Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tingkatan 4 bab 9 zaman gelap eropah

31,338 views

Published on

sejarah tingkatan 4. perkembangan di eropah.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tingkatan 4 bab 9 zaman gelap eropah

 1. 1. geliga centre SEJARAH TINGKATAN 4SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 9:BAB 9: PERKEMBANGAN DIPERKEMBANGAN DI EROPAHEROPAH Zaman Pertengahan Zaman Renaissance Zaman Reformasi
 2. 2. geliga centre Perubahan di Eropah From: http://jacksonbbrown.com
 3. 3. geliga centre Zaman Pertengahan • Zaman Pertengahan merupakan zaman kedua dalam pembahagian tradisional sejarah Eropah kepada tiga zaman: - Tamadun Klasik Purba, • - Zaman Pertengahan • - Zaman Moden. • Zaman ini merupakan zaman perubahan besar dalam kebudayaan, politik dan ekonomi di Eropah. • Negara-negara Eropah moden bermula pada zaman ini, sempadan seperti yang terdapat pada hari ini merupakan kesan pencapaian zaman ini. • Sains, teknologi, pertanian dan identiti sosial berubah secara mendadak juga pada masa ini. • Zaman Pertengahan bertarikh dari kejatuhan Empayar Rom Barat pada abad ke-5 hinggalah kejatuhan Empayar Rom Timur pada abad ke-15. Raja Frank awal Zaman Pertengahan dilukis bersama Paus, dari Sakramen Charles II dari Perancis (sekitar 870).
 4. 4. geliga centre Zaman pertengahanZaman pertengahan 476M- 1450M476M- 1450M
 5. 5. geliga centre Zaman Pertengahan • Terbahagi kepada tiga peringkat: • Peringkat awal (476M -1050M) • Peringkat Kemuncak (1050M – 1300M) • Peringkat akhir (1300-1450M)
 6. 6. geliga centre Zaman Pertengahan • Bermula dgn keruntuhan tamadun Rom – dikenali dgn ZAMAN GELAP. • Zaman Pertengahan penting kerana menyediakan banyak perubahan besar dalam masyarakat dan budaya Eropah.
 7. 7. geliga centre Ciri-ciri Zaman Gelap • Zaman Gelap : peringkat awal Zaman Pertengahan (476M-1050M) • Zaman Gelap dikritik kerana kehidupan masyarakat Eropah ketika itu : – sgt terkongkong, – tiada kebebasan, – kemerosotan ilmu, – tidak ada pentadbiran pusat berkesan, – gereja mengongkong, – sistem feudal menggantikan sistem pusat, – tiada kemajuan hidup dunia, fokus kpd akhirat dan – kemerosotan kehidupan bandar.
 8. 8. geliga centre Persamaan feudalisme di Eropah dengan ciri-ciri sistem feudal masyarakat Melayu tradisional • Raja menjadi penaung utama dalam negara • Raja memiliki tanah secara mutlak • Raja menaungi pembesar • Pembesar memberi khidmat kepada raja • Rakyat memberi khidmat kepada tuan tanah • Terdapat golongan hamba
 9. 9. geliga centre Ahli agama (kuasa gereja Bangsawan lapisan kedua (knight) Rakyat biasa (petani/hamba) Bangsawan Lapisan Pertama (Baron) Raja (King) Susun Lapis masyarakat feudal Eropah
 10. 10. geliga centre Bangsawan (Orang besar) Rakyat Biasa Hamba Raja Susun Lapis masyarakat Melayu Tradisional Konsep penaung dan dinaungi menjadi teras sistem politik di negeri Melayu
 11. 11. geliga centre Kedudukan gereja dalam masyarakat Eropah pada zaman Gelap • Gereja amat berkuasa • Gereja memiliki hartanah yang banyak • Kegiatan gereja berfokuskan amalan agama dan pembelajaran ilmu keakhiratan sahaja • Gereja mengongkong kehidupan masyarakat
 12. 12. geliga centre Sebab –sebab kegiatan perdagangan di Eropah tidak begitu meluas pada zaman Gelap • Gangguan orang gasar • Kawasan mediterranean dikuasai oleh pedagang islam • Masyarakat Eropah menumpukan pada kegiatan pertanian • Perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian • Penggunaan matawang yang terhad • Masih menggunakan sistem barter
