ug_qiz_xanimlarning_qizliq_perde_saldurishi

374 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
374
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ug_qiz_xanimlarning_qizliq_perde_saldurishi

 1. 1. ‫ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷﯩﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ.‬ ‫]ﺋﯘﯾﻐﯘرﭼﻪ[‬ ‫ﺣﻜﻢ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ رﺗﻖ ﻏﺸﺎء اﻟﺒﻜﺎرة‬ ‫]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوﯾﻐﻮرﯾﺔ[‬ ‫ﻣﯘﭘﺘﻰ: ﺷﻪﯾﺦ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪد ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﻪﻟﻤﯘﻧﻪﺟﺠﯩﺪ‬ ‫اﻟﻤﻔﺘﻲ: اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺠﺪ‬ ‫ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ: ﺳﻪﯾﭙﯩﺪدﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌﻪزﯨﺰ‬ ‫اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ: ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ‬ ‫ﺗﻪﻛﺸﯘرۇپ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﯘﭼﻰ: ن. ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ: ن. ﺗﻤﻜﯿﻨﻲ‬ ‫رﯨﯿﺎد ﺷﻪھﺮى رەﺑﯟە راﯾﻮﻧﻰ دﯨﻦ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎت ھﻪﻣﻜﺎرﻟﯩﻖ‬ ‫ﻣﻪرﻛﯩﺰى‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻟﻠﺪﻋﻮة وﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﻟﺮﺑﻮة ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ‬ ‫اﻟﺮﯾﺎض‬ ‫8002 – 9241‬
 2. 2. ‫ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷﯩﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ.‬ ‫448-ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎل‬ ‫ﺳﻮﺋﺎل:‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﻣﻪﻟﯘم ﺳﻪۋەﺑﻠﻪر ﺗﯜﭘﻪﯾﻠﻰ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﯾﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى، ﺋﯘ‬ ‫ﻗﯩﺰ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜرﺳﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.‬ ‫ﺟﺎۋاپ:‬ ‫ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.‬ ‫ﺑﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﯾﯜزﺑﻪرﮔﻪن ﯾﯩﯖﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ، ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯘ‬ ‫ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﯾﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ‬ ‫دەﻟﯩﻞ-ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ ﺋﻪڭ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﺎﯾﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ:‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚز ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮى ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯚۋەﻧﺪە‬ ‫ﺑﺎﯾﺎن ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻛﯚز ﻗﺎراش: ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﻰ ھﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺳﻪۋەپ ﺗﯜﭘﻪﯾﻠﻰ ﺑﯘزۇﻟﻐﺎن‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯘن، ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﯾﺪۇ.‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻛﯚز ﻗﺎراش: ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻼﺗﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەك:‬ ‫ﮔﯘﻧﺎھ‬ ‫ﺷﻪرﯨﺌﻪﺗﺘﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ‬ ‫ﺗﻮي‬ ‫ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ‬ ‫1-‬ ‫ھﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﯾﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮەر ھﺎدﯨﺴﻪ ﺳﻪۋەﭘﻠﯩﻚ ﯾﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﯾﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﯚرپ-‬ ‫1‬
 3. 3. ‫ﺋﺎدەت ﯾﺎﻛﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﺑﯘ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ھﻪرﺧﯩﻞ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻠﯩﺶ ۋە ھﺎﻗﺎرەﺗﻜﻪ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮاش ﺧﻪۋﭘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش زۆرۈر دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ، ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ‬ ‫ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺗﻰ ۋە ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﯿﺎرى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.‬ ‫2- ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﯾﺎﻛﻰ ﺋﻮﯾﯘن - ﺗﺎﻣﺎﺷﺎﻧﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫)ﯾﻪﻧﻰ ھﺎﻻل ﻧﯩﻜﺎھﻼﻧﻤﯩﻐﺎن، ﺷﻪﯾﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﻪﯾﻨﯩﮕﻪ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﺷﻪھﯟەﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯩﺰﻻر ﻛﯚزدە ﺗﯘﺗﯘﻟﯩﺪۇ-م-( ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﯾﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﯾﻐﺎن‬ ‫ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﺷﻰ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﯾﺪۇ )ھﺎرام دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ(.‬ ‫3- ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩﺶ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪردﯨﻦ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﯾﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﯾﻐﺎن‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﯿﺎرﻟﯩﻘﯩﻐﺎ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،‬ ‫)ﯾﻪﻧﻰ دوﺧﺘﯘر ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش زۆرۈر دەپ ﻗﺎرﯨﺴﺎ(‬ ‫ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﻜﺘﯜرۈش ﯾﺎﺧﺸﻰ.