Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
нүүр     Цахим тестPage 1
нүүрPage 2
нүүрЦахим тест       Page 3
нүүрPage 4
нүүрPage 5
нүүрPage 6
нүүрPage 7
нүүрPage 8
нүүрPage 9
нүүрPage 10
нүүрPage 11
нүүрPage 12
нүүрPage 13
нүүрPage 14
нүүрPage 15
нүүрPage 16
нүүрPage 17
нүүрPage 18
нүүрPage 19
нүүрPage 20
нүүрPage 21
нүүрPage 22
нүүрPage 23
нүүрPage 24
нүүрPage 25
нүүрPage 26
нүүрPage 27
нүүрPage 28
нүүрPage 29
нүүрPage 30
нүүрPage 31
нүүрPage 32
нүүрPage 33
нүүрPage 34
нүүрPage 35
нүүрPage 36
нүүрPage 37
нүүрPage 38
нүүрPage 39
нүүрPage 40
нүүр     Асуулт     Хариулт     Хувилбар 1     Асуулт 1     Асуулт 2           . Хөвчт...
нүүр     Асуулт 11     Асуулт 12Page 42
нүүр                         Цахим тест Хариултын хуудас      0         2     ...
нүүра. 131-435  б. 39-42  в. 23-38Шувууны ходоодыг хэрхэн хуваадаг вэ?а. хэрхнэг, сархинаг,ходоод б. Ходоод, гэдэс  в. ...
нүүрPage 45
нүүрPage 46
Sheet2     Цахим тестPage 47
Sheet2Page 48
Sheet2Цахим тест       Page 49
Sheet2Page 50
Sheet2Page 51
Sheet2Page 52
Sheet2Page 53
Sheet2Page 54
Sheet2Page 55
Sheet2Page 56
Sheet2Page 57
Sheet2Page 58
Sheet2Page 59
Sheet2Page 60
Sheet2Page 61
Sheet2Page 62
Sheet2Page 63
Sheet2Page 64
Sheet2Page 65
Sheet2Page 66
Sheet2Page 67
Sheet2Page 68
Sheet2Page 69
Sheet2Page 70
Sheet2Page 71
Sheet2Page 72
Sheet2Page 73
Sheet2Page 74
Sheet2Page 75
Sheet2Page 76
Sheet2Page 77
Sheet2Page 78
Sheet2Page 79
Sheet2Page 80
Sheet2Page 81
Sheet2Page 82
Sheet2Page 83
Sheet2Page 84
Sheet2Page 85
Sheet2Page 86
Sheet2     Асуулт     Хариулт     Хувилбар 1     Асуулт 1     Асуулт 2           . Хөв...
Sheet2     Асуулт 11     Асуулт 12Page 88
Sheet2                         Цахим тест Хариултын хуудас      0         2    ...
Sheet2а. 131-435  б. 39-42  в. 23-38Шувууны ходоодыг хэрхэн хуваадаг вэ?а. хэрхнэг, сархинаг,ходоод б. Ходоод, гэдэс  в...
Sheet2Page 91
Sheet2Page 92
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

