Bài 7:
HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI MỘT GIAN HÀNG
TRÊN MẠNG
Dedicated Server/VPS
WHM/Cpanel
Quản trị tài khoản người dùng sử dụng WHM
Hệ thống bài cũ
Hướng dẫn triển khai một gian hà...
Biết các phương pháp triển khai một gian hàng trên
mạng
Biết cách triển khai và quản trị một gian hàng trên trang
Vật giá
...
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 4
Sự phát triển của trào lưu mua bán
trực tuyến
Trong những năm gần đây, trào lưu mua bán trực
tuyến ngày càng phát triển và...
Lợi ích của việc bán hàng trực tuyến
Không tốn chi phí
Thuê kho bãi, mặt bằng
Thuê nhân viên
Thu hút khách hàng ở khắp nơi...
Tùy mặt hàng kinh doanh, bạn có thể lựa chọn Website
để quảng bá sản phẩm của mình
Gợi ý:
Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ xu...
Đăng tin rao vặt trên các Website: vatgia, muare, enbac,
facebook…
Lập các Blog bán hàng sử dụng wordpress, blogger,
myope...
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 9
Trong phần này có các nội dung:
2.1 Đăng kí gian hàng
2.2 Cấu hình gian hàng
2.3 Đăng bán sản phẩm và quản trị sản phẩm
Hư...
SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 11
Hiện nay có rất nhiều Website cho phép đăng kí một
gian hàng.
Hai Website khá quen thuộc, và cung cấp nhiều tính
năng giúp...
Chuẩn bị:
Một địa chỉ Email đang sử dụng
Một tài khoản thanh toán trên Cổng thanh toán Baokim.vn
Một số điện thoại để kích...
B1. Đăng kí tài khoản trên cổng thanh toán BaoKim
Truy cập vào địa chỉ sau
https://www.baokim.vn/accounts/register
Đăng kí...
B1. Đăng kí tài khoản trên cổng thanh toán BaoKim
Sau khi bạn Click vào “Khởi tạo tài khoản” bạn sẽ nhận
được một Email và...
B2. Truy cập http://slave.vatgia.com/home/register.php để
tiến hành đăng kí gian hàng
Nhập đầy đủ thông tin vào các trường...
Đăng kí gian hàng trên Vật giá
Bắt buộc chọn
CheckBox này
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 17
Đăng kí gian hàng trên Vật giá
Địa chỉ email đăng kí tại
BaoKim
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 18
Sau khi điền đầy đủ thông tin nhấp chuột vào Button
“Đồng ý, Đăng kí” ở cuối màn hình
Vào Gmail để nhận tin nhắn kích hoạt...
Kích hoạt gian hàng trên Vật giá:
Soạn tin nhắn VH <tên truy cập> rồi gửi đến 8710
(15000 VND)
Đăng kí gian hàng trên Vật ...
Truy cập trang quản trị gian hàng
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 21
B1. Đăng nhập tài khoản
B2. Đặt chuột và...
Truy cập trang quản trị gian hàng
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 22
Các chức
năng quản
trị gian
hàng
Truy cập vào gian hàng bằng cách
http://www.vatgia.com/ + “Tên truy cập”
Ví dụ: http://www.vatgia.com/CakeShop
Hoặc
Truy c...
Truy cập gian hàng đã đăng kí
Giao diện gian hàng
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 24
SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 25
2.2.1 Tạo tiêu đề và logo cho gian hàng
Tiêu đề gian hàng
Logo là ảnh đại diện cho doanh nghiệp khi khách hàng tìm kiếm sả...
2.2.1 Tạo tiêu đề và logo cho gian hàng
Truy cập trang quản trị gian hàng
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 27
...
2.2.2 Chọn giao diện và hình nền
Giao diện Cơ
bản Hồng
và kiểu hình
nền HDV-
IcyBreeze
Hướng dẫn triển khai một gian hàng ...
2.2.2 Chọn giao diện và hình nền
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 29
- Chọn loại Giao diện.
- Chọn Kiểu hình n...
2.2.3 Thay Top Banner
Top
Banner
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 30
2.2.3 Thay Top Banner
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 31
- Chọn Browse để upload ảnh
Banner
(Chú ý kích thước...
