Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Küresel Krizden Tedarik Zinciri
Mükemmelliği ile Çıkış
Özlem Yılmaz
Satış Danışmanı
SAFE HARBOR STATEMENT

 The following is intended to outline our general
 product direction. It is intended for informatio...
Oracle Tedarik Zinciri Planlama ve Yönetimi
Sınıfında En Đyi Uygulamalar Đle Kapsamlı Bir Suit
          Karar De...
Oracle’ın Đş Uygulamaları Stratejisi

   Bütün          Açık         Entegre
Kapsamlı, uçtan uca  ...
Talep Tahmini
Gelişmiş talep yönetimi – Talep bazlı tedarik zincirinin ilk adımı
                     ...
Coğrafya / Satış Kanalı / Ürün Hiyerarşisi
                       6
Kullanıcı Bazında Çalışma Ekranları
  Kişiselleştirilmiş   Gerçek zamanlı
  Çalışma Ekranları  uyarılar, isti...
Ortaklaşa Tahminleme
                 Kullanıcı erişimi
                 için alan bazın...
Etki Faktörleri
         Fiyat
         Tatil, bayram, ramazan
         Hava durumu
      ...
Özellik Bazlı Tahminleme
Benzer özellikteki ürünlere, ürün gruplarına, coğrafyalara, vb. göre tahmin
   Đlgili özel...
Yeni Ürün, Pazar, Coğrafya, vb Tahminleme
 Shape Modeling

• Benzer ürünlerin, pazarların, coğrafyaların talep eğrilerini...
Promosyon Yönetimi
Tüm promosyonların tek yerden yönetimi – Promosyon takvimi
                    ...
Lift Decomposition
        Etki faktörlerinin gerçek etkilerinin anlaşılması
    4000
           Geç...
Oracle Demantra ile Talep Planlama
  Gelişmiş istatistiksel yöntemlerle tahminleme
                   ...
Bağımsız Kuruluşların Yorumları

“Demantra.. Kompleks ve zorlu talep planlama
problemlerini BI tedarikçileri kadar iyi mod...
Oracle Demantra Müşterilerimizden...
Dayanıksız Tüketim Ürünleri  Dayanıklı Tüketim Ürünleri   Teknoloji
   Med...
Stratejik Network Optimizasyonu
   Stratejik Network Optimizasyonu, Lineer Programlama kullanarak bir
   tedarik zin...
Stratejik Network Optimizasyonu

• Uzun vadede talep - tedarik dengesini nasıl kuruyorsunuz?

• Fabrika, dağıtım merkezi y...
Stratejik Network Optimizasyonu


      Tüm kombinasyonları değerlendirir.
                   ...
Stratejik Network Optimizasyonu      Optimum yapıyı önerir
                  20
Stratejik Network Optimizasyonu
        Hat kalınlıkları işlem
        yoğunluğunu gösterir.
     ...
Stratejik Network Optimizasyonu
Metod
SNO Mathematical Solver
Bir modelin min maliyet / max kar ile operasyonunu belirler:...
Stratejik Network Optimizasyonu
Optimum Planın Üretim ve Dağıtım Önerileri:
• Tedarik, kapasite, üretim, dağıtım, ürün hac...
Stratejik Network Optimizasyonu
Senaryo Analizleri / Simülasyonlar
                • Doğru lokasyona doğru ...
Stratejik Network Optimizasyonu
    Tedarik Zinciri Tasarımı
Fonksiyonalite Değerlendirmeleri             ...
Stratejik Network Optimizasyonu
Müşterilerimizden...
      OWENS ILLINOIS
                 26
Đleri Tedarik Zinciri Planlama
• Talepten yola çıkarak uçtan uca tüm tedarik zincirinin bütünleşik planlanması

• Malzeme,...
Đleri Tedarik Zinciri Planlama

Optimum Plan
                 28
Đleri Tedarik Zinciri Planlama

Optimum Plan
                 29
Đleri Tedarik Zinciri Planlama
                 30
Đleri Tedarik Zinciri Planlama

 Optimum Plan
                 31
Đleri Tedarik Zinciri Planlama
• Adil Dağıtım
 • Talep oranına göre dağıtım
 • Eşit dağıtım
 • Emniyet stoklarına göre
...
Đleri Tedarik Zinciri Planlama
Müşterilerimizden...
                 33
Ortaklaşa Planlama
  Müşteriden Tedarikçiye Kapalı Devre Planlama
        MÜŞTERĐLER
         TERĐ    ...
Stok Optimizasyonu
   Talebe göre stok seviyelerini ve yerlerini belirleme

