Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bài 3 xử lý sự cố phần mềm văn phòng

2,077 views

Published on

 • Be the first to comment

Bài 3 xử lý sự cố phần mềm văn phòng

 1. 1. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MÔN HỌC: XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM Bài 1 : Quy trình xử lý sự cố phần mềm. Bài 2 : Xử lý sự cố hệ điều hành. Bài 3 : Xử lý sự cố phần mềm văn phòng. Bài 4 : Xử lý sự cố sử dụng Internet. Bài 5 : Xử lý sự cố Email. Bài 6 : An toàn hệ thống máy tính. Bài 7 : Những tiện ích và ứng dụng. Bài 8 : Tối ưu hóa máy tính. THI CUỐI MÔN. BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BÀI 3: XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG Là các phần mềm giúp người làm công việc văn phòng giải quyết công việc một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp… Sơ lược về phần mềm Cài đặt các bộ Office Thiết lập thông số Xử lý sự cố 1
 2. 2. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Xác định được tính tương thích của phần mềm đối với hệ thống Cài đặt các phần mềm văn phòng theo đúng yêu cầu sử dụng Thiết lập các thông số làm việc cho ứng dụng văn phòng Chẩn đoán và xử lý được các lỗi liên quan đến cài đặt Chẩn đoán và xử lý được các lỗi thông dụng của phần mềm văn phòng TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG Xử lý sự cố phần mềm văn phòng Sơ lược về phần mềm Cài đặt các bộ Office Thiết lập thông số Xử lý sự cố 2
 3. 3. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sơ lược về phần mềm máy tính Phần mềm máy tính Là các chương trình giúp giải quyết một số công việc bằng máy tính. Chức năng của phầm mềm máy tính Giúp con người điều khiển máy tính, giải quyết công việc, giải trí,… Một số phần mềm thông dụng Windows, Linux, MS-Office, Photoshop,… Phân Loại Phầm mềm máy tính Phầm mềm văn phòng Phần mềm đồ hoạ Phần mềm Multimedia Phần mềm kế toán Phần mềm tiện ích Một số phần mềm phổ dụng khác TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sơ lược về phần mềm máy tính Phần mềm văn phòng Là những phần mềm hỗ trợ giải quyết các công việc văn phòng một cách nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp Ứng dụng Dùng để soạn thảo văn bản, quản lý bảng tính, tạo file trình chiếu,… Mộ số bộ phần mềm thông dụng 3
 4. 4. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sơ lược về phần mềm máy tính Phần mềm đồ hoạ Là những phần mềm có tính đột phá về phương diện thiết kế, tạo mẫu, xử lý hình ảnh … giúp cải thiện, nâng cao những tác phẩm nghệ thuật Ứng dụng Dùng để chỉnh sửa anh, vẽ logo, vẽ kiến trúc, làm phim hoạt hình,… Một số phần mềm thông dụng TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sơ lược về phần mềm máy tính Phần mềm Multimedia Là các phần mềm đa phương tiện Ứng dụng Dùng để xem phim, nghe nhạc, xem hình ảnh, chỉnh sửa phim,… Một số phần mềm thông dụng 4
 5. 5. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sơ lược về phần mềm máy tính Phần mềm kế toán Giúp cho công việc của những người làm kế toán được chính xác và nhanh chóng Ứng dụng Giúp thực hiện nghiệp vụ kế toàn, lập tờ khai, báo cáo thuế,… Một số phần mềm thông dụng Phần mềm ACsoft Phầm mềm kế toán Việt Nam Phần mềm P2D Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sơ lược về phần mềm máy tính Phần mềm tiện ích Tối ưu hóa hệ thống. Ứng dụng Phòng chống Virus, Backup OS, Backup Driver, Backup hệ thống tránh những sự thay đổi không cần thiết, tối ưu hoá máy tính, bảo vệ dữ liệu,… Một số phần mềm thông dụng 5
 6. 6. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sơ lược về phần mềm máy tính Một số phần mềm khác Quản lý kho, quản lý khách sạn, điều khiển tự động.. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG Xử lý sự cố phần mềm văn phòng Sơ lược về phần mềm Cài đặt các bộ Office Thiết lập thông số Xử lý sự cố 6
 7. 7. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt và vận hành các ứng dụng văn phòng Cài đặt các ứng dụng văn phòng MS-Office 2003 MS-Office 2007 OP-Office Thiết lập môi trường làm việc MS-Office 2003 MS-Office 2007 OP-Office TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt và vận hành các ứng dụng văn phòng Cài đặt MS-Office Cài đặt kiểu Typical Cài đặt kểu Complete Cài đăt kiểu Minimal Cài đặt kiểu Custom Cài đặt OP-Office Cài đặt bộ OP-Office trên Windows Cài đặt kiểu Complete Cài đặt kiểu Custom 7