2.2.4 Thêm mới Banner Quảng Cáo
Hai vị trí đặt Banner Quảng cáo
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 32
2.2.4 Thêm mới Banner Quảng Cáo
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 33
Chú ý vị trí Banner
2.2.4 Sửa/ Xóa Banner quảng cáo
Chỉnh sửa lại nội dung, có thể
thay bằng ảnh mới
Từ trên
xuống dưới
Save, Edit,
Delete
Hướ...
2.2.5 Thay/ Sửa phần cuối trang (Footer)
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 35
2.2.5 Thay/ Sửa phần cuối trang (Footer)
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 36
2.2.6 Tạo danh sách hỗ trợ trực tuyến
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 37
2.2.6 Tạo danh sách hỗ trợ trực tuyến
-Nhập tài
khoản yahoo
vào mục Hỗ
trợ Yahoo
-Nhập tài
khoản skype
vào mục Hỗ
trợ Skyp...
2.2.7 Thay đổi thông tin Liên Hệ
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 39
2.2.7 Thay đổi thông tin Liên Hệ
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 40
2.2.8 Thêm/ sửa Giới thiệu gian hàng
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 41
2.2.8 Thêm/ sửa Giới thiệu gian hàng
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 42
-Nhập nội dung giới thiệu cửa
hàng
-C...
2.2.9 Thêm/ sửa Chính sách gian hàng
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 43
2.2.9 Thêm/ sửa Chính sách gian hàng
1. Sửa chính sách gian hàng
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 44
-Chọn các...
2.2.9 Thêm/ sửa Chính sách gian hàng
2. Sửa chính sách bảo hành
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 45
-Nhập nội ...
SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 46
2.3.1 Cấu trúc cây danh mục sản phẩm
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 47
Trong ví dụ trên: Bánh Kem, Quà Tặng là nhóm danh
mục sản phẩm
2.3.2 Tạo Nhóm danh mục sản phẩm
Hướng dẫn triển khai một g...
2.3.2 Tạo Nhóm danh mục sản phẩm
- Nhập tên nhóm
danh mục sản
phẩm
- Chọn Cập nhật
để lưu
Hướng dẫn triển khai một gian hà...
2.3.2 Chỉnh sửa thứ tự nhóm danh mục
sản phẩm
Thay đổi số thứ tự
các nhóm danh mục
sản phẩm
Chọn nút Lưu để cập
nhật thay ...
2.3.2 Thay đổi tên nhóm danh mục
sản phẩm
Nhấp chuột
vào biểu
tượng Sửa
Thay đổi tên nhóm
danh mục sản phẩm
Chọn Cập nhật ...
Lưu ý: Danh mục sản phẩm là những Danh mục đã có
sẵn trên vatgia. Bạn không thể tạo Danh mục chưa có
hoặc sửa đổi tên Danh...
2.3.3 Thêm mới danh mục sản phẩm
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 53
-Chọn Nhóm danh
mục sản phẩm là cha
của d...
2.3.3 Thêm mới danh mục sản phẩm
Có 2 cách để thêm mới danh mục sản phẩm
C1: Sử dụng ô
tìm kiếm để
tìm danh
mục sản
phẩm p...
Thêm mới danh mục sản phẩm
C1:
-Chọn Danh
mục sản
phẩm phù
hợp trong
danh sách kết
quả tìm kiếm.
- Chọn hoặc
bỏ chọn các
T...
2.3.3 Thêm mới danh mục sản phẩm
Nhóm Danh mục sản
phẩm
Thuộc tính Loại của danh
mục sản phẩm Bánh Kem có
các giá trị Bánh...
2.3.3 Thêm mới danh mục sản phẩm
C2
-Click vào
đường link để
mở rộng cây
danh mục.
-Tìm đến danh
mục sản phẩm
phù hợp.
- C...
2.3.4 Đăng bán sản phẩm
Đăng bán sản phẩm đã có trên Vật giá
Là các sản phẩm mà đã được người bán khác đăng trên hệ
thống ...
2.3.4 Đăng bán sản phẩm đã có trên
Vật giá
Tại trang chủ vatgia.com nhập từ khóa tìm kiếm cho sản
phẩm
Hướng dẫn triển kha...
2.3.4 Đăng bán sản phẩm đã có trên
Vật giá
-Nhập các thông tin
cần thiết
-Click vào Button
Cập nhật ở cuối
trang
Hướng dẫn...
