Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taвлаж хадах ажиллагаа

923 views

Published on

  • Be the first to comment

Taвлаж хадах ажиллагаа

  1. 1. Taвлаж хадах ажиллагаа <br />ТАВТ ХАДААСНЫ ТӨРӨЛ,<br />ТАВТ ХАДААСНЫ УРТЫГ СОНГОЖ БЭЛТГЭХ<br /> ТАВЛАЖ ХАДАХ ТЕХНОЛОГИ БА АЖИЛЛАГАА<br />ХУТГУУРЫН ИШ ХАДАХ АЖИЛЛАГАА <br />
  2. 2. ТАВТ ХАДААСНЫ ТӨРӨЛ <br /><ul><li>Тавны хадаасыг ил далд толгойтой гэж ангилна.</li></ul>а<br />г<br />в<br />б<br />а,б, в – ил толгойтой г. Далд толгойтой <br />
  3. 3. Тавны хадаасыг хөнгөн цагаан,болд,зэс утсаар бэлтгэнэ. Уртыг сонгохдоо: хадаасны бүдүүнийг 1.5 дахин их байхаар авна<br />Бодлого <br />Диаметр нь 3,4,6 мм тавны хадаасны уртыг хэдэн мм-ээр авахыг ол.<br />Бодолт : <br />Өгсөн нь: Бодох нь: <br />D= 3 мм l=1,5d 1,5*3=4,5 мм<br />Олох нь: Хариу : 4,5 мм<br />L=?<br />d<br /> 1.5 d<br />Хадаас уртадвал нугарч сөхрөх, богинодвол тав нь дутаж мултарна .<br />
  4. 4. Хадаасыг бэлтгэх <br />Эд ангийн нүхийг өрөмдөнө<br />Тулгуур дээр тавьж шахагчаар зайг ойртуулна <br />Төмөр алхаар малгайлж цохино<br />Тавлагчаар толгойг хэлбэржүүлнэ<br />ТАВЛАЖ ХАДАХ ТЕХНОЛОГИ <br />
  5. 5. Дадлага ажил <br />Иш бэлтгэх , нүхлэх<br />Бэлдэц, шугам , зуруул өрөм хавчаар <br />1<br />Шугам, зуруул, өрөм, хавчаар <br />Их биеийг хэмжиж нүхлэх<br />2<br />Төмөр утас, хөрөө , бахь, диски<br />Хадаасны уртыг олж тайрах <br />3<br />Иш толгой бэлтгэх , хадаас , алх ,бахь , тавлагч <br />4<br />Угсарч тавлаж хадах <br />
  6. 6. 2<br />1<br />3<br />ХУТГУУРЫН БҮТЭЦ <br />1<br />- Иш<br />2<br />- Толгой <br />3<br />-Хадаас<br />

×