Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4

Share

Download to read offline

BÀI 1: Làm quen với lập trình - Giáo trình FPT

Download to read offline

Hiểu về máy tính, ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ Visual
Basic
Hiểu tổng quan về IDE Visual Basic 2010
Hiểu về khái niệm lập trình trực quan
Biết cách lập trình ứng dụng đơn giản

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

BÀI 1: Làm quen với lập trình - Giáo trình FPT

 1. 1. BÀI 1: LÀM QUEN VỚI LẬP TRÌNH
 2. 2. Hiểu về máy tính, ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ Visual Basic Hiểu tổng quan về IDE Visual Basic 2010 Hiểu về khái niệm lập trình trực quan Biết cách lập trình ứng dụng đơn giản Mục tiêu bài học Hiểu về máy tính, ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ Visual Basic Hiểu tổng quan về IDE Visual Basic 2010 Hiểu về khái niệm lập trình trực quan Biết cách lập trình ứng dụng đơn giản Slide 1 - Làm quen với lập trình 2
 3. 3. Máy tính được chia làm hai thành phần Máy tính và tổ chức máy tính Phần mềm Phần cứng Slide 1 - Làm quen với lập trình 3
 4. 4. Tổ chức máy tính Máy tính có thể được chia làm 6 khối chức năng chính Máy tính và tổ chức máy tính Slide 1 - Làm quen với lập trình 4
 5. 5. Ngôn ngữ lập trình Dùng để viết nên các chỉ lệnh hướng dẫn máy tính thực hiện công việc Phân chia thành 3 nhóm Ngôn ngữ máy Ngôn ngữ assembly Ngôn ngữ bậc cao Ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ lập trình Dùng để viết nên các chỉ lệnh hướng dẫn máy tính thực hiện công việc Phân chia thành 3 nhóm Ngôn ngữ máy Ngôn ngữ assembly Ngôn ngữ bậc cao Slide 1 - Làm quen với lập trình 5
 6. 6. Ngôn ngữ máy Là “ngôn ngữ tự nhiên” của một máy tính cụ thể Được định nghĩa bởi thiết kế phần cứng của máy tính Ngôn ngữ phụ thuộc máy Bao gồm các chuỗi số 0 và 1 Lập trình chậm chạp và dễ gây ra lỗi Cần có một ngôn ngữ lập trình dễ lập trình hơn 0101010100101 00… Là “ngôn ngữ tự nhiên” của một máy tính cụ thể Được định nghĩa bởi thiết kế phần cứng của máy tính Ngôn ngữ phụ thuộc máy Bao gồm các chuỗi số 0 và 1 Lập trình chậm chạp và dễ gây ra lỗi Cần có một ngôn ngữ lập trình dễ lập trình hơn Slide 1 - Làm quen với lập trình 6
 7. 7. Ngôn ngữ assembly Sử dụng các từ tiếng Anh viết tắt để đại diện cho các phép tính cơ bản Assembler chuyển chương trình ngôn ngữ Assembly sang ngôn ngữ máy Yêu cầu nhiều chỉ lệnh để thực hiện một tác vụ đơn giản Sử dụng các từ tiếng Anh viết tắt để đại diện cho các phép tính cơ bản Assembler chuyển chương trình ngôn ngữ Assembly sang ngôn ngữ máy Yêu cầu nhiều chỉ lệnh để thực hiện một tác vụ đơn giản Slide 1 - Làm quen với lập trình 7 LOAD BASEPAY ADD OVERPAY STORE GROSSPAY 0101010100101 00… ASSEMBLER
 8. 8. Một lệnh đơn thực hiện một lượng lớn các tác vụ Viết các chỉ lệnh giống như những câu nói tiếng Anh hằng ngày và chứa các ký hiệu toán học bình thường Lập trình trở nên dễ dàng Visual Basic là ngôn ngữ lập trình bậc cao Ngôn ngữ bậc cao Một lệnh đơn thực hiện một lượng lớn các tác vụ Viết các chỉ lệnh giống như những câu nói tiếng Anh hằng ngày và chứa các ký hiệu toán học bình thường Lập trình trở nên dễ dàng Visual Basic là ngôn ngữ lập trình bậc cao Slide 1 - Làm quen với lập trình 8 thulaoThuan = thulaoCoso + thulaoNgoaigio 010101010010100… COMPILER
 9. 9. Phân loại ngôn ngữ lập trình Visual Basic, Java, C #, … C, Pascal, Fortran, COMBOL, BASIC… Bậc cao Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Ngôn ngữ lập trình cấu trúc Slide 1 - Làm quen với lập trình 9 Assembly Ngôn ngữ máy Bậc thấp Phân loại dựa trên tính năng/sự gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên
 10. 10. Xu hướng phần mềm chủ đạo hiện nay Giải quyết được những vấn đề mà lập trình cấu trúc gặp phải Dễ thiết kế, phát triển và bảo trì Mô phỏng tất cả các sự vật trong cuộc sống bằng các đối tượng phần mềm Mỗi đối tượng có thuộc tính và phương thức của chính nó Các đối tượng giống nhau được tạo nên từ một lớp Kỹ thuật hướng đối tượng Xu hướng phần mềm chủ đạo hiện nay Giải quyết được những vấn đề mà lập trình cấu trúc gặp phải Dễ thiết kế, phát triển và bảo trì Mô phỏng tất cả các sự vật trong cuộc sống bằng các đối tượng phần mềm Mỗi đối tượng có thuộc tính và phương thức của chính nó Các đối tượng giống nhau được tạo nên từ một lớp Slide 1 - Làm quen với lập trình 10
 11. 11. Kỹ thuật hướng đối tượng Khai báo lớp: Khai báo đối tượng: Slide 1 - Làm quen với lập trình 11 Khai báo lớp: Khai báo đối tượng:
 12. 12. Kỹ thuật hướng đối tượng Hàm khởi tạo đối tượng: Sử dụng đối tượng của class Tạo đối tượng obj1= New Time(5, 3) Sử dụng đối tượng Obj1.ThuocTinh Obj1.PhuongThuc() Slide 1 - Làm quen với lập trình 12 Hàm khởi tạo đối tượng: Sử dụng đối tượng của class Tạo đối tượng obj1= New Time(5, 3) Sử dụng đối tượng Obj1.ThuocTinh Obj1.PhuongThuc()
 13. 13. Visual Basic là ngôn ngữ được phát triển từ BASIC Năm 1960, BASIC được phát triển bởi giáo sư John Kemeny và Thomas Kurts của ĐH Dartmouth BASIC là ngôn ngữ để viết ra chương trình đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng Mục đích chính là hướng dẫn những người mới học về kỹ thuật lập trình cơ bản BASIC phát triển thành Visual Basic năm 1991 Năm 2000, Visual Basic là một phần trong chiến lược .NET VB và ứng dụng VB Visual Basic là ngôn ngữ được phát triển từ BASIC Năm 1960, BASIC được phát triển bởi giáo sư John Kemeny và Thomas Kurts của ĐH Dartmouth BASIC là ngôn ngữ để viết ra chương trình đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng Mục đích chính là hướng dẫn những người mới học về kỹ thuật lập trình cơ bản BASIC phát triển thành Visual Basic năm 1991 Năm 2000, Visual Basic là một phần trong chiến lược .NET Slide 1 - Làm quen với lập trình 13
 14. 14. IDE Visual Studio 2010 Truy cập msdn qua IE tích hợp trên IDE Slide 1 - Làm quen với lập trình 14 Trang Start Page
 15. 15. Tạo project cho ứng dụng Welcome Đặt tên cho project Chọn template Slide 1 - Làm quen với lập trình 15 Đặt tên cho project Lưu project Form ứng dụng
 16. 16. Thanh menu Menu Mô tả File Chứa lệnh để mở, đóng, thêm và lưu project cũng như in dữ liệu của project và thoát khỏi Visual Studio. Edit Chứa lệnh chỉnh sửa như Cut, Paste và Undo. View Chứa lệnh để hiển thị các cửa sổ của IDE (như cửa sổ Solution Explorer, Toolbox, Properties) và các toolbar. Slide 1 - Làm quen với lập trình 16 Chứa lệnh để hiển thị các cửa sổ của IDE (như cửa sổ Solution Explorer, Toolbox, Properties) và các toolbar. Project Chứa lệnh để quản lý project và các file của project. Build Chứa lệnh để dịch ứng dụng Visual Basic. Debug Chứa lệnh để gỡ lỗi (ví dụ xác định và sửa lỗi trong ứng dụng) và chạy ứng dụng. Data Chứa lệnh để tương tác với cơ sở dữ liệu (database) - nơi chứa dữ liệu cho ứng dụng xử lý. Format Chứa lệnh để căn lề và tùy chỉnh điều khiển trên Form. Menu này chỉ hiển thị khi một thành phần của GUI được chọn trong chế độ Design. Tools Chứa lệnh để truy cập những công cụ bổ sung của IDE và các tùy chọn hỗ trợ tùy chỉnh IDE.
 17. 17. Toolbar Icon trên Toolbar Mũi tên trỏ xuống cho biết có lệnh bổ sung Phím tắt Slide 1 - Làm quen với lập trình 17 Mũi tên trỏ xuống cho biết có lệnh bổ sung Tooltip hiển thị khi con trỏ dừng lại trên icon một lát
 18. 18. Cửa sổ IDE Cửa sổ Solution Explorer Cửa sổ properties Slide 1 - Làm quen với lập trình 18 Cửa sổ Solution Explorer Cửa sổ Toolbox
 19. 19. Tự động ẩn Kích hoạt tính năng tự động ẩn bằng cách nhấn vào biểu tượng đinh ghim để nó nằm ngang Slide 1 - Làm quen với lập trình 19 Toolbox đã bị ẩn Tính năng này làm cửa sổ làm việc rộng hơn
 20. 20. Cửa sổ trợ giúp Slide 1 - Làm quen với lập trình 20