‬ ‫ﺷﻪرﯨﺌﻪت ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى 2- ﺗﯜردﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯘرۇﺷﯩﻨﯩﯔ ھﺎراﻣﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮدەك‬ ‫ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن، ﺋﻪﻣﻤﺎ 1- ۋە 3- ﺗﯜردﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯚز ﻗﺎرﯨﺸﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﯾﺪۇ.‬ ‫ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮى:‬ ‫)1( ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻛﯚز ﻗﺎراﺷﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺗﯩﻜﺘﯜرۈش ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﯾﺪۇ، دﯦﮕﻪن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮى:‬ ‫2‬
 4. 4. ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ:‬ ‫ﻧﻪﺳﻪﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ. ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ‬ ‫ﻗﯩﺰﭼﺎق ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻮﯾﯩﺪا ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﯿﯩﻦ )ﺑﯘﻧﻰ‬ ‫ﺳﻪزﻣﻪﺳﺘﯩﻦ( ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرۇپ ﯾﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺪۇ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ھﺎراﻣﺪﯨﻦ ﺗﯚرەﻟﮕﻪن ﺑﻮۋاق ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘق ﺗﻮي‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪت ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ، ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ھﺎﻻل ﺑﯩﻠﻪن ھﺎرام‬ ‫ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ.‬ ‫ﺑﯩﻠﻪن‬ ‫ﻗﯩﻠﺪۇرۇش‬ ‫ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ‬ ‫ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ:‬ ‫ﺋﺎﯾﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚرۈﺷﻰ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪن ﺋﻪزاﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎراش‬ ‫ﯾﯜزﺑﯧﺮﯨﺪۇ.‬ ‫ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ: ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ﻗﯩﺰﻻر ﺋﯜﭼﯜن‬ ‫ﻛﯚﯕﯜل ﺋﯩﭽﯩﺶ ﭘﯘرﺳﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻻر ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪﯕﮕﯜﺷﺘﻪرﻧﻰ ﯾﻮﻗﯘﺗﯘپ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚزﯨﻨﻰ ﺑﻮﯾﺎش‬ ‫ﺋﻪﯕﮕﯜﺷﺘﻪر ﺑﯩﻠﻪن‬ ‫ﻗﻮﯾﺴﯩﻤﯘ ﯾﺎﻟﻐﺎن‬ ‫ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﯿﯩﺘﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ، ھﻪر ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﻪﯾﺸﻰ - ﺋﯩﺸﺮەت ﺋﯚﯾﯜن‬ ‫ﺗﺎﻣﺎﺷﺎﻻرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرۇپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ‬ ‫ﻗﯩﺰ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﯾﺎﺷﺎﯾﺪۇ.‬ ‫ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ: ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﻘﮫﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﯩﻨﯩﺪەك، ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪە ﺑﯘزۇﻟﯘش ۋە ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪت ﺗﻪڭ ﻛﯚرۈﻟﺴﻪ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘزۇﻟﯘﺷﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ، ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﺑﯘزۇﻟﯘﺷﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘزۇﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ،ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﯾﻮﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﭘﻪرۋا ﻗﯩﻠﻤﺎﯾﻤﯩﺰ.‬ ‫3‬
 5. 5. ‫ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن: ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ۋە ﺑﯘ‬ ‫ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﯾﯜزﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘﻧﺪاق‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ)ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷﻨﻰ(ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻪﻣﻪس دەپ‬ ‫ﻗﺎراﯾﻤﯩﺰ.‬ ‫ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ: ﺋﯩﺴﻼم ﺷﻪرﯨﺌﻪت ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ: "ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪن زﯨﯿﺎن ھﻪﻣﯩﺸﻪ‬ ‫زﯨﯿﺎن ﻛﻪﻟﺘﯜرﯨﺪۇ"، ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ: "ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚز‬ ‫ﯾﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯘ ﺑﯩﺴﯩﯟﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﯾﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺳﯘﻏﺎ ﺑﺎﺳﺘﯘرۋﯨﺘﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻪﻣﻪس"، ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەك ﻗﯩﺰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ‬ ‫ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﻮﯾﻼﻧﻐﺎن ﯾﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﮕﻪ زﯨﯿﺎن ﯾﻪﺗﻜﯜزۈﺷﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻪﻣﻪس.