Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Хөлбөмбөгийн албан ѐсны дүрмээр бол баг хамгийн ихдээ 11, багадаа 7 хүнтэй байдаг.Тэдний нэг нь заавал хаалгач байх ѐстой....
Хөлбөмбөгийн хамгийн нарийн нийлмэл дүрэм бол offside буюу отон тоглолтын дүрэмюм. Энэ дүрэм нь багийн довтлон тоглогчийн ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

хөлбөмбөгийн дүрэм

2,634 views

Published on

Published in: Sports, News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

хөлбөмбөгийн дүрэм

  1. 1. Хөлбөмбөгийн албан ѐсны дүрмээр бол баг хамгийн ихдээ 11, багадаа 7 хүнтэй байдаг.Тэдний нэг нь заавал хаалгач байх ѐстой. Хаалгач нь бөмбөгөнд зөвхөн өөрийн багийнхаалганы өмнө байх торгуулийн бүсэд л гараараа хүрэх эрхтэй байна. Дээр дурдсанаарбусад тоглогчид бөмбөгөнд зөвхөн хөлөөрөө хүрэх эрхтэй ба хаана тоглох нь хамаагүйбайдаг.Тоглогчид адил өнгөтэй шорт, подволк, оймс, гутал, хөлийн хамгаалалт зэргийг өмссөнбайх ѐстой. Бусад тоглогчидоо гэмтэл учруулах тоглолтыг болон хувцас хэрэглэлөмсөхийг хатуу хориглодог. Хаалгачийн хувьд багийн бусад тоглогчидоосоо илтялгарахуйц хувцас өмсөх ѐстой байдаг.Хамгийн өрсөлдөөнтэй тоглолт бүхий лигүүд, олон улсын тэмцээнд зөвшөөрөгдөхсэлгээний тоо нь 3 байдаг. Сэлгээ хийх үндсэн шалтгаан нь гэмтэх, ядрах, үр ашиггүйболох, тактикийн, заримдаа цаг гүйлгэх зэрэг юм. Стандарт олон улсын насандхүрэгчлийн тоглолтод сэлгээгээр тоглолтоос гарсан тоглогч тэр тоглолтод буцаж орохболомжгүй байдаг.Тоглолтыг шүүгч зохион байгуулж явуулах ба түүний ямар ч шийдвэр эцсийнх байна. Тэрзөвхөн хөлбөмбөгийн холбооны өмнө л хариуцлага хүнээнэ. Ихэнхдээ ерөнхий шүүгч ньхоѐр туслахтай байдаг. Зарим том тэмцээнүүд дээр 4 хүртэл тооны туслахдасгалжуулагчтай байдаг. Олон улсын хөлбөмбөгийн дүрмээр бол талбайн өргөнийхэмжээ нь 64-75 метр, урт нь 110-120 метр байдаг. Энэ талбайн хоѐр талд тэгш өнцөгтхэлбэртэй хоѐр хаалга байна. Хаалганы өргөн нь 7.3 метр, өндөр нь 2.44 метр байна.Хаалгыг торлосон байх ѐстой гэж хөлбөмбөгийн дүрмэнд заагаагүй байдаг. Хаалганыөмнө 16.5 метр хэмжээтэй торгуулийн бүс байна.Стандарт тоглолт нь тус бүрдээ 45 минут бүхий 2 үе тоглогдоно. Тоглолтын үеэртоглолтын цаг зогсолтгүй үргэлжилнэ. Шүүгч алдагдсан цагийг нөхөж цаг сунгах эрхтэйбайна. Мөн шүүгч тоглолт дууссаныг зарлаж шүгэл үлээснээр тоглолт дуусна.Тоглолт тэнцээгээр дууссан үед шигшээ тоглолт бол тус бүр 15 минут бүхий 2 үе сунгажтоглоно. Ингэж тоглоод ч тэнцэж байвал торгуулийн 5,5 цохилтыг хоѐр баг ээлжлэн хийжхэн олон бөмбөг оруулсан нь хожино.Тоглогч хөлбөмбөгийн дүрмээр хориглогдсон бөмбөгөнд гараар хүрэх, өрсөлдөгчөөтүлхэх, унагаах гэх мэт үйлдэл хийх бүрд торгууль тооцно. Алдаа хийсэн байрлалаас ньхамааран шууд чөлөөт цохилт, шууд бус чөлөөд цохилт, торгуулийн цохилт зэргийгонооно. Мөн шүүгч нь алдаа хийсэн тоглогчид сануулах шар карт, тоглолтоос гаргахулаан карт өгөх эрхтэй байна. Хэрвээ тоглогч нэг тоглолтод хоѐрдох шар картаа авбалтүүнийг улаан карт авсан гэж тооцно. Шүүгч нь мөн тоглолтод оролцоогүй байгаа боловчбүдүүлэг алдаа гаргасан багийн бусад тоглогч, багийн дасгалжуулагч нарт карт өгөхэрхтэй байдаг.Мөн шүүгч өөрийн үзэмжээр нөгөө баг нь алдаа хийсэн ч гэсэн хэрвээ бөмбөг ашигтайбайрлалд байвал тоглолтыг үргэлжлүүлэхээр зааж болно.
  2. 2. Хөлбөмбөгийн хамгийн нарийн нийлмэл дүрэм бол offside буюу отон тоглолтын дүрэмюм. Энэ дүрэм нь багийн довтлон тоглогчийн эсрэг багийнхаа хаалганы хажууд бөмбөгхүлээгээд зогсохоос сэргийлдэг.

×