Tại trang quản trị
2.3.4 Đăng bán sản phẩm mới
-Chọn
Thêm
sản
phẩm
mới
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 61
-Ch...
2.3.4 Đăng bán sản phẩm mới
B2. Click vào Tiếp
tục đăng sản
phẩm
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 62
B1. Mở rộ...
2.3.4 Đăng bán sản phẩm mới
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 63
- Nếu sản phẩm có
ảnh minh họa.
Upload ảnh tại...
2.3.4 Đăng bán sản phẩm mới
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 64
- Kéo thả ảnh
sang vùng Chọn
ảnh minh họa
2.3.4 Đăng bán sản phẩm mới
- Nhập đầy đủ
thông tin vào các
trường.
-Tất cả các trường
có dấu * màu đỏ
là trường bắt buộc
...
2.3.4 Đăng bán sản phẩm mới
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 66
- Chọn các thuộc tính của sản phẩm
để hỗ trợ k...
2.3.5 Thống kê danh sách sản phẩm
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 67
2.3.6 Thống kê danh sách sản phẩm
quá hạn cập nhật
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 68
2.3.7 Thống kê danh sách sản phẩm
sắp hết hạn
Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 69
Có nhiều phương pháp để bán hàng trực tuyến:
Đăng tin rao vặt
Lập các Blog bán hàng sử dụng wordpress, blogger,
myopera…
L...
Tạo và quản trị một gian hàng trên vật giá
Đăng kí gian hàng
Cấu hình gian hàng:
Thêm tiêu đề, logo
Thay đổi giao diện, hì...
Yêu cầu mỗi sinh viên cần chuẩn bị trước những thứ sau
để phục vụ cho bài Lab:
Một địa chỉ Email đang sử dụng
Một số điện ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bài 7: Hướng dẫn triển khai một gian hàng mạng - Quản trị website

2,447 views

Published on

Biết các phương pháp triển khai một gian hàng trên
mạng
Biết cách triển khai và quản trị một gian hàng trên trang
Vật giá
Đăng kí gian hàng miễn phí
Cấu hình gian hàng
Đăng bán sản phẩm và quản trị sản phẩm

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,447
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
114
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bài 7: Hướng dẫn triển khai một gian hàng mạng - Quản trị website

 1. 1. Bài 7: HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI MỘT GIAN HÀNG TRÊN MẠNG
 2. 2. Dedicated Server/VPS WHM/Cpanel Quản trị tài khoản người dùng sử dụng WHM Hệ thống bài cũ Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 2
 3. 3. Biết các phương pháp triển khai một gian hàng trên mạng Biết cách triển khai và quản trị một gian hàng trên trang Vật giá Đăng kí gian hàng miễn phí Cấu hình gian hàng Đăng bán sản phẩm và quản trị sản phẩm Mục tiêu bài học Biết các phương pháp triển khai một gian hàng trên mạng Biết cách triển khai và quản trị một gian hàng trên trang Vật giá Đăng kí gian hàng miễn phí Cấu hình gian hàng Đăng bán sản phẩm và quản trị sản phẩm Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 3
 4. 4. Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 4
 5. 5. Sự phát triển của trào lưu mua bán trực tuyến Trong những năm gần đây, trào lưu mua bán trực tuyến ngày càng phát triển và thu hút hàng triệu người tham gia, tạo nên những thay đổi lớn so với phương thức bán hàng truyền thống. Các Website mua bán trực tuyến hàng đầu Việt Nam: Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 5 Trong những năm gần đây, trào lưu mua bán trực tuyến ngày càng phát triển và thu hút hàng triệu người tham gia, tạo nên những thay đổi lớn so với phương thức bán hàng truyền thống. Các Website mua bán trực tuyến hàng đầu Việt Nam:
 6. 6. Lợi ích của việc bán hàng trực tuyến Không tốn chi phí Thuê kho bãi, mặt bằng Thuê nhân viên Thu hút khách hàng ở khắp nơi Khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm bằng cách tìm kiếm qua Google Chi phí quảng cáo rẻ hơn … Lợi ích của việc bán hàng trực tuyến Lợi ích của việc bán hàng trực tuyến Không tốn chi phí Thuê kho bãi, mặt bằng Thuê nhân viên Thu hút khách hàng ở khắp nơi Khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm bằng cách tìm kiếm qua Google Chi phí quảng cáo rẻ hơn … Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 6