‬ ‫ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ: ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼم‬ ‫ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪس، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪاﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ،‬ ‫ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼم ﺷﻪرﯨﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰدە ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻨﺪۇر) ھﺎراﻣﺪۇر(.‬ ‫ﯾﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ: ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﺰﻻر‬ ‫ﺋﯜﭼﯜن ﯾﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺳﺎﺧﺘﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪﻧﻠﯩﻚ ۋە‬ ‫ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜن ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻨﻰ ﯾﻮﺷﯘرۇﺷﻘﺎ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﯿﻪت‬ ‫ﯾﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘر، ﺷﻪرﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﯾﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪن‬ ‫ﺋﯩﺸﻼردﯨﻨﺪۇر )ھﺎراﻣﺪۇر(.‬ ‫ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﭽﻰ: ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش دوﺧﺘﯘرﻻر‬ ‫ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻪﯾﯩﺒﯩﻨﻰ ﯾﺎﭘﺘﯘق دﯦﮕﻪن ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﺑﯩﻠﻪن، زﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫4‬
 6. 6. ‫ھﺎﻣﯩﻠﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻗﯩﺰﻻرﻧﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯚرەﻟﻤﯩﻨﻰ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﺸﻜﻪ ﺷﺎراﺋﯩﺖ ھﺎزﯨﺮﻻپ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.‬ ‫)2( ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻛﯚز ﻗﺎراﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮى:‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ: ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪن ﺷﻪرﯨﺌﻪت ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ﺋﻪﯾﯩﺒﻨﻰ ﯾﯧﭙﯩﺸﻨﯩﯔ ﯾﻮﻟﻠﯘق‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﯾﺪۇ، ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺰ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن داﺋﯩﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺷﻪرﯨﺌﻪﺗﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪﯾﯩﺒﻨﻰ ﯾﯧﭙﯩﺶ ﻛﯧﺮەك دﯦﮕﻪن ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﺷﺘﯘر.‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ: ﺑﯩﺰ زﯨﻨﺎ - ﭘﺎھﯩﺸﯩﻠﻪردﯨﻦ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﯾﺎﻟﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ‬ ‫ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﻗﺎراش ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻻرﻧﻰ‬ ‫ھﻪرﺧﯩﻞ ﯾﺎﻣﺎن ﮔﯘﻣﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻠﯩﺶ ۋە زۇﻟﯘﻣﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼپ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ، ﺷﻪرﯨﺌﻪت ﺗﯩﻜﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﻪر- ﺋﺎﯾﺎﻟﻼردﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﺮەك‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ﮔﯘﻣﺎن‬ ‫ﯾﺎﺧﺸﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ‬ ‫ﮔﯘﻣﺎن‬ ‫ﯾﺎﻣﺎن‬ ‫دﯦﮕﻪن ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻠﻪﺷﺘﯜرﮔﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎراﯾﻤﯩﺰ.‬ ‫ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ: ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯩﺰﻻرﻧﻰ‬ ‫دۈچ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ زﯨﯿﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ، ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯘﻧﺪاق‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﯾﯩﮕﯩﺖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﻪ، ﻗﯩﺰﻏﺎ ۋە‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ھﺎﻗﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ، ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ‬ ‫ﺗﺎراﻟﺴﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﯾﻠﯘﺷﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ، ﺋﯘﻻر دۈچ‬ ‫ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش‬ ‫ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن زﯨﯿﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.‬ ‫5‬
 7. 7. ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎن‬ ‫ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ‬ ‫ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ‬ ‫ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ:‬ ‫دوﺧﺘﯘر ﺑﯘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺳﻪۋەﺑﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺶ دەپ ﻗﺎراپ، ﺑﯘﻧﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﯾﻮﺷﯘرﺳﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﯿﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻪرﺑﯩﯿﯩﯟى ﺋﻪھﻤﯩﯿﯩﺘﻰ‬ ‫زور، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﯾﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻰ‬ ‫ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.‬ ‫ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ: ﺑﯩﺰ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ﺗﻮﻏﺮا دەپ‬ ‫ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﺋﻪھﯟاﻟﻼردا ﺑﯘ ﯾﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺳﺎﺧﺘﯩﭙﻪزﻟﯩﻚ دەپ ﻗﺎراﻟﻤﺎﯾﺪۇ.‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪرەﭘﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎراپ ﺋﻪڭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﯩﻨﻰ ﺋﺎﯾﺮﯨﺶ:‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪۇر، ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﺪا ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ‬ ‫ﻗﺎراﺷﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﻜﺘﯜرۈش ﻗﻪﺗﺌﻰ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﯾﺪۇ، دﯦﮕﻪن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ‬ ‫ﻛﯜﭼﻠﯜك ۋە ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪڭ ﯾﯧﻘﯩﻦ:‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ: ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳﯚزﻟﯩﮕﻪن دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮى ﺳﻪھﯩﮫ ۋە ﻛﯜﭼﻠﯜك.‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ: ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﺎراﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﮕﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ:‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺟﺎۋاپ: ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪن ﺷﻪرﯨﺌﻪت ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻠﯩﺮى ﺋﻪﯾﯩﺒﻨﻰ ﯾﯧﭙﯩﺸﻨﯩﯔ‬ ‫ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﯾﺪۇ،‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‬ ‫ﯾﻮﻟﻠﯘق‬ ‫ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﺎﯾﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪۋرەت ﺋﻪزاﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪن )ھﺎرام( ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﯾﻮل‬ ‫ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.‬ ‫6‬
 8. 8. ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺟﺎۋاپ: ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻦ ﯾﺎﻣﺎن ﮔﯘﻣﺎن ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮي‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﯾﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﻪھﯟاﻟﻨﻰ ﺳﯚزﻟﻪپ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك، ﺋﻪﮔﻪر رازى ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻣﻪﯾﻠﻰ، ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﯾﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.‬ ‫ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺟﺎۋاپ: ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ﺑﯩﻠﻪن‬ ‫ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯘزۇﻟﯘش ﺗﻪرﯨﭙﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﯾﺪۇ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎن‬ ‫ﯾﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﯾﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺧﻪۋەرﻟﻪﻧﺪۈرۈپ ﻗﻮﯾﯘﺷﻰ‬ ‫ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎر، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﯾﺎل ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺗﻮي‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺧﻪۋەر ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮەك، ﺑﯘﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘزۇﻟﯘﺷﻨﯩﯔ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﯜﮔﻪﯾﺪۇ. ﺋﻪﮔﻪر ﯾﻮﺷﯘرﺳﺎ ﺗﻮﯾﺪﯨﻦ ﺗﻮﯾﺪﯨﻦ ﻛﯩﯿﯩﻦ ﯾﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺗﻪﺑﯩﺌﻰ ھﺎﻟﺪا ﺗﯘرﻣﯘﺷﻰ داۋاﻣﻼﺷﻤﺎﯾﺪۇ. ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪن ﯾﺎﻣﺎق ﺳﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪرﻗﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ - ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ.‬ ‫ﻗﯩﻠﺪۇرۇش‬ ‫ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ‬ ‫ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ‬ ‫ﺟﺎۋاپ:‬ ‫ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ‬ ‫ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﯾﻮﺷﯘرۇش ﯾﺎﺧﺸﯩﺪەك ﻛﯚرۈﻟﮕﻪن ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﯿﻪﺗﺘﻪ‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘزۇﻟﯘش ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ زﯨﻨﺎ- ﭘﺎھﯩﺸﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﯾﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ، ﺷﻪرﯨﺌﻪت ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﯩﺪە:‬ ‫"ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜن‬ ‫ﺗﯘرﯨﺪۇ".‬ ‫ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﺟﺎۋاپ: ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرۇپ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش دﯦﮕﻪن ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﯾﺪۇ، ﺑﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪن ﯾﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺳﺎﺧﺘﯩﭙﻪزﻟﯩﻚ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﯾﺪۇ، ﺋﻪﮔﻪر ﻗﯩﺰﻻر ﺋﯧﮕﯩﺰدﯨﻦ‬ ‫ﺳﻪﻛﺮەش ﯾﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪردﯨﻦ ﻗﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﯾﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﯾﺴﺎ ﺑﯘﻧﻰ‬ ‫7‬