биологи тест

4,647 views

Published on

 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

биологи тест

 1. 1. нүүр Цахим тестPage 1
 2. 2. нүүрPage 2
 3. 3. нүүрЦахим тест Page 3
 4. 4. нүүрPage 4
 5. 5. нүүрPage 5
 6. 6. нүүрPage 6
 7. 7. нүүрPage 7
 8. 8. нүүрPage 8
 9. 9. нүүрPage 9
 10. 10. нүүрPage 10
 11. 11. нүүрPage 11
 12. 12. нүүрPage 12
 13. 13. нүүрPage 13
 14. 14. нүүрPage 14
 15. 15. нүүрPage 15
 16. 16. нүүрPage 16
 17. 17. нүүрPage 17
 18. 18. нүүрPage 18
 19. 19. нүүрPage 19
 20. 20. нүүрPage 20
 21. 21. нүүрPage 21
 22. 22. нүүрPage 22
 23. 23. нүүрPage 23
 24. 24. нүүрPage 24
 25. 25. нүүрPage 25
 26. 26. нүүрPage 26
 27. 27. нүүрPage 27
 28. 28. нүүрPage 28
 29. 29. нүүрPage 29
 30. 30. нүүрPage 30
 31. 31. нүүрPage 31
 32. 32. нүүрPage 32
 33. 33. нүүрPage 33
 34. 34. нүүрPage 34
 35. 35. нүүрPage 35
 36. 36. нүүрPage 36
 37. 37. нүүрPage 37
 38. 38. нүүрPage 38
 39. 39. нүүрPage 39
 40. 40. нүүрPage 40
 41. 41. нүүр Асуулт Хариулт Хувилбар 1 Асуулт 1 Асуулт 2 . Хөвчтний хүрээнд хэдэн Асуулт 3 . Нугалмайтны арьс хэдэн а. 3 б. 2 в. 1 Асуулт 4 Хөвч нь ямар эдээс тогт Асуулт 5 Асуулт 6 Асуулт 7 Асуулт 8 Асуулт 9 Асуулт 10Page 41
 42. 42. нүүр Асуулт 11 Асуулт 12Page 42
 43. 43. нүүр Цахим тест Хариултын хуудас 0 2 3 4 5 6 . Амьд байгалийг судалдаг шинжлэх ухааныг юу гэх вэ? а. Ургамал судлал длал б. Амьтан судлал в. Амьтан судлал в. Биологи с. Биологи. Хөвчтний хүрээнд хэдэн зүйлийн амьтад багтдаг вэ? а. 4500 б. б.45000 45000 в. 450000. Нугалмайтны арьс хэдэн давхаргатай вэ? а. 3 б. 2 в. 1 Хөвч нь ямар эдээс тогтох вэ? а. Хучаас эдэн багана б. Холбогч эдэн багана в. Булчингийн эдэн багана . Загас болон усны доод хөвчтөн амьтдад заламгай нь: а. бүх амьдралын туршид б. Зөвхөн үр хөврөлийн шатанд в. Зөвхөн загасанд Загасны махны булчин нь : а.Ганц ширхэгээс тогтоно б. Олон тооны ширхэгээс тогтоно. в. Аль нь ч биш Сүүгээр бойжигчдын эрүү толгойн ясыг холбосон булчин ямар үүрэгтэй вэ? а. толгойг эргүүлэх б. Толгойг өргөх в. Эрүүг хөдөлгөх Араг ясны булчин нь ........................ судалт булчин байна. а.хөндлөн б. Ташуу в. Гөлгөр Гүрвэл хүзүүний хэдэн нугаламтай вэ? а. 7 б. 1 в. 8 Алгана загасны нурууны нугалмын тоо хэд вэ? Page 43
 44. 44. нүүра. 131-435 б. 39-42 в. 23-38Шувууны ходоодыг хэрхэн хуваадаг вэ?а. хэрхнэг, сархинаг,ходоод б. Ходоод, гэдэс в. Булчирхайт ба булчинт ходоод Page 44
 45. 45. нүүрPage 45
 46. 46. нүүрPage 46
 47. 47. Sheet2 Цахим тестPage 47
 48. 48. Sheet2Page 48
 49. 49. Sheet2Цахим тест Page 49
 50. 50. Sheet2Page 50
 51. 51. Sheet2Page 51
 52. 52. Sheet2Page 52
 53. 53. Sheet2Page 53
 54. 54. Sheet2Page 54
 55. 55. Sheet2Page 55
 56. 56. Sheet2Page 56
 57. 57. Sheet2Page 57
 58. 58. Sheet2Page 58
 59. 59. Sheet2Page 59
 60. 60. Sheet2Page 60
 61. 61. Sheet2Page 61
 62. 62. Sheet2Page 62
 63. 63. Sheet2Page 63
 64. 64. Sheet2Page 64
 65. 65. Sheet2Page 65
 66. 66. Sheet2Page 66
 67. 67. Sheet2Page 67
 68. 68. Sheet2Page 68
 69. 69. Sheet2Page 69
 70. 70. Sheet2Page 70
 71. 71. Sheet2Page 71
 72. 72. Sheet2Page 72
 73. 73. Sheet2Page 73
 74. 74. Sheet2Page 74
 75. 75. Sheet2Page 75
 76. 76. Sheet2Page 76
 77. 77. Sheet2Page 77
 78. 78. Sheet2Page 78
 79. 79. Sheet2Page 79
 80. 80. Sheet2Page 80
 81. 81. Sheet2Page 81
 82. 82. Sheet2Page 82
 83. 83. Sheet2Page 83
 84. 84. Sheet2Page 84
 85. 85. Sheet2Page 85
 86. 86. Sheet2Page 86
 87. 87. Sheet2 Асуулт Хариулт Хувилбар 1 Асуулт 1 Асуулт 2 . Хөвчтний хүрээнд хэдэн Асуулт 3 . Нугалмайтны арьс хэдэн а. 3 б. 2 в. 1 Асуулт 4 Хөвч нь ямар эдээс тогт Асуулт 5 Асуулт 6 Асуулт 7 Асуулт 8 Асуулт 9 Асуулт 10Page 87
 88. 88. Sheet2 Асуулт 11 Асуулт 12Page 88
 89. 89. Sheet2 Цахим тест Хариултын хуудас 0 2 3 4 5 6 . Амьд байгалийг судалдаг шинжлэх ухааныг юу гэх вэ? а. Ургамал судлал длал б. Амьтан судлал в. Амьтан судлал в. Биологи с. Биологи. Хөвчтний хүрээнд хэдэн зүйлийн амьтад багтдаг вэ? а. 4500 б. б.45000 45000 в. 450000. Нугалмайтны арьс хэдэн давхаргатай вэ? а. 3 б. 2 в. 1 Хөвч нь ямар эдээс тогтох вэ? а. Хучаас эдэн багана б. Холбогч эдэн багана в. Булчингийн эдэн багана . Загас болон усны доод хөвчтөн амьтдад заламгай нь: а. бүх амьдралын туршид б. Зөвхөн үр хөврөлийн шатанд в. Зөвхөн загасанд Загасны махны булчин нь : а.Ганц ширхэгээс тогтоно б. Олон тооны ширхэгээс тогтоно. в. Аль нь ч биш Сүүгээр бойжигчдын эрүү толгойн ясыг холбосон булчин ямар үүрэгтэй вэ? а. толгойг эргүүлэх б. Толгойг өргөх в. Эрүүг хөдөлгөх Араг ясны булчин нь ........................ судалт булчин байна. а.хөндлөн б. Ташуу в. Гөлгөр Гүрвэл хүзүүний хэдэн нугаламтай вэ? а. 7 б. 1 в. 8 Алгана загасны нурууны нугалмын тоо хэд вэ? Page 89
 90. 90. Sheet2а. 131-435 б. 39-42 в. 23-38Шувууны ходоодыг хэрхэн хуваадаг вэ?а. хэрхнэг, сархинаг,ходоод б. Ходоод, гэдэс в. Булчирхайт ба булчинт ходоод Page 90
 91. 91. Sheet2Page 91
 92. 92. Sheet2Page 92

×