 7. 7. Tùy mặt hàng kinh doanh, bạn có thể lựa chọn Website để quảng bá sản phẩm của mình Gợi ý: Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, đá quý, đồ cổ … nên bán ở chodientu.vn vì: Website này tích hợp với ebay nên dễ dàng bán ra cho khách nước ngoài … Thời trang, quần áo mỹ phẩm nên rao bán ở Én Bạc, Facebook.. Mặt hàng công nghệ như điện thoại di dộng, máy tính xách tay, máy tính bảng … thì vatgia.com là lựa chọn tốt Đồ cũ: mua rẻ, 5giay muare.vn, 5giay.vn, enbac.com: Lứa tuổi trẻ vatgia.com, chodientu.vn : Những người lớn tuổi, có kinh nghiệm… Website bán hàng trực tuyến nào hiệu quả nhất? Tùy mặt hàng kinh doanh, bạn có thể lựa chọn Website để quảng bá sản phẩm của mình Gợi ý: Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, đá quý, đồ cổ … nên bán ở chodientu.vn vì: Website này tích hợp với ebay nên dễ dàng bán ra cho khách nước ngoài … Thời trang, quần áo mỹ phẩm nên rao bán ở Én Bạc, Facebook.. Mặt hàng công nghệ như điện thoại di dộng, máy tính xách tay, máy tính bảng … thì vatgia.com là lựa chọn tốt Đồ cũ: mua rẻ, 5giay muare.vn, 5giay.vn, enbac.com: Lứa tuổi trẻ vatgia.com, chodientu.vn : Những người lớn tuổi, có kinh nghiệm… Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 7
 8. 8. Đăng tin rao vặt trên các Website: vatgia, muare, enbac, facebook… Lập các Blog bán hàng sử dụng wordpress, blogger, myopera… Lập các gian hàng riêng trên các cộng đồng kinh doanh: vatgia, chodientu, 123mua… Tự tạo và host các website riêng Tự xây dựng và thiết kế Sử dụng các hệ quản trị nội dung hỗ trợ triển khai gian hàng trực tuyến như zencart, mangento, kentico… Các phương thức bán hàng trực tuyến Đăng tin rao vặt trên các Website: vatgia, muare, enbac, facebook… Lập các Blog bán hàng sử dụng wordpress, blogger, myopera… Lập các gian hàng riêng trên các cộng đồng kinh doanh: vatgia, chodientu, 123mua… Tự tạo và host các website riêng Tự xây dựng và thiết kế Sử dụng các hệ quản trị nội dung hỗ trợ triển khai gian hàng trực tuyến như zencart, mangento, kentico… Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 8
 9. 9. Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 9
 10. 10. Trong phần này có các nội dung: 2.1 Đăng kí gian hàng 2.2 Cấu hình gian hàng 2.3 Đăng bán sản phẩm và quản trị sản phẩm Hướng dẫn triển khai và quản trị một gian hàng miễn phí Trong phần này có các nội dung: 2.1 Đăng kí gian hàng 2.2 Cấu hình gian hàng 2.3 Đăng bán sản phẩm và quản trị sản phẩm Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 10
 11. 11. SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 11
 12. 12. Hiện nay có rất nhiều Website cho phép đăng kí một gian hàng. Hai Website khá quen thuộc, và cung cấp nhiều tính năng giúp người dùng lập và quản trị gian hàng dễ dàng: Vật giá Chợ điện tử Truy cập vào địa chỉ dưới đây để xem thông tin về các loại gian hàng: http://chodientu.vn/shop-online.html http://slave.vatgia.com/home/register.php?estore=1 Đăng kí gian hàng Hiện nay có rất nhiều Website cho phép đăng kí một gian hàng. Hai Website khá quen thuộc, và cung cấp nhiều tính năng giúp người dùng lập và quản trị gian hàng dễ dàng: Vật giá Chợ điện tử Truy cập vào địa chỉ dưới đây để xem thông tin về các loại gian hàng: http://chodientu.vn/shop-online.html http://slave.vatgia.com/home/register.php?estore=1 Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 12
 13. 13. Chuẩn bị: Một địa chỉ Email đang sử dụng Một tài khoản thanh toán trên Cổng thanh toán Baokim.vn Một số điện thoại để kích hoạt gian hàng Đăng kí gian hàng trên Vật giá Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 13
