Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Battugs sudalga

445 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Battugs sudalga

 1. 1. Анализ Судалгаа 1 2 танд хүний ямар Таны дуртай хичээл зан чанар юу вэ? таалагддаг вэ?№ Нэр Анги Нас Хүйс b. монгол хэл a. математик c.англи хэл d. биологи a. Даруу1 Баттөмөр Батэрдэнэ 9а 15 эр 1 0 0 0 12 Даваасүрэн Баттэгш 9а 15 эр 0 1 0 0 03 Зоригтбаатар Билгүүн 9а 15 эр 0 1 0 0 04 Нэргүй Баторгил 9а 16 эр 0 0 0 0 05 Номинцэцэг Баттулга 9а 17 эр 1 0 0 0 16 Нямсүрэн Мөнх-Эрдэнэ 9а 16 эр 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 Хуудас 1
 2. 2. АнализХуудас 2
 3. 3. Анализ 2 3 4 5 6 7танд хүний ямар Танд бэрхшээл Танай гэр бүлийн Та чөлөөт Та ямар спорт зан чанар тулгарвал хэнд уур амьсгал ямар цагаараа юу сонирхдог вэ? таалагддаг вэ? хандах вэ? вэ? хийдэг вэ? c. Хичээлээ хийдэг b. Тааламжтай бус a. Тааламжтай b. Зурагт үздэг a. Ном уншдаг d. Эцэг, эхдээ b. Найз нөхөд c. Гар бөмбөг b. Хөлбөмбөг a. Гэр бүл c. Энгийн тусалдаг d. Бусад d. Бусад c. Багш a. Сагс b. Тусч d. d. c. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 3 1 0 2 0 1 4 3 1 1 1 0 3 2 1 Хуудас 3
 4. 4. АнализХуудас 4
 5. 5. Анализ7 8 9 10 11 12 13 Хуудас 5
 6. 6. АнализХуудас 6
 7. 7. Анализ14 15 16 17 18 19 20 Хуудас 7
 8. 8. АнализХуудас 8
 9. 9. Анализ20 21 22 23 Хуудас 9
 10. 10. АнализХуудас 10
 11. 11. Анализ23 24 25 26 27 28 29 Хуудас 11
 12. 12. АнализХуудас 12
 13. 13. АнализХуудас 13
 14. 14. АнализХуудас 14
 15. 15. График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: Таны дуртай хичээл юу вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. математик b. монгол хэл 6 2 0 2 1.8 1.6 1.4 a. математик 1.2 b. монгол 1 хэл c.англи хэл 0.8 d. биологи 0.6 0.4 0.2 0Асуулт 2: танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Даруу b. Тусч 6 2 0 2 1.8 1.6 1.4 a. Даруу 1.2 b. Тусч 1 c. d. Бусад 0.8 0.6 0.4 0.2 0Асуулт 3: Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? Хуудас 15
 16. 16. График Судалгаанд оролцсон нийт a. Гэр бүл b. Найз нөхөд 6 2 3 3 2.5 2 a. Гэр бүл b. Найз нөхөд 1.5 c. Багш d. 1 0.5 0Асуулт 4: Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус 6 2 0 4 3.5 3 a. Тааламжта 2.5 й b. 2 Тааламжта й бус 1.5 c. Энгийн d. 1 0.5 0Асуулт 5: Та ямар спорт сонирхдог вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Сагс b. Хөлбөмбөг 6 3 1 Хуудас 16
 17. 17. График 3 2.5 2 a. Сагс b. Хөлбөмбөг 1.5 c. Гар бөмбөг d. Бусад 1 0.5 0Асуулт 6: Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг 6 0 0 3 2.5 a. Ном уншдаг 2 b. Зурагт үздэг c. 1.5 Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, 1 эхдээ тусалдаг 0.5 0Асуулт 7: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 17
 18. 18. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 8: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 9: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 18
 19. 19. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 10: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 11: Хуудас 19
 20. 20. График 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 12: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 20
 21. 21. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 13: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 21
 22. 22. ГрафикАсуулт 14: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 15: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 22
 23. 23. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 16: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 17: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 23
 24. 24. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 18: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 19: Хуудас 24
