Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

барилгын зураг

13,274 views

Published on

барилгын зураг

 1. 1. БЗД-ийн 97-р сургууль Улаанбаатар-2011он Барилгын зураг төсөл
 2. 2. Хичээлийн зорилго,зорилт <ul><li>Суралцагсдад барилгын зураг төсөл унших,зохиох аргачлал олгох
 3. 3. Барилгын шинэ мэдээ мэдээлэлтэй танилцах </li></ul><ul><li>Барилгын зураг төслийн бүтэц План зураг Босоо зүсэлт Нүүрний фасад
 4. 4. Канадын SIP технологи </li></ul>
 5. 5. Хичээлийн агуулга <ul><li>Барилгын зураг төсөл
 6. 6. Шинэ технологи
 7. 7. Бие даан гүйцэтгэх даалгавар </li></ul>
 8. 8. Барилгын гаднаас харагдах байдлыг фасад гэнэ . Барилгын фасад
 9. 9. Харагдах байдал
 10. 10. Барилгын хөндлөн хийгдсэн зүсэлтийг план зураг гэх бөгөөд гүйцэтгэлээр нь: Суурийн план Давхрын план Дээврийн ппан Бүтцийн план гэж ангилна. План зураг
 11. 11. План зураг-1
 12. 12. План зураг-2
 13. 13. План зураг-3
 14. 14. Дээврийн план-1
 15. 15. Дээврийн план-2
 16. 16. Бүтцийн план
 17. 17. <ul>Барилгын зургийн өндрийн хэмжээс болон босоо гүйцэтгэлийг харуулах зорилгоор зүсэлтийг хийдэг. <li>Нүүрний зүсэлт
 18. 18. Хажуугийн зүсэлт </li></ul>Зүсэлт
 19. 19. Босоо зүсэлт-1
 20. 20. Босоо зүсэлт-2
 21. 21. Та бүхэнд Канадын SIP /сендвичэн барилга/ технологийг танилцуулж байна. Шинэ технологи
 22. 22. SIP-технологи-1
 23. 23. SIP-технологи-2
 24. 24. Барилгын зургийн гүйцэтгэл
 25. 25. Гэрийн даалгавар <ul><li>Өгөгдсөн вариантын дагуу 1-2 давхар хувийн орон сууцны зохиомж гарга. </li></ul>А. Хэвтээ зүсэлт хийх /план зураг/ Б. Босоо зүсэлт хийх В. Нүүрний болон хажуугийн фасад зурах Г. Дэлгээс байгуулах Д. Цаасан загвар /макет/ хийх

×