 13. 13. geliga centre Ciri –ciri politik di Eropah pada zaman Gelap • Pentadbiran – tiada pentadbiran pusat yang berkesan • Feudal – wujudnya sistem feudal di Eropah • Baron – kemunculan golongan baron • Petani – petani mencari perlindungan daripada tuan tanah • Cukai – petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah • Hamba – petani terpaksa menjadi hamba kerana tidak mampu membayar cukai • Naungan – tuan tanah mendapat naungan dan perlindungan daripada raja • Khidmat tuan tanah memberi khidmat dan membayar cukai kepada raja
 14. 14. geliga centre Baron • Tuan tanah - mendapat kurniaan tanah dari Raja dan mendapat perlindungan Raja. • Sebagai balasan mereka memberikan perkhidmatan spt menyediakan tentera utk perang apabila diminta oleh raja sambil membayar cukai kpd raja. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wenceslas_Hollar_-_A_baron_%28State_1%29.jpg
 15. 15. geliga centre Zaman Gelap • Tahap perkembangan tamadun Eropah ketika itu dianggap amat rendah kerana pada masa yg sama tamadun Islam telah mencapai kemuncak kegemilangan, pada zaman Umaiyah dan Abasiyah di Andalusia. • Akibat kemunduran ini, Eropah menimba ilmu daripada dunia Islam utk memperbaiki keadaan mereka. • Keburukan dan kekacauan yang berleluasa tidak membawa harapan kepada khidupan di dunia bagi Eropah ketika itu. Eropah terdedah kepada serangan pihak Viking, Magyar dan orang Islam.
 16. 16. geliga centre Zaman renaissanceZaman renaissance 1350M -1600M1350M -1600M
 17. 17. geliga centre • Perubahan – perubahan yang berlaku pada zaman Peralihan dari zaman Gelap kepada zaman Renaissance • Uniersal – gereja berperanan sebagai institusi yang universal • Agen – gereja menjadi agen penyatuan • Pertanian – berlaku peningkatan aktiviti pertanian • Penduduk – berlaku pertambahan penduduk • Perdagangan – wujudnya kegiatan perdagangan • Bandar – kemunculan bandar- bandar • Pertengahan – munculnya golongan pertengahan • Politik – rakyat terlibat dalam urusan politik
 18. 18. geliga centre Maksud zaman Renaissance • Kelahiran semula • Penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan dalam tamadun Yunani dan Rom
 19. 19. geliga centre Sebab Renaissance tercetus di Itali • Kemunculan bandar- bandar pelabuhan yang menjadi pusat perdangangan antarabangsa • Pertembungan budaya,agama,dan bahasa di bandar- bandar utamanya • Itali menjadi pusat perkembagan idea baru • Pedagang menggunakan kekayaan untuk mengindahkan bandar • Pedagang kaya menjadi penaung (patron) kepada cendekiawan • Persaingan antara bandar-bandar untuk mendapatkan tokoh cendekiawan • Cendekiawan yang sentiasa berkunjung dari bandar ke bandar membantu menyebarkan idea Renaissance • Penguasa gereja di Rom turut menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan
 20. 20. geliga centre Tokoh Renaissance yang muncul di Itali Giovanni Bocaccio Italian author, poet, correspondent of Petrarch, and important Renaissance humanist Francesco Petrarch (humanist) Niccolo Machiavelli (humanist)
 21. 21. geliga centre Tokoh Renaissance yang muncul di Itali Pieta by Michealangelo •Galilieo Galilei •Leonardo Da Vinci •Raphael Michelangel o St George by Raphael
