Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phuong phap, lap ke hoach Internet marketing - Internet Marketing Planning

Phuong phap, lap ke hoach Internet marketing - Internet Marketing & Communication Planning

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Phuong phap, lap ke hoach Internet marketing - Internet Marketing Planning

 1. 1. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Phương pháp triển khai Internet Marketing Internet Marketing Planning & Execution GV: Nguyễn Cao Tùng (MBA) Contact: tung.nguyencao@gmail.com - 0908203242 Slideshare: http://www.slideshare.net/tung_nc Slideshare: http://www.slideshare.net/iscads Facebook: http://www.facebook.com/iscmarketing
 2. 2. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Mục tiêu buổi học • 7 bước lên kế hoạch Tiếp Thị Trực Tuyến • Đối tượng mục tiêu, thông điệp chính • Xác định mục tiêu • Chiến lược marketing trên Internet • Lựa chọn công cụ • Kế hoạch hành động • Ngân sách • Đo lường, đánh giá, điều chỉnh 2
 3. 3. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Nội dung Kế hoạch Thực thi Đo lường & Đánh giá Case Study
 4. 4. Marketing Mix Sử dụng internet cho 2 mảng chính là Promotion và/hoặc Place
 5. 5. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net 7 bước lên kế hoạch & Strategy& Analysis
 6. 6. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Phân tích hiện trạng • Bạn đang ở đâu trên Internet ? – Website – Search Engine Result Page – Social Media - Người ta nói gì về bạn? • Khách hàng mục tiêu & thị trường? – Đối tượng – Hành vi – Thị trường ở đâu ? – Đối thủ cạnh tranh ở đâu ?
 7. 7. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Website hiện tại Website • Chưa có Website & Đã có Website • Doanh thu, liên hệ từ Website • Thứ hạng, pagerank ? • Số lượt truy cập, nguồn truy cập… • Danh sách từ khóa đang sử dụng • Vị trí xuất hiện trên SERP của từ khóa chính • … Social Media • Các mạng lưới Social Media đã sử dụng? • Nghe ngóng dư luận trên Social Media về thương hiệu, công ty mình • Dư luận tích cực & Dư luận tiêu cực
 8. 8. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Danh tiếng thương hiệu trên Internet
 9. 9. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Quản lý danh tiếng trực tuyến Digital Asset Optimization
 10. 10. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Khách hàng mục tiêu & thị trường Khách hàng mục tiêu Người dùng Internet Khách hàng Mục tiêu trên Internet
 11. 11. Phân tích người dùng internet TV, Print, Radio Ngủ dậy, tắm, dùng điểm tâm Đi xe máy, bus hay xe hơi đi làm OOH; Print & Radio on Car/Bus Tại bàn làm việc Ăn trưa Đánh răng Đi họp Xem TV/DVDĂn tối Chát trực truyến Tại bàn làm việc Đi xe máy, bus hay xe hơi đi về Online, Messenger, Radio Taxi TV, OOH OOH, Magazine, SMS Washroom media Online, Messenger, Radio OOH; Print & Radio on Bus TV Washroom display TV/DVD Online, Messenger Radio/TV in background Tắm CHIỀUTỐISÁNG
 12. 12. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Xác định đối tượng truyền thông • Who is target audience and why? – Can target audience be expanded, clarified, measured? – Demographic / Psychographic / Behavioral • Define Demographics of target audience: • Gender & Income • Age & Marital Status • Education & Profession • Children • Define consumer insights and content Interests of target audience: • Sports • Business News • Auto Lover • Music Lover • Gamer
 13. 13. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Ví dụ Xác định Target Audience của 1 chiến dịch tiếp thị trên internet cho thực phẩm chức năng dùng làm tăng sinh lý đàn ông Ezerex
 14. 14. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Chiến dịch nhắm vào ai? Người khởi xướng Người ảnh hưởng Người quyết định Người mua Người sử dụng
 15. 15. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Chiến dịch này nhắm vào ai?
