Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Predi parvi klas

435 views

Published on

1

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Predi parvi klas

 1. 1.  Вниманието o непреднамерено; o неустойчиво.
 2. 2.  Възприятията o с недостатъчна обективна точност; o с недостатъчни умения за преобразуване.
 3. 3.  Въображението o възпроизвеждащо; o творческо; o със стремеж за създаване на нови образи.
 4. 4.  Мисленето o с постепенно развиващи се умения за обобщаване, систематизиране, абстрахиране и класифициране; o с известни възможности за логически операции за: - откриване и отделяне на общото в обектите; - обединяване по определен признак; - отхвърляне на неподходящ предмет; - подреждане на предмети по свойства. tuni
 5. 5.  Памет o в недостатъчен обем; o в недостатъчна степен на трайност; o с неизградени способности за свързване на старите с новите знания.
 6. 6.  Чувствата o силни; o нетрайни; o често – бурно изразявани.
 7. 7. Учебните дейности в училище са отчасти
 8. 8. Затова при учебните задачи е необходимо: o редуване на различни по характер дейности; o постепенно натоварване; o стимулиране на детските изяви; o използване на игри в процеса на обучение.
 9. 9. Във връзка с тези особености на децата и с характера на предстоящите дейности обща задача на родители и учители е:  много игри;  закаляващи процедури;  спортни занимания;  положителни изживявания;  изяви, стимулиращи самочувствието на детето.
 10. 10.  подготовката в ПГ е достатъчно сериозна;  децата са получили базисни понятия, които ще им помогнат да се справят успешно в училище;  грешно усвоената методика /напр. в четене/ трудно се коригира.
 11. 11. … към ученето и училището
 12. 12. o да разсъждава къде хората добиват знания и умения; o разглеждайте ваши снимки от училищни години; o разказвайте за училищния живот, за весели случки; o кажете на детето кои от приятелите са ви от училищните години и че и то ще създаде такива; o разкажете, че в училище освен учене, ще има и много игри, спорт, екскурзии…; o Не плашете детето с училище! o Не отправяйте закани: ”Ще видиш ти, като тръгнеш на училище – край с игрите! Ще те вкарат в ред!” и т.н.
 13. 13. o наблюдавайте играта и разходките на децата в двора на училище по време на междучасието; o влезте в сградата по време на час – детето да усети спокойствието и реда по време на учебните часове; o помогнете на детето да осмисли, че в училище има стройна организация и правила, различни от тези в детските градини; o поговорете за необходимостта от спокойствие по време на учебните часове; o поговорете защо има такива правила в училище, ще могат ли да учат децата ако правилата не се спазват.
 14. 14. Търсете начини за засилване на вътрешна мотивация за учене НЕ – уча, защото ще ме похвалят мама и татко, защото ще получа отлична оценка, а уча, защото:  това ще бъде добре за мен;  ще мога да напиша сам писмо на Дядо Коледа;  ще мога да напиша писмо на баба и дядо;  ще пазарувам сам;  ще мога да работя на компютър;  ще мога да избера професия, която ще ми доставя удоволствие и ще ми носи добри пари.
 15. 15.  Поощрявайте естествената детска любознателност o задавайте въпроси „Кой..?, Кога..?,Какво..?”; o но след тях нека следват въпроси „Защо..?” и „Какво би станало, ако..?”; Те изискват аналитичен подход и развиват мисленето.
 16. 16. Отделяйте всеки ден време /дори само 5-10 минути/, посветени на вашия малък Питко Любопитко
 17. 17.  нека ви задава въпроси за света, за природата /напр. динозаври/; разкажете му накратко за тези животни;  намерете бързо в интернет няколко реда за темата; изтеглете картина за оцветяване;  детето може да оцвети картината, да я надпише с ваша помощ и да я прати на значими за него хора;  скоро ще откриете, че тази Петминутка не само провокира познавателната активност на детето, но и в общуването сближава родители и деца. След всяко научено нещо, показвайте, че се радвате, че детето ви знае и може повече. След всяко научено нещо, показвайте, че се радвате, че детето ви знае и може повече.
