor Web Part Image Web Part Site Users Web Part Content Query Web Part User Tasks Web Part … SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 35
 36. 36. Solution trên SharePoint Solution framework (khung giải pháp) Cho phép đóng gói và triển khai các tính năng mở rộng cho SharePoint bằng một gói giải pháp (solution package) với đuôi mở rộng là .wsp Cung cấp nền tảng duy nhất để triển khai giải pháp trên SharePoint Khi kết hợp với Feature có thể cung cấp các chức năng mở rộng cho một phạm vi nhất định Solution framework (khung giải pháp) Cho phép đóng gói và triển khai các tính năng mở rộng cho SharePoint bằng một gói giải pháp (solution package) với đuôi mở rộng là .wsp Cung cấp nền tảng duy nhất để triển khai giải pháp trên SharePoint Khi kết hợp với Feature có thể cung cấp các chức năng mở rộng cho một phạm vi nhất định SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 36
 37. 37. Solution package (*.wsp) Một Solution package có thể bao gồm Các feature Các site definition (định nghĩa site) Các web part Các thư viện assembly xử lý logic … Một Solution package có thể bao gồm Các feature Các site definition (định nghĩa site) Các web part Các thư viện assembly xử lý logic … SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 37
 38. 38. Solution trên SharePoint Farm Được triển khai cho toàn bộ SharePoint Được lưu trữ và quản lý mức Central Administration Được thực thi với đầy đủ các quyền truy xuất trên SharePoint Yêu cầu quản trị Farm mới có quyền triển khai giải pháp Sandboxed Được triển khai cho Site Collections nào đó Được lưu trữ và quản lý mức Site Collections Chỉ được thực thi trong giới hạn tài nguyên được cho phép Chỉ yêu cầu quản trị mức Site Collections cũng có thể triển khai giải pháp Được triển khai cho toàn bộ SharePoint Được lưu trữ và quản lý mức Central Administration Được thực thi với đầy đủ các quyền truy xuất trên SharePoint Yêu cầu quản trị Farm mới có quyền triển khai giải pháp Được triển khai cho Site Collections nào đó Được lưu trữ và quản lý mức Site Collections Chỉ được thực thi trong giới hạn tài nguyên được cho phép Chỉ yêu cầu quản trị mức Site Collections cũng có thể triển khai giải pháp SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 38
 39. 39. SandBoxed solution trên SharePoint Sandboxed solution được kiểm soát ở 2 mức: Site collections: Site Actions  Site Settings  Solutions Galleries Central Administration: System Settings  Manage user solutions SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 39
 40. 40. DEMO Demo: Quản lý Features trên Site Settings Quản lý Site Features (scope:web) và Site Collection Features (scope:site) Activate một feature Deactivate một feature Demo: Viết Web Part sử dụng Sanboxed Solution và Features Demo: Quản lý Features trên Site Settings Quản lý Site Features (scope:web) và Site Collection Features (scope:site) Activate một feature Deactivate một feature Demo: Viết Web Part sử dụng Sanboxed Solution và Features SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 40
 41. 41. Tổng kết bài học SharePoint là nền tảng cộng tác doanh nghiệp. SharePoint cung cấp 6 miền chức năng chính để xây dựng giải pháp cho doanh nghiệp Site, cộng đồng, tìm kiếm, quản trị nội dung, phân tích, tổng hợp. Để xây dựng ứng dụng SharePoint yêu cầu môi trường HĐH 64 bit Mô hình đối tượng trên SharePoint được đóng gói trong thư viện Microsoft.SharePoint.dll SharePoint là nền tảng cộng tác doanh nghiệp. SharePoint cung cấp 6 miền chức năng chính để xây dựng giải pháp cho doanh nghiệp Site, cộng đồng, tìm kiếm, quản trị nội dung, phân tích, tổng hợp. Để xây dựng ứng dụng SharePoint yêu cầu môi trường HĐH 64 bit Mô hình đối tượng trên SharePoint được đóng gói trong thư viện Microsoft.SharePoint.dll SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 41
 42. 42. Tổng kết bài học Sử dụng Visual Studio 2010 có thể xây dựng các chức năng mở rộng trên SharePoint thông qua Solution và Feature. Có hai loại Solution trên SharePoint đó là Farm Sandboxed Sử dụng Visual Studio 2010 có thể xây dựng các chức năng mở rộng trên SharePoint thông qua Solution và Feature. Có hai loại Solution trên SharePoint đó là Farm Sandboxed SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 42
 43. 43. Giới thiệu về CD SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 43
 44. 44. Liên kết cần thực hành Sinh viên cần thực hành theo các hướng dẫn sau: How to: Create or Delete a Site or a Site Collection How to: Create or Delete SharePoint Lists How to: Access, Copy, and Move Files How to: Upload a File to a SharePoint Site from a Local Folder Sinh viên cần thực hành theo các hướng dẫn sau: How to: Create or Delete a Site or a Site Collection How to: Create or Delete SharePoint Lists How to: Access, Copy, and Move Files How to: Upload a File to a SharePoint Site from a Local Folder SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 44
 45. 45. Danh sách tham khảo http://www.siolon.com/blog/understanding-the- sharepoint-hierarchy/ http://blogs.msdn.com/b/martinkearn/archive/2008/07/0 4/sharepoint-object-hierarchy-how-it-all-fits- together.aspx http://www.etechplanet.com/blog/out-of-the-box-web- parts-in-sharepointmoss-2007.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms474383.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa543214.aspx http://msdn.microsoft.com/en- us/library/ee537008(office.14).aspx http://www.siolon.com/blog/understanding-the- sharepoint-hierarchy/ http://blogs.msdn.com/b/martinkearn/archive/2008/07/0 4/sharepoint-object-hierarchy-how-it-all-fits- together.aspx http://www.etechplanet.com/blog/out-of-the-box-web- parts-in-sharepointmoss-2007.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms474383.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa543214.aspx http://msdn.microsoft.com/en- us/library/ee537008(office.14).aspx SharePoint 2010 và xây dựng giải pháp cho SharePoint 2010 45

×