 16. 16. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Xác định chiến lược Chiến lược Tiếp Thị Chiến Dịch Ngắn Hạn – Chiến Lược Dài Hạn
 17. 17. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Mục tiêu chiến dịch There are 3 possible Primary Campaign Objectives: 1. Brand Awareness / Building: Xây dựng độ nhận biết thương hiệu qua Internet 2. Brand Engagement / Affinity / Positioning: Thu thập dữ liệu khách hàng & khách hàng tiềm năng, Xây dựng cộng đồng khách hàng thân thiết, tăng trung thành thương hiệu 3. Immediate Acquisition: Doanh thu từ Internet, thị phần, lợi nhuận
 18. 18. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Từ mục tiêu chính Website: • Mục đích của Website? Liên hệ? Đăng ký? Bán hàng? Thời gian lưu lại, số bài viết… • Các chỉ tiêu của Website: – Thứ hạng Website – Thứ hạng trên kết quả tìm kiếm – Số lượng người truy cập vào Website – Liên hệ, đơn đặt hàng, tỉ lệ chuyển đổi – Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng qua chức năng đăng ký Search Engine: – Pagerank – Thứ hạng trong kết quả tìm kiếm đối với từ khóa chính Social Media: – Xây dựng được các cộng đồng & Số lượng thành viên – Số lượng bài viết và các phản hồi – Lưu lượng truy cập vào website từ các mạng xã hội – Thu thập thông tin khách hàng từ mạng cộng đồng – Liên hệ, đặt hàng từ Social Media …đến mục tiêu cụ thể
 19. 19. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Mục tiêu chiến dịch này là?
 20. 20. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Xác định Ngân sách tiếp thị trực tuyến 1. Tỷ lệ % của doanh số bán hàng trực tuyến vs. khách hàng mục tiêu trực tuyến (percentage of sales) 2. Đặt mục tiêu-công việc (objective-task method): 3. Theo đối thủ cạnh tranh 4. “Liệu cơm gắp mắm” phương thức
 21. 21. Ngân sách Internet Marketing
 22. 22. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Xu hướng Truyền Thông Xã Hội 22 TIẾP THỊ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI CÓ NGÂN SÁCH NGÀY CAO HƠN
 23. 23. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Mức chi tiêu ngân sách
 24. 24. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Nội dung thông điệp quảng cáo • Quyết định nội dung thông điệp liên quan đến việc lựa chọn chủ đề, ý tưởng • Các loại chủ đề – Lý tính – Tình cảm – Đạo đức • Các nhân tố cần xem xét khi lựa chọn thông điệp quảng cáo: – Soạn thảo thông điệp – Đánh giá thông điệp và lựa chọn – Thực hiện thông điệp – Xem xét lại tính trách nhiệm xã hội của thông điệp
 25. 25. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net What appeal is being used in this advertisement? Is this ad effective in delivering the selling message? Discussion question
 26. 26. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Sex ~ Advertising?
 27. 27. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Nội dung quảng cáo chưa đúng? 5.9 l / 100km 8.1 l /100km 5.9 l / 100km
 28. 28. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Bài tập? • Hãy đưa ra ý tưởng tiếp thị cho – Xúc Xích Xuxifarm, xúc xích dành cho trẻ em có bổ sung DHA, Lysine, Protein, Canxi, Chất xơ giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí não.
 29. 29. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Nội dung Kế hoạch Thực thi Đo lường & Đánh giá Case Study
 30. 30. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Thời lượng truyền thông (media timing) 1. Continuity: liên tục trong từng chu kz thời gian 2. Concentration: tập trung mạnh trong 1 chu kz 3. Flighting: cách quãng đều đặn chu kz 4. Pulsing: gợn sóng, chu kz mạnh đến chu kz yếu 1. Quyết định độ phủ, tần suất và tác động 2. Lựa chọn phương tiện truyền thông và phương tiện chuyển tải 3. Vị trí địa lý của các PTTT
 31. 31. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Hiệu quả phân bổ Recency Planning
 32. 32. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Chiến lược của chiến dịch này? Lên kế hoạch truyền thông Internet trong 3 tháng cho Trẻ em dưới 5 tuổi: 1.Chọn kênh nào & 2. Tần suất phủ
 33. 33. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Tổ chức thực hiện Hạng mục Tự làm Thuê ngoài 1. Chiến lược Tự làm Đào tạo, tư vấn 2. Kế hoạch Tự làm Thuê tư vấn 3. Website Xây dựng nội dung Thiết kế Web, Hosting 4. SEO Nội dung, lựa chọn từ khóa Thuê thực hiện 5. PPC Mua trực tiếp Qua Agency 6. Display Ads Mua trực tiếp Qua Agency 7. Email Markerting Làm nội dung Mua chương trình, dịch vụ 8. Socia Media Marketing Tự xem xét Cộng tác viên, Agency 9. Thu thập thông tin KH Tự làm Thuê 10. Quản trị thông tin KH Tự làm Mua chương trình CRM
 34. 34. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Nội dung Kế hoạch Thực thi Đo lường & Đánh giá Case Study
 35. 35. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Theo dõi, đánh giá, điều chỉnh 1. Mục tiêu đo lường => Đầu tư hiệu quả cho Internet Marketing 2. Các chỉ số đo lường (KPI) ~ Các chỉ tiêu cần theo dõi 3. Đo lường kết quả và tính toán hiệu quả 4. Điều chỉnh/Tối ưu
 36. 36. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Audience có phải là thực sự? Circulation Audience Effective audience Effective ad- exposed audience Báo Tuổi Trẻ - 450K Tỷ lệ đọc 1.5 SEC AB? %?