 22. 22. geliga centre Faktor-faktor yang menyebabkan tercetusnya Renaissance • Humanisme – kemunculan aliran pemikiran humanisme/manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahan mereka • Tokoh – kemunculan tokoh-tokoh aliran humanisme seperti Francisco Petrarch, Niccolo Machiavelli, Giovanni Bocaccio • Pertembungan – pertembungan budaya, bahasa, dan agama di bandar-bandar pelabuhan di Itali • Patron – kemunculan pedagang kaya yang menjadi penaung kepada kegiatan cendekiawan • Kunjung – kunjungan tokoh-tokoh renaissance dari satu bandar ke bandar lain membantu penyebaran renaissance • Paus – paus di Rom turut menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan • Individu – perkembangan semangat individualisme dikalangan cendekiawan • Kemahiran – semangat membina kemahiran dalam semua aspek intelektual
 23. 23. geliga centre Sebab pihak gereja tidak berminat menaungi kegitatan ahli sains dan matematik pada zaman Renaissance • Khuatir ahli sains dan matematik mencabar pemikiran Gereja • Perbezaan pemikiran dalam menerangkan sesuatu fenomena alam • Konflik/ perselisihan pendapat dalam menyelesaikan permasalahan
 24. 24. geliga centre Kesan – kesan yang wujud hasil daripada zaman Renaissance • Monarki – kemunculan monarki baru • Cukai – pembayaran cukai secara lansung kepada kerajaan pusat • Gereja – kuasa gereja dan golongan bangsawan semakin berkurangan • Sara – kegiatan ekonomi sara diri kian pupus • Perdagangan – sistem perdagangan semakin berkembang • Jelajah – berlakunya kegiatan penjelajahan dan penerokaan • Ilmu – merintis jalan ke arah perkembangan dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan • Seniman – munculnya seniman dalam masyarakat • Sikap – berlaku perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan yang menekankan pemikiran logik dan saintifik • Yakin – melahirkan budaya yang mengutamakan keyakinan diri • Berani – menyuburkan sikap berani meneroka perkara baru
 25. 25. geliga centre Zaman reformasiZaman reformasi 1500M-1600M1500M-1600M
 26. 26. geliga centre Maksud Gerakan Reformation • Berasal daripada perkataan ‘reform’ • Bermaksud melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau yang baru • Mempunyai kaitan dengan agama kristian
 27. 27. geliga centre Faktor yang mendorong berlakunya Gerakan Reformation di Eropah • Kritikan terhadap kedudukan dan amalan gereja katolik • Unsur penyelewengan pihak gereja • Penciptaan mesin cetak mempercepatkan penyebaran idea reformation • Kemunculan Martin Luther yang mempelopori gerakan • Penyebaran mazhab protestant ke seluruh Eropah oleh Heldreich Zwingli dan John Calvin
 28. 28. geliga centre Idea – idea reformasi yang dicetuskan oleh Martin Luther • Menentang amalan indulgences • Dalam amalan pengibadatan,manusia harus bergantung kepada kekuatan rohani • Mencabar kedudukan gereja roman katolik • Mencabar kewibawaan paderi
 29. 29. geliga centre Kepincangan institusi gereja yang mendorong berlakunya gerakan reformation di Eropah Barat pada kurun ke-16 • Pihak gereja lebih mementingkan usaha pembangunan keduniaan • Rasuah dan penyelewengan berlaku di kalangan pihak gereja • Cara hidup penguasa gereja tidak selari dengan kitab Bible • Penguasa gereja mengamalkan gaya hidup golonagn bangsawan • Gaya hidup mereka tidak mencerminkan kehidupan keagamaan • Penjualan sijil indulgences