       Stoklamayı Ertelemeden  Ertel...
Üretim Yönetimi
                Maliyet      Entegre
                        ...
Üretim Çizelgeleme
• Tüm üretimin senkronize çizelgelenebilmesi
• Kaynak kapasiteleri, üretim kısıtları
• Kurulum süreleri...
Üretim Çizelgeleme

           • Kaynak üzerindeki iş
           emirlerinin, operasyonların
    ...
Depo Yönetim Sistemi
    Uçtan Uca Tüm Đşlemlerde Verim

Tedarik Zinciri Planlama        Sevkiyat
       ...
Nakliye Yönetimi
                                            % 100 Web-Tabanlı...
Servis ve Yedek Parça Planlama

Müşteriler    Servis Đşlemleri                             ...
Oracle Tedarik Zinciri Planlama ve Yönetimi
Sınıfında En Đyi Uygulamalar ile Kapsamlı bir Suit
          Karar De...
43
1. ŞĐFRE
ORACLE

       44
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1.Is Uygulamalari 11.50 12.30 Kuresel Krizden Tedarik

1,690 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1.Is Uygulamalari 11.50 12.30 Kuresel Krizden Tedarik

 1. 1. Küresel Krizden Tedarik Zinciri Mükemmelliği ile Çıkış Özlem Yılmaz Satış Danışmanı
 2. 2. SAFE HARBOR STATEMENT The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decision. The development, release, and timing of any features or functionality described for Oracle’s products remains at the sole discretion of Oracle. 2
 3. 3. Oracle Tedarik Zinciri Planlama ve Yönetimi Sınıfında En Đyi Uygulamalar Đle Kapsamlı Bir Suit Karar Destek ve Analitik Raporlama Karar Destek ve Analitik Raporlama Talep Tahminleme, Satış ve Operasyon Planlama Talep Tahminleme, Satış ve Operasyon Planlama Stratejik Network Optimizasyonu Stratejik Network Optimizasyonu Đleri Tedarik Zinciri, Üretim ve Dağıtım Planlama Đleri Tedarik Zinciri, Üretim ve Dağıtım Planlama Stok Optimizasyonu Stok Optimizasyonu Sipariş Yönetimi Sipariş Yönetimi Üretim Üretim Satın Alma ve Tedarik Satın Alma ve Tedarik Üretim Çizelgeleme Üretim Çizelgeleme Depo Yönetimi Depo Yönetimi Nakliye Planlama ve Yönetimi Nakliye Planlama ve Yönetimi Servis ve Yedek Parça Planlama Servis ve Yedek Parça Planlama Servis Servis Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Platform, Uygulama Entegrasyon Mimarisi Platform, Uygulama Entegrasyon Mimarisi 3 Kısa vadeden uzun vadeye
 4. 4. Oracle’ın Đş Uygulamaları Stratejisi Bütün Açık Entegre Kapsamlı, uçtan uca Standart bazlı altyapı Bütünüyle entegre, endüstri çözümleri birlikte çalışabilir Artan Değer Daha Fazla Artan Esneklik Azalan Kompleksite Seçenek Azalan Maliyet 4
 5. 5. Talep Tahmini Gelişmiş talep yönetimi – Talep bazlı tedarik zincirinin ilk adımı • Anlık izlenebilirlik • Gelişmiş analitik model ile talep tahmini • Ortaklaşa talep tahmini 5
 6. 6. Coğrafya / Satış Kanalı / Ürün Hiyerarşisi 6
 7. 7. Kullanıcı Bazında Çalışma Ekranları Kişiselleştirilmiş Gerçek zamanlı Çalışma Ekranları uyarılar, istisnalar ve iş akışı mesajları Entegre KPI 7
 8. 8. Ortaklaşa Tahminleme Kullanıcı erişimi için alan bazında Çalışma ekranının görev güvenlik olarak farklı bölümlere / Her kullanıcı için rol bazlı görüntü çalışanlara gönderimi Farklı bölümlerin / kullanıcıların tahminleri düzeltmeleri Finans, operasyon, vb. farklı bölümler ve planlamanın girdiği bilgilerin ortaklaşa paylaşımı Uyarı Entegre onay iş akışı gönderimi 8