 21. 21. Thay đổi tên file của Form và nội dung hiển thị trên thanh tiêu đề Thiết lập thuộc tính Size cho Form Thiết lập màu nền cho Form Thêm Label vào ứng dụng Thêm và tùy chỉnh hình ảnh Lưu và đóng project Demo xây dựng ứng dụng đơn giản Thay đổi tên file của Form và nội dung hiển thị trên thanh tiêu đề Thiết lập thuộc tính Size cho Form Thiết lập màu nền cho Form Thêm Label vào ứng dụng Thêm và tùy chỉnh hình ảnh Lưu và đóng project Slide 1 - Làm quen với lập trình 21
 22. 22. Copy file Welcome.exe ra desktop và chạy file này Chạy ứng dụng Welcome bằng cách mở file Welcome.exe Nhấn vào file Welcome.exe để chạy Slide 1 - Làm quen với lập trình 2222 Kết quả khi chạy
 23. 23. Phân tích chức năng bài toán Mục đích của bài toán là gì? Những ai sử dụng? Nghiệp vụ sử dụng của từng người như thế nào? Trình bày tổng quan và chi tiết về chức năng của ứng dụng Hướng dẫn làm Assignment Phân tích chức năng bài toán Mục đích của bài toán là gì? Những ai sử dụng? Nghiệp vụ sử dụng của từng người như thế nào? Trình bày tổng quan và chi tiết về chức năng của ứng dụng Slide 1 - Làm quen với lập trình 23
 24. 24. Máy tính được chia làm hai phần là phần cứng và phần mềm. Phần cứng là các thiết bị tạo nên máy tính, phần mềm là các chương trình chạy trên máy tính Máy tính được chia làm 6 khối chức năng chính, trong đó CPU là quan trọng nhất, khối này sẽ điều khiển các hoạt động của máy tính Ngôn ngữ lập trình dùng để viết các chương trình chỉ dẫn máy tính thực hiện công việc Ngôn ngữ lập trình được phân thành 3 nhóm: Ngôn ngữ bậc cao, ngôn ngữ assembly và ngôn ngữ máy. Trong đó, máy tính có thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ máy, các ngôn ngữ khác cần có một chương trình dịch về ngôn ngữ máy Tổng kết bài học Máy tính được chia làm hai phần là phần cứng và phần mềm. Phần cứng là các thiết bị tạo nên máy tính, phần mềm là các chương trình chạy trên máy tính Máy tính được chia làm 6 khối chức năng chính, trong đó CPU là quan trọng nhất, khối này sẽ điều khiển các hoạt động của máy tính Ngôn ngữ lập trình dùng để viết các chương trình chỉ dẫn máy tính thực hiện công việc Ngôn ngữ lập trình được phân thành 3 nhóm: Ngôn ngữ bậc cao, ngôn ngữ assembly và ngôn ngữ máy. Trong đó, máy tính có thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ máy, các ngôn ngữ khác cần có một chương trình dịch về ngôn ngữ máy Slide 1 - Làm quen với lập trình 24
 25. 25. BASIC là ngôn ngữ để viết ra chương trình đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng, được tạo ra với mục đích chính là hướng dẫn những người mới học về kỹ thuật lập trình cơ bản IDE Visual Basic 2010 cung cấp nhiều tính năng tiện lợi hỗ trợ cho việc lập trình như cửa sổ Properties, Toolbox, Solution Explorer, cửa sổ Help… Cơ bản về kỹ thuật hướng đối tượng Cách phân tích yêu cầu bài toán Tổng kết bài học BASIC là ngôn ngữ để viết ra chương trình đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng, được tạo ra với mục đích chính là hướng dẫn những người mới học về kỹ thuật lập trình cơ bản IDE Visual Basic 2010 cung cấp nhiều tính năng tiện lợi hỗ trợ cho việc lập trình như cửa sổ Properties, Toolbox, Solution Explorer, cửa sổ Help… Cơ bản về kỹ thuật hướng đối tượng Cách phân tích yêu cầu bài toán Slide 1 - Làm quen với lập trình 25
 • torin8x

  Jun. 5, 2018
 • TiNng19

  Jul. 30, 2016
 • huynhngochieu111

  Mar. 12, 2015
 • HangNguyen54

  Sep. 18, 2013

Hiểu về máy tính, ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ Visual Basic Hiểu tổng quan về IDE Visual Basic 2010 Hiểu về khái niệm lập trình trực quan Biết cách lập trình ứng dụng đơn giản

Views

Total views

7,490

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

102

Actions

Downloads

313

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×