 30. 30. geliga centre Huraian tentang perkembangan mazhab protestant melalui gerakan reformation di Eropah • Kritik – timbul kritikan terhadap kedudukan gereja katolik yang lebih menumpukan kepada pembangunan keduniaan • Gaya – gaya hidup pihak penguasa gereja tidak selari dengan apa yang dianjurkan dalam kitab Bible • Indulgences – menentang penyelewengan pihak gereja yang menjual sijil indulgences • Cetak – penciptaan mesin cetak mempercepatkan penyebaran idea reformasi • Luther – kemunculan Martin Luther yang mempelopori gerakan mazhab protestant iaitu Lutherian • Sebar – penyebaran mazhab Protestant ke seluruh Eropah diteruskan oleh Heldreich Zwingli dan John Calvin • Counter – golongan yang mempertahankan gereja menentang gerakan reformasi melalui counter reformation (menentang sesuatu yang baru) • Mazhab – wujud dua mazhab dalam agama kristian iaitu katolik dan protestant
 31. 31. geliga centre Kesan zaman reformation terhadap Eropah •Mazhab – negara Eropah berpecah mengikut mazhab masing-masing •Peperangan – perbalahan agama mengakibatkan peperangan dan kemusnahan •Banyak – masyarakat Eropah dikuasai banyak mazhab •Pendidikan – timbulnya sikap toleransi antara pelbagai mazhab untuk mempergiatkan pendidikan •Sebar – setiap mazhab berusaha menyebarkan fahaman masing-masing •Cabar – kuasa gereja telah dicabar secara terbuka •Kuasa – kuasa gereja terhadap kerajaan semakin berkurangan •Monarki – monarki baru membebaskan diri daripada penguasaan paus di Rom
 32. 32. geliga centre Faktor-faktor yang mendorong kegiatan penerokaan dan penjelajahan orang Eropah ke timur • Renaissance – kejayaan dalam bidang sains teknologi zaman Renaissance • Istanbul – penguasaan Istanbul oleh orang Islam menyebabkan orang Eropah sukar mendapat barang dagangan • Barangan – orang Eropah ingin mendapatkan sendiri barangan dari Timur • Rempah – perdagangan rempah ratus dan sutera mendatangkan keuntungan yang besar kepada pedagang Eropah • Berani – masyarakat Eropah berani dan optimistik menghadapi cabaran • Sebar – gereja katolik memberi galakan supaya menyebarkan Kristian • Raja – raja sepanyol dan portugal/ monarki baru di England, Perancis dan Belanda memberi galakan kepada usaha penerokaan. • Persaingan-persaingan negara-negara Eropah mendapatkan tanah jajahan. • Tordisellas-perjanjian Tordisellas 1494 telah menetapkan pembahagian pengaruh antara Portugal dan Sepanyol. • Pelaut-kemunculan pelaut yang berkebolehan. • Slogan- Dorongan slogan “Gold, Gospel dan Glory”.
 33. 33. geliga centre Kesan-kesan penjajahan dan penerokaan terhadap masyarakat di luar Eropah • Politik • Perjanjian- Penguasa tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan wakil suara Eropah. • Syarikat- Pemerintah tempatan mengiktiraf kekuatan kuasa eropah. • Iktiraf- Mengiktiraf penglibatan Eropah dalam perdagangan melalui syarikat berpiagam. • Ekonomi • Pembekal- Negara luar Eropah menjadi pembekal barang keperluan masyarakat Eropah. • Emporium- Pusat emporium dunia telah dikuasai oleh kuasa Eropah. • Bolot- Kekayaan negeri jajahan dibolot oleh kuasa Eropah. • Sosial • Gaya hidup- Masyarakat tempatan terpengaruh dengan gaya hidup Eropah. • Agama- Masyarakat peribumi menerima agama Kristian. • Masyarakat- Penghijrahan beramai-ramai orang Eropah mewujudkan sebuah masyarakat baru di wilayah yang ditakluki. • Tamadun- Tamadun tempatan telah dihapuskan oleh kuasa Eropah. • Buruh- Buruh tempatan dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi Eropah. • Petempatan- Munculnya petempatan orang Eropah di negara yang ditakluki.
 34. 34. geliga centre Sistem pemilikan tanah di Britain sebelum Revolusi Pertanian • Tanah persendirian/ tanah yang dimiliki oleh orang kaya. • Tanah awam/ tanah milik orang perseorangan yang digunakan oleh orang awam untuk bercucuk tanam, memelihara ternakan dan berburu.