 14. 14. B1. Đăng kí tài khoản trên cổng thanh toán BaoKim Truy cập vào địa chỉ sau https://www.baokim.vn/accounts/register Đăng kí gian hàng trên Vật giá Email và số điện thoại phải đang sử dụng để nhận mã xác minh B1. Đăng kí tài khoản trên cổng thanh toán BaoKim Truy cập vào địa chỉ sau https://www.baokim.vn/accounts/register Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 14 Email và số điện thoại phải đang sử dụng để nhận mã xác minh
 15. 15. B1. Đăng kí tài khoản trên cổng thanh toán BaoKim Sau khi bạn Click vào “Khởi tạo tài khoản” bạn sẽ nhận được một Email và một tin nhắn điện thoại chứa 2 mã kích hoạt tài khoản. Đăng kí gian hàng trên Vật giá B1. Đăng kí tài khoản trên cổng thanh toán BaoKim Sau khi bạn Click vào “Khởi tạo tài khoản” bạn sẽ nhận được một Email và một tin nhắn điện thoại chứa 2 mã kích hoạt tài khoản. Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 15 Truy cập đường link để xác minh tài khoản
 16. 16. B2. Truy cập http://slave.vatgia.com/home/register.php để tiến hành đăng kí gian hàng Nhập đầy đủ thông tin vào các trường Đăng kí gian hàng trên Vật giá Các trường có dấu * màu đỏ ở đầu là các trương bắt buộc nhập B2. Truy cập http://slave.vatgia.com/home/register.php để tiến hành đăng kí gian hàng Nhập đầy đủ thông tin vào các trường Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 16 Các trường có dấu * màu đỏ ở đầu là các trương bắt buộc nhập
 17. 17. Đăng kí gian hàng trên Vật giá Bắt buộc chọn CheckBox này Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 17
 18. 18. Đăng kí gian hàng trên Vật giá Địa chỉ email đăng kí tại BaoKim Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 18
 19. 19. Sau khi điền đầy đủ thông tin nhấp chuột vào Button “Đồng ý, Đăng kí” ở cuối màn hình Vào Gmail để nhận tin nhắn kích hoạt Đăng kí gian hàng trên Vật giá Sau khi điền đầy đủ thông tin nhấp chuột vào Button “Đồng ý, Đăng kí” ở cuối màn hình Vào Gmail để nhận tin nhắn kích hoạt Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 19 Truy cập đường Link này để kích hoạt tài khoản
 20. 20. Kích hoạt gian hàng trên Vật giá: Soạn tin nhắn VH <tên truy cập> rồi gửi đến 8710 (15000 VND) Đăng kí gian hàng trên Vật giá Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 20
 21. 21. Truy cập trang quản trị gian hàng Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 21 B1. Đăng nhập tài khoản B2. Đặt chuột vào tên tài khoản Click chuột vào Quản trị gian hàng
 22. 22. Truy cập trang quản trị gian hàng Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 22 Các chức năng quản trị gian hàng
 23. 23. Truy cập vào gian hàng bằng cách http://www.vatgia.com/ + “Tên truy cập” Ví dụ: http://www.vatgia.com/CakeShop Hoặc Truy cập gian hàng đã đăng kí Truy cập vào gian hàng bằng cách http://www.vatgia.com/ + “Tên truy cập” Ví dụ: http://www.vatgia.com/CakeShop Hoặc Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 23 Click chuột vào phần chữ hiển thị Tên truy cập của bạn trên màn hình
 24. 24. Truy cập gian hàng đã đăng kí Giao diện gian hàng Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 24
 25. 25. SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 25
 26. 26. 2.2.1 Tạo tiêu đề và logo cho gian hàng Tiêu đề gian hàng Logo là ảnh đại diện cho doanh nghiệp khi khách hàng tìm kiếm sản phẩm Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 26 Logo là ảnh đại diện cho doanh nghiệp khi khách hàng tìm kiếm sản phẩm
 27. 27. 2.2.1 Tạo tiêu đề và logo cho gian hàng Truy cập trang quản trị gian hàng Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 27 -Nhập tiêu đề gian hàng -Upload ảnh logo -Click vào Button Cập nhật
 28. 28. 2.2.2 Chọn giao diện và hình nền Giao diện Cơ bản Hồng và kiểu hình nền HDV- IcyBreeze Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 28 Giao diện Cơ bản Hồng và kiểu hình nền HDV- IcyBreeze
 29. 29. 2.2.2 Chọn giao diện và hình nền Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 29 - Chọn loại Giao diện. - Chọn Kiểu hình nền - Click vào Button Cập nhật.
