нийгмийн хамгаалал цахим тест

2,266 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
174
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

нийгмийн хамгаалал цахим тест

 1. 1. Цахим тестСургууль 14 Багшийн нэрАнги бүлэг 11а Хичээлийн нэрСурагчийн нэр Алзахгүй Хичээлийн сэдэвШалгалтын хувилбар сонгох Хувилбар 1 Хувилбар 2
 2. 2. Х.Эрдэнэтулга НийгэмНийгмийн хамгаалал, татвар Хувилбар 3
 3. 3. Хувилбар 1Тест 1: Хөдөлмөрийн зах зээлийн үүргээс бурууг дурдсан бол аль нь вэ? вэ? бол аль нь a/Ажиллах хүчийг бэлтгэх b/Орлогын боломжыг бий болгох c/Нөөцийг хуваарилах d/Хөдөлмөрийн нийлүүлэлт ба хөдөлмөрийн эрэлтийг зохицуулахТест 2: ............. гэдэг бол хөдөлмөрийн чадвартай ажил хөдөлмөр идэвхтэй хайж байгаа а/бүрэн ажил эрхлэлт b/ажилгүйдэл c/ажилгүйдлийн түвшин d/ажилгүйчүүдТест 3: Эдийн засгийн бууралтын үеп бий болдог ажилгүйдлийн хэлбэрийг .................гэнэ a/бүтцийн b/мөчлөгийн c/завсрын d/тактикийнТест 4: Монгол хүн дунджаар 2900 Ккилорийн илчлэгтэй хоол хүнсийг идэх ёстой гэж эр a/хэрэгцээний ядуурал b/үнэлгээний ядуурал c/харьцангуй ядуурал d/Энгелийн хуулиар тооцогдох ядууралТест 5: Нийгмийн бүх гишүүдийн амьдралын хэвийн нөхцлийг хангахад чиглэгдсэн улс төр, нийгэм эди a/нийгмийн хангамж b/нийгмийн халамж c/нийгмийн даатгал d/нийгмийн хамгаалалТест 6: Нийгмийн даатгалын хэдэн хэлбэр байдаг вэ? a/2 b/3 c/4 d/5Тест 7: Төрийн санхүүг бүрдүүлэхэд хамааралгүй зүйл аль нь вэ? a/улсын төсөв b/ төсвийн гадуурхи сангууд c/улсын нийгмийн даатгал d/хүн амын санхүүТест 8: Татвар төлөгч тодорхой хугацаанд олсон орлогоо татварын албанд тусгай маягтаар мэдэгдэхийг
 4. 4. a/ декларацийн аргаар татвар ногдуулах b/кадастрын буюу бүртгэлийн аргаар c/бэлэн бус буюу суутутгалын аргаТест 9: Орлого өсөхийн хэрээр татварын дундач хувь өсдөг. Ийм үед их орлоготой этгээд өндөр татвар т a/өсгөн бууруулах буюу регрессив b/хувь тэнцүүлсэн буюу пропорциональ c/өсгөн нэмэгдүүлэх буюу прогрессивТест 10: Мөнгөний хэдэн хэлбэр байдаг вэ? a/2 b/3 c/4 d/5Тест 11: Тодорхой хугацаанд өрөө төлөх тухай зээлдэгчийн хүлээсэн үүргийг гэрчилсэн өр төлөх баталгаа a/вексель b/банкнот c/депозит мөнгө d/чек e/компьютерийн мөнгөТест 12: Мөнгөний дараахь хэлбэрүүдээс бурууг дурдсан бол аль нь вэ? a/гүйлгээний хэрэгслийн үүрэг b/өртгийн хэмжүүрийн үүрэг c/наймааны хэрэгслийн үүрэг d/хуримтлал хадгаламжын үүрэг
 5. 5. хариу cхайж байгаа хөдөлмөрийн чадвартай хүн амыг хэлнэ хариу dхэлбэрийг .................гэнэ. хариу cхүнсийг идэх ёстой гэж эрдэмтэд тодорхойлжээ. Хэрвээ өрхийн гишүүд түүнээс доогуур Ккалори авч байвал ядуурлыг т хариу dэгдсэн улс төр, нийгэм эдийн засаг, эрх зүйн харилцааны цогцолбор гэж юуг хэлэх вэ? хариу a хариу a хариу dсгай маягтаар мэдэгдэхийг .........................гэнэ.
 6. 6. хариу bготой этгээд өндөр татвар төлнө. Энэ алинд нь тохирох өгөгдөл вэ? хариу a хариу dэрчилсэн өр төлөх баталгаа аль нь юэ? вэ? хариу a хариу c дүн лүү буцах
 7. 7. авч байвал ядуурлыг тодорхойлох ямар арга вэ?