 35. 35. geliga centre Kesan-kesan daripada tindakan Parlimen British meluluskan Akta Pemagaran Tanah Awam pada tahun 1761 • 500000 ekar tanah awam telah dipagarkan. • Terdapat kawasan yang luas umtuk penanaman secara besar-besaran. • Terbentuknya ladang. • Rakyat biasa kehilangan punca rezeki. • Golongan petani menjadi buruh ladang. • Petani berhijrah ke bandar menjadi buruh kilang.
 36. 36. geliga centre Maksud tanaman bergilir • Satu bidang tanah yang digunakan berterusan sepanjang tahun dengan menanam tanaman berbeza mengikut musim.
 37. 37. geliga centre Sumbangan Revolusi Pertanian terhadap pertumbuhan Revoluasi Perindustrian di Britain • Menyediakan modal untuk kegiatan industri/ peladang kaya melabur modal dalam bidang perindustrian. • Menyediakan bahan makanan untuk menampung keperluan pekerja kilang. • Mengurangkan penggantungan kepada bahan makanan yang diimport. • Mengelakkan pengaliran keluar dana. • Dana yang diselamatkan dapat digunakan untuk perkembangan industri.
 38. 38. geliga centre Apakah yang dimaksudkan dengan Revolusi Perindustrian • Pengeluaran barang yang dihasilkan secara besar-besaran. • Pengeluaran barang melebihi paras keperluan pengusaha. • Dihasilkan dengan perantaraan mesin. • Hasil keluaran dikomersialkan.
 39. 39. geliga centre Faktor-faktor utama yang menyebabkan Revolusi Perindustrian berlaku di Britain • Sumbangan daripada Revolusi Pertanian. • Rekaan dalam bidang sains dan teknologi. • Semangat dan kegiatan keusahawanan • Penciptaan baru/ penggunaan mesin dalam bidang pengeluaran. • Pengkhususan pengeluaran. • Penggunaan teknologi berasaskan pembakaran arang batu.
 40. 40. geliga centre Sebab sebab berlaku pengkhususan dalam bidang pengeluaran industri • Mengawal kos pengeluaran • Meningkatkan kemahiran pekerja dan majikan • Meningkatkan kuliti dan kuantiti barang • Keperluan barang melebihi keperluan pengusaha • Membolehkan produk dipasarkan dengan meluas
 41. 41. geliga centre • Kegiatan pembuatan menggantikan kegiatan pertanian • Bidang pembuatan menjadi bidang utama ekonomi Kesan Revolusi Perindustrian kepada ekonomi dan sosial di Britain • Ramai rakyat Britain terlibat sebagai pekerja industri • Bidang peridustrian menjadi punca ekonomi masyarakat • Wujudnya golongan majikan dan buruh dalam masyarakat • Pengusaha /pemilik kilang menjadi tokoh utama dalam masyarakat
 42. 42. geliga centre Apakah Pergerakan Luddite • Gerakan pekerja di Britain membantah penggunaan mesin di kilang-kilang • Mahu mengekalkan khidmat pekerja mahir dengan menggunakan kaedah pengeluaran secara tradisional
 43. 43. geliga centre Sebab Parlimen British meluluskan Akta Anti – Penggabungan • Melarang pekerja bergabung dan bermuafakat • Melarang pekerja menuntut gaji dan layanan yang baik • Mengenakan hukuman kepada pekerja yang menubuhkan kesatuan
 44. 44. geliga centre Bentuk – bentuk penindasan terhadap pekerja dalam sektor perusahaan semasa Revolusi Perindustrian di Brtain • Tidak diberi layanan yang sewajarnya • Gaji yang rendah • Laranga menubuhkkan kesatuan sekerja • Akta yang ketat untuk mengawal pekerja • Penggunaan buruh kanak-kanak • Masa bekerja melebihi sepuluh jam • Penggunaan buruh kanak-kanak perempuan dan wanita dalam perusahaan arang batu