 30. 30. 2.2.3 Thay Top Banner Top Banner Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 30
 31. 31. 2.2.3 Thay Top Banner Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 31 - Chọn Browse để upload ảnh Banner (Chú ý kích thước 780x110 và dung lượng tối đa). - Click vào Button Cập nhật
 32. 32. 2.2.4 Thêm mới Banner Quảng Cáo Hai vị trí đặt Banner Quảng cáo Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 32
 33. 33. 2.2.4 Thêm mới Banner Quảng Cáo Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 33 Chú ý vị trí Banner
 34. 34. 2.2.4 Sửa/ Xóa Banner quảng cáo Chỉnh sửa lại nội dung, có thể thay bằng ảnh mới Từ trên xuống dưới Save, Edit, Delete Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 34 Từ trên xuống dưới Save, Edit, Delete
 35. 35. 2.2.5 Thay/ Sửa phần cuối trang (Footer) Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 35
 36. 36. 2.2.5 Thay/ Sửa phần cuối trang (Footer) Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 36
 37. 37. 2.2.6 Tạo danh sách hỗ trợ trực tuyến Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 37
 38. 38. 2.2.6 Tạo danh sách hỗ trợ trực tuyến -Nhập tài khoản yahoo vào mục Hỗ trợ Yahoo -Nhập tài khoản skype vào mục Hỗ trợ Skype -Click vào Button Cập nhật ở cuối trang Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 38 -Nhập tài khoản yahoo vào mục Hỗ trợ Yahoo -Nhập tài khoản skype vào mục Hỗ trợ Skype -Click vào Button Cập nhật ở cuối trang
 39. 39. 2.2.7 Thay đổi thông tin Liên Hệ Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 39
 40. 40. 2.2.7 Thay đổi thông tin Liên Hệ Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 40
 41. 41. 2.2.8 Thêm/ sửa Giới thiệu gian hàng Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 41
 42. 42. 2.2.8 Thêm/ sửa Giới thiệu gian hàng Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 42 -Nhập nội dung giới thiệu cửa hàng -Click vào button Cập nhật
 43. 43. 2.2.9 Thêm/ sửa Chính sách gian hàng Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 43
 44. 44. 2.2.9 Thêm/ sửa Chính sách gian hàng 1. Sửa chính sách gian hàng Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 44 -Chọn các CheckBox phù hợp -Click vào Button Cập nhật
 45. 45. 2.2.9 Thêm/ sửa Chính sách gian hàng 2. Sửa chính sách bảo hành Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 45 -Nhập nội dung Chính sách bảo hành -Click vào button Cập nhật
 46. 46. SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 46
 47. 47. 2.3.1 Cấu trúc cây danh mục sản phẩm Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 47
 48. 48. Trong ví dụ trên: Bánh Kem, Quà Tặng là nhóm danh mục sản phẩm 2.3.2 Tạo Nhóm danh mục sản phẩm Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 48
 49. 49. 2.3.2 Tạo Nhóm danh mục sản phẩm - Nhập tên nhóm danh mục sản phẩm - Chọn Cập nhật để lưu Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 49 - Nhập tên nhóm danh mục sản phẩm - Chọn Cập nhật để lưu
 50. 50. 2.3.2 Chỉnh sửa thứ tự nhóm danh mục sản phẩm Thay đổi số thứ tự các nhóm danh mục sản phẩm Chọn nút Lưu để cập nhật thay đổi. Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 50 Thay đổi số thứ tự các nhóm danh mục sản phẩm Chọn nút Lưu để cập nhật thay đổi.