 9. 9. Etki Faktörleri Fiyat Tatil, bayram, ramazan Hava durumu Sıcaklık Ekonomik koşullar .......... 9
 10. 10. Özellik Bazlı Tahminleme Benzer özellikteki ürünlere, ürün gruplarına, coğrafyalara, vb. göre tahmin Đlgili özellikler için Đlgili özelliklere geçmiş talepleri inceler göre tahmin üretir 10
 11. 11. Yeni Ürün, Pazar, Coğrafya, vb Tahminleme Shape Modeling • Benzer ürünlerin, pazarların, coğrafyaların talep eğrilerinin uygulanması • Gerçekleşen ilk değerlerle talep eğrilerinin yeniden şekillendirilmesi 11
 12. 12. Promosyon Yönetimi Tüm promosyonların tek yerden yönetimi – Promosyon takvimi 12
 13. 13. Lift Decomposition Etki faktörlerinin gerçek etkilerinin anlaşılması 4000 Geçmiş Gelecek Yeni pazarlama programı / kampanya / 3500 promosyon: 3000 - Satış hacmini ne kadar arttıracak? 2500 Cases - Diğer ürünlerin satışını nasıl etkileyecek? 2000 1500 - Diğer ürünlerden talep çalma 1000 (cannibalization), müşterilerin stok 500 yapması gibi endirek etkileri neler olacak? 0 - Sevkiyat hacmine ve dağıtım Period 1 Period 6 Period 11 Cannibalization merkezlerindeki stok yenileme programına Pre- and post-effects etkisi nasıl olacak? Competitive switching Category growth - Tüm bunlar sonucunda söz konusu Baseline yatırımın geri dönüşü ne kadar olacak? Actual 13
 14. 14. Oracle Demantra ile Talep Planlama Gelişmiş istatistiksel yöntemlerle tahminleme Talebi • Talepten yola çıkarak tedarik zinciri planlama Anlamak • Satış planlama ve bütçeleme, kota yönetimi Talebi Şekillendirmek • Ortaklaşa talep tahminleme • Sürekli talep tahminleme ve bütçeleme Talebi • Gelişmiş istatistiksel yöntemlerle tahminleme Karşılamak • Bayesian-Markov analiz ile birden fazla yöntemin kombinasyonu • Mevsimsellik (monthly, weekly patterns) • Nedensellik, etki faktörleri (causal factors) • Kampanya, promosyon, vb. olayların etkileri • Geçmiş kampanya özelliklerine bakılarak yeni kampanya etkisi • Yeni ürünler için tahmin yaratılması 14
 15. 15. Bağımsız Kuruluşların Yorumları “Demantra.. Kompleks ve zorlu talep planlama problemlerini BI tedarikçileri kadar iyi modellemekle kalmayıp kurum çapında resmileştirilmesi gereken iş süreçlerini onlardan çok daha iyi anlayabilmektedir.” Tim Payne, et al, Gartner, November 2005 “Demantra talep planlama için hazırlanmış en ölçeklenebilir uygulamalardan biridir.” Lora Cecere et al, AMR, March 2006 15
 16. 16. Oracle Demantra Müşterilerimizden... Dayanıksız Tüketim Ürünleri Dayanıklı Tüketim Ürünleri Teknoloji Medikal Cihazlar Toptan / Perakende Medya ve Eğlence 16
 17. 17. Stratejik Network Optimizasyonu Stratejik Network Optimizasyonu, Lineer Programlama kullanarak bir tedarik zinciri modelinin min maliyet / max kar ile operasyonunu belirler. Maliyet ($): Reel maliyetler ve cezalar Kapasite Kısıtları (Hard / Soft) (Sabit ve değişken) • Tedarik kısıtları • Nakliye (içeri / dışarı) • Üretim kısıtları • Stok / Envanter taşıma • Nakliye kısıtları •Makina açma, kapatma, çalıştırma • Depo / Stok kısıtları •Malzeme tedariği • Hedef servis seviyesi •Üretim ve işçilik • Dinamik güvenlik stoğu •Fiyat (kar optimizasyonu için) 17