 9. 9. ‫ﯾﻮﺷﯘرۇش ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﯾﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺋﺎﻟﺪاﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﺋﯚز‬ ‫ﯾﺎﻛﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪن‬ ‫ﺗﺎﺟﺎۋۇزﭼﯩﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ،‬ ‫ﺋﯩﺨﺘﯩﯿﺎرﻟﯩﻘﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﯾﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﯾﺎﻛﻰ ﺋﻮﻏﯘل دوﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﯾﺎپ ﺑﯩﻠﯩﭗ -ﺑﯩﻠﻤﻪي ﺋﺎﻟﺪاﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﻮﻏﯘل دوﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﯾﺎپ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻘﻘﺎ ھﯧﭽﻨﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﯾﺪۇ دەپ ﺑﯧﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﯾﻮﺷﯘرۇش‬ ‫ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺳﺎﺧﺘﯩﭙﻪزﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ: ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﺎراﺷﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺗﯩﻜﺘﯜرۈش ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﯾﺪۇ، دﯦﮕﻪن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﻰ ﺷﻪرﯨﺌﻪﺗﺘﻪ‬ ‫ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ھﻪﻣﻤﻪ ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﻪرﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪش دﯦﮕﻪن‬ ‫ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ، ﺑﯘﻧﻰ دۇرۇس دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚز‬ ‫ﻗﺎرﯨﺸﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﯾﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪۋرەت ﺋﻪزاﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﯚرﻣﯩﺘﻰ ﺋﺎﯾﺎق- ﺋﺎﺳﺘﻰ‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﯾﺪۇ.‬ ‫ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ: ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺪە ﺋﺎﯾﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪۋرەت ﺋﻪزاﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﺶ، ﻗﺎراش ۋە‬ ‫ﻗﻮل ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯘﺗﯘش ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ )ھﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ(، ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﺎراﺷﺘﯩﻜﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠﻰ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﻜﺘﯜرۈش‬ ‫دﯦﮕﻪن زۆرۈرﯨﯿﻪت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺘﻪﺳﻨﺎ‬ ‫دەﯾﺪﯨﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺋﻪﻣﻪس، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش ھﺎرام دﯦﮕﻪن ھﯚﻛﯜم ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.‬ ‫ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ: ﭘﺎك ﻗﯩﺰﻻرﻏﺎ ﭼﺎﭘﻼﻧﻐﺎن ﺗﯚھﻤﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ ﺑﯘ‬ ‫ﻣﻪﻟﯘم ھﺎدﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن دﯦﮕﻪن ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﯾﻮق ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫8‬
 10. 10. ‫ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ، ﺑﯘ ﺋﻪڭ ﯾﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﯾﻮل ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن‬ ‫ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﻜﺘﯜرۈﺷﻜﻪ ھﺎﺟﻪت ﺑﻮﻟﻤﺎﯾﺪۇ.‬ ‫ﺗﯜردﯨﻜﻰ‬ ‫ﺑﯘ‬ ‫ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﻧﯩﯖﻤﯘ‬ ‫ۋە‬ ‫دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜن‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷﻰ ۋە ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﯾﺪۇ، ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪۇر.‬ ‫دوﻛﺘﯘر ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪد ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪد ﺋﻪل ﻣﯘﺧﺘﺎر ﺷﻪﻧﻘﯩﯿﺘﯩﻨﯩﯔ) ﺋﻪھﻜﺎم‬ ‫ﺋﻪل ﺟﯩﺮاھﻪﺗﯩﺖ ﺗﯩﺒﯩﯿﯿﻪﺗﻰ ۋەل ﺋﺎﺳﺎرۇل ﻣﯘﺗﻪرەﺗﺘﯩﺒﻪﺗﻰ ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﺎ( دﯦﮕﻪن‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ 304- ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻼﻧﺪى.‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﺎﺳﻘﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎن ۋە ﻗﯩﻠﻐﺎن‬ ‫ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻗﯩﺰﻻر ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﯿﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرﺳﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﭘﻪﺗﯩﯟا ﺑﻪردى، ﺋﻪﻣﻤﺎ‬ ‫ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻪﻣﻪس، ﺑﯘ‬ ‫ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎر ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷﯩﻐﺎ ﯾﺎردەم ﺑﻪرﮔﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەك ﻧﯩﻜﺎھﻼﻧﻐﺎن ﺋﺎﯾﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ھﻪم ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻪﻣﻪس،‬ ‫ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺳﺎﺧﺘﯩﭙﻪزﻟﯩﻜﻜﻪ ﯾﺎردەﻣﻠﻪﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻚ، ﺑﯘﻧﺪاق‬ ‫ﺋﺎﯾﺎﻟﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼر ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧﻰ‬ ‫ﻗﯩﺰ دەپ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ، ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﯿﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ. ﯾﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﺗﯘرﻣﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪت ۋە ﺑﻪرﯨﻜﻪت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﯾﺪۇ.‬ ‫ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪۇر.‬ ‫9‬

×