 51. 51. 2.3.2 Thay đổi tên nhóm danh mục sản phẩm Nhấp chuột vào biểu tượng Sửa Thay đổi tên nhóm danh mục sản phẩm Chọn Cập nhật để lưu thay đổi Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 51 Thay đổi tên nhóm danh mục sản phẩm Chọn Cập nhật để lưu thay đổi
 52. 52. Lưu ý: Danh mục sản phẩm là những Danh mục đã có sẵn trên vatgia. Bạn không thể tạo Danh mục chưa có hoặc sửa đổi tên Danh mục đã có. Để thêm một danh mục sản phẩm bạn chỉ cần chọn một danh mục trên vatgia phù hợp nhất với sản phẩm của mình. 2.3.3 Thêm mới Danh mục sản phẩm Lưu ý: Danh mục sản phẩm là những Danh mục đã có sẵn trên vatgia. Bạn không thể tạo Danh mục chưa có hoặc sửa đổi tên Danh mục đã có. Để thêm một danh mục sản phẩm bạn chỉ cần chọn một danh mục trên vatgia phù hợp nhất với sản phẩm của mình. Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 52
 53. 53. 2.3.3 Thêm mới danh mục sản phẩm Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 53 -Chọn Nhóm danh mục sản phẩm là cha của danh mục sản phẩm dự định tạo ra. -Ví dụ: để tạo danh mục Dây chuyền nam chọn nhóm danh mục là Quà tặng Các danh mục sản phẩm
 54. 54. 2.3.3 Thêm mới danh mục sản phẩm Có 2 cách để thêm mới danh mục sản phẩm C1: Sử dụng ô tìm kiếm để tìm danh mục sản phẩm phù hợp Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 54 C1: Sử dụng ô tìm kiếm để tìm danh mục sản phẩm phù hợp C2: Nhấp chuột vào đường link để tìm kiếm danh mục sản phẩm phù hợp
 55. 55. Thêm mới danh mục sản phẩm C1: -Chọn Danh mục sản phẩm phù hợp trong danh sách kết quả tìm kiếm. - Chọn hoặc bỏ chọn các TextBox - Nhấp chuột vào Thêm vào danh mục Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 55 -Chọn Danh mục sản phẩm phù hợp trong danh sách kết quả tìm kiếm. - Chọn hoặc bỏ chọn các TextBox - Nhấp chuột vào Thêm vào danh mục Chọn mục này thì các giá trị của thuộc tính con đầu tiên của Danh mục sản phẩm sẽ hiển thị lên menu thay cho tên Danh mục sản phẩm được chọn
 56. 56. 2.3.3 Thêm mới danh mục sản phẩm Nhóm Danh mục sản phẩm Thuộc tính Loại của danh mục sản phẩm Bánh Kem có các giá trị Bánh chúc mừng, Bánh cưới, Bánh sinh nhật đã có sản phẩm được đăng sẽ hiển thị thay cho danh mục sản phẩm Bánh Kem trên menu khi chọn hiển thị cấp con Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 56 Thuộc tính Loại của danh mục sản phẩm Bánh Kem có các giá trị Bánh chúc mừng, Bánh cưới, Bánh sinh nhật đã có sản phẩm được đăng sẽ hiển thị thay cho danh mục sản phẩm Bánh Kem trên menu khi chọn hiển thị cấp con Nhóm Danh mục sản phẩm Các Danh mục sản phẩm
 57. 57. 2.3.3 Thêm mới danh mục sản phẩm C2 -Click vào đường link để mở rộng cây danh mục. -Tìm đến danh mục sản phẩm phù hợp. - Click vào đường link danh mục phù hợp để chọn danh mục sản phẩm đó Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 57 -Click vào đường link để mở rộng cây danh mục. -Tìm đến danh mục sản phẩm phù hợp. - Click vào đường link danh mục phù hợp để chọn danh mục sản phẩm đó
 58. 58. 2.3.4 Đăng bán sản phẩm Đăng bán sản phẩm đã có trên Vật giá Là các sản phẩm mà đã được người bán khác đăng trên hệ thống vatgia Đăng bán sản phẩm mới Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 58
 59. 59. 2.3.4 Đăng bán sản phẩm đã có trên Vật giá Tại trang chủ vatgia.com nhập từ khóa tìm kiếm cho sản phẩm Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 59 -Chọn sản phẩm phù hợp trong danh sách kết quả tìm kiếm -Click vào Tôi muốn bán sản phẩm này
 60. 60. 2.3.4 Đăng bán sản phẩm đã có trên Vật giá -Nhập các thông tin cần thiết -Click vào Button Cập nhật ở cuối trang Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 60 -Nhập các thông tin cần thiết -Click vào Button Cập nhật ở cuối trang