 45. 45. geliga centre Langkah – langkah yang diambil untuk membela nasib para pekerja semasa Revolusi Perindustrian di Britain • Meluluskan akta kilang 1833/melarang kanak-kanak di bawah umur sembilan tahun bekerja • Kanak-kanak di bawah umur sembilan tahun dikehendaki bersekolah • Had masa bekerja untuk kanak-kanak tidak melebihi sembilan jam • Majikan dikehendaki memastikan keselamatan pekerja kilang • Meluluskan akta lombong 1847/ menetapkan masa bekerja bagi pekerja wanita tidak melebihi sepuluh jam
 46. 46. geliga centre Faktor – faktor negara-negara Barat mewujudkan dasar imperialisme baru mereka di Asia • Ekonomi – mengubah ekonomi negara yang dijajah supaya secocok dengan keperluan perindustrian mereka • Bahan – mahu mendapatkan bahan mentah yang banyak dan berterusan • Struktur – menstrukturkan semula ekonomi negara yang dijajah supaya menghasilkan bahan mentah secara komersil • Sekat – hasil pengeluaran industri disekat daripada dieksport ke Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah kerana peraturan tarif • Pasaran – mendapatkan pasaran baru bagi mendapatkan tanah jajahan • Status – anggapan tanah jajahan yang luas sebagai simbol status • Tamadun – untuk menyebarkan pengaruh tamadun ke seberang laut • t/jawab – menganggap penyebaran tamadun tanggungjawab mereka • Sebar – menyebarkan kristian
 47. 47. geliga centre Kesan2 imperialismeKesan2 imperialisme terhadap asia tenggaraterhadap asia tenggara
 48. 48. geliga centre • Penasihat – pemerintah tempatan terpaksa menerima penasihat dan pentadbir dari Barat • Perundangan – undang-undang peribumi diubahsuaikan agar kesan – kesan imperialisme Barat ke atas Asia Tenggara menyerupai perundangan Barat • Persaingan – persaingan kuasa-kuasa Barat telah berlaku di Asia Tenggara • Campur – kuasa Inggeris telah campur tangan di Tanah Melayu,Burma,India, dan China • Pecah – kepulauan Melayu telah dipecah perintah Politik
 49. 49. geliga centre Ekonomi • Ekonomi – kegiatan peribumi distrukturkan semula agar dapat memberi keuntungan kepada ekonomi negara penjajah • Contohnya: di Tanah Melayu, perlombongan dan penanaman getah secara besaran dibuat untuk mempastikan bahan tersebut dapa memenuhi keperluan industri perkilangan di Britain. • Komersil – kegiatan ekonomi telah dikomersilkan bagi memastikan bahan mentah dapat dibekalkan untuk industri • Wujud dua jenis ekonomi: ekonomi moden (berorientasikan eksport oleh pemodal Barat )dan ekonomi tradisional ( untuk sara diri oleh penduduk tempatan) • Wujud jurang perbezaan antara bentuk sistem ekonomi tersebut.
 50. 50. geliga centre Sosial • Pendidikan – sistem pendidikan Barat telah diperkenalkan • Pendidikan barat bermatlamat menyediakan pentadbir bawahan semata bagi mengisi jawatan rendah dalam sistem birokrasi moden mereka. • Mubaligh - Sekolah mubaligh ditubuhkan menyebarkan agama Kristian di kalangan peribumi di samping membenarkan sekolah vernakuar berkembang. • Mereka berpendidikan barat mendapat peluang cerah dalam kerjaya manakala yang bersekolah vernakular sukar mendapat kerja. • Bandar – pendidikan Barat tersebar di kawasan bandar sahaja • Buruh – kemasukan buruh asing membawa perubahan kepada demografi dan komposisi etnik • Tegang – ketegangan hubungan kaum semasa pemerintahan penjajah
 51. 51. geliga centre Credit dan other resources • Blog: http://sejarah2u.blogspot.com • Blog: http://cikgumahfuzah.wordpress.com/ • http://cikgusejarah.blogspot.com/ • http://worldhistorycbad.wikispaces.com/R enaissance+and+Reformation • http://jacksonbbrown.com/ss/2013/04/01 /7-1-europe-in-the-15th-century/ • Abcgallery.com

×