 8. 8. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG Xử lý sự cố phần mềm văn phòng Sơ lược về phần mềm Cài đặt các bộ Office TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Thiết lập thông số Xử lý sự cố Website: http://www.ispace.edu.vn THIẾT LẬP THÔNG SỐ MS-Office 2003 MS-Office 2007 Sun OP-Office 3.0 8
 9. 9. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn THIẾT LẬP THÔNG SỐ MS-Office MS-Word MS-Excel MS-Power Point MS-Access TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn THIẾT LẬP THÔNG SỐ MS-Word Tools  Options 9
 10. 10. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn THIẾT LẬP THÔNG SỐ MS-Word 2003 Page Setup: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn THIẾT LẬP THÔNG SỐ MS-Word 2003 File  Print 10
 11. 11. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn THIẾT LẬP THÔNG SỐ MS-Excel 2003 Tools  Options TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn THIẾT LẬP THÔNG SỐ MS-Excel 2003 Format  Cell 11
 12. 12. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn THIẾT LẬP THÔNG SỐ MS-Excel 2003 Format  Row Hide Show TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn THIẾT LẬP THÔNG SỐ MS-Excel 2003 File  Print Area 12
 13. 13. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn THIẾT LẬP THÔNG SỐ MS-PowerPoint 2003 File  Page Setup With Hieght File  Print Print what Handouts TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn THIẾT LẬP THÔNG SỐ MS-Access 2003 Tools  Database Utilities Compact and Repair Database... 13
 14. 14. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn THIẾT LẬP THÔNG SỐ MS-Office 2007 MS-Word Word Options Page Setup Click here MS-Excel Excel Options Format  Cells Page Setup MS-Power Point PowerPoint Options Page Setup Print And Click here MS-Access Access Options TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn THIẾT LẬP THÔNG SỐ OP-Office OP-Writer Tools  Options Format  Page OP-Calc Tools  Options Format  Cells Format  Page OP-Impress Tools  Options Format  Page OP-Base Tools  Options 14
 15. 15. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG Xử lý sự cố phần mềm văn phòng Ôn tập Cài đặt các bộ Office Thiết lập thông số Sự cố cài đặt Xử lý sự cố Sự cố thiết lập TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Sự cố soạn thảo Sự cố khác Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ Khó khăn trong xử lý sự cố Chuẩn đoán sự cố Khắc phục sự cố 15
 16. 16. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG Xử lý sự cố phần mềm văn phòng Ôn tập Cài đặt các bộ Office Thiết lập thông số Sự cố cài đặt Xử lý sự cố Sự cố thiết lập Sự cố soạn thảo TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Sự cố khác Website: http://www.ispace.edu.vn SỰ CỐ KHI CÀI ĐẶT Cấu hình máy tính không phù hợp Xác định yêu cầu về phần cứng trước khi cài đặt phần mềm Hệ điều hành không hỗ trợ Xác định yêu cầu về hệ điều hành Xác định các gói cần cài trước khi cài đặt chương trình Thiếu Driver VGA hoặc Driver Sound,… Cài đặt các Driver của các thiết bị trước khi cài các phần mềm 16
 17. 17. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn SỰ CỐ KHI CÀI ĐẶT Tranh chấp các files .DLL với các chương trình cài sẵn trên máy Xác định Versison của các phần mềm cần cài đặt chung Đảm bảo rằng các phần mềm có Versison mới luôn được cài sau Bộ đĩa cài đặt bị lỗi Sử dụng đĩa cẩn thận tránh trầy xước Luôn chuẩn bị một bộ đĩa tốt và đầy đủ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn SỰ CỐ THIẾT LẬP Xử lý sự cố phần mềm văn phòng Ôn tập Cài đặt các bộ Office Sự cố cài đặt Thiết lập thông số Sự cố thiết lập Xử lý sự cố Sự cố Font chữ Sự cố khác 17
 18. 18. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn SỰ CỐ THIẾT LẬP Khi gõ văn bản trong MS-Word xảy ra lỗi như hình dưới Nguyên nhân Do người dùng đang thiết lập chức năng “Smart cut and paste” Khắc phục Option  Edit tại mục “Smart cut and paste” chọn Settings và bỏ chọn mục “Adjust sentence and word spacing automatically” TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn SỰ CỐ THIẾT LẬP Khi gõ văn bản trong MS-Word xảy ra lỗi như hình dưới Nguyên nhân: Chế độ kiểm tra lỗi chính tả đang được bật Khắc phục: Vào Options  Spelling and Grammer  Spelling bỏ chọn các mục:  Check spelling as you type 18