 8. 8. Хувилбар 2:Тест 1: ............. гэдэг нь хөдөлмөрийн зах зээл дээрх мөчлөгт үзэгдэл бөгөөд аж a/бүрэн ажил эрхлэлт b/ажилгүйдэл c/ажилгүйдлийн түвшин d/эдийн засгийн идэвхтэй хүн амТест 2: Хүмүүс нэг ажлаас нөгөө ажилд шилжин орох хооронд үүсдэг ажилгүйд a/бүтцийн b/мөчлөгийн c/завсрын d/тактикийнТест 3: Хүний хөгжлийн индексийг тодорхойлдог үзүүлэлтээс бурууг дурдсан бо a/ядуурал b/наслалт c/амьжиргааны түвшин d/Тест 4: Засгийн газраас тогтоосон амьжиргааны баталгаажих доод түвшингийн 4 a/харьцангуй ядуурал b/туйлын ядуурал c/эмзэг бүлгийн ядууралТест 5: Хүн амын эмзэг хэсэгт хамрагдах иргэдэд тэтгэвэр тэтгэмж олгох, хөнгөлөл a/нийгмийн хангамж b/нийгмийн халамж c/нийгмийн даатгал d/нийгмийн хамгаалалТест 6: Нийгмийн даатгалын хэдэн хэлбэр байдаг вэ? a/2 b/3 c/4 d/5Тест 7: Улсын болон орон нутгийн татвар гэж ямар байдлаар нь ангилсан бэ? a/төсөвт төлөх эх үүсвэрийн хувьд b/төсөвт төлөгдөх хэлбэр c/төсөвт төвлөрөх байдлаар нь d/ногдуулах хувь хэмжээгээр ньТест 8: Гол төлөв газар, үл хөдлөх хөрөнгө тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтөлж a/декларацийн аргаар татвар ногдуулах b/кадастрын буюу бүртгэлийн арга
 9. 9. c/бэлэн бус буюу суутгалын аргаТест 9: Орлогын бүх түвшинд татварын хувь адил байх гэсэн энэ өгөгдөл алинд т a/өсгөн бууруулах буюу регрессив b/хувь тэнцүүлсэн буюу пропорциональ c/өсгөн нэмэгдүүлэх буюу прогрессивТест 10: Мөнгөний хэдэн төрөл байдаг вэ? a/2 b/3 c/4 d/5Тест 11: Данснаас тодор хой хэмжээний мөнгө авах өмчлөгчийн зөвшөөрөл аль нь a/вексель b/банкнот c/депозит мөнгө d/чек e/компьютерийн мөнгөТест 12: Зээлийн хэлбэрээс бурууг дурдсан бол аль нь вэ? a/наймааны b/банкны c/хүүтэй
 10. 10. ээрх мөчлөгт үзэгдэл бөгөөд ажиллах хүчний эрэлтээс нийлүүлэлт давснаар илэрнэ. хариу bн орох хооронд үүсдэг ажилгүйдлийн хэлбэрийг юу гэдэг вэ? хариу cог үзүүлэлтээс бурууг дурдсан бол аль нь вэ? хариу aбаталгаажих доод түвшингийн 40 хувиас доогуур бол тухайн өрх иргэнийг ядуу амьдралтайд тооцдог. Энэ ямар ядуурал вэ? хариу bэтгэвэр тэтгэмж олгох, хөнгөлөлт үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр тэдний амьжиргааг дээшлүүлэх агуулга бүхий нийгмийн хамгааллы хариу d хариу cар байдлаар нь ангилсан бэ? хариу cрийн хэрэгслийн бүртгэл хөтөлж тэдгээрт хөрөнгийн татвар ногдуулахад өргөн хэрэглэдэг татварын арга
 11. 11. хариу cл байх гэсэн энэ өгөгдөл алинд тохирох вэ? хариу b хариу cх өмчлөгчийн зөвшөөрөл аль нь вэ? хариу d хариу c
 12. 12. Энэ ямар ядуурал вэ?бүхий нийгмийн хамгааллын арга хэмжээг ...........гэнэ.
 13. 13. Асуулт Авах оноо Авсан оноо Зөв хариулт Бөглөсөн Зөв буруу 1 8 0 d c буруу 2 8 8 d d зөв 3 8 0 b c буруу 4 8 8 d d зөв 5 8 8 a a зөв 6 8 8 a a зөв 7 8 0 a d буруу 8 8 8 b b зөв 9 8 0 c a буруу 10 8 8 d d зөв 11 8 8 a a зөв 12 8 8 c c зөвАвах оноо 96Авсан оноо 64Зөв хариулт 8Буруу хариулт 4Хувь 66.6666667Үсгэн үнэлгээ D
 14. 14. Асуулт Авах оноо Авсан оноо 1 8 8 2 8 8 3 8 8 4 8 0 5 8 0 6 8 0 7 8 8 8 8 0 9 8 8 10 8 0 11 8 8 12 8 8Авах оноо 96Авсан оноо 56Зөв хариултБуруу хариултХувь 58.3333333Үсгэн үнэлгээ F
 15. 15. Зөв хариулт Бөглөсөн Зөв бурууb b зөвc c зөвa a зөвa b бурууb d бурууd c бурууc c зөвa c бурууb b зөвa c бурууd d зөвc c зөв 7 5

×