Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quản Trị Doanh Nghiệp - Quản lý quan hệ công việc hiệu quả

0 views

Published on

Chapter 4 of Business Resource Management (Business Management) - Manage work relationship

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Quản Trị Doanh Nghiệp - Quản lý quan hệ công việc hiệu quả

 1. 1. Introductory Management Theory and practice SectionLeadership: Managing groups & Interpersonal communication Chƣơng 4 Quản lý quan hệ công việc hiệu quả
 2. 2. A JOKE BEFORE WE STARTS
 3. 3. MỤC TIÊU BUỔI HỌC  Thiết lập và duy trì quan hệ công việc hiệu quả  Làm sao được người khác tin tưởng  Giao tiếp để tạo quan hệ công việc hiệu quả  Xử lý xung đột & than phiền
 4. 4. ĐỂ CÓ QUAN HỆ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ Hiểu mình Hiểu người khác Củng cố tư duy (chương 3)
 5. 5. THÀNH PHẦN CỦA QUAN HỆ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ Espoused theories Theories – in – use The Johari Window Motivations fucused Gold - The psychological contract Positive outlook Working strengths Personality types control Loscusof Values Mutual talk Self – EFFECTIVE WORKING RELATIONSHIP respect Mistakes are opportunities Clear conmunication Action - oriented S Paradigms Self- esteem Positive outlook High standards Take responsibility
 6. 6. CHƢƠNG TRÌNH  Hiểu mình và người khác  Xây dựng niềm tin và sự tin cậy  Tìm kiếm, thu thập & đề xuất thông tin  Quản lý xung đột & xử lý than phiền
 7. 7. GIÁ TRỊ VS. ĐẠO ĐỨC Giá trị  Mỗi người có giá trị khác nhau  Giá trị cá nhân và tổ chức nên hòa hợp (align) để làm việc liêm chính (integrity) Đạo đức  Đạo đức là giống nhau cho những người cùng văn hóa (và tổ chức)  Tuân thủ đúng Quy tắc đạo đức (code of ethics) của doanh nghiệp để làm việc liêm chính
 8. 8. LỜI NÓI ĐI ĐÔI VIỆC LÀM Tại sao nhà quản lý đôi khi lời nói và việc làm không đi đôi nhau? Do mô thức (mental model) của nhà quản lý Do giá trị của doanh nghiệp không phải là giá trị của nhà quản lý Do có những giá trị khác mâu thuẫn với lời nói của họ
 9. 9. CỬA SỔ JOHARI You know You don’t know Arena Blind They (free and open (others know, you know communication) don’t know) They Closed Unknown don’t (facades, games, (unconscious) know secrects)
 10. 10. CÁCH NHÌN TÍCH CỰC Cười, mọi người sẽ cười với bạn Nếu khóc than, bạn sẽ khóc 1 mình
 11. 11. CÁCH NHÌN TÍCH CỰC
 12. 12. HIỂU NHÂN CÁCH NGƢỜI KHÁC 25% người hướng nội 75% người hướng ngoại
 13. 13. 4 LOẠI NGƢỜI TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN Người suy nghĩ - Thinker • Lý luận logic rõ ràng, theo phương pháp • Thích phân tích vấn đế • Không hiệu quả khi thi hành giải pháp • Đa nghi cho đến khi có thông tin, số liệu chặt chẽ Người trực giác - Intuitor • Dùng trí tưởng tượng để sáng tạo ý tưởng • Dễ thấy bức tranh toàn cảnh, nhưng dễ sót chi tiết • Thích hợp suy nghĩ chiến lược và sáng tạo
 14. 14. 4 LOẠI NGƢỜI TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN (T.T) Người cảm giác - Feeler • Nhìn nhận vấn đề qua các giá trị cá nhân và cảm tính • Nồng ấm, hướng ngoại, làm việc tốt trong nhóm vì mẫn cảm với cảm xúc, tâm trạng của người khác • Làm cố vấn hay quan hệ công chúng tốt Người tri giác - sensor • Thực tiễn, thích hành động, làm việc chăm chỉ • Tổ chức, thương lượng, sắp xếp, xử lý tình huống tốt • Hiện thực ý tưởng thành hành động tốt