 18. 18. Stratejik Network Optimizasyonu • Uzun vadede talep - tedarik dengesini nasıl kuruyorsunuz? • Fabrika, dağıtım merkezi ya da depolarınızı ne zaman büyütmelisiniz? • Halihazırda bulunan dağıtım merkezi, üretim hattı, depo, vb yatırımları bulundurmak ne kadar anlamlı, kapatmalı mısınız? • Yeni pazarlara girmeli misiniz? • Yeni iş alanlarına açılmalı mısınız? • Fason imkanlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? • ........... 18
 19. 19. Stratejik Network Optimizasyonu Tüm kombinasyonları değerlendirir. 19
 20. 20. Stratejik Network Optimizasyonu Optimum yapıyı önerir 20
 21. 21. Stratejik Network Optimizasyonu Hat kalınlıkları işlem yoğunluğunu gösterir. 21
 22. 22. Stratejik Network Optimizasyonu Metod SNO Mathematical Solver Bir modelin min maliyet / max kar ile operasyonunu belirler: • Linear Programming (LP) • Maliyetler (Üretim, nakliye, kaynak, fiyat (kar optimizasyonu) • Kısıtlar (Tedarik / üretim kapasitesi, nakliye ve dağıtım kapasitesi, hedef servis seviyeleri) • Riskler • Heuristics • Đş ihtiyacı için LP uygun değilse ya da kullanılamıyorsa heuristics tercih eder • Đhtiyaçlara göre değiştirilebilir, geliştirilebilir Kompleksite ve çözüm süresi: ~1,500,000 değişken ve ~1,000,000 kısıt için ~800 saniye 22
 23. 23. Stratejik Network Optimizasyonu Optimum Planın Üretim ve Dağıtım Önerileri: • Tedarik, kapasite, üretim, dağıtım, ürün hacmi ve çeşitliliği için optimum plan • Kısıtlı tedarik ve kapasitenin farklı pazar, müşteri kanalı ve ürünlere optimum dağıtımı • Esnek, birden fazla periyod ve para birimi için optimizasyon • Optimum network planlama ile kar artışı • Doğru zaman, lokasyon ve miktarda stok • Sensitivite analizi • Sabit ve değişken giderler • Uyarı mekanizması • Kullanıcı tanımlı raporlar •Karışım optimizasyonu (blending optimization) 23
 24. 24. Stratejik Network Optimizasyonu Senaryo Analizleri / Simülasyonlar • Doğru lokasyona doğru kapasitede yatırımın doğru zamanda yapılması: tesis, makina, filo, vb • Açılış kapanış masrafları • Acil durum / felaket senaryoları, “what-if” analizleri • Değişen koşullara adaptasyon • Proaktif risk yönetimi, simulasyonlar • Farklı talep senaryoları için farklı tedarik ve dağıtım senaryolarının simulasyonu • Yeni yatırım senaryoları 24
 25. 25. Stratejik Network Optimizasyonu Tedarik Zinciri Tasarımı Fonksiyonalite Değerlendirmeleri Stratejik Network Stratejik Planlama / Optimizasyonu, talep Tedarik Zinciri Tasarımı Baan 4 St kaynaklı çekme (pull) IFS 0 r Op atej Intentia 2 tim ik N Oracle 5 iza etw sy o planlamanın yanı sıra on r k Logility 3 u Manugistics 4 tedarik kaynaklı ĐTME SAP 2 5 – Equal to Best in Class Kaynak: Group, DF-14-2236 (PUSH) planlamayı da 4 – Close to Best in Class 3 – Adequate 2 – Developing Functionality destekler ve optimum 1 – Immature 0 – Nonexistent modeller. 25
 26. 26. Stratejik Network Optimizasyonu Müşterilerimizden... OWENS ILLINOIS 26