 37. 37. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Ví dụ đánh giá PPC (Cost Per Thousand Impresssion) (Cost Per Click) (Cost Per Engagement) (Cost Per Acquisition)
 38. 38. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Ví dụ đánh giá của Social Media
 39. 39. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Balanced scorecard Operations Financial Brand Objectives Audience Objectives Business Objectives WEBSITE EMAILS SEARCH ENGINE MOBILE MARKETING SOCIAL MEDIA OFFLINE Campaigns Awareness Purchase Intent Lead Generation Delivery Cost ROI Perception Loyalty Audience Satisfaction Engagement Brand Audience KPIs/ Objectives Digital Channels & Tactics Scorecard Category Scorecard Component
 40. 40. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Tính hiệu quả • Mục tiêu: Brand Awareness • Cách làm: quảng cáo hiển thị bằng banner và in-text ads vào trang landing page là Facebook Fan Page, đồng thời chạy online seeding trên 400 diễn đàn • Tổng chi phí: 100.000 USD. • Kết quả: – 40.000.000 lượt banner ads hiển thị – 50.000.000 lượt bài đọc và comment trên nội dung seeding trên diễn đàn – 75.000 lượt truy cập và 15.000 lượt like trên trang Facebook – Tổng kết đợt quảng cáo, có 150 khách hàng mua hàng với số tiền thu được là 230.000 USD • Hãy tính CPM, CPC, CPA và ROI?
 41. 41. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Nội dung Kế hoạch Thực thi Đo lường & Đánh giá Case Study
 42. 42. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Đơn giản sẽ chiến thắng • Truyền thông xã hội nhấn mạnh sự đơn giản sẽ dễ tiếp cận hơn. Ví dụ Twitter, sự thành công trong giới hạn 140 ký tự.
 43. 43. Ví dụ chiến dịch Decembeard
 44. 44. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Youtube – Quảng cáo xem nhiều nhất Kỷ lục Guiness ghi nhận đoạn phim những đứa trẻ trượt patanh của nhãn hàng Evian được xem nhiều nhất trong lịch sử
 45. 45. Youtube – Sắc môi em bầm
 46. 46. Youtube - Cadbury Trong đoạn video 90s năm 2007, một người đóng vai khỉ đột thể hiện bài hát của Phil Collins trước khi chuyển người xem sang website Cadbury. Doanh số Cadbury Schweppes tăng 7% từ 2007 đến 2008.
 47. 47. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Facebook - Target Những thành viên Facebook của thương hiệu bán lẻ Target bầu chọn sẽ dùng $3 triệu USD tiền từ thiện cho những tổ chức từ thiện nào.
 48. 48. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Le Nguyen Fashion • “Thay chu yeu ng ta goi dt hoi ve size, gia ca, la ng ta thay tren fb” – Hiển Đỗ / Owner
 49. 49. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Trang Fan Page - Le Nguyen Fashion
 50. 50. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Marketing tool - Le Nguyen Fashion
 51. 51. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Tuyển dụng - Le Nguyen Fashion
 52. 52. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Cuộc thi & Trò chơi & Hoạt động
 53. 53. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Oracle – BBC whitepaper campaign Case Study – Oracle Asia
 54. 54. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Case Study – Oracle Asia Objective • Key Objective: To generate leads through whitepaper downloads (100 leads) Solution • A microsite was built. • The campaign comprised of banners on BBC.com and Video on Demand, which lead users to the microsite Results • Banners - Impressions: 750,198 | Clicks: 2,237 CTR: 0.3% • Video - Streams: 232,496 | Clicks: 8,414 • CTR: 3.62% • Companion banner (CTR): 1.74% • Total number of eBooks/ Whitepapers downloaded: 80
 55. 55. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Case Study: Integrated Digital Marketing
 56. 56. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Mechanics of a Digitally Integrated Campaign TVC + Print + OOH + Text2Win + IVR + Banners + Microsite + CRM Sends SMS Target Watches TVC Target Sees Banners 1 1 Touchpoints: Traditional Touchpoint: Digital Touchpoint: Send SMS Consumer Is entered Into DB Red = User Initiated Action Receives SMS Prize Notification Message Receives Thank You SMS SMS for Prize Results: -Target Audience has 16 potential brand interactions (compared to three) -Client can discern effectiveness of TV vs. Print + Web vs. Mobile advertising for future campaigns -Database is collected for future CRM usage with multiple touchpoints & ongoing interactions recorded Target Sees Print Ad Registers on Micro- site Receives IVR Prize Notification Text to win Receives Thank You meesage Registers On Microsite Receives Thank You Email IVR Quiz Game
 57. 57. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Case Study: Café Việt: Masculine is in danger
 58. 58. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Kế hoạch Normal richmedia flash banners in 24h.com.vn, ngoisao.net… Step 1 Step 2 Step 3 Short version of men level testing with 3 questions in the extended rich media flash banner in 24h.com.vn… Microsite: Full version of men level testing with a rich question pools that Café Viet updates frequently to reflect the trends of manliness in Vietnamese.
