Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цээжний булчин

8,668 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

цээжний булчин

  1. 1. Цээжний булчингхөгжүүлэх дасгалууд: Биеийн тамирын багш О.Баттөгс
  2. 2. 1. Хэвтээ шахалт (Цээжний булчинг хөгжүүлэх гол дасгал). Гантелийг түлхэх буюу хүч гаргахдаа амьсгалаа гаргах бөгөөд буулгахдаа амьсгалаа хамраараа авна.
  3. 3. 2. Өмнөх дасгалтай адилхан дасгалыг гүйцэтгэхбөгөөд налуу сандал дээр хийдэгээрээ ялгаатай. Энэ дасгал нь цээжний дээд хэсгийн булчинг хөгжүүлдэг.
  4. 4. 3. Хэвтээ алдлалт(Гантелийг буулгахааамьсгалаа хамраараа гүнзгий авч дээш өргөхдөө амьсгалаа гаргана
  5. 5. 4. Налуу алдлалт

×