Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Puhe yliopistolle promootio huuki

402 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Puhe yliopistolle promootio huuki

 1. 1. Puhe yliopistolleOulun yliopiston 9.Tohtoripromootio18.5.2013Tuija Huuki, KT
 2. 2. Arvoisa rehtoriArvoisat promoottoritArvoisat promovoidut tohtoritArvoisat kutsuvieraatLadies and Gentlemen
 3. 3. Erään paradoksin mukaan ainut muuttumaton asia onainainen muutos. Promootiojuhlallisuudet sisältävät joukonperinteitä, jotka ovat pitäneet pintansa muutosvoimilta. Eräsperinteistä on puhe naiselle, jonka kuulemme myöhemminillalla. Sen sijaan emme kuule puhetta miehelle.Kuvittelenkin tämän puheen olevan eräällä tapaa puhemiehelle, kun kohdennan sanani yliopistolle teidänkauttanne, arvoisa rehtori, työtäni tukeneen yhteisönmiespuolisena edustajana.Muutos, jonka keskellä Oulun yliopistossa paraikaa elämme,koskee organisaation rakenteita ja taloutta. Uudessatalousmallissa entistä merkittävämpi osa rahoituksestaehdotetaan myönnettäväksi strategisin perustein. Tämätarkoittaa painetta asettaa työyhteisömme jäseniävastakkain ja kilpailuasetelmiin. Toivonkin yliopistossamuistettavan, että ollakseen hyvä työpaikka, yliopiston onhuolehdittava entistä tarkemmin työntekijöiden jaksamisestaja hyvinvoinnista samalla kun se vaatii työntekijöiltäänentistä kovempaa kilpailukuntoa.
 4. 4. Meillä ja maailmalla on rankattu eri tahojen toimesta jovuosikymmenten ajan parhaita työpaikkoja. Niitä näyttäisiyhdistävän vahva arvopohjainen organisaatiokulttuuri. Tämätarkoittaa sitä, että organisaation asettamat arvot ohjaavatyhteisön rakenteita ja käytänteitä aidosti johdostaruohonjuureen asti. Arvomäärittely näyttäisi olevan ominaistamyös maailman parhaiksi rankatuissa yliopistoissa – ainakin joson uskomista yliopistojen nettisivuihin, joissa arvoille on suotunäkyvä paikka.
 5. 5. Arvokeskustelun vahvistaminen olisi ajankohtaista nyt myösOulun yliopistossa. Oivallisen lähtökohdan tarjoaa yliopistonstrategia. Siinähän ihminen on asetettu vahvasti toiminnankeskiöön. Haastankin teidät, arvoisa rehtori, tukemaanarvokeskustelun syventämistä ja vahvistamistayliopistossamme. Arvokeskustelulla voitaisiin ehkäistä sevaara, että strategia typistyisi likinäköiseksi ja pidemmälläperspektiivillä kestämättömäksi kilpajuoksuksi rahanperässä. Filosofi Martha Nussbaumin tavoin uskon myös,että arvotietoisuus auttaisi yliopistoa muistamaan, ettätiedettä ei voi tehdä pelkästään taloudellisen kilpailun javoitontavoittelun ehdoilla. Uskon lisäksi, että arvokeskusteluosaltaan voi estää tiedettä pirstaloitumasta tavalla, jossaajaudutaan kapeiden erikoisalojen erikoisosaajiksi ilmanymmärrystä laajemmista kokonaisuuksista. Ja sitälopputulemaahan jokainen tutkija tietysti haluaa välttää, ettäkun tutkimussektori alati kapeutuu ja tutkijan tietämyskarttuu, tutkija lopulta tietää aivan kaiken – ei mistään.
 6. 6. Tutkimuksen kokonaisarvioinnin RAE2013 innoittamanaperustimme 118 tutkijan LUMINOUS-tutkimusyhteisön, jossayhdistimme luovan rohkeuden laajoihin ja monitieteisiinnäkymiin. LUMINOUS-ryhmässä tutkimme kestävyyttäpohjoisissa yhteisöissä. Tutkijat edustavat 16 eritutkimusryhmää viidestä eri tiedekunnasta sekä Thule-instituutista. Ryhmän arvot – eettisyys, tasa-arvo, moninaisuus,hyvinvointi, osallisuus ja turvallisuus – on mietitty tarkoin. Nepyrkivät vastaamaan ajassamme esiintyviin haasteisiinkestävällä ja pitkäjänteisellä tavalla. Tahdon kiittää teitä,arvoisa rehtori, RAE-arvioinnin avulla tutkijoille tarjotustamahdollisuudesta ryhmittyä luovasti, ennakkoluulottomasti jauusia näköaloja avaavasti. Tahdon myös kutsua teidät, arvoisattutkijakollegat, tähän tutkimusyhteistyöhön kestävyydenedistämiseksi yhteiskunnassa.