 15. 15. QUAN TÂM CON NGƢỜI VS. CÔNG VIỆC Nhà quản lý có 2 loại  Đặt trọng tâm ở công việc  Đặt trọng tâm ở con ngƣời
 16. 16. 4 LOẠI NGƢỜI Hướng ngoại Hướng ngoại, thích Hướng ngoại, định con người vây quanh, hướng kết quả, sẳn nhiệt tình, lạc Dominant quan, sàng đối đầu, tham Interacting dễ gần, nói nhiều, bốc Director Socializer ra quyết định vọng, đồng, có khả năng nhanh, kiên quyết, thuyết phục, mạnh mẽ thực tế, tham quyền Hướng nội, tập trungTask-focused người và Tập trung và muốn people-focused vào con hoàn thành tốt công quan hệ để hoàn việc, thích học, phân thành công việc, tích, tiếp cận công không thích mâu Conscientious Steady1 cách cần cù, việc thuẫn, thích lề thói ổn thinker Relator quan và hệ khách định, im lặng, không thống. Nghiêm túc, quyết đoán, trung chính xác, tổ chức tốt thành, nhất quán Hướng nội
 17. 17. 4 LOẠI TÍNH KHÍ CÁ NHÂN Nhà phân tích - Analyst • 12% dân số • Suy nghĩ trực giác sáng tạo và ý kiến tốt • Nghiêm túc, có năng lực, cạnh tranh • Suy nghĩ khái niệm hóa và lý thuyết hóa Theo chủ nghĩa hợp pháp - Legalist • 40% dân số • Bảo thủ, nghiêm túc, trung thành, chịu trách nhiệm, ổn định, chính xác và thực tiễn • Giỏi với chi tiết, tuân thủ luật lệ và qui trình • Tìm kiếm an toàn, tránh thay đổi
 18. 18. 4 LOẠI TÍNH KHÍ CÁ NHÂN (T.T) Người thực tế - Realist • 35% dân số • Kỹ thuật, thực hành, thực tiễn, giải quyết vấn đề theo kiểu hành động • Đầu óc cởi mở, linh động, đương đầu với thay đổi, chịu đựng Người thấu cảm - Empathist • 13% dân số • Người hỗ trợ, người giúp đỡ, huấn luyện viên bẩm sinh • Nồng ấm, giao tiếp tốt, đức tính cao cả (spiritual)
 19. 19. CHƢƠNG TRÌNH  Hiểu mình và người khác  Xây dựng niềm tin và sự tin cậy  Tìm kiếm, thu thập & đề xuất thông tin  Quản lý xung đột & xử lý than phiền
 20. 20. TẦM QUAN TRỌNG CỦA NIỀM TIN Tổ chức Trust Tuyệt đối Dễ mất
 21. 21. XÂY DỰNG NIỀM TIN VÀ SỰ TIN CẬY Liêm chính Năng Trung lực thành Nhất Cởi mở quán
 22. 22. HỢP ĐỒNG TÂM LÝ  Là những luật lệ và kỳ vọng không viết ra, không nêu rõ về cách các nhân viên làm việc với nhau và làm việc với sếp  Nếu hợp đồng phá vỡ, niềm tin bị xói mòn và quan hệ bị tổn thương
 23. 23. 10 CÁCH XÂY DỰNG NIỀM TIN 1. Quan tâm và đồng cảm 2. Ghi nhớ những điều nhỏ nhặt 3. Giữ cam kết và lời hứa 4. Giao tiếp đầy đủ; làm rõ các kỳ vọng; nói rõ các cảm giác; nói thật 5. Đồng nhất 6. Chúng minh có năng lực và được việc 7. Công bằng 8. Thể hiện là người đáng tin cậy 9. Chân thành 10. Gìn giữ sự tin tưởng
 24. 24. NHỮNG CÁCH KHÁC ĐỂ XÂY DỰNG NIỀM TIN  Nhận trách nhiệm, thay vì đổ lỗi  Tôn trọng lẫn nhau
 25. 25. CHƢƠNG TRÌNH  Hiểu mình và người khác  Xây dựng niềm tin và sự tin cậy  Tìm kiếm, thu thập & đề xuất thông tin  Quản lý xung đột & xử lý than phiền
 26. 26. SỰ QUẢ QUYẾT (ASSERTIVENESS)  Là kiểu giao tiếp và quan hệ với người khác một cách rõ ràng, cởi mở, trực tiếp và chân thực  Ví dụ:  Bắt đầu cuộc trao đổi  Thể hiện sự bực bội/than phiền  Phản ứng với sự phê bình  Chấp nhận lời khen  Từ chối yêu cầu/Yêu cầu người khác  Khen người khác  Hỏi xin giúp đỡ  Nói những điều tích cực về chính bản thân