 18. 18. Една от основните предпоставки за успех на всеки човек е доброто самочувствие. Затова  внушавайте на детето, че може да се справи с конкретните, поставени от вас, задачи;  давайте му по-широко поле за изява.  ежедневно показвайте, че му имате доверие.  поощрявайте детското постоянство – дори резултатът да не е такъв, какъвто очаквате или да не е постигнат толкова бързо – важното е, че детето върви по пътя, за да реализира задачата. Стимулирайте не само всеки успех на
 19. 19.  Нека детето се учи да прави анализ: 1. Какво се иска от него /очакван краен резултат/? 2. Може ли отведнъж да го направи? 3. С какво ще започне? 4. През какви други етапи ще мине? 5. Само един начин ли има да се справи или има още начини, и ако да – какви /да избере не само най- бързия начин, но и по-ефективния/; 6. След приключване на задачата, преди вие да сте направили своята преценка, нека детето се самооцени;  Поставяйте конкретни задачи, без значение дали са битови или учебни.  Постепенно усложнявайте задачите и разширявайте периметъра им.  Формулирайте ясно задачите. 1 2. 3..
 20. 20.  Внушете му, че грешките са стъпало към успеха и не бива да се бои от тях;  Чрез вашето собствено поведение му покажете, че човек се учи от грешките си;  Нека детето разбере, че училището е място, където се учим как да се учим от грешките;  Ако детето е сгрешило: o помогнете му да анализира къде и в какво е сгрешило; o може ли да се поправи грешката; o ако може – как; o ако грешката е непоправима – безсмислено е да се терзае;  Ако детето трябва да се смъмри – укорете постъпката, а не детската личност. С конкретни примери от вашето професионално или битово ежедневия дайте пример, че всеки греши.
 21. 21.  с примери от вашето ежедневие покажете или кажете на някого /но така, че детето да чуе /, че точно тази работа не ви се върши в момента /напр. да изчистите, да напазарувате, служебна работа във вечерните часове/ и искате да отдъхвате;  заявете, че тъй като това са задачи, които трябва да се свършат, ще преодолеете нежеланието си, ще се мобилизирате и ще ги изпълните;  след края на работата кажете на глас, че се чувствате доволни, защото сте се справили, независимо от първоначалното нежелание. Ако подходите към нежелаещото да изпълни дадена задача дете: ”Това трябва да се свърши – и край!, детето наистина ще свърши работата, но няма да е мотивирано за преодоляване на трудности и за проява на чувство на отговорност.
 22. 22. ЩОМ ТРЯБВА – ЩОМ ИСКАМ –
 23. 23.  Междучасията в училище са кратки, особено преди и след час по ФВС, децата трябва да се преоблекат бързо;  Трябва да може в такова темпо да се облече, преобуе и ЗАВЪРЖЕ обувките си, че да не пречи на себе си и на работата на другите;  Да може да подрежда чанта с книги и тетрадки, да се ориентира в преградите на чантата.
 24. 24.  Ако детето има пропуски в базисните за училищната готовност понятия, помогнете му да ги преодолее: oза цвят – червен, жълт, зелен, син, черен, кафяв…; o за форма – кръг, правоъгълник, квадрат, ромб, звезда; o за големина – голям, по-голям, най-голям, малък…; o за позиция – ляво, дясно, горе, долу, по средата, нагоре, надолу …; o за числа – 1, 2, 3,…, първо, второ…; o за количества – повече, по-малко, поравно; oза буквите – А, Б…  Уверете се, че детето разбира инструкциите, свързани с обучителния процес.
 25. 25.  вижте дали детето има правилен захват на ръката около молива;  в някои книжарници могат да се открият т.нар. държатели на молив или химикалки с гнезда за пръстите;  следете да не стиска много силно молива;  контролирайте при писане и рисуване да не натиска силно върху листа.Преодоляването на този тип проблеми ще позволи детето по-лесно да усвои техниката на писане.