 27. 27. Đleri Tedarik Zinciri Planlama • Talepten yola çıkarak uçtan uca tüm tedarik zincirinin bütünleşik planlanması • Malzeme, üretim ve dağıtım planlama • Kapasite kısıtlı detaylı üretim çizelgeleme, tezgah yükleme • Uzun ve kısa vadeli planlama, sürekli güncellenme • Ürün ailesi, ürün, SKU seviyesinde planlama Sınırlı Kapasite ile Planlama Optimizasyon ile Planlama ILOG yon Tedarikçi kapasite kısıtları Min Stok as timiz ru Op oto Üretim kapasite kısıtları Max Kâr M Taşıma kapasite kısıtları Max Zamanında Teslimat 27
 28. 28. Đleri Tedarik Zinciri Planlama Optimum Plan 28
 29. 29. Đleri Tedarik Zinciri Planlama Optimum Plan 29
 30. 30. Đleri Tedarik Zinciri Planlama 30
 31. 31. Đleri Tedarik Zinciri Planlama Optimum Plan 31
 32. 32. Đleri Tedarik Zinciri Planlama • Adil Dağıtım • Talep oranına göre dağıtım • Eşit dağıtım • Emniyet stoklarına göre • Envanter Seviyeleri (max, hedef, emniyet stoğu) • Global Talep -> Dağıtım ağında tedarik kararları • Otomatik transfer önerileri • Dahili transferler • Konsolide sevkiyatlar • Detaylı üretim çizelgeleme • Alternatif bileşenler, kaynaklar, ürün ağaçları, rotalar 32
 33. 33. Đleri Tedarik Zinciri Planlama Müşterilerimizden... 33
 34. 34. Ortaklaşa Planlama Müşteriden Tedarikçiye Kapalı Devre Planlama MÜŞTERĐLER TERĐ TEDARĐKÇĐLER TEDARĐ • Tahminlerin ve tedarik 2. Seviye taleplerinin müşterilerle 1. Seviye ve tedarikçilerle paylaşımı Portal Portal Pazarlama Otomatik • Tedarik zincirindeki Đstisnalar değişikliklere, Satış Üretim problemlere anında reaksiyon; müşteri ve Çok Boyutlu Uzlaşılmış Tahmin ve Tek, Talep Analizi Üretim Planı Bütünleşik tedarikçilerin hızlı Üretim Plan adaptasyonu Satış ve Operasyon Planlama Tedarik Planlama • Tedarik zincirinin uçtan Analitik Raporlama uca izlenebilirliği 34
 35. 35. Stok Optimizasyonu Talebe göre stok seviyelerini ve yerlerini belirleme Stoklamayı Ertelemeden Erteleyerek • Daha düşük envanter maliyeti ile daha Müşteriler yüksek servis seviyesi Bölgesel • Talepten yola çıkarak stokların Dağıtım belirlenmesi – çekme modeli Depoları • Tedarik zinciri boyunca her seviyede Merkezi zamana bağlı emniyet stokları Dağıtım Depoları • Talep ve tedarik süresindeki değişkenliğin dikkate alınması Mamul Stokları • Kapasite kısıtlarının dikkate alınması • Birden çok hedef servis seviyesi (örn. Fason farklı müşteriler için) Üreticiler • Maliyet ile servis seviyesi arasındaki optimal dengeyi bulmak için farklı Tedarikçiler senaryoların simülasyonu 35
 36. 36. Üretim Yönetimi Maliyet Entegre Verimlilik Analizi Karar Destek Ürün Hayat Planlama Karma Üretim Tipleri Döngüsü Ynt. Proje Akış/Hat Üretimi Üretimi Gerçek Depo Yönetimi/ Fason Zamanlı Nakliye Kesikli Proses Đzlenebilirlik Üretim Üretimi • Planlı Siparişler Tedarikçi Bakım Yönetimi • Çizelge Değişiklikleri Örnek Analiz Düzeltme Kalite Yönetimi • Malzeme ve Kaynak Gereksinimleri Lot / Seri Tarihçesi Đzlenebilirliği Servis Yönetimi API’ler, Direk Erişim Müşteriler Atölyeler Fason Tedarikçiler 36
 37. 37. Üretim Çizelgeleme • Tüm üretimin senkronize çizelgelenebilmesi • Kaynak kapasiteleri, üretim kısıtları • Kurulum sürelerini minimize edecek akıllı sıralamalar • Üretim içi işlem sıraları • Plansız arızaların etkilerinin minimizasyonu • Malzeme ve kaynak kısıtları • Üretim öncelikleri • Üretim içi minimum stok • Darboğazların otomatik saptanması ve maksimum verimle çizelgelenmesi • Đstisnalar ve uyarılar • Yetiştirilemeyecek siparişler için uyarılar 37