 25. 25. График 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 20: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 25
 26. 26. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 21: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 26
 27. 27. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 22: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 27
 28. 28. График 1 0.9 0.8 0.7 0.6 Column K 0.5 Column L Column M 0.4 Column N 0.3 0.2 0.1 0 Row 139 Row 140Асуулт 23: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 6 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 28
 29. 29. ГрафикАсуулт 24: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 25: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 29
 30. 30. ГрафикАсуулт 26: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 27: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 30
 31. 31. ГрафикАсуулт 28: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 29: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 31
 32. 32. Графикы нэгтгэлюу вэ? c.англи хэл d. биологи 0 0аалагддаг вэ? c. d. Бусад 1 0нд хандах вэ? Хуудас 32
 33. 33. График c. Багш d. 1 0ал ямар вэ? c. Энгийн d. 1 4дог вэ? c. Гар бөмбөг d. Бусад 1 1 Хуудас 33
 34. 34. Графикийдэг вэ? c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг 3 1 0 0 0 0 Хуудас 34
 35. 35. График0 00 00 00 0 Хуудас 35
 36. 36. График0 00 0 Хуудас 36
 37. 37. График0 00 00 00 0 Хуудас 37
 38. 38. График0 00 0 Хуудас 38
 39. 39. График0 00 00 00 0 Хуудас 39
 40. 40. График0 00 00 00 0 Хуудас 40
 41. 41. График0 00 0 Хуудас 41
 42. 42. График0 00 00 00 0 Хуудас 42
 43. 43. График0 00 0 Хуудас 43
 44. 44. График0 00 0 Хуудас 44
 45. 45. График0 00 0 Хуудас 45
 46. 46. График0 00 00 00 0 Хуудас 46
 47. 47. График0 00 00 00 0 Хуудас 47
 48. 48. График0 00 00 00 0 Хуудас 48
 49. 49. 1 Цахим суСанамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Баттөмөр Нас 15 Батэрдэнэ Хүйс эр Таны дуртай хичээл юу вэ? a. математик b. монгол хэл c.англи хэл d. биологи танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? a. Даруу b. Тусч c. Нөхөрсөг d. Бусад Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? a. Гэр бүл b. Найз нөхөд c. Багш d. Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус c. Энгийн d. Та ямар спорт сонирхдог вэ? a. Сагс b. Хөлбөмбөг c. Гар бөмбөг d. Бусад Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хуудас 49
 50. 50. 1Хуудас 50
 51. 51. 1Хуудас 51
 52. 52. 1Хуудас 52
 53. 53. 1хим судалгаа 15 Мэргэжил эр Анги 9а Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт d Хариулт ad. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хариулт b Хуудас 53
 54. 54. 1Хуудас 54
 55. 55. 1Хуудас 55
 56. 56. 1Хуудас 56
 57. 57. 1Хуудас 57
 58. 58. 1Хуудас 58
 59. 59. 1Хуудас 59
 60. 60. 1Хуудас 60
 61. 61. 2 Цахим судаСанамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Даваасүрэн Нас 15 Баттэгш Хүйс эр Таны дуртай хичээл юу вэ? a. математик b. монгол хэл c.англи хэл d. биологи танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? a. Даруу b. Тусч c. Нөхөрсөг d. Бусад Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? a. Гэр бүл b. Найз нөхөд c. Багш d. Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус c. Энгийн d. Та ямар спорт сонирхдог вэ? a. Сагс b. Хөлбөмбөг c. Гар бөмбөг d. Бусад Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хуудас 61
 62. 62. 2Хуудас 62
 63. 63. 2Хуудас 63
 64. 64. 2Хуудас 64
 65. 65. 2м судалгаа 15 Мэргэжил эр Анги 9а Хариулт b Хариулт d Хариулт c Хариулт a Хариулт cd. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хариулт d Хуудас 65
 66. 66. 2Хуудас 66
 67. 67. 2Хуудас 67
 68. 68. 2Хуудас 68
 69. 69. 2Хуудас 69
 70. 70. 2Хуудас 70
 71. 71. 2Хуудас 71
 72. 72. 2Хуудас 72