 7. 7. Nais- ja sukupuolentutkimus paneutuu LUMINOUS-ryhmässä – ja laajemminkin – yhteisöjen sosiaaliseenkestävyyteen tutkimalla pohjoisten yhteisöjenvallankäyttöä, turvallisuutta ja vuorovaikutusta sekäsitä, millä keinoin yhteisön jäsenten potentiaalejavoitaisiin saada käyttöön kestävällä tavalla. OmassaSuomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessanitutkin myötäelämisen ja haitanteon rajapinnoillatapahtuvaa vuorovaikutusta pienten lastenkeskuudessa. Näitä myötäelämisen ja haitanteonmekanismeja voi kohdata myös työpaikkojentoimintakulttuureissa. Yliopistonkin tulisi tunnistaaväärinkohtelun prosessien varhaisia merkkejä, jottaemme luisuisi huomaamattamme toistemmepotentiaalien tukahduttamiseen. Yhtä lailla yliopistontulisi tukea vuorovaikutuksen myötätuntoisiamekanismeja kyetäkseen rakentamaan luovia jaeettisesti kestäviä yhteisöjä. Vuorovaikutuksenlaadunhan on todettu olevan myös yksi keskeinen hyväntyöpaikan indikaattori.
 8. 8. In this speech, I have stressed how important it is for theUniversity of Oulu to maintain an ability to unite specialised,courageous creativity into wider contexts. I have invited theuniversity to engage in deeper dialogue about its core values,so as to ensure the sustainability of its strategy. I have alsoreturned thanks to the university rector for ‘ResearchAssessment RAE2013,’ which was carried out this spring. RAEinspired us to establish the ‘LUMINOUS’ research community,in order to investigate the sustainability of northerncommunities through multi-disciplinary research. My part inLUMINOUS is to examine how power, conflict, and compassionshape young children’s relationships and peer cultures.
 9. 9. Palatakseni lopuksi kysymykseen puheesta naiselle ja puheestamiehelle: En ole varma siitä, että puhe naiselle olisi mielekästohtoripromootiossa. Sehän edustaa aikaa, jolloin naiset eivätvoineet väitellä. En ole varma siitäkään, että puheen lisääminenmiehelle parantaisi tilannetta – varsinkaan, kunmerkillepantavan usein tuoreella tohtorinaisella on ehtinytkadota mies, jolle pitää puheita.Toivotan teille, arvoisa rehtori, voimaa ja inspiraatiotatärkeässä työssänne edesauttaa oikeudenmukaista ja pitkällätähtäimellä kestävää päätöksentekoa yliopistossamme. Teille,arvoisa juhlaväki, toivotan riemukasta yliopistollisen opiskelunpäätösjuhlaa.
 10. 10. Palatakseni lopuksi kysymykseen puheesta naiselle ja puheestamiehelle: En ole varma siitä, että puhe naiselle olisi mielekästohtoripromootiossa. Sehän edustaa aikaa, jolloin naiset eivätvoineet väitellä. En ole varma siitäkään, että puheen lisääminenmiehelle parantaisi tilannetta – varsinkaan, kunmerkillepantavan usein tuoreella tohtorinaisella on ehtinytkadota mies, jolle pitää puheita.Toivotan teille, arvoisa rehtori, voimaa ja inspiraatiotatärkeässä työssänne edesauttaa oikeudenmukaista ja pitkällätähtäimellä kestävää päätöksentekoa yliopistossamme. Teille,arvoisa juhlaväki, toivotan riemukasta yliopistollisen opiskelunpäätösjuhlaa.

×