Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Олон улсын эрх зүйн харилцаанд оролцож эрхэдлэж үүрэг хүлээж буй этгээдийг олон эрх зүйнсубъект гэнэ.Олон улсын эрх зүйн с...
1. Анхдагч субъект нь үүсмэл субъектээ бий болгоно. Анхдагчсубъектэд бүрэн эрхэт улс, өөртөө засан тогтнох эрхийнтөлөө тэм...
Олон улсын эрх зүйн анхдагч субъект болох улс гүрэн дараахшинжийг өөртөө агуулнаa) Нутаг дэвсгэртэйb) Хүн амc) Нийтлэг зас...
Үндэстэн, ард түмэн дараах шинжийг агуулнаБие даасан улс байгуулах замыг сонгосон байхЭнэ үйл ажиллагааг нь удирдах үндэст...
Олон улсын байгууллага нь дараах шинжийг агуулнаҮүсгэн байгуулагч нь улс гүрнүүд байхҮүсгэн байгуулсан үндсэн баримт бичиг...
Улс хэлбэрийн төдий улс буюу квозе улсад Ватикан, Тайваньзэрэг улс орно.Олон улсын эрх зүйн субъект болох хувь хүн нь дара...
эрх зүйн анхдагч болон түүнээс үүссэн субьект
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

эрх зүйн анхдагч болон түүнээс үүссэн субьект

1,392 views

Published on

эрх зүйн семнар

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

эрх зүйн анхдагч болон түүнээс үүссэн субьект

  1. 1. Олон улсын эрх зүйн харилцаанд оролцож эрхэдлэж үүрэг хүлээж буй этгээдийг олон эрх зүйнсубъект гэнэ.Олон улсын эрх зүйн субъектыг:1. Анхдагч субъект2. Үүсмэл субъектгэж ангилна.
  2. 2. 1. Анхдагч субъект нь үүсмэл субъектээ бий болгоно. Анхдагчсубъектэд бүрэн эрхэт улс, өөртөө засан тогтнох эрхийнтөлөө тэмцэж байгаа үндэстэн, ард түмэн орно. Улс бололон улсын эрх зүйн харилцаанд зонхилох үүрэг гүйцэтгэдэгэрх зүйн үндсэн субъект юм. Улс буюу төрийн бүрэн эрх гэдэгнь өөрийн нутаг дэвсгэр дээр төрийн дээд эрхээ хэрэгжүүлэнгадаад бодлогоо бие даан явуулахыг хэлнэ.2. Үүсмэл субъектэд олон улсын байгууллага, улс хэлбэрийнтөдий улс буюу квозе улс, хувь хүн орно.
  3. 3. Олон улсын эрх зүйн анхдагч субъект болох улс гүрэн дараахшинжийг өөртөө агуулнаa) Нутаг дэвсгэртэйb) Хүн амc) Нийтлэг засаглалd) Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байхЭдгээр шинжийг агуулсан тохиолдолд олон улсын субъектэдхамаарна.
  4. 4. Үндэстэн, ард түмэн дараах шинжийг агуулнаБие даасан улс байгуулах замыг сонгосон байхЭнэ үйл ажиллагааг нь удирдах үндэстэн ард түмнээтөлөөлөхолон улсын харилцаанд орох улс төрийнбайгууллагатай байхУг байгууллага нь үйл ажиллагаагаа бие даан явуулахчадвартай байх. Үүнийг нь олон улсын эрх зүйн бусадсубъектүүд хүлээн зөвшөөрсөн байх.Үндэстэн, ард түмний олон улсын эрх зүйн субъект байхэрхийг нийтлэг хүрээнд НҮБ-ийн дүрэм болон Хүний эрхийнтулгуур баримт бичгүүдэд хүлээн зөвшөөрсөн.
  5. 5. Олон улсын байгууллага нь дараах шинжийг агуулнаҮүсгэн байгуулагч нь улс гүрнүүд байхҮүсгэн байгуулсан үндсэн баримт бичигтэй байхҮйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх дотоод бүтцийн байгууллагатайбайхҮйл ажиллагааны зорилго чиглэл нь олон улсын эрх зүйнүндсэн Зарчим нийтлэг хэм хэмжээнд нийцсэн байх зэрэгшинжийг агуулна. Засгийн газар хоорондын олон улсынбайгууллагыг олон улсын эрх зүйн субъект байх боломжийголон улсын шүүхийн дүрэмд, НҮБ-д алба хааснаас учирсанхохирлыг нөхөн төлөх тухай хүлээн зөвшөөрчээ.
  6. 6. Улс хэлбэрийн төдий улс буюу квозе улсад Ватикан, Тайваньзэрэг улс орно.Олон улсын эрх зүйн субъект болох хувь хүн нь дараахтохиолдолдОлон улсын гэрээнд заасан механизмд хандах замаарЭрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн тохиолдолдХариуцлага хүлээхтэй холбогдсон асуудлаар олон улсын эрхзүйн субъект болно. Хувь хүнийг субъект болох боломжийг1945 оны цэргийн шүүхийн дүрэм, 1948 оны хүний эрхийнтүгээмэл тунхаглал, 1948 оны төрлөөр устгах гэмт хэргээсурьдчилан сэргийлэх, тийм гэмт хэрэг үйлдэгчдийг шийтгэнцээрлүүлэх тухай конвенц болон хүний эрхийн бусадтүгээмэл баримт бичгүүдэд энэ эрхийг тусгаж өгсөн.

×