 59. 59. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Masculine is in danger
 60. 60. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Case Study: Adidas – Basketball is brotherhood
 61. 61. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net SMS IN Activate, Engage, Communicate Product, Athletes, Photos, Wallpaper, Ringtones SMS/IVR OUT Mobile Engagement Strategy Target Audience Consumer Action Television Outdoor Print Online Radio Opt In Relati onshi p Engag emen t Text „Team‟ to 23452 Mobile Media
 62. 62. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Television
 63. 63. IN STORE
 64. 64. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Online
 65. 65. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net 3107664906
 66. 66. Engagement Strategy INCOMING SMS Your are now part of the brotherhood. Look for calls from Gilbert, Chauncey, Howard, & the whole team (4 in 12 days). Rply END 2 quit. TextfromKG INCOMING SMS Thanks for joining the Brotherhood. Get free Wallpapers and Ringtones Click Here. Rply END 2 quit. TextfromTMac CallfromTMac Engagement CallfromGilbert CallfromDuncan Engagement Engagement CallfromKG INCOMING SMS Get a Customized Ringtone from the Brotherhood - Click Here. Rply END 2 quit. TextfromGilbert INCOMING SMS Get a Customized Voicemail from the Brotherhood - Click Here. Rply END 2 quit. TextfromDuncan
 67. 67. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Case Study: Sắc Ngọc Khang – Ai cũng có thể bị nám
 68. 68. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Tạo dư luận Công bố & Lây lan Teasing: Ai cũng có thể bị nám: rối loạn nội tiết tố (dậy thì, có thai, tiền mãn kinh), máu xấu/lưu thông khí huyết kém, tiếp xúc nhiều ánh nắng, lạm dụng thuốc & mỹ phẩm trắng da… Giải pháp: Công thức bí truyền từ thảo dược thiên nhiên xử lý sạm /nám/tàn nhang từ bên trong SẮC NGỌC KHANG Rối loạn sắc tố da là bước đầu tiên của ung thư da Kế hoạch
 69. 69. Tạo dư luận Công bố & Lây lan 1. Bài Online Survey về khả năng bị sạm/nám da 2. Bài Online PR và sau đó Online Seeding bài PR để khẳng định: Ai cũng có thể bị nám! 3. Hình ảnh/video vui: Ai cũng có thể bị nám 1. Bài Online PR về giải pháp Sắc Ngọc Khang 2. Khảo sát và tư vấn sạm/nám da trực tuyến tại benhnamda.com hoặc webtretho hoặc Facebook 3. Cuộc thi ảnh tại trang Facebook của Sắc Ngọc Khang 1. Online Survey 2. IM 3. Seeding to Social Media Communities 4. Microsite built-in Community sites e.g. Facebook 5. Sponsored Stories in Facebook 6. Adnetwork text ads Kế hoạch
 70. 70. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Khảo sát nám da
 71. 71. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Post ảnh vui
 72. 72. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Case Study: http://www.pottery.vn/
 73. 73. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net How they do? SEO SEO SEO
 74. 74. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Case Study: Yame.vn
 75. 75. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net How they do? SEO PPC Affiliate Marketing Banner/PR
 76. 76. w w w . e q v n . n e t www.eqvn.net Trao đổi & Thảo luận Chân thành cảm ơn!

×