 27. 27. 3 KIỂU GIAO TIẾP Assertive Mutual problem solvingAggressive Win-win Fight Balanced power Win-lose Power or strength Passive required Flight Lose-win Powerlessness Aggressive-Passive Continuum
 28. 28. KỸ NĂNG TÌM KIẾM&PHÂN TÍCH THÔNG TIN/Ý TƢỞNG  Câu hỏi mở  Lắng nghe tích cực, hỏi câu hỏi để làm rõ và tổng kết  Yêu cầu tiêu cực  Phân tích thông tin  Fact: sự kiện  Fantasy: ý kiến của ai đó  Folklore: dân gian  Feeling: cảm giác, trực giác, bản ngã
 29. 29. KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THÔNG TIN & Ý TƢỞNG  Tự thể hiện cho người khác biết chuyện gì đang diễn ra với bản thân mình  Thông điệp “I – tôi”  Hiệu ứng tiếng vang (echoing)  Hiệu ứng sương mù (fogging)  Sự xác nhận tiêu cực, ví dụ nhận lỗi
 30. 30. MẸO ĐỂ Ý TƢỞNG CỦA BẠN ĐƢỢC THI HÀNH  Trình bày cho 1 ít người trước để giành sự ủng hộ trước khi trình bày chính  Biến “ý tưởng của tôi” thành “ý tưởng của chúng mình” – bán ý tưởng (selling ideas)  Trình bày rõ, chậm, thuyết phục…  Tập trung vào những gì quan trọng đối với người ra quyết định  Có thể trao đổi thân mật như café, uống bia để “vận động – lobby”
 31. 31. CHƢƠNG TRÌNH  Hiểu mình và người khác  Xây dựng niềm tin và sự tin cậy  Tìm kiếm, thu thập & đề xuất thông tin  Quản lý xung đột & xử lý than phiền
 32. 32. XUNG ĐỘT TỐT HAY XẤU? Xử Mặt tốt lý? Mặt xấu Cùng quan tâm Căng thẳng vấn đề chung &người khác Xói mòn quan hệ Tăng sự tin cậy Tức giận, thất vọng Phát triển quan hệ Giảm năng suất Xuống tinh thần Làm yếu tổ chức
 33. 33. NGUYÊN NHÂN CỦA XUNG ĐỘT Áp lực Cạnh của vai tranh tài trò & Khác nguyên cảm xúc biệt về giới hạn Sợ hãi giá trị Giao tiếp
 34. 34. PHẢN ỨNG THÔNG THƢỜNG ĐỐI VỚI XUNG ĐỘT Bên trong Cản Có trở ích
 35. 35. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA XUNG ĐỘT Hiểu Khủng Bực dọc nhầm hoảng Bùng Căng phát thẳng (incident)
 36. 36. CÁC CÁCH XỬ LÝ XUNG ĐỘTHIGH Collaborating Effort we put into satisfying our own concerns Competing (cộng tác) win-lose win-win Compromise (thỏa hiệp) Accommodating Avoiding (hòa giải) lose-lose lose-win LOW Effort we put into satisfying the other’s concerns HIGH
 37. 37. 4 BƢỚC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT 1. Tiến hành trao đổi 2. Cung cấp thông tin tốt 3. Thu thập thông tin tốt 4. Giải quyết vấn đề 1. Tổng kết vấn đề 2. Tìm giải pháp song phương chấp nhận được 3. Đánh giá các giải pháp có thể 4. Cùng ra quyết định
 38. 38. LÀM SAO BIẾT MÌNH XỬ LÝ XUNG ĐỘT TỐT? 1. Cả hai thỏa mãn với kết quả 2. Cả hai sẽ làm việc với nhau tốt hơn từ đây 3. Bạn có khả năng xử lý các xung đột khác hiệu quả hơn 4. Bạn đánh giá đúng và hiểu rõ người khác hơn
 39. 39. XỬ LÝ THAN PHIỀN  Tìm hiểu rõ sự than phiền  Điều đình  Hòa giải & phân xử  Làm giảm sự than phiền
 40. 40. MỤC TIÊU BUỔI HỌC  Thiết lập và duy trì quan hệ công việc hiệu quả  Làm sao được người khác tin tưởng  Giao tiếp để tạo quan hệ công việc hiệu quả  Xử lý xung đột & than phiền
 41. 41. THAM KHẢO 1. Management – Theory and Practice của Kris Cole
 42. 42. KếT THÚC CHƢƠNG 3 THANK YOU

×