 73. 73. 3 Цахим суСанамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Зоригтбаатар Нас 15 Билгүүн Хүйс эр Таны дуртай хичээл юу вэ? a. математик b. монгол хэл c.англи хэл d. биологи танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? a. Даруу b. Тусч c. Нөхөрсөг d. Бусад Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? a. Гэр бүл b. Найз нөхөд c. Багш d. Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус c. Энгийн d. Та ямар спорт сонирхдог вэ? a. Сагс b. Хөлбөмбөг c. Гар бөмбөг d. Бусад Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хуудас 73
 74. 74. 3Хуудас 74
 75. 75. 3Хуудас 75
 76. 76. 3Хуудас 76
 77. 77. 3хим судалгаа 15 Мэргэжил эр Анги 9а Хариулт b Хариулт c Хариулт a Хариулт d Хариулт ad. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хариулт c Хуудас 77
 78. 78. 3Хуудас 78
 79. 79. 3Хуудас 79
 80. 80. 3Хуудас 80
 81. 81. 3Хуудас 81
 82. 82. 3Хуудас 82
 83. 83. 3Хуудас 83
 84. 84. 3Хуудас 84
 85. 85. 4 Цахим суСанамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Нэргүй Нас 16 Баторгил Хүйс эр Таны дуртай хичээл юу вэ? a. математик b. монгол хэл c.англи хэл d. биологи танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? a. Даруу b. Тусч c. Нөхөрсөг d. Бусад Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? a. Гэр бүл b. Найз нөхөд c. Багш d. Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус c. Энгийн d. Та ямар спорт сонирхдог вэ? a. Сагс b. Хөлбөмбөг c. Гар бөмбөг d. Бусад Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хуудас 85
 86. 86. 4Хуудас 86
 87. 87. 4Хуудас 87
 88. 88. 4Хуудас 88
 89. 89. 4хим судалгаа 16 Мэргэжил эр Анги 9а Хариулт b Хариулт c Хариулт b Хариулт a Хариулт dd. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хариулт c Хуудас 89
 90. 90. 4Хуудас 90
 91. 91. 4Хуудас 91
 92. 92. 4Хуудас 92
 93. 93. 4Хуудас 93
 94. 94. 4Хуудас 94
 95. 95. 4Хуудас 95
 96. 96. 4Хуудас 96
 97. 97. 5 Цахим суСанамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Номинцэцэг Нас 17 Баттулга Хүйс эр Таны дуртай хичээл юу вэ? a. математик b. монгол хэл c.англи хэл d. биологи танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? a. Даруу b. Тусч c. Нөхөрсөг d. Бусад Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? a. Гэр бүл b. Найз нөхөд c. Багш d. Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус c. Энгийн d. Та ямар спорт сонирхдог вэ? a. Сагс b. Хөлбөмбөг c. Гар бөмбөг d. Бусад Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хуудас 97
 98. 98. 5Хуудас 98
 99. 99. 5Хуудас 99
 100. 100. 5Хуудас 100
 101. 101. 5хим судалгаа 17 Мэргэжил эр Анги 9а Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт d Хариулт ad. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хариулт b Хуудас 101
 102. 102. 5Хуудас 102
 103. 103. 5Хуудас 103
 104. 104. 5Хуудас 104
 105. 105. 5Хуудас 105
 106. 106. 5Хуудас 106
 107. 107. 5Хуудас 107
 108. 108. 5Хуудас 108
 109. 109. 6 Цахим суСанамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Нямсүрэн Нас 16 Мөнх-эрдэнэ Хүйс эр Таны дуртай хичээл юу вэ? a. математик b. монгол хэл c.англи хэл d. биологи танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? a. Даруу b. Тусч c. Нөхөрсөг d. Бусад Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? a. Гэр бүл b. Найз нөхөд c. Багш d. Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус c. Энгийн d. Та ямар спорт сонирхдог вэ? a. Сагс b. Хөлбөмбөг c. Гар бөмбөг d. Бусад Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хуудас 109
 110. 110. 6Хуудас 110
 111. 111. 6Хуудас 111
 112. 112. 6Хуудас 112
 113. 113. 6хим судалгаа 16 Мэргэжил эр Анги 9а Хариулт b Хариулт d Хариулт a Хариулт c Хариулт bd. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хариулт b Хуудас 113
 114. 114. 6Хуудас 114
 115. 115. 6Хуудас 115
 116. 116. 6Хуудас 116
 117. 117. 6Хуудас 117
 118. 118. 6Хуудас 118
 119. 119. 6Хуудас 119
 120. 120. 6Хуудас 120

×