Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Basit anlatım sintine sludge 15 ppm marpol 1

Basit anlatım sintine sludge 15 ppm marpol 1

 1. 1. YAĞLI SU SEPARATÖRÜ VE ATIK YAĞ SİSTEMİ Kpt. A. Tuğsan İŞİAÇIK ÇOLAK İTÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
 2. 2. Gemilerde Petrol Kaynaklı Kirleticiler• Sintine suları• Balast suları• Slop• Sludge• Yakıt• Yağlama yağları
 3. 3. Bilge Water (Sintine Suyu)• Makine Dairesi sintinesinde bulunan herhangi yağlı su …….
 4. 4. Oil Sludge (Slaç)• Yağ veya Yakıt seperatöründen ayrışmıs Sludge tanka gönderilen fuel oil ve lub oil atığına Slaç (Çamur) denir.
 5. 5. Standart Sahil Bağlantısı• Ana güvertede bulunan Marpol Annex -1 / reg 19 Kuralınca mecburi olan gereken kirli atık yağının Sahil Atık İstasyonuna bağlantı noktası.
 6. 6. Oily Water Separator(Yağlı Su Seperatörü)• OWS yağlı sudan yağı ayrıştırp yağın tanka temizlenen suyun 15 ppm’i geçmemek şartıyla denize basılmasını sağlar.
 7. 7. Sintine Pompası Manifold• Sintine Pompası yağlı suyun sintine kuyusuna, sintine tankına,atık tankına…transferini sağlar. sahil bağlantısı yapılacağı zaman standart Deşarj Bağlantısına Slaçın (Marpol Flençi) akmasını sağlar.
 8. 8. Slaç Pompası• Yağlı Slaçın bir tanktan diğer tanka transferini ve sahil bağlantısı yapılacağı zaman standart Deşarj Bağlantısına Slaçın (Marpol Flençi) akmasını sağlar.
 9. 9. Incinerator• (Eğer IOPP sertifikasında bulunuyorsa) atık kirli yağ,slaç ve katı atıkların yakılması için dizayn edilen ekipmandır.
 10. 10. OWS Sistemi• MARPOL Annex I / Reg. 16 >400 GT tüm gemilerde olması mecburdur.• Sistem denize basılan OWS suyunun 15 ppm’den fazlasını basamaz.• 10000 Gt ve üzeri gemilerde alarm ve otomatik durdurma mekanizması mecburdur.
 11. 11. OWS Sistem (dvm.)•: – OWS Bölümleri – Sintine Pompasından OWS’nin içine kumanda eden boru devresi. – OWS’den Ayrışmıs suyun denize basılması devresi
 12. 12. Sintine Pompası ve Devresi• Bölümleri: – Sintine kuyusu ve tankları – Sintine Pompası ( Genel Servis ve yangın Pompası değil) – Sintine Pompası giriş – çıkış devreleri
 13. 13. SintinePlanBack
 14. 14. Kirli Yağ Pompalama ve Devresi• İçerik: – Sintine Toplama Tankı – FO & LO sludge tankı – Waste oil tank – Incinerator – Sludge pompası – Sludge pompası giriş – çıkış devreleri
 15. 15. Sintine Toplama F.O. sludge Sludge pump L.O. W.O. Incin- sludge service erator F.O. drain Bilge tank OCM L.O. Bilge OVBD drain Oily well Bilge port water pump sep- Bilge arator Stuffing box well drain stbd SBOT Bilge Scav. well drain aft tank
 16. 16. Sintine Deşarj F.O. sludge Sludge pump L.O. W.O. Incin- sludge service erator F.O. drain Bilge tank OCM L.O. Bilge OVBD drain Oily well Bilge port water <15 ppm pump sep- sep- Bilge arator Stuffing box well drain stbd SBOT Bilge Scav. well drain aft tank
 17. 17. Sintine Sirkülasyon F.O. sludge Sludge pump L.O. W.O. Incin- sludge service erator F.O. drain Bilge tank OCM L.O. Bilge OVBD drain Oily well Bilge port water >15 ppm pump sep- sep- Bilge arator Stuffing box well drain stbd SBOT Bilge Scav. well drain aft tank
 18. 18. Sahil Atık Tesislerine Deşarj Sistemi F.O. sludge Ashore Sludge pump L.O. W.O. Incin- Incin- sludge service erator F.O. drain Bilge tank OCM L.O. Bilge OVBD drain Oily well Bilge port water pump sep- Bilge arator Stuffing box well drain stbd SBOT Bilge Scav. well Scav. drain aft tank

×