 26. 26.  нека детето да рисува много;  да защрихова по различни начини;  да дорисува симетрично фигура /напр.нарисувана половин калинка, да направи другата половина/;
 27. 27.  да нарисува в мрежа от точки фигура по образец;  да прави различни по вид и големина бордюри;  да довършва фигура;
 28. 28.  свързване на точки;  сгъване на хартия на възможно най-малки топчета;  низане на гердан от макарони;  сортиране на семена – смес от фасул, леща, ориз се прехвърлят с дясната ръка отляво надясно последователно зърно по зърно в празна купичка, като се започва от най-големите зърна.
 29. 29. Накарайте детето да наблюдава през цилиндър /руло от тоалетна хартия/ и след 30 секунди да се обърне с гръб към наблюдавания участък и да нарисува или опише какво е видяло.
 30. 30.  Да опише предмет, като участват всички сетива – напр. портмоне – големина, цвят, мекота и аромат на кожата, разпределение на преградите и т.н.;  Лабиринти;  Откриване на липсваща фигура;  Откриване на излишен предмет.
 31. 31.  Откриване на абсолютно еднакъв елемент /фигура/;  Свързване на предмети по белези;  Допълване на липсващи елементи от фигура и др.
 32. 32.  Работете за увеличаване на речниковия запас чрез: o игра ”Познай коя е думата” /описвайте предмета и детето да открие какво назовавате с нея/; o игра „Опиши най-пълно”/ (напр: Лекар – когато човек се разболее, хората отиват при него, разказват му как се чувстват, той ги преглежда, назначава изследвания, предписва лекарства, следи дали са оздравели) o да търсят, откриват и свързват в изречение думи със сходно значение /синоними/; Мама е красива. /хубава, очарователна…/ o да откриват и свързват в изречение думи с противоположно значение /антоними/ Дървото е високо, а розовият храст е нисък.
 33. 33.  Усъвършенствайте уменията за конструиране на изречения: o нека децата постоянно ви разказват какво се е случило, какъв филм са гледали…; o в хода на детския разказ внимателно позитивно коригирайте изказа на детето; /Не изричайте: ”Не се казва …”, а просто поправете думата и е уверете, че в следваща употреба, ще е назована правилно/ o нека описват конкретен предмет по неговите признаци; /табуретка – дървена, тапицирана със син плат, ниска, с четири крака …/
 34. 34.  Децата да задават много въпроси и да търсят отговори;  Усъвършенствайте уменията за слушане /четене/ с разбиране и след прочетена приказка, гледан филм нека децата отговарят на въпроси, свързани с: o последователността на действията в сюжета; o действията на героите; o речта на героите; o мотивите в действията на героите; o ако детето е написало приказката или сценария за филма, как би се развило действието; o какво най-важно са научили от прочетеното и др.
 35. 35.  запознайте детето с класния ръководител – дори само десетминутно общуване ще даде на детето някаква сигурност, че на първия учебен ден ще отиде при познат за него човек;  нека влезе в класната стая и се ориентира как е устроена тя; ако учителят прецени – може детето да помогне в украсата й, така на първия учебен ще дойде не само в позната обстановка, но и в своя стая, към чиито външен вид то има отношение;  в училищния строй на 15.09. нека детето ви да се хване за познато за него дете /съседче, другарче от детската градина/.
 36. 36.  нека детето самичко избере чантата си, но не и по отношение на функционалността й;  позволете на детето да участва в избора на учебни мебели /но не и по отношение на ергономичността им;  пред значими за детето хора покажете, че се гордеете, че вече е ученик;  пожелайте му успех и го уверете, че вярвате, че може и знае много, че ще научи още много интересни неща и ако нещо го затрудни - с ваша помощ ще се справи;  след тържественото посрещане на първокласниците в училище и след първия учебен час, направете семеен празненство – така детето наистина ще усети, че тръгването на училище е празник, че започва нов етап от живота му.
 37. 37. Изображения – Интернет и моменти от училищния живот

×