 61. 61. Tại trang quản trị 2.3.4 Đăng bán sản phẩm mới -Chọn Thêm sản phẩm mới Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 61 -Chọn Thêm sản phẩm mới
 62. 62. 2.3.4 Đăng bán sản phẩm mới B2. Click vào Tiếp tục đăng sản phẩm Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 62 B1. Mở rộng cây danh mục bằng cách click vào từng tên danh mục. B2. Click vào Tiếp tục đăng sản phẩm
 63. 63. 2.3.4 Đăng bán sản phẩm mới Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 63 - Nếu sản phẩm có ảnh minh họa. Upload ảnh tại đây. -Chú ý: dung lượng < 2048kb, kích thước > 400x400
 64. 64. 2.3.4 Đăng bán sản phẩm mới Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 64 - Kéo thả ảnh sang vùng Chọn ảnh minh họa
 65. 65. 2.3.4 Đăng bán sản phẩm mới - Nhập đầy đủ thông tin vào các trường. -Tất cả các trường có dấu * màu đỏ là trường bắt buộc nhập liệu Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 65 - Nhập đầy đủ thông tin vào các trường. -Tất cả các trường có dấu * màu đỏ là trường bắt buộc nhập liệu
 66. 66. 2.3.4 Đăng bán sản phẩm mới Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 66 - Chọn các thuộc tính của sản phẩm để hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm dễ dàng hơn.
 67. 67. 2.3.5 Thống kê danh sách sản phẩm Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 67
 68. 68. 2.3.6 Thống kê danh sách sản phẩm quá hạn cập nhật Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 68
 69. 69. 2.3.7 Thống kê danh sách sản phẩm sắp hết hạn Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 69
 70. 70. Có nhiều phương pháp để bán hàng trực tuyến: Đăng tin rao vặt Lập các Blog bán hàng sử dụng wordpress, blogger, myopera… Lập các gian hàng riêng trên các cộng đồng kinh doanh: vatgia, chodientu, 123mua… Tự tạo và host các website riêng Có nhiều trang web cho phép tạo và quản trị một gian hàng trực tuyến. Hai trang khá quen thuộc Vật giá Chợ điện tử Tổng kết Có nhiều phương pháp để bán hàng trực tuyến: Đăng tin rao vặt Lập các Blog bán hàng sử dụng wordpress, blogger, myopera… Lập các gian hàng riêng trên các cộng đồng kinh doanh: vatgia, chodientu, 123mua… Tự tạo và host các website riêng Có nhiều trang web cho phép tạo và quản trị một gian hàng trực tuyến. Hai trang khá quen thuộc Vật giá Chợ điện tử Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 70
 71. 71. Tạo và quản trị một gian hàng trên vật giá Đăng kí gian hàng Cấu hình gian hàng: Thêm tiêu đề, logo Thay đổi giao diện, hình nền Thêm Banner, cuối trang (Footer) Thêm/ chỉnh sửa thông tin các trang: Liên hệ, Giới thiệu… … Đăng bán sản phẩm, Quản trị sản phẩm Tạo nhóm danh mục sản phẩm Tạo danh mục sản phẩm Đăng bán sản phẩm Thống kê sản phẩm quá hạn cập nhật, sản phẩm sắp hết hạn Tổng kết Tạo và quản trị một gian hàng trên vật giá Đăng kí gian hàng Cấu hình gian hàng: Thêm tiêu đề, logo Thay đổi giao diện, hình nền Thêm Banner, cuối trang (Footer) Thêm/ chỉnh sửa thông tin các trang: Liên hệ, Giới thiệu… … Đăng bán sản phẩm, Quản trị sản phẩm Tạo nhóm danh mục sản phẩm Tạo danh mục sản phẩm Đăng bán sản phẩm Thống kê sản phẩm quá hạn cập nhật, sản phẩm sắp hết hạn Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 71
 72. 72. Yêu cầu mỗi sinh viên cần chuẩn bị trước những thứ sau để phục vụ cho bài Lab: Một địa chỉ Email đang sử dụng Một số điện thoại mạng Viettel, Mobile, Vina tài khoản > 15000 VNĐ Chuẩn bị cho bài Lab Hướng dẫn triển khai một gian hàng trên mạng 72

×