 19. 19. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn SỰ CỐ THIẾT LẬP Nhập ngày tháng năm bị lỗi Nguyên nhân Do định thiết lập ngày tháng năm trên Windows và trong Excel không đồng bộ Cách khắc phục Thiết lập trong Regional and Language: Regional Options  Customize  Date và chỉ lại mục “Short date format” thành “dd/mm/yyyy” Thiết lập lại trong MS-Excel: Format Cells  Number  Custom và gõ vào mục Type “dd/mm/yyyy” TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn SỰ CỐ THIẾT LẬP Không hiển thị kết quả mà chỉ hiển thị công thức hoặc hiển thị một con số thay vì ngày tháng năm Khắc phục MS-Office 2003: vào Options  View bỏ chọn mục:  Formulas MS-Office 2007: Vào Excel Options  Advanced  Display options for this worksheet bỏ chọn mục:  Show formulas in cells instead of their calculated resulte 19
 20. 20. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn SỰ CỐ THIẾT LẬP Tài liệu chỉ in được một trang duy nhất Nguyên nhân: Do bạn hoặc ai đó đã thiệt lập Print Area Khắc phục MS-Office 2003: Chọn File  Print Area  Clear Print Area MS-Office 2007: Nhắp phím phải vào tài liệu và chọn Reset Print Area TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn SỰ CỐ THIẾT LẬP Tài liệu in bị chia thành nhiều trang Nguyên nhân Do bạn hoặc ai đó đã Insert Page Break không đúng chỗ Cách khắc phục Click phím phải chuột tại vị trí Page Break chọn Remove Page Break 20
 21. 21. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn SỰ CỐ THIẾT LẬP Tổng kết: MS-Word: Các vấn đề về soạn thảo, hiện thị, lưu trữ và các thiết lập chung nằm trong Options. Các vấn đề về in ấn nằm trong Print Các vấn đề về định dạng trang nằm trong Page Setup Các sự cố về hiển thị trong MS-Word TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG Xử lý sự cố phần mềm văn phòng Ôn tập Cài đặt các bộ Office Thiết lập thông số Sự cố cài đặt Xử lý sự cố Sự cố thiết lập Sự cố Font chữ Sự cố khác 21
 22. 22. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sự cố vê bộ gõ và Font chữ Sự cố liên quan đến bộ gõ Bộ gõ không phù hợp với hệ điều hành Kiểu gõ không phù hợp với Font chữ Font chữ bị lỗi Khắc Phục Chọn bộ gõ phù hợp với hệ điều hành để cài đặt Thiết lập lại kiểu gõ phù hợp với Font chữ Cài lại các Font chữ bị lỗi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sự cố vê bộ gõ và Font chữ Các lỗi vê Font chữ Cấu hình ngôn ngữ trong Regional Language Options không phù hợp Thiếu Font chữ Khắc phục Chỉnh lại ngôn ngữ trong Regional Language Options Cài đặt, chọn Font chữ thay thế phù hợp, hoặc chuyên đổi Font 22
 23. 23. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG Xử lý sự cố phần mềm văn phòng Ôn tập Cài đặt các bộ Office Thiết lập thông số Sự cố cài đặt Xử lý sự cố Sự cố thiết lập TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Sự cố soạn thảo Sự cố khác Website: http://www.ispace.edu.vn Sự cố in ấn Lỗi không tìm thấy máy in Cách khắc phục: Kiểm tra lại dây kết nối giữa máy in với máy tính Kiểm tra nguồn điện cấp cho máy in Kiểm tra xem trong ứng dụng mình đang in tới máy in nào 23
 24. 24. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sự cố in ấn Ứng dụng báo không có máy in Khắc phục Kết nối máy in với máy tính Cài đặt Driver cho máy in TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sự có liên quan đến phần mềm Không khởi động được các ứng dụng MS-Office Nguyên nhân: MS-Office ở một User khác với User bạn cài đặt Một số files chương trình bị lỗi Folder MSOCache bị xoá Cách khắc phục: Dùng đĩa cài đặt vào và trỏ tới file chương trình yêu cầu để khắc phục Không xoá thư mục MSOCache sau khi cài đặt. Chép đè Profile của User cài đặt lên Profile của User hiên tại 24
 25. 25. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Câu hỏi và bài tập Ôn tập Hãy nêu vai trò và tầm quan trọng và ứng dụng của các phần mềm ứng dụng trong bộ MS-Office. Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các sự cố: Không chạy được ứng dụng, không mở được file. Hãy nêu những điểm cần lưu ý khi cài đặt các ứng dụng. Nêu một số ứng dụng giúp chuyển đổi các files văn bản và bảng tính thành file PDF TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Câu hỏi và bài tập Bài tập tình huống Cấu hình cho các tài liệu Word lưu trữ vào thư mục “Word” nằm bên trong thư mục My Documents Thiết lập ngắt trang và vùng cần in cho tài liệu Excel Tạo một Slide Master và Layout cho tập tinh trình chiếu MS-PP Tạo một Template riêng cho mình trên MS-PP Hãy tư vấn cho khách hàng mua một bộ máy tính dùng cho việc thiết kế đồ họa vớ chương trình Photoshop 8.0 (Photoshop CS) 25
 26. 26. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN http://www.ispace.edu.vn 26

×