 38. 38. Üretim Çizelgeleme • Kaynak üzerindeki iş emirlerinin, operasyonların kolay izlenebilirliği • Alternatif kaynaklarla çizelgeleme • Simulasyonlar, senaryo analizleri ve karşılaştırmaları (maliyete, zamanında teslimat yüzdesine, envanter taşıma yüküne, vb göre) • Seçilen senaryonun anında üretime yayınlanabilmesi 38
 39. 39. Depo Yönetim Sistemi Uçtan Uca Tüm Đşlemlerde Verim Tedarik Zinciri Planlama Sevkiyat Tedarik Zinciri Planlama Sipariş Yönetimi Satın Alma Üretim Paketleme Kaynak Planlama Teslim Alma ve Đşgücü Yönetimi Sayım Etiket Toplama Basma Yerleştirme RF / RFID Dalga Planlama Esnek Đş Siparişe Kuralları Rezervasyon Birleştirme Katma Değerli işlemler Stok Yenileme 39
 40. 40. Nakliye Yönetimi % 100 Web-Tabanlı Uyarlanabilir Nakliye Yönetimi Global Đş Desteği Sürekli Planlama • Çok Modlu, Çok Ayaklı Nakliye Modların & • Çoklu Para Desteği Taşıyıcıların Rezerv Takip & Kontrol/ Sipariş Seçimi asyon Đzleme Mutabakat • Global Zaman Yönetimi Olay Yönetimi Zamanında Müşteri Taşıyıcı • Teklif Đstekleri • Sevkiyata Hazır • Teklifler Siparişler Teslimat Tatmini Analizleri • Sevkiyat • Planlanan Sevkiyatlar Durumu • Sipariş Durumu • Fatura • Ön Sevkiyat Bildirimleri • Siparişler • Planlanan • Ödeme • Sevk Yerleri Sevkiyatlar Belgeleri • Malzemeler/ • Onaylanmış • Fatura Eşleme Sevkiyatlar & Kontrol • Ürünler Depo & Sipariş Envanter Mali Đşler Yönetimi Yönetimi Servis Sağlayıcılar Đş Ortakları Dahili Sistemler 40
 41. 41. Servis ve Yedek Parça Planlama Müşteriler Servis Đşlemleri Servis Sağlayıcıları ve Tedarikçiler Harici Kontratlar Çağrı CMRO & Mühendislik Parça Saha Self-Servis Merkezi Depo Tamir Yönetimi Çizelgeleme Kontratlar ve Parça Ömrü Tamir Parça Yenileme ve Arıza Emirleri Kullanımı Oranları Self-Servis Email Dahili Servis Yedek Stok Öteleme Yedek Parça Operasyon Telefon Tedarik Zinciri Parça ve Planı Stok Yenileme Planı Tasarımı Đade Planı Tahminleme Yedek Parça Stok Sipariş Yenileme Terminleme Emirleri Mesaj Đş Akışı Bazlı Đstisnalar (XML/EDI) Yetkili Self-Servis Servis ve Yedek Parça Planlama Kullanıcı 41
 42. 42. Oracle Tedarik Zinciri Planlama ve Yönetimi Sınıfında En Đyi Uygulamalar ile Kapsamlı bir Suit Karar Destek ve Analitik Raporlama Karar Destek ve Analitik Raporlama Talep Tahminleme, Satış ve Operasyon Planlama Talep Tahminleme, Satış ve Operasyon Planlama Stratejik Network Optimizasyonu Stratejik Network Optimizasyonu Đleri Tedarik Zinciri, Üretim ve Dağıtım Planlama Đleri Tedarik Zinciri, Üretim ve Dağıtım Planlama Stok Optimizasyonu Stok Optimizasyonu Sipariş Yönetimi Sipariş Yönetimi Üretim Üretim Satın Alma ve Tedarik Satın Alma ve Tedarik Üretim Çizelgeleme Üretim Çizelgeleme Depo Yönetimi Depo Yönetimi Nakliye Planlama ve Yönetimi Nakliye Planlama ve Yönetimi Servis ve Yedek Parça Planlama Servis ve Yedek Parça Planlama Servis Servis Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Platform, Uygulama Entegrasyon Mimarisi Platform, Uygulama Entegrasyon Mimarisi 42 Kısa vadeden uzun vadeye
 43. 43. 43
 44. 44. 1. ŞĐFRE ORACLE 44

×